ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

 

El dilluns 27 de gener de 2020 l’Administració va convocar reunió de la Mesa General de Funció Pública (MEPAGC) amb el primer punt del ordre del dia a proposta de l’Administració: “Negociació del projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020”.

L’única proposta de l’Administració catalana, és aplicarels acords d’augment retributiu fets a Madrid, que al ser norma bàsica són d’obligat compliment. No comencem bé l’any!

PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALITAT 2020

Funció Pública comença informant que el 2020:

RETRIBUCIONS 2020 DEL PERSONAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Funció Pública ens informa que el Projecte de Llei de Pressupostos catalans 2020 preveu les següents “despeses de personal”:

Tot plegat simplement executar i complir amb allò que ja està estipulat per llei des de Madrid i que a la pràctica significa consolidar la pèrdua de poder adquisitiu que arrosseguem des del 2010 (prop d’un 15% ) tot i les diferents resolucions del Parlament de Catalunya que instaven al Govern a recuperar els drets perduts durant els darrers anys.

La IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya), de la qual USTEC·STEsn’és un dels sindicats integrants, denunciem que som les treballadores que amb les retallades de sou hem finançat i sostingut l’administració catalana en temps de crisi, i vam tornar a exigir la recuperació dels drets pendents plataforma reivindicativa.

ABONAMENT RETORN 60% PENDENT PAGA EXTRA 2013

Funció Pública ens informa que el retorn del 60% de la paga extra del 2013 que encara ens deuen es farà en un únic pagament… però no saben quan (l’any té 12 mesos).

I del retorn de la totalitat de la paga extra de 2014 que encara ens deuen… en terminis eterns: 55% el 2021 i 45% el 2022.

FONS ADDICIONALS 2019 i 2020

Funció Pública proposa acumular, a l’efecte de la seva aplicació i distribució de manera conjunta, els fons addicionals del 0,25% de la massa salarial del 2019 i del 0,30% del 2020, per això, diu d’iniciar un procés negociador que finalitzaria el maig de 2020 per concretar criteris de distribució. Fa les propostes següents:

Fons addicionals 2019:

– L’Administració, sense intenció de negociar i amb l’oposició de la IAC, aplicarà el percentatge de massa salarial a destinar a fons addicionals pel 2019 que era del 0,25% i està quantificat en 13,77 milions d’euros a:

- 2,77 milions a mesures que afectarien a un total de 5.263 llocs de treball.

- 11 M€ als Plans de Pensions.


Fons addicionals 2020:

– L’Administració, també sense cap acord sindical, fa la proposta de destinar una part d’aquests fons al finançament dels increments retributius derivats de la negociació del VII Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Retribucions que se sumarien al 2% fix d’augment de 2020. No queda clar si seria parcialment o totalment que els fons addicionals 2020 es destinarien a aquest increment.

En conclusió la valoració de la IAC d’aquesta primera reunió de la MEPAGC d’enguany és que ha estat una autèntica pèrdua de temps degut a l’actitud de l’Administració de menystenir la negociació col·lectiva amb la part sindical.

Esperem que aquesta no sigui la tònica de les properes meses.

Comunicat sencer « MEPAGC: l’administració retratada»

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:33 (50)