ustec

 

https://lh5.googleusercontent.com/En5yzQAkPbnUCAFOMUtZz6tynINrmkZa9RpFpx6R7brJ8JmXlV40U3E3mPN-x8zepjrteByN6lMN7AVR_vypyz9xwZumxlE10v9AbsqiuY7wqwq2eoqBgnzHVHekAnLKn-8


Benvolgut, benvolguda,


USTEC·STEs (IAC) davant l’aprovació al congrés de la LOMCE, amb aquest comunicat us fem arribar  algunes consideracions per tal de  reiterar el nostre rebuig vers aquesta llei. Una llei  aprovada en solitari pel Govern del PP, fet que deixa clara  la manca d’interès per un model educatiu consensuat i perdurable, i que respongui  als interessos de la ciutadania i ens acosti a la societat del futur, una societat més justa i equitativa.
Una Llei que ha estat rebutjada per la comunitat educativa amb diverses vagues. La darrera, el 24 d’octubre, convocada a tot l’estat, a Catalunya va estar acompanyada pel també rebuig a la LEC, i va donar lloc a multitudinàries manifestacions en contra.
La societat necessita una llei que aposti decididament per l’educació pública  amb els recursos públics necessaris, tant de personal com econòmics; i posi límits clars i contundents als centres privats que reben fons públics, ja que és el sistema públic el que ha de vetllar per la igualtat d’oportunitats i la equitat. La LOMCE ben al contrari opta per un model cada cop més privatitzat de l’ensenyament.
La societat actual necessita una educació que s’organitzi de manera democràtica i participativa, amb una llei que faci possible la participació i la presa de decisions col·lectives tant del professorat com de les famílies i  l’alumnat;   només així serà possible  educar persones crítiques i democràtiques, ciutadans i ciutadanes del segle XXI. La LOMCE emmarca un model de gestió clarament jerarquitzat que dona el poder absolut a l’Administració de l’Estat (controlant els objectius finalistes i advocant per proves homogeneïtzades) i a les direccions  de centre (amb  un paper  més gerencial i amb la potestat d’exercir el control del llocs de treball, tot traient poder als claustres i consells escolars)
La societat actual és cada cop més globalitzada i, per tant, les respostes educatives han de donar també respostes reals als intents de discriminar  per raons econòmiques, de sexe, capacitat... En aquesta línia, les polítiques neoliberals (la LOMCE n’és un clar exemple) opten per prioritzar els interessos empresarials, fins i tot deixant que siguin aquests els que marquin  els objectius i els continguts del currículum a seguir.
L’escola pública  ha de donar resposta a la diversitat  individual i col·lectiva, per això calen els recursos necessaris que facin possible la igualtat d’oportunitats. La LOMCE regula mitjançant les proves externes i els itineraris diferenciats la seva clara opció per la segregació i retalla el dret a l’educació i la igualtat d’oportunitats.
L’escola  pública ha de ser laica,  una escola que respecti les opcions religioses personals, i que sense menystenir la influència cultural dels fets religiosos  se separi clarament dels interessos eclesiàstics i  empresarials. Contemplant la religió en l’àmbit personal i familiar, fora dels centres educatius. En aquest sentit la LOMCE durà a l’assignatura de religió i les alternatives a la religió un paper quantitatiu clarament discriminatori.
L’ escola pública ha de ser coeducadora,  més enllà de la no-acceptació de la separació per sexes,  l’escola ha de fer un treball  per visibilitzar les dones al llarg de la història, posar en valor les capacitats i els afers de les dones, i donar models realment igualitaris i clarament contraris a  qualsevol mena de violència, més en concret la violència contra les dones.  La LOMCE dóna el seu suport a la segregació per sexes i deixa  les vindicacions de les dones fora del sistema educatiu.
La societat catalana  s’ha dotat d’un model lingüístic (la immersió ) que ha donat  uns excel·lents resultats tant pel que fa a l’ús de les llengües com a la millora de la  cohesió social. El tractament de la llengua catalana que fa la LOMCE, clarament hostil al català, està pensat per trencar la cohesió social al nostre país i per imposar la supremacia del castellà.
La LOMCE ens emmarca en una legislació que atempta contra la qualitat de l’educació i els drets laborals dels treballadors i treballadores. La LOMCE, i la LEC   ataquen clarament aquest model educatiu públic, català, democràtic, laic, coeducador, inclusiu, de qualitat, equitatiu,  per a tots i totes i cal fer front aquest atac amb una resposta tant institucional  com del conjunt de tota la societat.
Hem de continuar mostrant  el rebuig a aquesta Llei  i actuar coherentment per fer possible una altra educació. Caldrà, doncs, lluitar, desobeir-la  i boicotejar-ne l’aplicació. Demanem a la consellera que sigui valenta, compleixi  la seva paraula i no apliqui  la LOMCE al curs vinent, ni molts dels aspectes de la LEC que van en la mateixa direcció que la llei estatal. USTEC·STEs  lluitarà sempre, amb l’ajut de la comunitat educativa i de  la resta de la societat, en contra de les lleis que mercantilitzen i introdueixen el sistema privat en l’educació. Caldrà defensar dia a dia un model diferent d’escola, un model que no respongui  ni al nacional catolicisme  ni als interessos empresarials i de  les classes benestants com fa la LOMCE.   


USTEC·STEs  

 

 

 

 

 USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:33 (7)