USTEC

COMUNICAT SOBRE LA PROPOSTA DEL MINISTRE WERT D’ESCURÇAMENT DELS GRAUS UNIVERSITARIS

La implantació del Pla de Bolonya, el 2009, no ha suposat cap millora en qualitat educativa. Ans al contrari, i tal com ja va denunciar USTEC·STEs, el nou sistema l’única cosa per a la qual ha servit ha estat encarir el preu de la universitat, dificultar-hi l’accés a les classes econòmicament més precàries (per exemple fent gairebé incompatible treballar i estudiar), tot torpedinant la igualtat d’oportunitats.

La proposta de reforma del ministre Wert, que atorga la possibilitat a les universitats de modificar les carreres universitàries de l’actual 4 cursos de grau més 1 de màster a un altre de 3 de grau més 2 de màster obeeix únicament a la voluntat cada cop més clara de mercantilització universitària, a endurir la possibilitat d’accedir a l’ensenyament superior de les classes treballadores i a alimentar una nova bombolla financera per promoure l’endeutament dels estudiants universitaris.

Aquest sistema, per tant, representa un atemptat contra el dret constitucional a l’educació i contra l’estat del benestar, i busca fer d’un dret fonamental un negoci privat, ja que persegueix aprofundir en una desigualtat social promoguda pels governs de Madrid i Barcelona.

USTEC·STEs (IAC), tal com ha defensat des dels seus inicis, tal com recull en el seu programa electoral i tal com promou amb el seu suport a la ILP d’educació, considera que la universitat ha de ser pública i gratuïta. Més enllà del disseny curricular entre graus i màsters que es pugui establir, l’essencial és el fet de la gratuïtat i d’una política de beques que permeti el dret efectiu a l’educació.

Des d’USTEC·STEs (IAC), per tant, donarem suport a totes les mobilitzacions que vagin en la línia de defensar la universitat pública, d’acord també amb els sindicats d’estudiants i tots els sectors democràtics oposats a la mercantilització de l’ensenyament superior.

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (4)