USTEC·STEs davant la realització  aquests dies de les proves de competències a 4rt d’ESO i la publicació de la convocatòria i les directrius per la prova de 6è, vol recordar que l'assoliment de les competències bàsiques s'avalua de manera contínua al llarg de tot el curs, tal  com diu l’apartat  7.2 de la resolució ENS/2554/2014, d'11 de novembre, per la qual s'aproven les directrius per a la realització de la prova d'avaluació de quart curs de l'educació secundària obligatòria: “El centre integra els resultats de la prova dins dels processos ordinaris d’avaluació, però aquests resultats no determinen la qualificació final de l’alumne, ni les decisions respecte de l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.”
 
L’alumnat està sobradament avaluat cada dia pel seu professorat tant pel que fa a les competències bàsiques com en l’assoliment d’objectius i continguts. L'avaluació continua és la millor eina per garantir una millora constant. L' alumnat  és avaluat en tots els processos d’aprenentatge, el professorat ho és en la seva tasca diària, però caldria que també s’avalués  l’Administració pel que fa a l’aportació dels recursos necessaris, suport als professionals, i en definitiva, en la seva implicació en el foment de la xarxa pública de la qual és titular.

La consellera s’avançà a l'hora d'aplicar les proves de competències i les diagnòstiques sota aquesta filosofia de les revàlides de la LOMCE, per molt que en el seu discurs es mostri contrària  a aquesta llei.
Aquest any, a més, les configura amb caràcter obligatori a 4t d'ESO, en part forçada pel boicot que famílies i alumnat van realitzar el curs passat; però sobretot perquè aquest model avaluador forma part de la seva línia ideològica. Tot aplicant criteris LOMCE, el Departament fa anys que utilitza els resultats d’aquestes proves  com a indicador per fer rànquings i classificacions de centres.

USTEC·STEs vol mostrar el seu suport a l'alumnat i a les famílies que es plantegin desobeir les competències bàsiques, fruit  de la pròpia reflexió.

Febrer 2015

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (8)