USTEC

 

El Síndic de Greuges investiga a instàncies d’USTEC·STEs(IAC) el tancament de grups de centres públics

Els pressupostos en educació i la davallada demogràfica s’ha utilitzat un cop més per  suprimir grups  de centres públics.

Davant la queixa d’USTEC·STEs (IAC) referida al procediment d’admissió d’alumnat  i el tancament d’unitats i grups escolars dels centres públics registrada el 17 de febrer de 2014, el Síndic  va iniciar un estudi al respecte. Ara, en resposta adreçada a USTEC·STEs, ens comunica que ha trobat evidències que avalen una possible discriminació a l’hora de tancar grups d’escoles públiques en comptes de fer-ho al sector concertat.

En la seva investigació el Síndic constata que l’oferta final per al curs 2014/15 va comportar la reducció de 36 grups de centres públics mentre només se’n va suprimir 1 en centres concertats. I assenyala que: “En tot cas, el Síndic alerta que la decisió sobre  en quin centre se suprimeix el grup i en quin no pot tenir efectes sobre l’equitat en l’admissió d’alumnat, i  també que seguir criteris de demanda a l’hora de decidir el centre afectat per la supressió pot generar efectes negatius, de reproducció de la segregació escolar”.
 
USTEC·STEs entén que la disminució de les necessitats d’escolarització de P-3  s’utilitza com a excusa per al tancament de grups de la xarxa pública en lloc d’aprofitar l’oportunitat per  reduir concerts i per fer possible la reducció de les ràtios, la qual cosa permetria un millor treball educatiu.

El caràcter clarament polític de la presa de decisió dels tancaments deixa  famílies i professorat en una situació d’incertesa sobre el seu futur i  pot afectar el treball per  l’equitat en l’àmbit educatiu A més, en alguns casos  els tancaments  estronquen  projectes educatius innovadors que funcionaven i que compten amb el suport de la comunitat educativa implicada.

USTEC·STEs vol recordar, un cop més, que des de l’any 1985, amb la LODE i per tal de complementar la xarxa pública allà on aquesta no arribava,  van néixer  la concertació de centres privats. El Pacte Nacional per l’Educació (USTEC·STEs va ser dels pocs sindicats que s’hi va oposar), la LEC, la LOMCE  i  la voluntat política dels diferents governs, sobretot a Catalunya, han  permès un progressiu augment dels concerts a centres privats, incloent-hi centres que segreguen per raó de sexe, en lloc d’anar construint centres públics;  una  decisió  que  fa evident una línia estratègica de política neoliberal clara de privatització del sistema públic d’educació.

Així doncs, la dotació destinada als concerts s’incrementa en un 17% respecte al 2014 als pressupostos del Departament d’Ensenyament, mentre es mantenen retallades partides destinades als centres públics.

Emplacem  la Conselleria d’Ensenyament, primera i darrera responsable dels centres educatius públics, a enfortir la xarxa de centres de titularitat i gestió pública, que són, precisament, aquells on pot accedir tot tipus d’alumnat. Si cal reduir l’oferta, s’ha de fer als centres concertats, ja que la prioritat ha de ser sempre  l’oferta pública.
 
Considerem que la Sra. Rigau ha de ser la principal valedora de tots i cada un dels centres educatius públics, que són els de la seva titularitat,  i actuar en conseqüència, tot deixant d’afavorir els interessos de les patronals privades.

A USTEC·STEs estem plenament convençuts que la millor inversió  en educació és enfortir la xarxa de centres de titularitat i gestió públiques, ja que són els únics que poden garantir la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la cohesió social. En aquesta línia,  USTEC·STEs promou la Iniciativa Legislativa Popular per un Nou Sistema Educatiu tot reclamant l’increment del pressupost d’educació i la necessitat d’arribar a una única xarxa educativa pública, gratuïta, laica, democràtica, coeducadora  i inclusiva des de l’escola  bressol fins a la  universitat.

USTEC·STEs ha donat, dóna i donarà el seu suport a les lluites dels centres que, conjuntament amb els pares i mares, estan defensant la seva escola davant l’atac que pateixen per part del Departament,  al qual exigeix un canvi radical en la seva política de tancaments.

USTEC·STEs denuncia que la planificació del Departament  sembla que té la intenció de devaluar la xarxa pública, en negar-se sistemàticament a millorar-ne les condicions. En aquesta línia, el previsible increment d’alumnat a secundària, conseqüència evident  dels que ja es van produir a primària en anys anteriors, hauria de comportar un augment de l’oferta pública a secundaria en lloc de l’augment a la concertada.  

USTEC·STEs encoratja al Síndic que aprofundeixi en l’estudi i un cop obtingui les dades suficients les publiqui, tot denunciant si s’escau aquesta situació.

Amb tot, USTEC·STEs (IAC) exigeix al Departament d’Ensenyament que eradiqui el que considerem una discriminació als centres educatius públics.

 

 

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (18)