USTEC

MANIFEST D’INICI DE CURS 2015-16

La Conselleria d’Ensenyament un cop més fa un discurs triomfalista de la gestió de govern realitzada en aquests darrers anys. 
El MUCE lamenta la falta de realisme i es veu  obligat a recordar aquests darrers anys  de govern del PP a Madrid i de Convergència a Catalunya on s’han produït gravíssims retrocessos en l’ensenyament.

1. Economia

2. Gestió

3. Cohesió social i convivència

 

4. L’aplicació de la LOMCE a Catalunya

L’altre aspecte que voldríem denunciar és que l’aplicació de la LOMCE s’està realitzant a Catalunya de forma més subtil però seguint els principis marcats pel Ministeri d’Educació.
El MUCE hem promogut diferents propostes d’insubmissió a la LOMCE, moltes d’elles compartides per altres Plataformes i centres d’altres Comunitats Autònomes. Fins i tot, governs d’altres comunitats han fet posicionaments públics semblants en contra de la LOMCE. En canvi, a Catalunya no hem rebut el suport de la Conselleria d’Ensenyament i s’ha continuat desplegant la implantació de la Llei.
Davant del panorama polític actual,  l’acció política educativa del govern de la Generalitat de Catalunya no es pot alinear amb les Comunitats que apliquen la LOMCE.
Per això, reclamem al Govern de la Generalitat la revocació de les darreres normatives que han eliminat la participació dels professionals, dels pares i mares i de l’alumnat en els centres educatius, l’enduriment de les direccions de centres davant el propi professorat  i les AMPES. També l’eliminació de les proves d’avaluació externes utilitzades per classificar els centres, que han estat força qüestionades per professionals i famílies.
En aquestes propostes de revocació de la LOMCE apostem per:

5. Actuacions de la comissió interdepartamental de les conselleries d’Educació, Sanitat i Benestar social sobre la salut mental als centres.

Encara estem esperant que la consellera Rigau expliqui quines són les conclusions o les propostes d’actuació que fa la comissió interdepartamental de les conselleries d’Educació, Sanitat i Benestar social, creada l’abril passat per establir els protocols d’actuació, seguiment i coordinació del pla sobre la salut mental als centres educatius.  

6. Valoracions finals

El govern de la Generalitat - titular de les escoles públiques- ha prioritzat l’educació privada mantenint estable en aquests anys la partida pressupostària dedicada a l’escola concertada.
            El MUCE  vol recordar que en la  construcció d’un país s’ha de prioritzar l’educació dels ciutadans , en especial dels més joves, i incrementar la cohesió social fent efectiva la igualtats d’oportunitats (equitat) davant les greus dificultats econòmiques i socials que pateix bona part de la societat catalana actual.
Lamentem constatar que el manteniment de les retallades en educació contribueixen a la desigualtat social i castiguen un cop més als sectors socials amb més dificultats.
No observem canvis profunds en la política antisocial que s’ha portat en aquests darrers anys, la qual deixa una magra herència (increment generalitzat de ràtios;  manca de mapa escolar com element de planificació escolar; tancament d’aules i centres públics; procés de privatització i externalització del servei públic; oblit de l’escola bressol o de les escoles d’adults;  llei catalana de Formació Professional sense recursos; manca de participació dels municipis, de les AMPES, del professorat i dels estudiants als centres; desaparició de la formació contínua al professorat...).
Per tot això, el MUCE continuarem exigint al futur govern recuperar les claus d’equitat i qualitat educativa que el nostre país es mereix.

 

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (6)