USTEC

AVALUACIONS DIAGNÒSTIQUES DE PRIMÀRIA: PROU DEMAGÒGIA. S'APLICA LA LOMCE FIL PER RANDA PERQUÈ COMPARTEIX LA MATEIXA FILOSOFIA QUE LA LEC.

Segons el diccionari, demagògia és “política fonamentada en la utilització de mètodes emotius i irracionals per a estimular els sentiments dels governats cap a l'acceptació de programes d'acció impracticables i fal·laciosos que miren només de mantenir situacions de privilegi”. És per això que el Departament s'entesta a dir que no aplica la LOMCE, perquè sap que a Catalunya aquest llei desperta tantes simpaties com la cabra de la Legió -algunes, però poques. Així, dient que no aplica la LOMCE, espera que els governats acceptem unes proves ja impracticables a dia d'avui, com demostren les famílies que les estan desobeint o que ho intenten i no poden per la insistència de l'Administració.

L'article 20.3 de la LOMCE diu que a tercer es farà una prova segons disposi l'administració educativa. A Catalunya l'administració educativa és la Generalitat, raó per la qual el Departament defineix tot el que fa referència a aquesta prova, excepte el curs en el qual s'ha de realitzar. Aquest és el motiu que s'hagi deixat de fer una prova que des de feia més de deu anys es duia a terme a les nostres escoles a final de quart curs per realitzar-la, com preceptivament marca la LOMCE, a tercer.

L'article 21.1 de la LOMCE estableix que a sisè es farà una prova final d'etapa que avaluarà les competències bàsiques, és a dir, les mateixes que es duien a terme en temps d' Ernest Maragall, artífex de la LEC. L'article 21.2 de la LOMCE diu que aquestes proves es realitzaran segons els criteris d'avaluació i les característiques generals de les proves, prèvia consulta a la Generalitat.

Per si en quedava algun dubte, l’article 4.1 del Reial decret 1058/2015, de 20 de novembre, pel qual es regulen les característiques generals de l'avaluació final de primària, diu: “El diseño, aplicación y corrección de las pruebas corresponde a las Administraciones educativas competentes, que deben garantizar las condiciones adecuadas de aplicación y calificación de las mismas.” Com s'ha dit abans, a Catalunya li correspon a la Generalitat.

Per tant, la consellera menteix en forma de demagògia quan diu que no aplica la LOMCE, igual que feia la seva veritable mestra, Irene Rigau. L'aplicació de la filosofia neoliberal que inspira les polítiques educatives de la Unió Europea des dels anys 90, amb Jacques Delors com el seu principal impulsor, es veu més practicable si es diu que es fa des de la LEC que no pas si s'afirma que es fa des de la LOMCE. En ambdós casos, els eixos programàtics del neoliberalisme que s'apliquen són les avaluacions externes i les competències bàsiques.

Les avaluacions externes són un instrument de control del que fa el professorat per tal d'estandaritzar-ne la feina. Aquest instrument té com a finalitat última, molt més important, d'estandaritzar l'alumnat que surt del nostre sistema educatiu. Aquestes avaluacions desmunten durant les dues setmanes l’organització de tot el cicle, no tenen en compte el punt de partida de l’alumnat i etiqueten i classifiquen centres i alumnat. Gràcies a aquest sistema de control s'ha iniciat tímidament el que USTEC·STEs denuncia des de fa temps: vincular la retribució dels docents als resultats d'aquestes proves mitjançant l'obtenció de crèdits per a l'assoliment d'estadis.

Les competències bàsiques són l'altre objectiu que persegueixen aquestes proves. La Unió Europea fa 20 anys que intenta que, en lloc d'educar per a pensar i intervenir en la societat a partir d’uns coneixements, que lògicament s'han de saber aplicar, segons aquests “experts”, l'única cosa que cal garantir és que els nostres alumnes sàpiguen obeir el que els quadres dirigents de les empreses o de la societat els manin. Les competències bàsiques, sense donar la importància que han de tenir als coneixements, conceben els nostres alumnes com a sistemes operatius buits, preparats per aplicar el programari que altres els instal·lin. Aquest no és el model educatiu que sempre ha defensat USTEC·STEs, basat en l'equitat, en la igualtat d'oportunitats i en la formació d’una ciutadania crítica, conscient i responsable.

USTEC·STEs 18 d'abril de 2016. 

linia

POSICIONAMENT DE SOMESCOLA

Somescola, com a conjunt d’entitats en defensa de la llengua i del sistema educatiu català posa de manifest la seva preocupació en les constants intromissions del govern espanyol per forçar l’aplicació de la LOMCE en el nostre sistema educatiu.

En aquest sentit, Somescola

- Rebutja que el govern espanyol es consideri competent per avaluar els alumnes a Catalunya, ja que Catalunya ja disposa dels organismes competents per a aquesta funció,

- Reitera que la legislació educativa a Catalunya és la que emana del Parlament de Catalunya i l'aplica el Govern de Catalunya,

- Es referma en el seu suport al Govern de Catalunya per a mantenir el model propi i per fer cas omís a les imposicions del govern espanyol,

- Denuncia que l'avaluació amb criteris unificats pel govern espanyol imposa de forma velada el currículum unificat i rebutja que els resultats es facin públics amb la possible creació d'un rànquing de centres,

- Refusa la possibilitat que els pares triïn la llengua amb la que s'avalua els seus fills perquè significa un altre atac al sistema de la immersió lingüística, una intromissió en l'autonomia dels centre i una vulneració de l'autoritat dels directius dels centres.

- Des de Somescola continuarem vetllant pel sistema educatiu de Catalunya i restarem amatents a les passes que faci el Govern en aquest àmbit

Somescola reconeix i agraeix la tasca de tots els mestres i professors que, malgrat no disposar de totes els recursos per dur a terme la seva tasca, no han deixat de vetllar pel bon funcionament dels centres i l'atenció diària dels alumnes.

linia

COMUNICAT DE LA XARXA D'ESCOLES INSUBMISSES, FAPAC I LA RESTA D'ENTITATS

Crida a l’objecció de consciència a la LOMCE a través de les proves de tercer i sisè de primària

Des de la Xarxa d’Escoles Insubmises a la LOMCE, la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya i la resta d’entitats aquí representades, fem una crida a les famílies a fer objecció de consciència a les proves de tercer i sisè de primària programades per aquest abril i maig. L’acció consisteix a no portar els seus fills i filles a l’escola per evitar que facin les proves.
Les proves externes estandarditzades són un instrument fonamental dels sistemes educatius basats en la competició perquè permeten classificar les escoles i establir rànquings entre elles. La LOMCE, una llei gestada i dictada per la FAES, la Conferència Episcopal, la patronal espanyola i l’Íbex 35, pedagògicament retrògrada i socialment discriminatòria, imposada sense debat públic ni científic, sense participació social ni sectorial, excloent les referències als principis bàsics de l’escola ètica, democràtica, solidària i comú per a tots i totes, ha fet de les proves externes estandarditzades un dels eixos fonamentals del seu model de sistema educatiu. Neutralitzar les proves significa, per tant, paralitzar la LOMCE.

A Catalunya, la LEC va introduir les proves externes estandarditzades tot instaurant una nova cultura del control i la fiscalització de la feina de les escoles i els mestres. Aplanat el camí, la LOMCE, llei orgànica d’obligat compliment que regula l’avaluació a primària i a secundària,  ha donat cobertura legal a la instrumentalització d’aquestes proves per assolir la mercantilització de l’educació pública a través de la publicació dels resultats de les proves, per tal d’establir rànquings i comparacions entre centres i territoris.
Amb les proves, mestres i escoles veuen com la seva feina se submergeix en un règim competitiu on les anteriors dinàmiques de treball, convivència, cooperació i assignació de recursos són substituïdes per un anòmal entorn de competició, relacions de poder, gestió de resultats, rendició de comptes i perversos incentius econòmics. La llei no preveu l’assignació de recursos en funció de les mancances detectades amb aquestes avaluacions.

Per les famílies i els alumnes, l’escola i l’educació passen a ser simplement una qüestió de rendiment escolar, de notes i de nivell. El reduccionisme flagrant de les proves força a reconduir l’educació cap a una deriva academicista i de premi/càstig que remet, inevitablement, a temps passats. Les proves esdevenen, a més, instruments de classificació i segregació. Amb la seva imposició, els nens i nenes veuen com se’ls manlleva el dret fonamental a una educació universal i a la igualtat d’oportunitats. Se’ls obliga a fer uns exàmens de continguts controlats i format preestablert que no tenen en compte ni les diferències de projectes escolars ni les de context socioeconòmic o geogràfic. Amb les proves, l’educació deixa de ser un episodi fonamental de la trajectòria formativa i vital de les persones per passar a ser una cursa competitiva i implacable cap al món laboral.

Per totes aquestes raons i d’altres, des de la XEI, la FAPAC i la resta d’entitats aquí representades, manifestem que:

Malgrat que el consens contrari a la LOMCE és majoritari, els nostres representants polítics han estat incapaços de derogar la llei. Els instruments desplegats fins ara per la LOMCE (com l’anul·lació del poder decisori del màxim òrgan democràtic que era el Consell Escolar o les proves externes estandarditzades) continuen vigents i la cultura educativa que porten implícita no s’atura. Ha arribat el moment que les famílies deroguem la llei amb l’acció. Aquest abril i maig fem una crida a les famílies perquè exerceixin el seu dret a fer objecció de consciència a la LOMCE no portant els seus fills i filles a l’escola per evitar que facin les proves de tercer i sisè de primària. Recordem-ho: neutralitzar les proves significa paralitzar la LOMCE i seu model educatiu.

 

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (3)