USTEC

unitari

Avui dijous, 5 de maig, l’Administració en mesa sectorial ha proposat una sèrie d’iniciatives de modificacions de les condicions de treball del personal docent. Considerades globalment, la part sindical valora que suposen un empitjorament de les condicions laborals perquè es vinculen a la retallada de drets ja adquirits.

Acord:

Les organitzacions sindicals presents a la mesa sectorial manifestem el nostre desacord amb el contingut i les formes de la proposta presentada avui a la mesa sectorial. Per les següents raons:

1) Per la manca d’informació necessària i suficient per valorar adequadament la proposta.

2) Per la manca de temps necessària perquè la part social pugui debatre i considerar la seva postura al respecte.

3) No acceptarem iniciar una negociació en la qual es plantegi la possibilitat de realitzar retallades addicionals de drets laborals als treballadors i treballadores de l’Educació.

4) No renuciem a negociar cap iniciativa que implica una millora per al col·lectiu.

USTEC·STEs (IAC), CCOO, ASPEPC·SPS i UGT.

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (2)