ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Comunicat USTEC·STEs (IAC) sobre la reducció dels majors de 55 anys a secundària

La cobertura als centres educatius de la reducció de jornada lectiva del personal docent major de 55 anys ha estat un problema: no s’han cobert mai la totalitat d’hores i això ha sobrecarregat a la resta de companys i companyes. Però pitjor ha estat negar el dret a la reducció d’horari lectiu a tot un col·lectiu que ja havia de tenir 15 anys de serveis prestats a Ensenyament. Un menyspreu absolut del Departament vers els seus treballadors i treballadores. Un nova retallada.

La nova “reducció” de jornada té com a termini de sol·licitud fins el 30 de juny.

La nova normativa estableix que és la direcció d’un centre qui resol la sol·licitud d’aquestes reduccions de jornada.

A Secundària, a més, el Departament d’Ensenyament s’inhibeix de la presa de decisions (que li correspon) quant a quin tipus d’hores s’ha d’aplicar aquesta reducció i la traspassa a la direcció del centre:

Tant l’acord de Govern (apartat 2) com l’ordre que la desenvolupa (article 2) estableix que la reducció de 2 hores ha de recaure a les hores complementàries, i l’ordre concreta encara més dient que s’ha d’aplicar sobre les 10 hores complementàries.

A secundària hi ha dos tipus d’hores complementàries de presència al centre:

8 hores d’horari fix

2 hores no sotmeses necessàriament a horari fix

USTEC·STEs (IAC) vol comunicar a totes les direccions i professorat que NO ES PODEN DEIXAR SENSE HORES D’HORARI NO FIX al col·lectiu de docents majors de 55 anys que sol·liciti aquesta reducció.

Argumentem aquesta afirmació perquè són les úniques hores destinades a reunions d’avaluació , de claustre i de consell de centre, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs de servei.

No es poden deixar a zero les úniques hores destinades a les reunions d’avaluació d’algun/a membre de l’equip docent que “gaudeix” d’aquesta reducció. Tot alumne/a té dret a ésser avaluat per tot el seu professorat.

Per tant, demanem a les direccions i als claustres que debatin aquest aspecte organitzatiu del centre i que no s’apliquin les dues hores de reducció de jornada als majors de 55 anys a les hores d’horari no fix.  

EXIGIM al Departament les dotacions necessàries per cobrir les necessitats del centre així com les substitucions des del 1r dia i des de l’1 de setembre.

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (22)