ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

BLOG DE L'INSTITUT PICASSO DE CIUTAT MERIDIANA (BCN):

VOLEM EL BATXILLERAT ARTÍSTIC AL PICASSO

picasso


El curs passat l’Institut Pablo Ruiz Picasso de Nou Barris, un centre amb més de 30 anys d’existència a Torre Baró, va rebre la bona notícia de l’atorgament de la modalitat del Batxillerat d’Arts. Era una excel·lent oportunitat de millora per a un centre que atén una població desafavorida i en una zona amb dificultats.
Durant tot aquest curs s’ha treballat intensament per tal de consolidar aquesta oferta educativa al centre. El professorat ha programat noves matèries, s’han adaptat aules i espais, s’ha fet difusió de l’oferta d’aquests estudis, s’ha organitzat un nou currículum, s’ha contactat amb el Liceu i altres institucions artístiques de la ciutat

Després d’un any d’esforç rebem la decebedora notícia que a causa d’una baixa preinscripció per al proper curs no podem oferir aquesta modalitat i per tant tot aquest projecte resta cancel·lat.

Pensem que això és molt greu ja que:

No dóna temps per consolidar i expandir un projecte nou. No té sentit apostar per una iniciativa per a retirar-la al cap d’un any. Està demostrat que es necessiten almenys dos anys per a fer conèixer un projecte.
Menysprea la feina educativa i artística realitzada durant tot aquest curs pel professorat i equip directiu per tal d’organitzar i preparar una oferta educativa innovadora.

Deixa el districte de Nou Barris sense oferta d’aquesta modalitat de Batxillerat. No hi ha cap altre centre públic o concertat que ofereixi aquesta modalitat al districte.

Davant els riscos i amenaces associats a la concentració d’alumnat d’una única tipologia a centres dels anomenats d’alta complexitat, el batxillerat artístic suposa una oportunitat i un avantatge ja que permet l’entrada d’un alumnat amb altes expectatives acadèmiques.

Per tots aquests motius demanem el manteniment de la modalitat de Batxillerat d’Arts a l’Institut Pablo Ruiz Picasso.

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (10)