ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

 

La reunió de la MGFP acaba novament sense acord amb els sindicats

 

ELS SINDICATS DE LA FUNCIÓ PÚBLICA EXIGEIXEN AL GOVERN DE LA GENERALITAT QUE NO TORNI A QUADRAR EL DÈFICIT PRESSUPOSTARI AMB LES RETRIBUCIONS DELS SEUS TREBALLADORS I TREBALLADORES

En la reunió de la Mesa General de la Funció Pública de 24 de maig, el Govern segueix sense voler negociar les propostes que han presentat els sindicats per incorporar als pressupostos de la Generalitat per recuperar les condicions de treball.

El Govern ha presentat un avantprojecte de pressupostos al Parlament sense que hagués conclòs el procés de negociació a la Mesa General de la Funció Pública.

Davant la situació de bloqueig, els delegats i delegades de CCOO, IAC i UGT s’han concentrat davant la seu del Departament de Treball i després s’han desplaçat fins a la Plaça de Sant Jaume per mostrar al Consell Executiu el seu rebuig a la seva actuació i exigir que l’Avantprojecte de Pressupostos reculli les seves reivindicacions.

Els sindicats tornaran a demanar reunions amb els diferents grups parlamentaris perquè donin suport a les seves demandes i se seguiran mobilitzant durant el procés de tràmit pressupostari al Parlament.

 

CCOO                               IAC                                      UGT


 

PROPOSTES SINDICALS PRESENTADES A LA MESA GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA DEL DIA 24/05/2016

Acord Global

Des del primer moment les organitzacions sindicals hem demanat arribar a un acord global que permetés la recuperació dels drets econòmics, laborals i socials que se’ns van arrabassar amb les retallades de 2012 als treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya.

El que demanem ja és una realitat al conjunt de les AAPP de Catalunya, a l’Administració General de l’Estat i a la pràctica totalitat de CCAA.

 Retribucions (pagues)

 • Deixar sense efecte el 5% en l’acord pel 2016 i per la resta de pagaments quan es produeixin. 
 • Terminis de pagament 20,32% (2016)  - 35,32% (2017) i 20,32% (2018).
 • Manteniment de la contractació durant el mes de juliol del personal docent que hagi fet substitucions d’acord als criteris que s’aplicaven abans de 2012.
 • Establir el calendari de retorn de les pagues de 2013 i 2014.

Dies addicionals de vacances

 • Modificació legal immediata que permeti el seu gaudiment en el període vacacional d’estiu de 2016 els dies addicionals de vacances per raó de serveis.

Incapacitat Temporal

 • Recuperació del 100% en cas de malaltia a partir de 2017.
 • Recuperació  immediata del 100% de les produïdes per les malalties de declaració obligatòria.
 • Aplicació de les 30h d’indisposició sense necessitat d’IT a tots els col·lectius de la Mesa.

Fons d’acció Social

 • Recuperar la dotació del 0,8% de la massa salarial en tres anys.
 • Mantenir les normes de funcionament anteriors.
 • Recuperar el 30% per aplicar a 2016.

Productivitat

- Recuperació situació anterior a 2012

 • Personal Administratiu i Tècnic: Recuperar l’aplicació dels mateixos criteris d’abans de 2012.
 • Personal Sanitari: Recuperar el 100% en DPO. Cobrament de la Carrera Professional a data 1 de gener de l’any que es genera.
 • Personal Docent: Tornar el primer estadi a 6 anys. Pagament del 4t i 5è estadi al personal interí.

Borses de treball

 • Crear borses de treball per l’accés a interinatge a la Funció Pública ordenades per criteris objectius, als col·lectius en què no hi hagi.
 • Aplicar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en els processos de selecció i nomenament del personal temporal.

Substitucions

 • Substituir les absències i baixes des del primer dia en els serveis essencials i/o que comportin atenció a persones.

Oferta d’Ocupació Pública i Reducció de la temporalitat

 • Convocatòria de totes les places realment existents (vacants).
 • Les convocatòries seran de concurs-oposició en les quals es valorin els mèrits pels anys treballats a la Funció Pública.

Jornada

 •  ICS: Tornar a la jornada d’abans de 2012.
 •  Docència:
  • Tornar a la jornada lectiva d'abans de 2012.
  • Mantenir la reducció lectiva per a majors de 55 anys a la docència.
 • PAT: Negociar l’aplicació de les 35h.

Cotització del Personal Interí

 • Reposar la cotització al 100% al personal interí que va veure reduïda la seva jornada.

Equiparació de condicions de permisos i conciliació

 • Criteris homogenis per a tots els col·lectius de la Mesa i aplicació a cada situació específica.
 • Aplicació immediata del permís per a embarassades a partir de la setmana 37.
 • Reducció de jornada amb el 100% de les retribucions durant el primer any després de l’infantament.

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (4)