ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

ELS SSTT DE GIRONA RETALLEN SERVEIS ESSENCIALS AL CENTRE D’EDUCACIÓ DE PALAU

El Centre d’Educació Especial de Palau, que escolaritza 51 alumnes de 3 a 18 anys amb patologies profundes de caràcter neuromotor i que requereixen una atenció molt especialitzada i una vigilància de la salut permanent, gaudia, des de 2007, del servei d’una infermera clínica que atenia situacions ordinàries i d’urgències que habitualment presenten els estudiants. La contractació de la infermera diplomada, a temps complet, es feia directament des dels SSTT de Girona, i la seva tasca era essencial per preservar la salut dels alumnes i comportava tasques de suporta a la mobilitat, de subministrament de medicaments, sondatge i altres atribucions que requereixen coneixements mèdics especialitzats.

Des de l’1 de setembre, els SSTT de Girona, i d’acord amb la decisió presa pel seu director Josep Polanco, no es va renovar el contracte, tot deixant els infants desprotegits. Aquesta situació ha propiciat situacions de risc molt elevat i ha generat una gran indignació en el si de la comunitat educativa. Les tasques sanitàries, pròpies de diplomats en infermeria, malgrat que no els correspon, estan essent assumides pel claustre (docents i personal laboral), per a les quals no disposen de formació, capacitat o responsabilitat legal. Atès el perill que comporten aquestes circumstàncies, des del primer moment el claustre i l’AMPA ha intentat recuperar la figura de la infermera. Tanmateix, totes les aproximacions i els intents de diàleg amb els SSTT han estat debades. Han passat ja dotze setmanes, i els infants i joves continuen en una situació de perill, i de fet, s’han produït diversos casos d’urgències mèdiques que han comportat el trasllat d’alumnes a l’Hospital Truteta.

Fins al moment, després de molt insistir, el director, Josep Polanco, únicament ha ofert un servei de 15 hores setmanals d’atenció sanitària contractada mitjançant la mateixa empresa que subministra els monitors de menjador en el que és un nou cas d’externalització i que deixa desatès la major part de l’horari escolar del centre. La comunitat educativa ho rebutja perquè no acceptarà cap altra solució que no sigui el retorn a la situació prèvia.

La situació és clarament injusta si, a més, considerem que altres centres de la demarcació de característiques similars com el CEE Mare de Déu del Mont, de Vilafant, disposen d’una Auxiliar Tècnica Sanitària a temps complet. Si ho comparem amb altres SSTT de Barcelona, el greuge és més flagrant, perquè tots i cadascun dels 38 centres d’Educació Especial estan regits per un conveni entre els Departament d’Ensenyament i de Salut que comporta l’existència d’un diplomat d’infermeria a cada centre.

Circumstàncies com aquestes desautoritzen els SSTT de Girona en particular, i el Departament d’Ensenyament, en general, a l’hora de parlar d’escola inclusiva, el decret sobre la qual s’està cuinant. I torna a posar de relleu que cap política educativa pot tenir credibilitat si no existeixen els recursos necessaris per evitar coses tan elementals com pot ser preservar la vida dels nostres estudiants.

En el cas dels SSTT de Girona, ateses les circumstàncies i l’absència de criteris clars i universals, la cosa és encara més greu. Per a USTEC·STEs recórrer als mitjans de comunicació és l’últim recurs per denunciar una situació que caldria haver resolt per la via del diàleg entre els responsables polítics de la Generalitat i la comunitat educativa del CEE Palau. És trist que haguem d’exigir un professional de la salut a cada centre d’educació especial per a un dret tan elemental com el dret a la vida o a la salut. I ni la comunitat educativa del centre, ni USTEC·STEs en tant que representants dels seus treballadors, no ens conformarem amb cap altra solució que el retorn a la situació prèvia, que comporta la contractació directa i immediata d’un professional d’infermeria a temps complet.

Per tant, denunciem la terrible irresponsabilitat i insensibilitat demostrades pel seu director, Josep Polanco, i exigim la seva dimissió.

Novembre 2016


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (31)