USTEC

Cap tancament de línies públiques. Reducció de les ràtios.

Des de l’any 2010 l´ escola pública està sent menystinguda per part de l´ administració pública tan mitjançant continues retallades com a través del desplegament de la llei d´ educació a Catalunya (LEC).

Els pressupostos destinats a l’educació pública han disminuït en cinc anys un 17% mentre que  l´ escola concertada manté la partida destinada als concerts educatius, alguns dels quals a escoles d’elit i que segreguen per raó de sexe.

Aquesta pèrdua de qualitat educativa es concreta en un empitjorament de les condicions laborals de les treballadores i treballadors públics així com  una disminució de la funció social ja sigui per la pèrdua de línies públiques als darrers anys com per la no cobertura de les substitucions durant els deu primers dies lectius.

Aquest  curs al Baix Llobregat volen tancar 21 grups de P3 que, sumats als més de 20 grups ja suprimits els darrers dos anys, debiliten uns serveis públics que han de ser garantia d´ igualtat d´ oportunitats especialment en un territori colpejat per la crisi econòmica i amb rendes familiars molt per sota de les necessàries per a una vida digna.

Som conscients que la comarca està patint un descens de la natalitat, un fet que es preveu que continuarà succeint en els propers anys. Però, enlloc de reduir unes ràtios que es van incrementar de manera suposadament excepcional i millorar així la qualitat de l’educació pública, el Departament opta per tancar línies de P3 de centres públics, amb el conseqüent descens de plantilla i de recursos econòmics i el que això comporta en l’organització del centre i que repercuteix negativament en l’educació dels infants.

La nostra proposta com a comunitat educativa de diferents municipis del Baix Llobregat  és:

  1. Disminuir la ràtio alumne/docent, fet que comportaria el no tancament de cap grup, augmentaria la qualitat educativa i permetria començar a recuperar les línies tancades els darrers anys.
  2. Que el Departament d’ Ensenyament esperi a la finalització de la  preinscripció per decidir l’oferta definitiva del curs 2016-2017 enlloc d’anunciar prèviament la previsió de tancaments, fet que repercuteix negativament en la demanda de places als centres “amenaçats” .

3. Cap tancament de línia pública mentre hi hagi una escola concertada a la      mateixa zona d´ escolarització. A més constatem el greuge comparatiu entre el procés de preinscripció a l´ escola pública que  restringeix l´ oferta pública a partir de les dades del padró municipal al mes de Febrer i l´ escola  concertada, que tanca l´ inscripció al mes de Setembre i que rep diners públics  a partir dels 19 alumnes per grup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (6)