ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

MATERNITAT I VACANCES

Des d’USTEC·STEs (IAC) tenim constància que, a diferents persones en permís de maternitat de diferents SSTT, estan rebent trucades del Departament d’Ensenyament, on els comuniquen que si aquest coincideix total o parcialment amb el mes d’agost (vacances) aquests dies no els podran gaudir després del permís de maternitat i hauran d’incorporar-se el dia següent del permís de maternitat amb la posterior liquidació d’havers (pagament de les vacances).

USTEC·STEs ha demanat al Departament si existeix una instrucció per escrit amb aquesta ordre i vol comunicar que:

  1. El gaudi de les vacances, quan es solapa amb un altre permís o llicència (maternitat, malaltia...), és un DRET que qualsevol treballador/a en pot gaudir. En concret la simultaneïtat maternitat/vacances està recollit a l’article 50.2 de l’EBEP:

«2. Si les situacions de permís de maternitat, incapacitat temporal, risc durant la lactància o risc durant l’embaràs impedeixen iniciar el gaudi de les vacances dins de l’any natural al qual corresponguin, o si una vegada iniciat el període de vacances sobrevé una de les situacions esmentades, el període de vacances es pot gaudir encara que hagi acabat l’any natural a què corresponguin i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.»

  1. Les persones afectades es neguin, si no volen, a acceptar renunciar a aquests dies de vacances per estar amb les seves criatures.

  2. El Departament menysprea als seus treballadors/es negant drets reconeguts i canviant condicions laborals sense que hagin estat ni informats els representants dels treballadors/es.

Comencem malament un curs en què hem de ser conscients que caldrà lluitar i mobilitzar-se per seguir recuperant les nostres condicions laborals com la segona hora lectiva arrabassada per les retallades.

Exigim que el Departament rectifiqui immediatament comunicant-se amb les persones afectades per permetre el gaudi de les vacances no gaudides.


USTEC·STEs (IAC), 30 d’agost de 2017


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:31 (35)