ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

 

SR. BARGALLÓ: NECESSITA MILLORAR, I MOLT

 

MAJORS DE 55 ANYS


Sr. Bargalló, està des de fa molt poc al Departament però, tot i els problemes informàtics típics del final de curs als centres, ja li podem fer una avaluació inicial: SUSPENS, NECESSITA MILLORAR, I MOLT.

A la Mesa Sectorial d’aquest divendres 29 de juny (amb una concentració de protesta paral·lela a les seves portes) se’ns ha presentat l’Acord de Govern que estableix que a 1 de setembre els i les majors de 55 anys (uns 16.000) no tindran dret a reduir-se la jornada 2 hores lectives. Per part de l’Administració sense la interlocució escaient i amb presses, amb l’única justificació d’una pròrroga pressupostària amb un impacte de només 8 milions d’€ al 2018 amb una millora de la cobertura, punt en el qual USTEC·STEs no va signar l’acord amb el que s’hi dóna dret.

Més o menys els 700 docents necessaris per establir amb bona cobertura aquest dret, aniran a parar a nova escolarització (se’ns ha comunicat que uns 700). Aquest dimecres 4 de juliol, data en què el Departament té previst publicar les provisionals de les adjudicacions d’estiu, i. per tant, ho comprovarem, perquè altre cop no se’ns ha facilitat a on van a parar: només sabem que hi ha reducció de grups de P3 i 22 mestres menys a ensenyament d’adults. Aquell dia ens tornarem a trobar.

Està agafant els pitjors vicis: aprovar aspectes importants de la vida dels centres a l’estiu (LEC, decrets d’Autonomia, de direccions) i ara la retallada als i les majors de 55 anys.

El 9 de juliol haurà de retre comptes d’aquesta retallada al Parlament, ens tornarem a trobar.

Però si que hi ha una data en què podrem mobilitzar, ja ho hem fet, la tramitació dels pressupostos del 2019. Si el seu Govern pretén aprovar uns nous pressupostos, on necessitarà altres grups parlamentaris a banda dels del Govern, ja sap les nostres prioritats, que entre d’altres són:

  1. Reducció de la 2a hora lectiva: 40 Milions d’€
  2. Ampliació de tots els nomenaments de terços de jornada en mitges des de l’1 de gener: 20 Milions d’€
  3. Reducció de 2 hores lectives als i les majors de 55 anys amb una cobertura adequada: 8 Milions d’€
  4. Tornar al reconeixement del primer estadi als 6 anys: cal fer un estudi de l’impacte pressupostari segons com es compensi als i les afectades.
  5. Sense oblidar allò que depèn de funció pública: recuperació de les pagues del 13 i 14 (abans del 2037), cobrament de totes les baixes al 100%, o la reducció de jornada al 100% del primer any de la criatura. En aquest punt hi haurà una Mesa General de Funció Pública a mitjans de juliol on si que esperem que baixi el nou Conseller d’Administracions públiques. Ens tornarem a trobar amb la interlocució que porti.

No són millores, és una recuperació de drets retallats des del 2010 i que faran millorar la qualitat de l’educació pública.

Fruit de la pressió exercida durant la Mesa, el 26 de setembre tindrem  l’inici d’un procés negociador amb una Mesa Sectorial específica per negociar què s’acaba incorporant en els pressupostos del 2019, però ens hem de mentalitzar que caldrà una mobilització forta per aconseguir els nostres objectius i sobretot la segona hora lectiva.

 

OPOSICIONS: EL PERSONAL INTERÍ AMB LA GUILLOTINA A SOBRE

A la Mesa Sectorial el Departament ens va oferir les dades dels seleccionats i seleccionades d’aquestes oposicions, aplaudides per alguna organització sindical.

Per USTEC·STEs són un fracàs per a algun col·lectiu: per exemple, dels 877 interins i interines amb més de 15 anys de serveis prestats que treballen en les especialitats presentades, només 30 han estat seleccionats/des. Només un de cada 29.

El col·lectiu interí amb força serveis prestats a l’abril estan a la feina, implicades en el seu centre (si encara que no tinguin places perfilades, tothom s’implica), poden tenir situacions familiars que dificulten un model d’oposició on la primera fase, eliminatòria, és completament memorística allunyada del treball quotidiani a l’aula.

Aquestes persones seguiran essent cessades cada 31 d’agost, no poden estar de maternitat o malalta a 1 de setembre perquè es poden quedar sense nomenament (aquest temps es quedaria sense còmput de triennis, estadis, jubilació, ajut per mare treballadora). CAL UN PACTE D’ESTABILITAT.

També a la tardor, s’ha de negociar el nou sistema d’accés, ens tornarem a trobar. Cal una doble via, explorar totes les possibilitats, sense descartar el rang de llei (com la d’acompanyament de pressupostos) que permet el concurs de mèrits segons l’article 61.6 de l’EBEP.

USTEC·STEs creu que cal funcionaritzar al col·lectiu interí. Per aconseguir millores significatives en el sistema, en les dates de realització i en l’estabilització del personal interí cal que ens mobilitzem.

 

GESTIÓ DE LA BORSA DE TREBALL

Sr. Bargalló, a partir del 26 d’agost es faran els nomenaments de substitucions. En aquests nomenaments s’ajuntaran vacants, mitges vacants i substitucions (també terços) per a què es nomenin a 1 de setembre. Però suposem que ja sap que amb el actual sistema informàtic és el SSTT qui fixa l’ordre de les especialitats que surten. Això farà que un possible interí que té dues especialitats activades, es quedi amb una substitució curta i deixi passar una vacant de l’altre especialitat per motius d’atzar. La Conselleria té al seu calaix la proposta d’USTEC·STEs de nomenaments telemàtics on és la persona qui tria. Finalment ens la va comprar el País Valencià. Sembla que la major inversió en sistemes informàtics va cap al sistema del dit com ja va quedar demostrat en el desastre informàtic de les adjudicacions d’estiu de fa uns anys on la fase que va fallar va ser la d’elecció.

Mentre s’ho estudia, des de dimarts 26 d’agost hi ha 4 dies laborables abans de l’1 de setembre:  es poden fer 2 nomenaments separats (un per vacants i un altre per substitucions) per cada SSTT. Aquest senzill canvi evitarà molts problemes als afectats i afectades d’aquest joc d’atzar que són els nomenaments telemàtics: el curs passat van ser més de 5000 nomenaments per aquelles dates.

Normativa que cada vegada té menys rellevància ja que treballar depèn cada vegada cop més de l´atzar i de conèixer gent. Si es veuen irregularitats no es sap ben bé com denunciar-ho perquè tot és força obscur i arbitrari.

Cada vegada les condicions per estar a la Borsa s´estan endurint ja sigui en forma de proves capacitació, avaluació inicial substituts, avaluacions interins, els procediments per adjudicar llocs de treball depenen més de les direccions dels centres educatius (pdi, perfils, entrevistes,...), el número per serveis prestats cada vegada serveix menys i esteu creant una dualitat entre substituts-tes de primera i de segona ( els que acaben entrar i ja estan confirmats i els de vuit anys que encara són substituts,...)

A més el propi sistema en moltes ocasions no respecta la pròpia normativa quan alguns SSTT no publiquen determinades places ofertades (difícil cobertura, procediment urgència,...)

Valoració negativa i una realitat objectivable en què els interins / substituts són elements fràgils en mans de les direccions i la pròpia administració.

L´administració respon que ells tenen un altre percepció i creuen que precisament el que estan fent es flexibilitzar les condicions per entrar a la Borsa com per exemple la carència en el requisit del màster.

 

TÍTOL 

Demanda  Ustec

Resposta Departament

Sol.licitud no disponibilitat

D´acord eliminació  causes per congelar-se a la Borsa i no tenir nomenament.
 Aplicatiu estarà en funcionament  a 01 Setembre?

 

Estan treballant perquè a principis de Setembre estigui habilitat l´aplicatiu.
 

Preavís treballador-a

D´acord en treure el preavís i la possible  penalització a la liquidació

Ho van introduir com a mesura disuasòria perquè alguns docents interrompen  el nomenament vigent. No ho han fet aquest curs i per això han adoptat altres mesures  perquè no els deixin penjats.

No continuació del  substitut per canvi fet causant

Notificació per part de  la direcció que no vol la seva continuïtat amb un preavís com a mínim amb tres dies anticipació.

Sense resposta

Durada nomenaments

Substitucions de les reduccions fins el 30 Juny amb titular que no li permeten  renunciar a la reducció fins al 31 Agost. Departament fa calaix amb aquesta situació ja que no paguen ni a uns ni als altres. Proposem que el nomenament sigui fins 31 d'agost o que es pugui renunciar abans.

El titular gaudeix de les vacances en funció del temps treballat en època lectiva

Cobrament Juliol

 

 

 

Pla formació Permanent és  insuficient amb poques places semipresencials i gratuitat

El nomenament de Juliol ha de tenir efectes administratius, i per tant, comptabilitzar com a serveis prestats

Revisaran la proposta de modificació de la normativa.

Proves capacitació

Proves capacitació transparents i obertes a tothom al setembre. Ara mateix es capacita des del centre i ningú té idea del que  demanen.
 

Ens donen informació del funcionament de les PC als centres. Ens diuen que el número de candidats presentats i aprovats és el mateix que quan es feia una capacitació general. Per tant l´efecte crida per una plaça concreta de feina desapareix. Tot i així no es plantegen canviar-ho. Només es fan proves genrals a les EOI i sí es plantegen fer-ho en alguna altra especialitat.

Exclusions borsa treball

 

El Decret 133/2001 de 29 maig regula aquesta situació però no diu res respecte  com seran els continguts i  publicitat exàmens per tornar a reingressar a la borsa els que han estat apartats amb un expedient contradictori. Només diu que caldrà supera una prova específica idoneïtat.

Demanem la  regulació d´aquestes proves per tal de reingressar a la Borsa.

Ho tenen pendent des de fa anys i són conscients que cal regular-ho. Tot i així no envien cap proposta i sembla que no tenen intenció de fer-ho a curt termini.

Prova inicial substituts/ interins novells

Plantegem que la prova inicial dels substituts tinguin uns tutors tal  com defineix al decret  133/2001 de 29 Maig : 

Apartat 3.5 Els tutors/es seran professors/es experimentats, de vàlua reconeguda en el seu nivell o en la seva especialitat, i realitzaran les funcions següents:

a) Guiar els mestres o professors/es interins i substituts durant el primer curs com a ensenyants facilitant-los la pràctica docent.

 b) Assessorar els ensenyants novells en les funcions de planificació i programació de les tasques docents i tutorials.

 c) Ajudar els professors/es i mestres interins i substituts en les activitats pròpies de la pràctica docent.

 d) Oferir ajut pràctic per a l'avaluació de l'alumnat als interins/es i substituts/es. e) Facilitar suport i estratègies al professor/a o mestre/a interí i substitut per poder desenvolupar la seva tasca professional amb plena satisfacció.

La seva percepció es que les avaluacions inicials als substituts funcionen de manera correcte i els tutors assignats fan una bona feina d´acompanyament. A més ens diuen que només tenen tres expedients contradictoris. No tenen previst modificar la prova inicial substituts que penja del decret de plantilles 2014.

Modificació dades

D´acord als quatre dies com a  període de modificació de dades al mes de setembre.
Demanem obrir un nou període de modificació de dades a principis de desembre ja que el decalatge entre finals d´octubre i la darrera setmana de  Gener és excessiva.

Plantegen  fer períodes de modificació de dades cada dos mesos. Així el període de finals d´Octubre seria a finals del mes de Novembre.

Actes telemàtics finals Agost i principis Setembre

Una setmana antelació per publicar-les és massa just. Proposem fer-ho a finals de Juliol.

 

Estudiaran la proposta ja que aquest any les adjudicacions d´estiu definitives són a mitjans del mes de Juliol.

Nomenaments telemàtics. Procediment

Demanem  fer nomenaments telemàtics tres dies a la setmana : dilluns, dimecres i dijous.
 
També plantegem disposar de dues hores, enlloc d´una  hora que tenen ara, per acceptar el nomenament telemàtic.

No accepten els tres dies de nomenaments a la setmana, però sí  estudiaran les dues hores per acceptar els nomenaments.

Notificació proposta adjudicació

Retirada del paràgraf : « la no recepció del correu electrònic i SMS enviats no és motiu que justifiqui la possible manca d´accés al resultat de l´adjudicació»

Sense resposta

Comunicació finalització adjudicació

Finals Juny cal tornar credencial? Cal que quedi més clar el procediment al final del curs.
Publicar-ho o enviar un correu als substituts afectats.

Està penjat a la web del departament.

Substitucions difícil cobertura

A les entrevistes de difícil cobertura cal que l´acta que s´aixeca  es publiciti a un lloc visible del centre educatiu.

 

Ho estudiaran

Procediment per cobrir les  substitucions  PDI

Quina valoració fan d´aquest procediment als quatre SSTT que funciona? Demanem la seva retirada.

 
Actualment resta suspès el desplegament del pla pilot dels substituts o PDI per acord dels pressupostos 2017 (llei mesures d´acompanyament fiscal)

La seva valoració és positiva ja que així els hi fan arribar les Juntes de directors de diferents SSTT. Més enllà d´aquestes valoracions no tenen cap estudi amb dades i indicadors.

És increïble que en les negociacions de condicions laborals vulguin fer més cas a la junta de directors que amb els legítims representants dels treballadors/es

Obertura Borsa Maig 2018

Quants substituts de fora de la Borsa (números 900.000)  s´han apuntat a la darrera obertura ?

 

La majoria de substituts fora de la Borsa que han treballat amb contracte aquest curs s´han apuntat a l´obertura extraordinària Maig 2018. Fins i tot els van trucar per telèfon.

 

Hem exigit al Departament d'Ensenyament que es compleixi a tots els centres l'Acord del 31 de gener de 2017 i la Resolució de criteris de confecció de plantilles dels instituts referent a l'horari lectiu pel professorat de secundària (ESO, BATX, FP i ERE) a 19 hores lectives setmanals i a primària 24 hores, com és el cas de l'INS Castellarnau. Els hem fet entrega del nostre comunicat. 

 

 

 

 

 

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (33)