ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

29 DE NOVEMBRE: VAGA A L'ENSENYAMENT PÚBLIC

Després de cinc anys de creixement econòmic, encara persisteixen les retallades que es van aplicar des del minut 1 de la crisi i la precarietat que pateix el personal laboral continua creixent.
Tenint en compte que el personal laboral és el més precaritzat del Departament d’Ensenyament, si realment es vol millorar el sistema educatiu, el Departament d'Ensenyament hauria de donar una resposta positiva a les reivindicacions bàsiques següents:

- Recuperació del poder adquisitiu perdut, del FAS (Fons d’Acció Social) i del complement de productivitat.

- Pagament de les quantitats meritades i reconegudes per sentència (gràcies a USTEC·STEs) de les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014.

- Retorn a  les 25 hores d’atenció directa dels EEE i reducció de les hores d’atenció directa per a tot el personal de suport educatiu del Departament d’Ensenyament. D'aquesta manera es vetlla per la salut d’aquests i aquestes professionals i, alhora, se’n garanteix la participació a totes les reunions, cicles..., imprescindible per al desenvolupament adequat de la seva feina.

- Substitucions de tot el personal laboral des del primer dia, una mesura essencial si es volen garantir unes condicions laborals de qualitat i els drets dels treballadors/es i de l’alumnat.

- Augment de les plantilles del personal de suport educatiu als centres. Uns pressupostos mal gestionats no han de ser una excusa per no dotar dels recursos que necessita una escola veritablement inclusiva, que ha d'atendre dia rere dia arriba un alumnat amb unes necessitats creixents i diverses.

- Dotació de personal sanitari als centres educatius per atendre adequadament, d’acord amb les diferents casuístiques, tot l’alumnat. Volem insistir que el personal laboral NO és personal sanitari.

- Continuïtat dels i les EEE contractats a les SIEIS de nova creació que finalitzen el seu contracte el 31 de desembre.

Per tots aquests motius, i amb la intenció d’influir en la discussió en curs dels pressupostos de la Generali­tat, us animem a participar en la manifestació del 17 de novembre a les cinc de la tarda a la plaça Universitat de Barcelona, i a secundar la vaga del 29 de novembre i a estendre-la a tots els treballadors i treballadores del vostre centre i zona. També fem una crida, amb la resta de sindicats convocants (ASPEPC·SPS i CGT), perquè la resta d’organitzacions sindicals se sumin a la vaga.

 


 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:32 (49)