ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Nota informativa sobre elsconcursos de canvi de destinació de personal LABORALdels departaments de la Generalitat de Catalunya

Està previst que properament es publiquinal DOGC elsconcursos de canvi de destinació de personal laboral dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.

Per gestionar aquest procés de la manera més àgil possible,cal que totes les persones laborals fixesque tinguin previst participar-hirevisin en el portal de l’empleat (ATRI) el contingut de l’apartat: Expedient i Formació/Expedient/Consulta de dades.

Aquí trobareu tota la informació que consta alRegistre Informàtic de Personal sobre la vostra vida laboral, llocs ocupats, titulacions, cursos, idiomes, català... Aquestes dades,referides al vostre vincle i als vostres mèrits com a personal laboral fix a la data del concurs, seran les que haureu de trametre juntament amb la sol·licitud de participació i són les úniques que s’hipodran valorar. Per tant, és de màxima importància que les reviseu abans de la publicació del concurs al DOGC i,si es el cas,demaneu a la unitat de recursos humans del vostre departament les esmenes necessàries perquèsiguincorrectes durant els terminis establerts perala participació.

Cal que reviseu amb màxima cura tots els apartats i comproveu especialment:

- Que hi consta introduïda,al menys,la vostra titulació d’accés a la categoria i d’altres que vulgueu que se us valorin com a mèrit, si escau.

- Que hi consten introduïdes les activitats formatives realitzades amb totes les dades a considerar (durada, tipus d’activitat -taller, seminari, curs, etc.-, assistència/aprofitament, així com docència i publicacions).

- Que hi figuren correctament introduïts els llocs de treball ocupats, així com la vostra antiguitat en l’Administració.

- Si heu prestat serveis en altres administracions, entitats del sector públic o empreses privades, aquestes dades no constaran en el document que es generi. Per tant, hauríeu de demanar a altres administracions, entitats del sector públic o empreses privades un certificat on hande constar: el període de prestació de serveis, la categoria i l’especialitat, el grup, el vincle, incloent les funcions realitzades durant el període corresponent.

En cas que vulgueu optar per llocs de treball que puguin comptar com a requisit amb el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals, hauran d’autoritzar que es pugui consultar a la PICA els certificats o declaracions jurades. Aquesta autorització cal realitzar-la mitjançant el portal ATRI, a l’apartat: Expedient i formació/ Expedient /Autoritzacions.

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

25/04/2019 14:57 (4)