ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Ofertes de vacants o substitucions de difícil cobertura dels diferents Serveis Territorials:

Tingueu present que molts Serveis Territorials avui (22-8-19) encara no han penjant el llistat (falten Baix Llobregat, Terres de l'Ebre, Vallès Occidental, Tarragona i Girona). Tanmateix us hem afegit l'enllaç del SSTT on els penjaran:

1) Baix Llobregat:

- Secundària: http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/serveis-territorials/baix-llobregat/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/secundaria/BLL-SEC-dificil-cobertura-oferta-vacants.pdf

- Primària. Pendent: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/baix-llobregat/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/primaria/

2) Consorci (Barcelona):

https://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas/seleccio_rrhh/nomenaments_telematics_borsa_treball_departament_educacio?fbclid=IwAR1nxuFJUeU7n1cs4YiS4Er7Dy5Hgbbvx0cHFp0oLaPDgEzROq3ctSnKT84

3) Barcelona Comarques:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/serveis-territorials/barcelona-comarques/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/secundaria/BCO-SEC-dificil-cobertura-oferta-vacants.pdf

4) Catalunya Central:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/serveis-territorials/catalunya-central/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/secundaria/CCE-SEC-dificil-cobertura-oferta-vacants.pdf

5) Maresme - Vallès Oriental:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/serveis-territorials/maresme-valles-oriental/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/secundaria/MVO-SEC-dificil-cobertura-oferta-vacants.pdf

6) Lleida:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/serveis-territorials/lleida/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/secundaria/LLE-SEC-dificil-cobertura-oferta-vacants.pdf

7) Terres de l'Ebre. Pendent:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/terres-ebre/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/

8) Vallès Occidental. Pendent:

- Primària. Pendent: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/valles-occidental/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/primaria/

- Secundària. Pendent: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/valles-occidental/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/secundaria/

9) Tarragona:

- Primària: http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/serveis-territorials/tarragona/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/primaria/TAR-PRI-dificil-cobertura-oferta-vacants.pdf

- Secundària: http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/serveis-territorials/tarragona/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/secundaria/TAR-SEC-dificil-cobertura-oferta-vacants.pdf

10) Girona:

- Primària: http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/serveis-territorials/girona/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/primaria/GIR-PRI-dificil-cobertura-oferta-vacants.pdf

- Secundària: http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/serveis-territorials/girona/personal-docent/nomenaments-telematics/dificil-cobertura/secundaria/GIR-SEC-dificil-cobertura-oferta-vacants.pdf

linia

Model de sol·licitud --> Descarrega'l de la web d'USTEC / Enllaç alternatiu: http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/serveis-territorials/_compartits/doc_model-solicitud-dificil-cobertura.pdf

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:29 (93)