ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

Nou permís de naixement (antics permisos de naixement i paternitat)

Finalment avui 7 de març de 2019 s’ha publicat al BOE el Real decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Aquest Reial decret incorpora tot un seguit de modificacions, de les quals properament us informarem amb més detall, entre d’altres, els plans d’igualtat a les empreses, la igualtat salarial, la modificació dels permisos per naixement per als dos progenitors. En cas de naixement, l’altre progenitor tindrà un període de suspensió del contracte de vuit setmanes, de les quals dues s’han de gaudir ininterrompudes després del part, que s’ampliarà a dotze setmanes l’1 de gener de 2020, i finalment a setze setmanes el 2021.

També, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret-llei 6/2019, en el cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, cada progenitor disposarà d’un període de suspensió de sis setmanes que podrà gaudir a temps complet de manera obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment. A partit de l’1 de gener de 2020, a més de les seis setmanes de gaudi obligatori, els progenitors/es podran disposar d’un total de setze setmanes de gaudi voluntari dins dels dotze mesos següents a la resolució judicial per què es constitueixi l’adopció o la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.

Podeu ampliar la informació a: https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf

 


 


 

 

 

 

 

  

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:29 (8)