14.800.000USTEC·STEs IAC

9/3

Webs sindicats

STEi

STEPV

STEs

Comptador
google  edu365  cor
 
II congrés IAC

l

Pangea

google
edu365
Cursos i recursos
vilaweb
Osona
3-12
mai més
perímetre
ILP 0-3
Ensenyants de Visual i Plàstica
AEMCAT
Traducció de documents

Acrobat

Valid CSS!
Valid XHTML 1.0 Transitional
8m8

OPOSICIONS: CONVOCATÒRIA 2008 (dl 10 o dm 11)

LEC. NO ABAIXEM LA GUÀRDIA

USTEC·STEs després de la vaga del 14F

Entre tots i totes hem fet i farem sentir les nostres veus

COMUNICAT DE PREMSA dimecres 5 de març:
DOCUMENT DEL CONSELL ESCOLAR CATALUNYA

Departament: Professorat interí NOMENAMENTS

aula
edu365
lvg

BORSA: Admisió Borsa i incorporació pacte estabilitat

santpedor

Departament: Proves d'accés als ensenyaments d'FP i esports

DOGC 27/2: proves d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts

DOGC: prova específica d'accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d'arts

DOGC 26/2: ajuts al professorat i al personal laboral ... que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2006-2007

DOGC: plantilla de llocs de treball de les escoles d'art i superiors de disseny i de l'Escola Superior de Restauració de Béns Culturals

DOGC: es modifica ... concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora

DOGC: es modifica l'adscripció de centres docents sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes

DOGC: es modifica l'adscripció de centres docents sostinguts amb fons públics als efectes del procediment d'admissió d'alumnes

DOGC: s'autoritzen diversos programes de garantia social per al curs 2007-2008

DOGC: adscripció amb destinació definitiva de diverses funcionàries del cos de mestres al CEIP Turó del Drac, de Canet de Mar

XTEC: llicències d'estudis retribuïdes 2008/09

XTEC: llicències d'estudis reunions informatives

DOGC 25/2: proves d'escola oficial d'idiomes per al curs 07-08 per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi

STEPV: Oposicions 2008  oferta pública definitiva

STEPV: Concurs 2008  Secundària: Llistat definitiu

STEs: Bolsa ... Francia

STEs: Bolsa ... Cracovia

Mesa Sectorial dc 27/2: modificació del Decret sobre la regulació de la borsa de treball --- pla d'acció "aprendre junts per viure junts"
COMUNICAT DE PREMSA D’USTEC·STEs:
VAGA A L’EDUCACIÓ PÚBLICA. 14 DE FEBRER 2008
a
c7

Departament 16/1: Jubilació voluntària anticipada prevista a la LOE

Quadres de gratificació - Sol·licitud de jubilació voluntària - Sol·licitud de gratificació extraordinària

OPOSICIONS lletra E

BOE 21/12: becas y ayudas

OPOSICIONS 2008: Canvis importants de places

L'Educació de Persones Adultes de les presons fa VAGA divendres 14/12 per reclamar el traspàs complert a Educació. i

Concentració de professorat pel dret a l'educació de les persones adultes

Convocatòria d'Accés als Cossos de Catedràtics:

DOGC 12/12: convocatòria DOGC: fotocòpia convocatòria Sol·licitus fins dimarts 8/1:

http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm - Fitxa

Sol·licitud: cal nif i data naixement (informa en quins cosos podeu participar-hi)

USTEC·STEs 12/12: FAS (Fons d'Acció Social) la resolució definitiva es publicarà dilluns 17/12, es cobrarà abans de l'1 de gener de 2008

Dimarts 11/12:

Diari de Tarragona: ¿Por qué fracasa la educación?

Diari de Girona: L'aula

Dilluns 10/12:

Diari de Tarragona: Hay que actuar en la educación sin mirar la rentabilidad electoral

Nou telèfon del Departament d'Educació 93 551 69 00

---

El Periódico: Els miracles no existeixen

Llei d'educació: Document de bases ---

Departament: presentacions i aportacions

Comissió Tècnica 28/11: acreditació ... d'arts plàstiques i disseny
Mesa Sectorial 28/11descentralització dels serveis territorials

Mesa Sectorial 9/11: Distribució del fons del 0,3%

DOCUMENT AMB ELS INCREMENTS

Comunicat unitari: No volem centres públics de desigual qualitat (requisits addicionals per ocupar llocs de treball) (USTEC·STEs ASPEPC UGT)

Mesa Sectorial dl 29/10Continuació de la negociació de la proposta de resolució de convocatòria pública d'accés als Cossos de Catedràtics Mesa Sectorial 31/10: Distribució del fons del 0,3%

Departament: Borsa professorat interí CONVOCATÒRIES

Actes públics de nomenaments

BCN Ciutat: 1a - 2a BCN Com.: 1a - 2a Baix Ll..: 1a - 2a Vallès Occ.: 1a - 2a Girona1a - 2a Lleida.: 1a - 2a Tarragona: 1a - 2a Terres de l'Ebre.: 1a - 2a

MESA SECTORIAL dc 24/10 condicions sota les quals en els centres públics es poden establir requisits de titulació i capacitació professional per ocupar determinats llocs de treball

Mesa General 10/10:Fons de modernització i racionalització de l'Administració de l'any 2007 --- Aplicació de les mesures previstes a l'EBEP --- Indemnitzacions per raó del servei

Comissió FAS dm 2/10: -Revisió de les reclamacions d'ajuts excepcionals. -Adjudicació dels imports dels ajuts. -Aprovació del text de la Resolució definitiva ... corresponents a l'any 2006.

Mesa Sectorial 26/9complement específic de dedicació horària especial del professorat del cos de secundària que imparteixin anglès dintre del programa dirigit a joves de 18 a 30 anys.

DESTINACIONS ESTIU 2007

Consulta: zona, mun, centre
Prof. interí per especialitat i número: primària - secundària

op07: primària - secundària

Valoració Acord professorat Interí: USTEC·STEs SIGNA L’ACORD

Mesa Sectorial dimecres 27 i 28 de juny: 27/6- Decret regulació serveis educatius
28/6 - instruccions ...serveis educatius - ... centres docents i aules públics d'FPA - ... EOI
Comissió tècnica 6/7: Professorat d'FP (petició de USTEC·STEs.IAC, FECCOO i FETE-UGT)
Comissió de Seguiment Acord FPA: Oferta i grups autoritzats pel curs 07-08 - Situació del professorat municipal que treballa als centres dependents del Departament d'Educació.
Mesa Sectorial dijous 14 de juny: Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres educatius públics d'educació primària i secundària per al curs 2007-2008
9è congrés
Centres. Mapa de l'oferta de CICLES FP i Batxillerat: Grups per al curs 2007-08

Professorat interí/substitut:  COBRAMENT DELS TRIENNIS, LES COSES CLARES

Diumenge 6/5:

USTEC·STEs IAC: Fotos II Jornada de Convivència i Conflicte

CT. Places no adjudicades = vacants + resultes - adjudicades (primària i secundària)

Mesa Sectorial 23/4: adjudicacions de destinacions ---  gestió de la borsa

Mesa Sectorial 23/4: Instruccions (gestió de la borsa de treball per personal interí 07-08)

Mesa Sectorial 28/3: Jornada continuada juny a infantil i primària. Calendari escolar 07-08. Mesa Sectorial 30/3: Seguiment Acord sobre condicions laborals del professorat de secundària

Resultats Eleccions 2006: tot Catalunya: (inclou resultats 2002)

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS 2006 : per SSTT, ZONA, MUNICIPI, CENTRE...

ADJUDICACIONS D'ESTIU 2006

PRÒRROGA:

3.286 primària + 2.634 secundària fan 5.920 adjudicacions, les podeu consultar ordenades per poblacions (primària - secundària) o bé per especialitats (primària - secundària)

Adjudicacions de destinacions:

Consulta per DNI i/o centre: Primària - Secundària

- Llistats Primària: Desp. - PP - CS Llistats Secundària: Desp. - PP - CS

DOGC 28/4/2006: fotocòpia calendari

Departament 28/4/2006: Calendari 06-07

Acord CCOO Departament

Mesa Sectorial 9/11/2005: ACORD --- USTEC·STEs i UGT no signem

FULL 36 9/11/2005: No signem. Un acord que hipoteca el futur

D Correus (en lloc dels ... s'ha de posar @sindicatnet.cat)

Barcelona, barcelona...; Girona, girona...; Lleida, lleida...; Tarragona, tarragona...; Tortosa, tortosa...

    - Activitat pàgina inicial