USTEC·STEs IAC

USTEC·STEs denuncia el procediment pel qual algunes direccions dels centres públics estan denegant la continuïtat de les destinacions provisionals per al curs 2012-2013 al professorat funcionari i interí.

La denegació de la continuïtat s’està basant en un document en el que s’exposa que el motiu és “per no adequar-se al perfil del lloc de treball en funció del projecte educatiu del centre, tot i que consti petició de la persona interessada”. tal i com “recomana” la Resolució ENS/878/2012 del 7 de maig.

USTEC·STEs denuncia que la disminució de places com a conseqüència de les retallades, no es pot fer valorant negativament la tasca professional dels i les docents, sense una justificació clara i una possibilitat de defensa del treball fet per part del professor/a. En la majoria de casos el professorat que ara es considera no “adequat al projecte educatiu, tot aquest curs ha treballat en el centre sense cap problema, ni pedagògic ni disciplinari. Tot plegat augmenta l’arbitrarietat i la gravetat dels fets.

USTEC·STEs denuncia que el Departament insti a desqualificar impunement al professorat que no pot obtenir una plaça i denuncia, també, a les direccions que s’hi presten, deixant al professorat en la més gran indefensió i atemptant contra el seu prestigi professional.

USTEC·STEs veu, en aquesta pràctica, un nou avanç en les dinàmiques de selecció de personal basades en criteris subjectius i arbitraris, alhora que es pretén justificar desprestigiant la tasca docent dels que no poden accedir a una plaça.

USTEC·STEs insta al professorat a no signar cap document en el que es posi en qüestió la seva professionalitat i exigeixin a Inspecció i al cap dels SSTT els documents en els que es basen per definir-los com a no “adequats al projecte educatiu del Centre”.

USTEC·STEs rebutja aquesta pràctica barroera i arbitrària que, a més de deixar sense plaça al professorat, posa en qüestió la seva pràctica docent i ho deixa per escrit. EXIGIM al Departament que anul·li aquest apartat de la Resolució i no accepti cap denegació amb aquests arguments i faci complir l’apartat 6.2.5.3.6 sobre professorat interí que diu: “El personal interí s’ordenarà, dins de cada fase de participació, d’acord amb el número d’ordre assignat a la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent...”

 USTEC·STEs estudiarą les formes legals per impugnar aquestes prąctiques.