ustec

DAVANT LES NOVES PROPOSTES DE  LA CONSELLERA D’ENSENYAMENT:
De nou: treballar més i cobrar menys

El Departament d’Ensenyament ha presentat unes mesures organitzatives que afectaran a les plantilles docents per al curs 2012-2013 en les que, de nou, es carrega sobre les espatlles del professorat les retallades en els pressupostos.

USTEC·STEs denuncia que la consellera pretén que sigui el professorat, actualment en exercici, el que assumeixi, amb el seu esforç, tant l’augment d’alumnat que hi haurà el proper curs com el treball que fa el professorat que es jubila aquest curs, a més de reduir-li, de nou, el seu salari.

Això significa que el Departament, el proper curs, no contractarà cap dels 1.500 docents que es necessiten per atendre l’augment d’alumnat, sinó que augmentarà la dedicació de l’actual professorat.

Les propostes del Departament redueixen les hores de coordinació en totes les etapes educatives i les de tutoria del Batxillerat i la Formació professional, que fins ara es comptabilitzaven com a hores lectives. Amb aquesta mesura, a més d’augmentar la càrrega laboral del professorat es busca empitjorar les condicions en que s’ha de desenvolupar el treball col·lectiu que complementa i garanteix una millor atenció educativa a l’alumnat.

Paral·lelament l’Administració ha comunicat que retallarà el 3% de les retribucions anuals del professorat i de la resta dels empleats i empleades públics.

USTEC·STEs denuncia que en cap moment s’ha demostrat que aquestes retallades siguin necessàries i, molt menys encara, que serveixin per aturar la crisi actual, ans bé el contrari, generaran més atur, més precarietat i menys poder adquisitiu.

USTEC·STEs rebutja aquestes mesures i aposta per la continuïtat de les mobilitzacions.

Proposta de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2012/02/17/15/18/5bea6fde-da1e-435d-95a3-0b4e7da3dc59.pdf

Irene Rigau, presenta les mesures de reorganització dels horaris dels centres per al curs 2012-2013

 

 

  

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:30 (1)