Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés

borsa1314

USTEC·STEs

Consulta la llista d'interins per especialitats

Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs

Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat

SSTT: 1 - ESPECIALITAT: PRI

1GR,C 18025/07AAP08001868 - FITXA131/08
2GC,MM 85025/07AAP08044201 - FITXA131/08
3CF,O 1.22025/07EES08032488 - FITXA131/08
4CS,JE 1.23025/07PRI08002022 - FITXA131/08
5PB,MA 1.39025/07PRI08062067 - FITXA131/08
6MG,L 1.46025/07PRI08032634 - FITXA131/08
7NG,AI 1.57025/07PRI08039513 - FITXA131/08
8AT,M 1.68025/07PRI08002927 - FITXA131/08
9BS,E 2.09025/07PRI08001650 - FITXA131/08
10MP,MLA 2.40025/07INF08045501 - FITXA131/08
11VR,N 3.14025/07PRI08032488 - FITXA131/08
12VR,P 3.16025/07INF08042780 - FITXA131/08
13MG,RM 3.37025/07PRI08002952 - FITXA131/08
14MCCE 3.53029/08/INFEscola - Àgora (Barcelona)131/08
15CA,I 3.84025/07INF08035465 - FITXA131/08
16NJ,ML 3.90025/07INF08034266 - FITXA131/08
17MR,MC 4.01025/07INF08039355 - FITXA131/08
18AS,MD 4.22025/07PRI08032312 - FITXA131/08
19LL,RM 4.49025/07INF08002344 - FITXA131/08
20FG,RM 4.61025/07INF08002915 - FITXA131/08
21SC,MT 4.70025/07INF08001649 - FITXA131/08
22XC,A 4.74025/07INF08044201 - FITXA131/08
23EG,MN 4.82025/07INF08002988 - FITXA131/08
24TBB 5.04029/08/PRIEscola - Auró (Barcelona)131/08
25MC,AM 5.05025/0750808025605 - FITXA131/08
26SC,MT 5.12025/07INF08001820 - FITXA131/08
27FC,M 5.38025/07AAP08002368 - FITXA131/08
28PB,MM 5.44025/07PMU08037887 - FITXA131/08
29SJ,MI 5.60025/07PRI08035465 - FITXA131/08
30SV,MD 5.81025/07CN08052761 - FITXA131/08
31FB,MG 5.83025/07ALL08047741 - FITXA131/08
32MV,M 5.97025/07INF08039537 - FITXA131/08
33PB,S 6.29025/07PRI08002927 - FITXA131/08
34RM,M 6.40025/07PEF08039835 - FITXA131/08
35LG,MD 6.41025/07EES08042780 - FITXA131/08
36LA,A 6.66025/0750808054034 - FITXA131/08
37EA,C 6.70025/07PRI08036366 - FITXA131/08
38FB,MT 7.01025/07INF08035428 - FITXA131/08
39SG,JV 7.02025/07INF08040382 - FITXA131/08
40NV,M 7.28025/07PMU08002010 - FITXA131/08
41MIFE 7.46029/08/INFEscola - Pau Casals-Gràcia (Barcelona)0,926630/06
42PB,A 7.71025/07PAN08019368 - FITXA131/08
43BB,MP 7.93025/07EES08013408 - FITXA131/08
44CM,MA 8.02025/07PRI08002447 - FITXA131/08
45MLVD 8.03009/09/INFEscola - Mallorca (Barcelona)0,3330/06
46QA,M 8.06025/07PRI08036101 - FITXA131/08
47BJ,MM 8.11025/07PEF08026117 - FITXA131/08
48TR,S 8.23025/07PRI08035465 - FITXA131/08
49MB,E 8.24025/07INF08069748 - FITXA131/08
50EC,MD 8.35025/07INF08032634 - FITXA131/08
51SC,F 8.53025/07INF08001674 - FITXA131/08
52RL,MA 9.05025/07PRI08002289 - FITXA131/08
53RAPS 9.06029/08/PRIEscola - Tàber (Barcelona)130/06
54BA,AM 9.14025/07PRI08036378 - FITXA131/08
55CS,MC 9.31025/07PRI08002897 - FITXA131/08
=MJPC 9.31028/08/PRIEscola - La Noguera (Balaguer)0,5031/08
56 9.490
57AC,C 9.55025/07AAP08034989 - FITXA131/08
58EB,N 9.70025/07PRI08002897 - FITXA131/08
59AR,MM 9.89025/07INF08035441 - FITXA131/08
60MC,MC 10.78025/07INF08043899 - FITXA131/08
61MS,IC 10.85025/0750808001443 - FITXA131/08
62GV,R 11.38025/07PRI08002897 - FITXA131/08
63CS,MI 11.44025/07PRI08072292 - FITXA131/08
64GS,MI 12.05025/07INF08045501 - FITXA131/08
65BA,N 12.20025/07INF08064738 - FITXA131/08
=MPGP 12.20028/08/PRIEscola - Antònia Simó Arnó (Almacelles)0,5031/08
66FG,M 12.54025/07AAP08039422 - FITXA131/08
67AH,AM 12.57025/07PAN08002587 - FITXA131/08
=RRC 12.57028/08/508Institut - Almatà (Balaguer)131/08
68CM,MM 12.68025/07PRI08072292 - FITXA131/08
69ZF,MC 12.74025/07PRI08027432 - FITXA131/08
70PG,J 12.75025/07PRI08035519 - FITXA131/08
71CG,A 12.79025/07EES08035428 - FITXA131/08
72NS,S 13.20025/07INF08043267 - FITXA131/08
73BF,P 13.23025/07PRI08072292 - FITXA131/08
74MM,N 13.29025/07PEF08045586 - FITXA131/08
75NP,C 13.53025/07PRI08026567 - FITXA131/08
76PP,J 13.64025/07INF08071226 - FITXA131/08
77MC,J 13.71025/07EES08032634 - FITXA131/08
78RD,AM 13.82025/07PAN08027936 - FITXA131/08
79PA,A 14.05025/07PRI08000414 - FITXA131/08
80FC,MP 14.23025/07INF08001856 - FITXA131/08
81CE,M 14.34025/07ALL08043899 - FITXA131/08
82SB,MM 14.38025/07EES08002903 - FITXA131/08
83CS,MC 14.63025/07PRI08001509 - FITXA131/08
84RS,P 14.82025/07PEF08002733 - FITXA131/08
85PG,M 14.84025/07EES08040047 - FITXA131/08
86DS,P 14.92025/07INF08069751 - FITXA131/08
87SS,O 14.93025/07PMU08035431 - FITXA131/08
88DP,C 15.15025/07INF08066531 - FITXA131/08
89MV,AM 15.16025/07PEF08018157 - FITXA131/08
90 15.190
91GM,E 15.20025/07INF08035416 - FITXA131/08
92VB,MJ 15.24025/07EES08041751 - FITXA131/08
=FXPS 15.24028/08/FIInstitut - Escola del Treball (Barcelona)0,5031/08
93CF,L 15.43025/07PMU08041167 - FITXA131/08
94GC,M 15.50025/07INF08016410 - FITXA131/08
95LH,S 15.55025/07AAP08002599 - FITXA131/08
96VM,S 15.67025/07PEF08001819 - FITXA131/08
97DS,MP 15.77025/0762508001443 - FITXA131/08
98OF,E 15.81025/07PAN08013081 - FITXA131/08
99IF,G 15.96025/07INF08002952 - FITXA131/08
100MH,LB 16.02025/07PRI08027432 - FITXA131/08
101VA,M 16.28025/07EES08016744 - FITXA131/08
102CS,R 16.29025/07PRI08033857 - FITXA131/08
103RC,F 16.35025/07INF08035519 - FITXA131/08
104AD,MA 16.39025/07INF08001856 - FITXA131/08
105LD,MC 16.54025/07PRI08035519 - FITXA131/08
106GM,AM 16.56025/07EES08039835 - FITXA131/08
107FS,O 16.94025/07ALL08002666 - FITXA131/08
108MS, 17.08025/07PMU08064805 - FITXA131/08
109SI,A 17.24025/07INF08026567 - FITXA131/08
110CV,MC 17.25025/07PMU08033560 - FITXA131/08
111RG,M 17.36025/07AAP08032634 - FITXA131/08
112PG,E 17.80025/07INF08013081 - FITXA131/08
113VG,MI 18.01025/07AAP08040382 - FITXA131/08
114GP,A 18.04025/07EES08037863 - FITXA131/08
115VV,D 18.19025/07PMU08018066 - FITXA131/08
116MM,C 18.68025/07PRI08019265 - FITXA131/08
117MO,N 18.89025/07PRI08033857 - FITXA131/08
118SI,JL 19.11025/07PMU08038090 - FITXA131/08
119BFP,B 19.44025/07PAN08002459 - FITXA131/08
120MV,A 19.50025/07PRI08027468 - FITXA131/08
121CF,M 19.59025/07PAN08016410 - FITXA131/08
122GP,M 19.76025/07TEC08034564 - FITXA131/08
123FP,Y 20.27025/07INF08047674 - FITXA131/08
124TP,S 20.33025/07PAN08035477 - FITXA131/08
125AM,C 20.63025/07PRI08000402 - FITXA131/08
126PH,MB 20.78025/07INF08042329 - FITXA131/08
127RC,J 20.79025/07PEF08035428 - FITXA131/08
128CV,E 20.87025/07EES08043887 - FITXA131/08
129SC,M 20.89025/0762508020826 - FITXA131/08
130RS,M 21.28025/07INF08063072 - FITXA131/08
131PB,M 21.59025/07INF08043115 - FITXA131/08
132SS,E 21.94025/07EES08064167 - FITXA131/08
133PO,L 22.04025/07PAN08016173 - FITXA131/08
134DM,RM 22.33025/07PEF08001650 - FITXA131/08
135PF,M 22.35025/07EES08002575 - FITXA131/08
136RM,M 22.48025/07INF08002654 - FITXA131/08
137MPLM 22.49029/08/PRIEscola - Progrés (Badalona)0,926630/06
138MM,MC 22.59025/07AAP08033857 - FITXA131/08
139MP,A 22.69025/07EES08035945 - FITXA131/08
140CC,A 22.72025/07INF08002629 - FITXA131/08
141SA,RM 22.82025/07PRI08032488 - FITXA131/08
142VOL 22.89029/08/PRIEscola - Pare Poveda (Barcelona)131/08
143HG,S 22.98025/07INF08026671 - FITXA131/08
144AP,M 23.28025/07PRI08035878 - FITXA131/08
145RC,J 23.48025/07PAN08001790 - FITXA131/08
146LR,A 23.82025/07INF08043875 - FITXA131/08
147CF,MI 24.02025/07EES08019265 - FITXA131/08
148SC,I 24.08025/07ALL08002903 - FITXA131/08
149MT,M 24.31025/07INF08035404 - FITXA131/08
150PT,J 24.43025/07PMU08002678 - FITXA131/08
151BR,L 24.79025/07PRI08039422 - FITXA131/08
152 24.950
153HS,MM 25.46025/07PRI08019265 - FITXA131/08
154SM,G 25.53025/07EES08001509 - FITXA131/08
155MG,S 25.62025/07EES08036101 - FITXA131/08
156SG,C 26.45025/07INF08043334 - FITXA131/08
157AM,J 26.51025/07PEF08002344 - FITXA131/08
158DF,C 27.66025/07EES08037887 - FITXA131/08
159TL,I 27.78025/07EES43008535 - FITXA131/08
=MSC 27.78028/08/INFEscola - Tagamanent (La Garriga)131/08
160MG,G 28.60025/07PRI08045574 - FITXA131/08
161EMGL 28.68029/08/PRIEscola - Pere Vila (Barcelona)131/08
162FB,E 28.80025/07PAN08037991 - FITXA131/08
163 29.590
164NP,D 30.31025/07PRI08039367 - FITXA131/08
165GTM 31.02029/08/PRIEscola - Cavall Bernat (Barcelona)131/08
166CC,RM 31.05025/07PRI08032312 - FITXA131/08
167CP,R 31.45025/07PRI08021685 - FITXA131/08
168MCRA 31.70029/08/PRIEscola - Poblenou (Barcelona)131/08
169BP,C 32.01025/07PRI08064611 - FITXA131/08
170TM,C 32.67025/07EES08027471 - FITXA131/08
171SA,L 33.05025/07EES08018091 - FITXA131/08
172GT,E 33.11025/07PRI08064052 - FITXA131/08
173SF,M 33.18025/07PAN08063758 - FITXA131/08
174GL,J 33.74025/07PEF08054022 - FITXA131/08
175GS,M 33.79025/07PMU08013305 - FITXA131/08
176EA,I 33.95025/07PAN08032300 - FITXA131/08
177JL,MC 34.07025/07INF08017611 - FITXA131/08
178 34.360
179 34.500
180MTS 34.58029/08/INFEscola - Baldiri Reixac (Barcelona)0,5031/08
=JVE 34.58028/08/MUInstitut - de Celrà (Celrà)0,5031/08
181SC,SJ 34.69025/07GE08063801 - FITXA131/08
=MCGG 34.69028/08/PRIEscola - Pau Casals (Montmeló)131/08
182PS,I 35.40025/07PMU08027432 - FITXA131/08
183EP,M 36.69025/07INF17009898 - FITXA131/08
184MR,E 36.94025/07EES08025642 - FITXA131/08
185 36.950
186AAT 37.32029/08/PRIAFA - Bon Pastor (Barcelona)131/08
187DCR 38.04029/08/PRIEscola - Sant Pere Nolasc (Barcelona)0,8330/06
188MAVM 38.46029/08/PRIEscola - Ferrer i Guàrdia (Barcelona)0,8330/06
189SR,J 38.57025/07PMU08002307 - FITXA131/08
190CN,G 38.66025/07EES08045501 - FITXA131/08
191SEC 39.11029/08/EFInstitut - Jaume Balmes (Barcelona)0,5031/08
=AIP 39.11028/08/INFEscola - Sagrada Família (Barcelona)0,5031/08
192AIGF 39.25029/08/PRIEscola - Dolors Monserdà-Santapau (Barcelona)0,5031/08
193 39.320
194 39.380
195 39.610
196 39.860
197RR,A 40.49025/07PEF08039471 - FITXA131/08
198FM,I 40.55025/07PMU08037899 - FITXA131/08
199NVA 40.80029/08/PRIEscola - Taxonera (Barcelona)0,5031/08
200MSC 40.95009/09/PRIEscola - Coves d'en Cimany (Barcelona)130/11
201HHH 41.04029/08/PRIEscola - Eduard Marquina (Barcelona)0,5031/08
202EVM 41.06009/09/PRIEscola - Dovella (Barcelona)0,926630/06
203CJN 41.09029/08/INFEscola - Diputació (Barcelona)0,5031/08
204LPJ 41.25009/09/PRIEscola - Dolors Monserdà-Santapau (Barcelona)0,866620/12
=LPJ 41.25007/01/PRIEscola - Sant Pere Nolasc (Barcelona)131/08
205SS,E 41.53025/07INF08039355 - FITXA131/08
206MLVD 41.56029/08/PRIEscola - Ramón y Cajal (Barcelona)0,5031/08
207JS,L 41.58025/07AAP08001856 - FITXA131/08
208YVE 42.25029/08/EESCEE - Sant Joan de la Creu (Barcelona)130/06
209CT,G 42.42025/07PEF08001790 - FITXA131/08
210DPG 42.58009/09/PRIEscola - Joaquim Ruyra (Barcelona)0,866630/06
211MR,A 42.67025/07PAN08001820 - FITXA131/08
=JAN 42.67028/08/EFInstitut - Jaume Vicens Vives (Girona)0,5031/08
212 44.010
213BC,M 44.17025/07PMU08002459 - FITXA131/08
214FM,JM 44.37025/07PAN08002897 - FITXA131/08
215CJM 45.16009/09/PRIEscola - Milà i Fontanals (Barcelona)0,866630/09
216MAS 45.18009/09/PRIEscola - Ramon Berenguer III (Barcelona)0,866630/06
217BS,G 45.24025/07INF08017611 - FITXA131/08
218FS,RE 45.47025/07EES08001650 - FITXA131/08
219AN,X 46.37025/07PAN08002009 - FITXA131/08
220BT,A 46.54025/07AAP08002459 - FITXA131/08
221GL,A 46.86025/07PAN08027456 - FITXA131/08
222OEMF 46.89029/08/PRIEscola - Poeta Foix (Barcelona)0,5031/08
223MDJD 48.15009/09/PRIEscola - Ferran Sunyer (Barcelona)0,866630/06
224MAP 48.34029/08/EESEscola - Palma de Mallorca (Barcelona)0,926630/06
225MGV 48.89029/08/PRIEscola - Les Acàcies (Barcelona)0,5031/08
226MCA 49.49009/09/INFEscola - Brasil (Barcelona)0,866614/01
=MCA 49.49028/01/INFEscola - Mare Nostrum (Barcelona)0,866615/02
=MCA 49.49014/02/INFEscola - L'Arenal de Llevant (Barcelona)0,866628/02
227FF,N 49.78025/07PMU08034837 - FITXA131/08
228SM,D 50.36025/07PSI08045070 - FITXA131/08
229ZP,RE 50.58025/0762508037176 - FITXA131/08
230PCP 50.73029/08/PEFEscola - Duran i Bas (Barcelona)0,5031/08
231XMMM 50.91029/08/PRIEscola - Collaso i Gil (Barcelona)0,5031/08
232SCRH 51.31009/09/EFInstitut - Vall d'Hebron (Barcelona)0,866630/09
233RB,M 51.42025/07AAP08033523 - FITXA131/08
234LF,MC 51.92025/07AAP08002289 - FITXA131/08
235MVB 52.08029/08/INFEscola - El Turó (Barcelona)0,5031/08
236SS,R 52.32025/07PEF08064881 - FITXA131/08
237MNML 52.61009/09/PSIInstitut - Barcelona-Congrés (Barcelona)0,866630/06
238MOS 52.67029/08/PANEscola - Pegaso (Barcelona)131/08
239LDP 52.74029/08/PRIEscola - Rubén Darío (Barcelona)0,5031/08
240MNSA 53.27009/09/PEFEscola - Josep Maria de Sagarra (Barcelona)130/06
=MRP 53.27028/08/GEInstitut - de Tremp (Tremp)0,5031/08
241MCMM 53.40009/09/PRIEscola - Cavall Bernat (Barcelona)0,866630/06
=MCMM 53.40020/09/PRIEscola - Pau Romeva (Barcelona)0,866615/10
=MCMM 53.40028/01/PRIEscola - Fructuós Gelabert (Barcelona)0,866611/02
=MCMM 53.40011/02/PRIEscola - Provençals (Barcelona)0,866628/02
=MCMM 53.40025/03/PRIEscola - Carles I (Barcelona)0,866604/04
=MCMM 53.40028/03/PRIEscola - Baloo (Barcelona)0,866608/04
242CSR 53.66009/09/EESEscola - Doctor Ferran i Clua (Barcelona)0,866631/12
=CSR 53.66007/01/EESCEE - Concha Espina (Barcelona)131/08
243SG,JE 53.79025/07EES08054368 - FITXA131/08
=JESG 53.79007/01/PRIEscola - Pegaso (Barcelona)131/08
244AFJ 53.86029/08/EESEscola - Lluís Vives (Barcelona)0,5031/08
245PCD 53.93009/09/PRIEscola - Mas Casanovas (Barcelona)0,866630/09
=PCD 53.93007/01/PRIEscola - Poeta Foix (Barcelona)0,866615/01
246MMMN 54.06029/08/PRIEscola - Àngels Garriga (Barcelona)0,5031/08
=AMME 54.06028/08/DIInstitut - Esteve Albert (Sant Vicenç de Montalt)0,5031/08
247CR,A 54.30025/07PMU08042810 - FITXA131/08
248PV,JM 54.36025/07PAN08001856 - FITXA131/08
249FG,M 54.38025/07PMU08001832 - FITXA131/08
250RCV 54.39029/08/EESEscola - La Pau (Barcelona)0,5031/08
251DC,J 54.45025/07PRI08002976 - FITXA131/08
252RB,L 54.49025/07PMU08028035 - FITXA131/08
253JMP 55.03009/09/PRIEscola - Mossèn Jacint Verdaguer (Barcelona)0,866611/11
=JMP 55.03014/01/PRIEscola - Brasil (Barcelona)124/01
254 55.250
255MFG 55.89009/09/PEFEscola - Doctor Ferran i Clua (Barcelona)0,866630/06
256MA,M 56.33025/07PMU08039422 - FITXA131/08
257MM,J 56.58025/07AAP08035477 - FITXA131/08
258BB,L 56.85025/07PAN08070799 - FITXA131/08
259EBF 57.09009/09/EESEscola - El Polvorí (Barcelona)0,866611/12
=EBF 57.09010/06/EESEscola - Miquel Bleach (Barcelona)0,866620/06
260ROD 57.39009/09/EESEscola - Seat (Barcelona)0,866618/10
=ROD 57.39022/11/EESCEE - Concha Espina (Barcelona)0,866629/11
=ROD 57.39025/04/EESEscola - Carlit (Barcelona)0,866615/05
=ROD 57.39016/05/EESEscola - Octavio Paz (Barcelona)0,866631/05
261FC,N 57.73025/0762208001421 - FITXA131/08
262AMPP 57.99029/08/PRIEscola - Francesc Macià (Barcelona)0,5031/08
263RC,MT 58.25025/07PAN08037802 - FITXA131/08
264EGB 58.40029/08/PEFEscola - Provençals (Barcelona)0,5031/08
265ORS 58.69009/09/EESEscola - Coves d'en Cimany (Barcelona)0,866615/09
266VM,M 59.08025/07PMU08001650 - FITXA131/08
267HAB 59.24009/09/PRIEscola - de la Concepció (Barcelona)0,866615/09
=HAB 59.24008/11/PRIEscola - Mercè Rodoreda (Barcelona)131/08
268EVR 59.58029/08/INFEscola - Antaviana (Barcelona)0,5031/08
269MV,D 59.81025/07PEF17002491 - FITXA131/08
270GDD 59.93009/09/PEFEscola - Lluís Vives (Barcelona)0,866630/06
271NFC 60.06009/09/EESEscola - Carlit (Barcelona)0,866605/10
272JMSG 60.50029/08/PEFEscola - Orlandai (Barcelona)0,5031/08
273VP,I 60.66025/07LE08060514 - FITXA131/08
274NMM 60.78009/09/PRIEscola - Mare Nostrum (Barcelona)0,866630/09
=RCG 60.78028/08/EFInstitut - Ausiàs March (Barcelona)0,5031/08
275EML 60.83029/08/EESEscola - General Prim (Barcelona)0,5031/08
276NPV 61.07009/09/PRIEscola - Antaviana (Barcelona)0,866620/10
277APN 61.16029/08/EESEscola - Brasil (Barcelona)0,5031/08
278AMAM 61.50029/08/EESEscola - Els Horts (Barcelona)0,5031/08
279MGT 61.62009/09/EESEscola - Provençals (Barcelona)0,866630/06
280JMG 61.70009/09/PRIEscola - Ramon Berenguer III (Barcelona)0,866630/06
281LSB 61.87009/09/EESEscola - Els Llorers (Barcelona)0,866615/09
282XCG 62.45009/09/PRIEscola - La Caixa (Barcelona)0,866630/06
=EBB 62.45028/08/PRIEscola - Joan Maragall (La Llagosta)0,5031/08
283MEGC 62.65009/09/PRIEscola - Provençals (Barcelona)0,866630/06
284SFM 62.89009/09/PRIEscola - Els Horts (Barcelona)0,866621/12
=SFM 62.89007/01/PRIEscola - Antaviana (Barcelona)0,866631/01
=SFM 62.89004/02/PRIEscola - Gayarre (Barcelona)0,866614/02
=SFM 62.89022/04/PRIEscola - Pau Romeva (Barcelona)130/06
285SPV 63.13009/09/PRIEscola - El Carmel (Barcelona)0,866625/09
=SPV 63.13003/12/PRIEscola - Ferran Sunyer (Barcelona)0,866603/01
286MJGP 63.37009/09/EESCEE - Sant Joan de la Creu (Barcelona)0,866601/12
=MJGP 63.37023/05/EESCEE - Concha Espina (Barcelona)0,866606/06
287CA,Y 63.58025/07PAN08002204 - FITXA131/08
288CB,Y 65.24025/07PAN08038004 - FITXA131/08
289SSR 65.25009/09/PEFEscola - General Prim (Barcelona)0,866625/01
=SSR 65.25028/01/PEFEscola - Fort Pienc (Barcelona)0,866607/02
=SSR 65.25004/02/PRIEscola - Catalònia (Barcelona)0,866614/02
=SSR 65.25001/04/PEFEscola - Josep Maria Jujol (Barcelona)0,866615/04
290EJJA 65.97009/09/PRIEscola - Ítaca (Barcelona)0,866615/09
291EIN 66.11009/09/PRIEscola - La Maquinista (Barcelona)0,866630/09
292AVC 66.55009/09/PRIEscola - La Sedeta (Barcelona)0,866609/10
=AVC 66.55011/10/PRIEscola - Elisenda de Montcada (Barcelona)0,866628/10
=MCIC 66.55028/08/INFEscola - Gaziel (Sant Feliu de Guíxols)0,5031/08
293PGV 66.98009/09/PRIEscola - Els Llorers (Barcelona)0,866615/09
=PGV 66.98022/04/PRIEscola - Fort Pienc (Barcelona)0,866630/04
=PGV 66.98002/05/PRIEscola - Congrés-Indians (Barcelona)0,866630/05
294JCA 67.14029/08/PRIEscola - N-II de Pràctiques (Barcelona)0,5031/08
295LSB 67.43028/08/DIInstitut - Font del Ferro (Palafolls)0,5031/08
296JGU 67.75009/09/PRIEscola - Antoni Brusi (Barcelona)0,866612/11
297AER 68.00009/09/EESEscola - Mestre Morera (Barcelona)0,866601/10
=AER 68.00014/03/EESCEE - Folch i Camarasa (Barcelona)0,866628/03
=AER 68.00028/03/EESEscola - Antoni Brusi (Barcelona)0,866610/04
=AER 68.00025/04/EESEscola - Mestre Enric Gibert i Camins (Barcelona)0,866615/05
298 68.180
299 68.560
300 68.630
301MPC 68.72009/09/PRIEscola - Eulàlia Bota (Barcelona)0,866623/09
=MPC 68.72027/09/PRIEscola - Elisenda de Montcada (Barcelona)0,866630/10
=MPC 68.72019/11/PRIEscola - L'Arenal de Llevant (Barcelona)0,866615/12
302 68.830
303MHS 68.95009/09/INFEscola - L'Arenal de Llevant (Barcelona)0,866630/11
=MHS 68.95020/09/505Institut - Moisès Broggi (Barcelona)0,866622/12
=MHS 68.95007/01/508Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,866617/01
=MHS 68.95025/03/625Institut - Miquel Tarradell (Barcelona)0,866611/04
=MHS 68.95022/04/PRIEscola - Carles I (Barcelona)0,866606/05
=MHS 68.95009/05/EESCEE - Folch i Camarasa (Barcelona)0,866623/05
=MHS 68.95016/05/PRIEscola - La Palmera (Barcelona)0,866631/05
=MHS 68.95027/05/PRIEscola - Fluvià (Barcelona)0,6620/06
304AGH 69.01029/08/PRIEscola - Sagrada Família (Barcelona)0,5031/08
=MRL 69.01028/08/INFEscola - Josep Montserrat (Mataró)0,5031/08
305AMFP 69.36029/08/INFInstitut Escola - Costa i Llobera (Barcelona)0,5031/08
306IBB 69.52029/08/PRIEscola - Barcelona (Barcelona)0,5031/08
307GFC 69.69009/09/PRIEscola - Fructuós Gelabert (Barcelona)0,866615/09
308CD,RM 70.03025/07PAN08043474 - FITXA131/08
309 70.160
310LPV 70.17029/08/PEFEscola - Mercè Rodoreda (Barcelona)0,5031/08
311FF,J 71.07025/07PAN08018157 - FITXA131/08
312MGT 71.28009/09/PRIEscola - Doctor Ferran i Clua (Barcelona)0,866615/09
=MGT 71.28020/09/PRIEscola - Josep Maria Jujol (Barcelona)0,866630/09
313GZS 71.31009/09/PRIInstitut Escola - Costa i Llobera (Barcelona)0,866614/10
314 71.710
315MFC 72.14009/09/PEFEscola - Doctor Ferran i Clua (Barcelona)0,866615/09
316MG,R 72.40025/07KGE08052839 - FITXA131/08
317LPM 72.82029/08/PRIEscola - La Farigola del Clot (Barcelona)0,5031/08
318SGM 72.86009/09/PRIEscola - La Farigola del Clot (Barcelona)0,866630/09
=SGM 72.86022/04/PRIEscola - Drassanes (Barcelona)0,866606/05
319RJC 73.02009/09/INFEscola - Pere Vila (Barcelona)0,866615/09
320DP,A 73.17025/07PAN08066504 - FITXA131/08
321MMH 73.38009/09/INFEscola - La Farigola del Clot (Barcelona)0,866628/10
322MBS 74.47009/09/INFEscola - La Maquinista (Barcelona)0,866614/11
=MBS 74.47003/12/INFEscola - Santiago Rusiñol (Barcelona)0,866615/12
=MBS 74.47022/04/PRIInstitut Escola - Costa i Llobera (Barcelona)0,866630/04
=MBS 74.47023/05/INFEscola - Tabor (Barcelona)0,866609/06
=MBS 74.47010/06/PRIEscola - Milà i Fontanals (Barcelona)0,786620/06
323SSG 75.15029/08/PRIEscola - Prosperitat (Barcelona)0,5031/08
324NSV 75.32029/08/PRIEscola - Les Corts (Barcelona)0,5031/08
325AGH 75.36009/09/PEFEscola - Pare Poveda (Barcelona)0,866611/10
=AGH 75.36015/10/PEFEscola - Rius i Taulet (Barcelona)0,866631/10
=AGH 75.36012/11/PEFEscola - Lluís Vives (Barcelona)0,866630/11
=AGH 75.36004/02/PRIEscola - El Carmel (Barcelona)0,866614/02
326RMIT 75.37009/09/PEFEscola - Les Corts (Barcelona)0,866602/10
327JLA 75.62029/08/PRIEscola - La Palmera (Barcelona)0,5031/08
328GB,T 75.70025/07PMU08033341 - FITXA131/08
329SC,T 76.19025/07PAN08059767 - FITXA131/08
330DCP 76.21029/08/PRIEscola - Els Xiprers (Barcelona)0,5031/08
331NMS 76.31009/09/PRIEscola - Castella (Barcelona)0,866622/09
=NMS 76.31029/10/EESEscola - Cervantes (Barcelona)130/06
332RR,S 76.32025/07PAN08001820 - FITXA131/08
333SCC 76.34029/08/PRIEscola - L'Estel (Barcelona)0,5031/08
334NGR 76.72029/08/INFEscola - Pere IV (Barcelona)0,5031/08
=IMG 76.72028/08/PRIEscola - Els Xiprers (Barcelona)0,5031/08
335DN,S 76.87025/07PAN08061543 - FITXA131/08
336AMBD 77.66009/09/PRIEscola - Cavall Bernat (Barcelona)0,866624/09
=AMBD 77.66027/09/PRIEscola - Ramon Casas (Barcelona)0,866631/10
=AMBD 77.66008/11/PRIEscola - Joaquim Ruyra (Barcelona)0,866615/11
=AMBD 77.66010/01/PRIEscola - Can Clos (Barcelona)0,866624/01
337MPBM 77.95029/08/PRIEscola - Pit-Roig (Barcelona)0,5031/08
338GSM 78.20029/08/PRIInstitut Escola - Roquetes (Barcelona)0,5031/08
339GEA 78.24029/08/PRIEscola - L'Arenal de Llevant (Barcelona)0,5031/08
340CG,M 78.29025/07PMU08022884 - FITXA131/08
341JRGC 78.47029/08/PMUEscola - Tibidabo (Barcelona)0,926631/08
342NHC 78.71029/08/PRIEscola - Tàber (Barcelona)0,5031/08
343AMMP 78.87029/08/PEFEscola - Pompeu Fabra (Barcelona)0,5031/08
344GGM 78.97029/08/PRIEscola - La Llacuna del Poblenou (Barcelona)0,5031/08
=SFQ 78.97028/08/EESEscola - Tresfonts (Barcelona)0,5031/08
345NGM 78.98009/09/INFEscola - La Caixa (Barcelona)0,866630/09
346MT,C 79.05025/07AAP08002022 - FITXA131/08
347JBA 79.13029/08/PRIEscola - Poeta Foix (Barcelona)0,5031/08
348GR,D 79.96025/07PEF08002897 - FITXA131/08
349 79.990
350SCP 81.13009/09/PRIEscola - La Palmera (Barcelona)0,866630/09
351JJRM 82.11029/08/EFInstitut - L'Alzina (Barcelona)0,5031/08
352P,S 82.23025/07PAN08001649 - FITXA131/08
353HAV 82.56029/08/ALLEscola - Auró (Barcelona)0,5031/08
354RE,A 83.32025/07AAP08001790 - FITXA131/08
355RGL 83.36009/09/PEFEscola - Auró (Barcelona)0,866624/10
=RGL 83.36025/10/PRIEscola - N-II de Pràctiques (Barcelona)0,866605/11
=RGL 83.36014/01/PEFEscola - Torrent d'en Melis (Barcelona)0,866622/01
356FI,TM 84.28025/07PRI08064635 - FITXA131/08
357FG,V 84.37025/07PMU08069751 - FITXA131/08
358 84.380
359SA,MM 84.59025/07PMU08071020 - FITXA131/08
=SVM 84.59028/08/LEInstitut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona)0,5031/08
360GMMA 84.89029/08/PRIEscola - El Turó (Barcelona)0,5031/08
361NRH 85.48029/08/INFEscola - Fructuós Gelabert (Barcelona)0,5031/08
362 85.600
363MIAL 85.72029/08/PRIEscola - Sagrada Família (Barcelona)0,5031/08
364ME,I 86.19025/07EES17003926 - FITXA131/08
365LRB 86.31009/09/PRIEscola - La Caixa (Barcelona)0,866630/09
=LRB 86.31010/01/PRIEscola - Antoni Brusi (Barcelona)0,866617/01
=LRB 86.31025/04/PRIEscola - Tabor (Barcelona)0,866630/05
366MC,VA 86.59025/07PMU08065007 - FITXA131/08
367NLG 86.88009/09/PRIEscola - Els Porxos (Barcelona)0,866615/09
=NLG 86.88009/05/PRIEscola - Eduard Marquina (Barcelona)0,866622/05
=NLG 86.88030/05/PRIEscola - Els Llorers (Barcelona)0,866620/06
368DGP 87.16029/08/PANEscola - El Polvorí (Barcelona)131/08
369 87.200
370 87.600
371AGV 88.00029/08/INFEscola - Sant Martí (Barcelona)0,5031/08
372SMF 88.93009/09/INFEscola - Font d'en Fargas (Barcelona)0,866615/09
=SMF 88.93025/02/INFEscola - La Palmera (Barcelona)0,866615/03
373RMMM 89.11009/09/PRIEscola - Timbaler del Bruc (Barcelona)0,866615/09
374XRC 89.93009/09/PRIEscola - Splai (Barcelona)0,866615/09
375OML 91.26009/09/PRIEscola - Tàber (Barcelona)0,866620/09
=OML 91.26029/10/PRIEscola - Diputació (Barcelona)131/08
376MLH 91.29009/09/PRIEscola - Gayarre (Barcelona)0,866615/09
377PF,V 91.56025/07PAN08053391 - FITXA131/08
378MCLS 91.58009/09/PRIEscola - Eulàlia Bota (Barcelona)0,866615/09
379APM 91.66009/09/PRIEscola - Pere Vila (Barcelona)0,866615/09
=APM 91.66014/03/PRIEscola - Ferrer i Guàrdia (Barcelona)0,866612/04
380NAB 91.95029/08/PSIInstitut - Consell de Cent (Barcelona)0,5031/08
381 93.210
382RCR 93.43009/09/PRIEscola - Els Horts (Barcelona)0,866615/09
383GSF 93.90009/09/PRIInstitut Escola - Roquetes (Barcelona)0,866615/09
=GSF 93.90022/04/PEFEscola - La Llacuna del Poblenou (Barcelona)0,866630/04
=EPV 93.90028/08/INFEscola - La Cabana (Les Cabanyes)0,5031/08
384BJ,L 94.09025/07PAN08002459 - FITXA131/08
385CSP 94.16027/09/PRIEscola - Ítaca (Barcelona)0,866615/10
=CSP 94.16022/10/PRIEscola - Lavínia (Barcelona)0,866631/10
=CSP 94.16008/11/PRIEscola - Àngels Garriga (Barcelona)0,866615/11
=CSP 94.16010/01/PRIEscola - Collaso i Gil (Barcelona)0,866620/01
=CSP 94.16028/01/PRIEscola - Pare Poveda (Barcelona)0,866615/02
386JA,M 94.25025/07PAN08052621 - FITXA131/08
387AGC 94.75009/09/PMUEscola - Prosperitat (Barcelona)131/08
388MCC 94.76031/01/PRIEscola - Mossèn Jacint Verdaguer (Barcelona)0,786615/02
=MCC 94.76004/03/PRIEscola - Ramon Llull (Barcelona)130/06
389 95.010
390MAP 95.45009/09/PEFEscola - Pere Vila (Barcelona)0,759930/06
391 95.500
392GCP 95.77009/09/PRIEscola - La Palmera (Barcelona)0,786627/09
=GCP 95.77012/11/EFInstitut - Jaume Balmes (Barcelona)0,866622/11
=GCP 95.77007/01/EFInstitut - Vall d'Hebron (Barcelona)0,866610/04
=GCP 95.77022/04/PRIEscola - Mediterrània (Barcelona)0,786630/04
393CSZ 95.79009/09/PRIEscola - Ramón y Cajal (Barcelona)0,866615/09
=SVVF 95.79028/08/LEInstitut - La Bastida (Santa Coloma de Gramenet)0,8330/06
394JDCG 97.08009/09/PRICFA - La Verneda (Barcelona)0,866615/10
=IGE 97.08028/08/PRIEscola - Santa Cecília - ZER Les Salines (Boadella i les Escaules)0,5031/08
395 98.780difdif
396 98.870
397MG,S 98.90025/07PRI08002630 - FITXA131/08
398MCZB 99.25009/09/PRIEscola - Rambleta del Clot (Barcelona)0,786615/09
399 99.670
400IBC 100.71009/09/PRIEscola - Ítaca (Barcelona)0,759930/06
401MBS 101.40009/09/PRIEscola - Pompeu Fabra (Barcelona)0,759930/06
=LFF 101.40028/08/LCInstitut - Can Puig (Sant Pere de Ribes)131/08
402MMRM 101.62009/09/PRIEscola - Sant Josep Oriol (Barcelona)0,786615/09
=MMRM 101.62029/10/INFEscola - Fluvià (Barcelona)0,866622/11
403SLA 101.73017/09/PRIInstitut Escola - Costa i Llobera (Barcelona)0,866626/09
=SLA 101.73020/09/PRIEscola - La Mar Bella (Barcelona)0,866630/09
=SLA 101.73001/10/PRIEscola - Mossèn Jacint Verdaguer (Barcelona)0,866615/10
404LSG 101.87009/09/PRIEscola - Cavall Bernat (Barcelona)0,586615/09
=LSG 101.87004/02/PRIEscola - Drassanes (Barcelona)0,866612/02
=LSG 101.87011/02/PRIEscola - La Farigola del Clot (Barcelona)0,866628/02
405MM,E 102.04025/07ALL08910011 - FITXA131/08
406MCG 102.58009/09/EESEscola - Elisenda de Montcada (Barcelona)0,6630/06
407MGG 102.88009/09/PEFEscola - Cavall Bernat (Barcelona)0,426630/06
408CMO 103.04009/09/INFEscola - Les Acàcies (Barcelona)0,6630/06
=CSP 103.04028/08/FRSec. d'Institut - Turó d'en Baldiri (Teià)0,5031/08
409 103.230difdif
=HLM 103.23028/08/EFInstitut - Manuel Vázquez Montalbán (Sant Adrià de Besòs)0,5031/08
410AA,MM 103.24025/07PAN08002289 - FITXA131/08
411JVL 103.49028/08/EFInstitut - El Sui (Cardedeu)0,5031/08
412 104.180difdif
=GSF 104.18011/10/INFEscola - Elisenda de Montcada (Barcelona)0,866625/10
=GSF 104.18005/12/INFEscola - Els Porxos (Barcelona)0,866620/12
413EGI 104.76029/08/PANEscola - dels Encants (Barcelona)0,8330/06
414RA,MC 104.79025/07AAP08001650 - FITXA131/08
415EBC 104.88017/09/PRIEscola - Catalònia (Barcelona)0,866623/09
=EBC 104.88010/01/PRIEscola - Turó del Cargol (Barcelona)0,866624/01
416MLG 105.29009/09/PRIEscola - Josep Maria de Sagarra (Barcelona)0,426630/06
=JABM 105.29028/08/LCInstitut - Mercè Rodoreda (L'Hospitalet de Llobregat)0,926630/06
417NVS 105.92011/10/INFEscola - Sant Martí (Barcelona)0,866620/10
=NVS 105.92015/11/PRIEscola - Castella (Barcelona)0,866625/11
=NVS 105.92010/01/INFEscola - Rambleta del Clot (Barcelona)131/08
418MLG 106.04010/09/PRICFA - La Concòrdia (Sabadell)0,866611/10
419JLAP 106.09029/08/PMUEscola - Mallorca (Barcelona)0,5031/08
420ACM 106.32009/09/PRIEscola - Dolors Monserdà-Santapau (Barcelona)0,426615/09
=ACM 106.32017/09/PRIEscola - Sant Josep Oriol (Barcelona)0,866630/09
=ACM 106.32008/10/PRIEscola - Carlit (Barcelona)0,866603/11
=ACM 106.32010/01/PRIEscola - Sant Josep Oriol (Barcelona)131/08
421JP,R 106.39025/07PAN08037887 - FITXA131/08
422 106.630
423JMCP 107.57009/09/PMUEscola - Barrufet (Barcelona)0,866630/06
424MTRQ 107.63009/09/INFEscola - Ramon Llull (Barcelona)0,426630/06
425PF,M 107.86025/07PAN08034953 - FITXA131/08
426EAA 107.91009/09/INFEscola - Provençals (Barcelona)0,426630/06
427MTGS 107.96009/09/INFEscola - Cavall Bernat (Barcelona)0,426630/06
428CSL 108.07028/08/PEFEscola - l'Olivar Vell (Begur)0,5031/08
429QE,R 108.35025/07PAN08036378 - FITXA131/08
430JMG 108.75009/09/PEFEscola - Torrent de Can Carabassa (Barcelona)0,426630/06
431RGR 108.96009/09/PRIEscola - Antaviana (Barcelona)0,426630/06
432VCR 109.11009/09/PRIInstitut Escola - Roquetes (Barcelona)0,426630/06
433ESQ 109.17009/09/INFEscola - Rubén Darío (Barcelona)0,426630/06
434 109.200difdif
435MSA 109.45009/09/INFEscola - Joan Miró (Barcelona)0,426630/06
436MJS 109.50009/09/PRIEscola - El Turó (Barcelona)0,426615/09
= 109.500difdif
=MJS 109.50011/03/PEFEscola - Ausiàs March (Barcelona)0,866625/03
=MJS 109.50021/03/PRIEscola - Tàber (Barcelona)0,866628/03
437 109.630difdif
=IRC 109.63027/09/INFEscola - Ramon Llull (Barcelona)131/08
438 109.750
439MJCF 109.97017/09/PRIInstitut Escola - Roquetes (Barcelona)0,866624/09
=MJCF 109.97005/11/PRIEscola - Pare Poveda (Barcelona)131/08
440MVF 110.19029/08/PMUEscola - L'Arc de Sant Martí (Barcelona)0,5031/08
441GSP 110.25029/08/PMUEscola - Tresfonts (Barcelona)0,5031/08
442CGMP 110.43009/09/625Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,426630/06
443 110.610
444CRSA 110.81009/09/EESEscola - Collaso i Gil (Barcelona)0,426630/06
445SDB 110.87017/09/INFEscola - Pere IV (Barcelona)0,759915/10
=SDB 110.87001/04/PRIEscola - Sant Jordi (Barcelona)0,866611/04
=SDB 110.87025/04/PRIEscola - Baró de Viver (Barcelona)0,866615/05
446RP,L 110.93025/07PAN08035878 - FITXA131/08
447ABS 111.08009/09/PMUEscola - La Caixa (Barcelona)0,866609/11
448 111.380
449CP,M 111.44025/07PAN08051471 - FITXA131/08
450SM,A 111.56025/07PAN08018145 - FITXA131/08
451MMMG 111.97020/09/INFEscola - dels Encants (Barcelona)0,866603/10
=MMMG 111.97007/01/INFEscola - Octavio Paz (Barcelona)0,5030/06
452LCG 112.64009/09/PRIEscola - Palma de Mallorca (Barcelona)0,3330/06
453VCF 112.75022/10/INFEscola - Sagrada Família (Barcelona)0,866631/10
=VCF 112.75010/01/INFEscola - Milà i Fontanals (Barcelona)0,866631/01
=VCF 112.75021/02/INFEscola - Congrés-Indians (Barcelona)0,866625/04
454IRM 113.24009/09/EESEscola - Baró de Viver (Barcelona)0,426630/06
455EPC 113.51029/08/PANEscola - La Maquinista (Barcelona)0,8330/06
456CT,I 113.64025/07AAP08001790 - FITXA131/08
=IPC 113.64028/08/PANEscola - Bogatell (Barcelona)131/08
457MLGG 113.78009/09/PRIEscola - Antaviana (Barcelona)0,3330/06
458SRC 114.29009/09/EESEscola - Joan Miró (Barcelona)0,426630/06
459AMP 114.66029/08/PMUEscola - Estel-Guinardó (Barcelona)0,5031/08
460RP,R 115.31025/07PAN08019198 - FITXA131/08
461LGS 115.32009/09/PMUEscola - Barrufet (Barcelona)0,866606/10
462 115.630
463SCL 116.26009/09/PRIEscola - Rambleta del Clot (Barcelona)0,3330/06
464 116.630
465LRP 117.39009/09/PRIEscola - Ferran Sunyer (Barcelona)0,3330/06
466JSM 117.52029/08/PMUEscola - La Muntanyeta (Barcelona)0,5031/08
467JNM 118.01009/09/EESCEE - Concha Espina (Barcelona)0,3331/08
468MML 118.04009/09/EESEscola - Pere Vila (Barcelona)0,3330/06
469RQL 118.12020/09/PEFEscola - El Turó (Barcelona)0,866624/10
=RQL 118.12025/10/PRIEscola - Concepción Arenal (Barcelona)0,866615/11
470NGC 118.15027/09/PRIInstitut Escola - Roquetes (Barcelona)0,866607/10
=NGC 118.15029/10/PRIEscola - Eulàlia Bota (Barcelona)0,866612/11
=NGC 118.15014/01/PRIEscola - Font d'en Fargas (Barcelona)0,866614/02
=NGC 118.15025/04/PRIEscola - Mestre Enric Gibert i Camins (Barcelona)0,866615/05
471CGP 118.43009/09/PMUEscola - Calderón de la Barca (Barcelona)0,866614/11
=CGP 118.43015/11/PRIEscola - Pere IV (Barcelona)0,866630/11
=CGP 118.43007/01/PMUEscola - Dovella (Barcelona)131/08
472PC,I 119.32025/07PAN08016744 - FITXA131/08
473TSO 119.56009/09/PMUEscola - dels Encants (Barcelona)0,866617/02
=TSO 119.56018/03/PMUEscola - Prim (Barcelona)0,866628/03
474MRSB 119.66009/09/EESEscola - Baró de Viver (Barcelona)0,3330/06
475VVG 119.76029/08/CNInstitut Escola - Costa i Llobera (Barcelona)0,5031/08
476 120.180
477EMVL 120.19010/09/PRIEscola - Mossèn Jacint Verdaguer (Cornellà de Llobregat)0,3330/06
478 120.360
479 120.440
480NEM 120.47001/10/PRIEscola - Carles I (Barcelona)0,866615/10
=NEM 120.47005/12/PRIEscola - Congrés-Indians (Barcelona)0,866615/12
481MPM 120.57027/09/INFEscola - Joaquim Ruyra (Barcelona)0,866615/10
482CBP 120.72009/09/PEFEscola - Mare Nostrum (Barcelona)0,3330/06
483EUC 121.01009/09/PEFEscola - Baixeras (Barcelona)0,3330/06
484RA,M 121.21025/07PAN08037978 - FITXA131/08
485BRC 121.26017/09/EESEscola - Tanit (Santa Coloma de Gramenet)0,866626/09
=BRC 121.26021/02/PRIEscola - La Llacuna del Poblenou (Barcelona)128/02
=BRC 121.26018/03/EESEscola - Montseny (Barcelona)0,866631/03
486EWBG 121.39009/09/PEFEscola - Parc de la Ciutadella (Barcelona)0,3330/06
487ANU 121.75028/08/INFEscola - Rosselló Pòrcel (Santa Coloma de Gramenet)0,5031/08
488FCP 121.84009/09/PEFEscola - Castella (Barcelona)0,3330/06
489FJO 121.86009/09/PEFEscola - Tabor (Barcelona)0,3330/06
490MTAG 122.17001/10/PRIEscola - La Llacuna del Poblenou (Barcelona)0,866610/10
=MTAG 122.17014/01/PRIEscola - Pere IV (Barcelona)0,866615/02
491STL 122.58013/06/PRIEscola - Baixeras (Barcelona)0,866630/06
492JECE 122.79009/09/PRIEscola - Joaquim Ruyra (L'Hospitalet de Llobregat)0,759930/06
493JDM 122.86009/09/PMUEscola - Ramon Berenguer III (Barcelona)0,866615/09
494AMPV 123.13009/09/PRIEscola - Collaso i Gil (Barcelona)0,3330/06
=MRR 123.13028/08/603Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)0,5031/08
495CMS 123.21009/09/PRIEscola - El Polvorí (Barcelona)0,3330/06
496EPC 123.30009/09/EESEscola - Coves d'en Cimany (Barcelona)0,3330/06
497MG,A 123.66025/07AAP08054022 - FITXA131/08
498MRP 123.75009/09/INFEscola - Brasil (Barcelona)0,3330/06
499JPQS 123.76009/09/PMUEscola - Elisenda de Montcada (Barcelona)0,759930/06
500JSM 124.26029/08/PANEscola - Els Porxos (Barcelona)0,5031/08
501CCG 124.52009/09/PANEscola - Ramon Berenguer III (Barcelona)0,3330/06
502SM,AI 124.53025/07PAN08022665 - FITXA131/08
503SCL 124.78001/10/PRIEscola - Collaso i Gil (Barcelona)0,866615/10
=SCL 124.78025/04/PRIEscola - Pau Romeva (Barcelona)0,866615/05
504MPOC 124.91009/09/EESEscola - Pegaso (Barcelona)0,3330/06
=LAL 124.91028/08/PSIInstitut - Joaquim Mir (Vilanova i la Geltrú)0,5031/08
505SVC 125.19009/09/PRIEscola - Miquel Bleach (Barcelona)0,3330/06
=SVC 125.19027/09/PRIST 0108 (Consorci-Barcelona)0,3330/06
506MPA 125.76009/09/PEFEscola - Splai (Barcelona)0,3330/06
507MCAR 126.13009/09/PRIEscola - dels Encants (Barcelona)0,3330/06
508DER 126.17009/09/PRIInst-Esc Art. - Oriol Martorell (Barcelona)0,3330/06
509JPT 126.46010/01/PEFEscola - Rius i Taulet (Barcelona)0,866622/01
=JPT 126.46024/01/PRIEscola - Milà i Fontanals (Barcelona)0,866614/02
=JPT 126.46018/02/PEFEscola - Ítaca (Barcelona)0,866626/02
=JPT 126.46007/03/PRIEscola - Montseny (Barcelona)0,866615/03
=JPT 126.46025/04/PEFEscola - Pau Casals-Gràcia (Barcelona)0,866610/05
=JPT 126.46010/06/PEFEscola - Antaviana (Barcelona)0,866627/06
510ORT 126.95029/08/PANEscola - de la Concepció (Barcelona)0,5031/08
511 126.960
512LMS 127.07009/09/INFEscola - Mossèn Jacint Verdaguer (Barcelona)0,3330/06
513NGP 127.25027/09/PEFEscola - Montbui (Caldes de Montbui)0,866627/10
514CVR 127.61009/09/INFEscola - L'Arjau (Vilanova i la Geltrú)0,6630/06
515MV,N 127.63025/07Z -08900108 - FITXA131/08
516GMI 127.74009/09/INFEscola - Dolors Monserdà-Santapau (Barcelona)0,3330/06
517EV,N 127.97025/07PAN08053601 - FITXA131/08
518VC,A 128.12025/07PAN08062869 - FITXA131/08
519CRO 128.78009/09/EESEscola - Enric Granados (Barcelona)0,3330/06
520LHT 129.46009/09/INFEscola - Collaso i Gil (Barcelona)0,3330/06
521BSV 129.55009/09/PMUEscola - Timbaler del Bruc (Barcelona)0,426630/06
= 129.550difdif
522MCB 129.60009/09/MAInstitut - Montserrat (Barcelona)0,866621/12
523ARC 129.72009/09/PEFEscola - Jaume I (Barcelona)0,3330/06
524ASLR 129.76004/10/PRIEscola - Baldomer Solà (Badalona)0,866630/10
=ASLR 129.76005/11/PRIEscola - Torrent d'en Melis (Barcelona)0,866630/11
525NJC 129.80009/09/PRIEscola - Collaso i Gil (Barcelona)0,3330/06
526RHP 130.24028/08/ANInstitut - Margarida Xirgu (L'Hospitalet de Llobregat)0,5031/08
527AG,A 130.39025/07PAN08059810 - FITXA131/08
528DVF 131.78020/09/EESCEE - Sant Joan de la Creu (Barcelona)0,866615/10
529SCE 131.99009/09/INFEscola - Rubén Darío (Barcelona)0,3330/06
530ASD 132.02009/09/INFEscola - Baró de Viver (Barcelona)0,3330/06
531SJM 132.53009/09/PRIEscola - Bogatell (Barcelona)0,3330/06
532ELB 132.56009/09/INFEscola - Mas Casanovas (Barcelona)0,3330/06
533AJMQ 132.59009/09/INFEscola - Seat (Barcelona)0,3330/06
534ST,M 133.17025/07PAN08021363 - FITXA131/08
535LCG 133.49029/08/PANEscola - La Farigola de Vallcarca (Barcelona)0,5031/08
536RAM 133.50029/08/PANEscola - Seat (Barcelona)0,5031/08
537FRV 133.54001/10/PRIEscola - Rubén Darío (Barcelona)0,866615/10
=FRV 133.54005/11/PRIEscola - El Polvorí (Barcelona)0,866629/11
538RAP 133.55009/09/PRIEscola - Mas Casanovas (Barcelona)0,3330/06
539HAP 133.62009/09/PMUEscola - Fluvià (Barcelona)0,426630/06
540NM 133.81027/09/PMUEscola - Eduard Marquina (Barcelona)0,866618/10
=NM 133.81022/10/PRIEscola - Fructuós Gelabert (Barcelona)0,866631/10
=NM 133.81005/11/PRIEscola - La Sedeta (Barcelona)0,866615/11
=NM 133.81008/11/PRIEscola - El Carmel (Barcelona)131/08
541MGG 133.93004/10/PRIEscola - Mossèn Jacint Verdaguer (Barcelona)111/10
=MGG 133.93011/10/PRIEscola - Drassanes (Barcelona)0,866630/10
=MGG 133.93029/10/PRIEscola - Calderón de la Barca (Barcelona)0,866622/11
=MGG 133.93005/11/PRIEscola - Pere Vila (Barcelona)0,866615/11
=MGG 133.93025/03/PRIEscola - La Palmera (Barcelona)0,866611/04
=MGG 133.93006/05/PRIEscola - Fluvià (Barcelona)0,866619/05
542 134.110
543 134.160
544MFLE 134.35001/04/PANEscola - Antoni Balmanya (Barcelona)0,866611/04
545MLVF 134.57028/08/FQInstitut - Joan Brossa (Barcelona)0,8330/06
546ASM 134.60009/09/PRIEscola - El Sagrer (Barcelona)0,3330/06
547PLM 134.64028/02/PRIEscola - El Sagrer (Barcelona)0,866620/03
=PLM 134.64021/03/PRIEscola - Ramón y Cajal (Barcelona)0,866602/04
548LTR 134.70009/09/PANEscola - Pere IV (Barcelona)130/11
549DMP 134.94010/09/INFEscola - Anselm Clavé (Ripollet)0,3330/06
550MBGT 135.23001/10/PRIEscola - Joan Maragall (Sant Cugat del Vallès)0,866610/10
=MBGT 135.23011/10/PEFEscola - Collserola (Sant Cugat del Vallès)0,866622/10
=MBGT 135.23001/04/PRIInst-Esc Art. - Oriol Martorell (Barcelona)0,866611/04
=MBGT 135.23022/04/PRICFA - Jacint Verdaguer (Barcelona)0,866630/06
=LSG 135.23028/08/PANEscola - Baloo (Barcelona)0,5031/08
551 135.260
552 135.810difdif
=ARA 135.81014/01/PRIEscola - Ítaca (Barcelona)0,866630/01
=ARA 135.81007/03/PRIEscola - Tomàs Moro (Barcelona)0,866619/03
=SRP 135.81028/08/620Institut - Flos i Calcat (Barcelona)0,5031/08
553 136.250
554GCT 136.27009/09/PRIEscola - Taxonera (Barcelona)0,3330/06
555ABC 136.77009/09/PMUEscola - Pegaso (Barcelona)0,3330/06
556MBGM 136.83027/09/PRIEscola - Bac de Roda (Barcelona)0,866615/10
557 137.370difdif
558SL,D 137.45025/07PAN08053522 - FITXA131/08
559LSG 138.19009/09/PRIEscola - Pit-Roig (Barcelona)0,3330/06
560DSO 138.23004/10/PRIEscola - Baloo (Barcelona)0,866615/10
=DSO 138.23014/01/PRIEscola - Mas Casanovas (Barcelona)0,866623/01
=DSO 138.23024/01/PRIEscola - La Maquinista (Barcelona)0,866631/01
=DSO 138.23004/02/PRIEscola - Ferran Sunyer (Barcelona)0,866612/02
561NSV 138.82009/09/INFEscola - Tàber (Barcelona)0,3308/06
= 138.820difdif
562NFM 138.97009/09/INFEscola - Antoni Balmanya (Barcelona)0,3330/06
563MCC 139.45009/09/PRIEscola - Fluvià (Barcelona)0,3330/06
564LBF 139.48010/09/PRIEscola - Sant Martí (Torrelles de Llobregat)0,3319/10
=LBF 139.48005/11/PRIEscola - Lluís Vives (Barcelona)0,866615/11
=LBF 139.48028/01/PEFEscola - Miquel Bleach (Barcelona)0,866626/02
565CVC 139.68009/09/PANEscola - Ferrer i Guàrdia (Barcelona)0,866630/06
566RPG 140.25009/09/INFEscola - Sant Martí (Barcelona)0,3330/06
= 140.250difdif
=RPG 140.25004/02/INFEscola - Jovellanos (Barcelona)0,866615/02
=RPG 140.25025/04/PRIEscola - Seat (Barcelona)0,866615/05
567JCG 140.29001/10/INFEscola - La Mar Bella (Barcelona)0,866615/10
=JCG 140.29011/10/PRIEscola - Fructuós Gelabert (Barcelona)0,866630/10
=JCG 140.29015/11/PRIEscola - Ciutat Comtal (Barcelona)0,786630/11
568SCG 140.44020/09/PRIEscola - Antaviana (Barcelona)0,3310/06
569LMS 140.45004/10/PRIEscola - Diputació (Barcelona)0,866615/10
=LMS 140.45019/11/PEFEscola - Emili Juncadella (Barcelona)0,866605/12
=LMS 140.45010/12/PRIEscola - Ausiàs March (Barcelona)0,866620/12
=LMS 140.45025/02/PEFEscola - Antaviana (Barcelona)0,866618/03
=LMS 140.45021/03/PRIEscola - Tomàs Moro (Barcelona)0,866628/03
570RGH 140.52009/09/PRIEscola - Fluvià (Barcelona)0,3330/06
571 141.590
572MCC 141.78029/08/PANEscola - Joaquim Ruyra (Barcelona)0,5031/08
573 142.380
574CCC 142.39017/01/PRIEscola - Sant Jordi (Barcelona)0,426631/01
=CCC 142.39021/01/PRIEscola - Barcelona (Barcelona)0,426631/01
=CCC 142.39002/05/PRIEscola - Drassanes (Barcelona)0,5030/06
=CCC 142.39009/05/PRIST 0108 (Consorci-Barcelona)0,3330/06
575MTFM 142.56009/09/INFEscola - La Llacuna del Poblenou (Barcelona)0,3330/06
576LAP 142.58009/09/PMUEscola - de la Concepció (Barcelona)0,3330/06
577RSG 142.70015/10/PRIEscola - Bac de Roda (Barcelona)0,866615/11
578CGA 143.29018/10/PRIEscola - Joan Miró (Barcelona)0,866631/10
=CGA 143.29011/03/PRIEscola - La Palmera (Barcelona)130/06
579DSR 143.68009/09/PMUEscola - Tabor (Barcelona)0,3330/06
580ECM 143.79029/08/PEFCREDV Barcelona (Barcelona)131/08
581 144.400
582MMP 144.76009/09/PANEscola - Auró (Barcelona)0,866620/12
=MMP 144.76007/01/PANEscola - Rambleta del Clot (Barcelona)131/08
583EGP 144.82008/10/PRIEscola - Parc de la Ciutadella (Barcelona)0,866615/10
=EGP 144.82014/01/PRIEscola - Mallorca (Barcelona)0,866631/01
584MAPT 144.86009/09/INFEscola - Mercè Rodoreda (Barcelona)0,3330/06
585MJSQ 144.97027/09/PRIEscola - La Pau (Sant Sadurní d'Anoia)0,866607/10
=MJSQ 144.97004/10/PRIEscola - Vora del Mar (Cubelles)0,866615/10
=MJSQ 144.97025/10/PRIEscola - Les Vinyes (Sant Cugat Sesgarrigues)0,866620/11
586EDCP 145.15020/09/PRIST 0108 (Consorci-Barcelona)0,3311/03
587 145.380
588PBP 145.73009/09/INFEscola - Eulàlia Bota (Barcelona)0,3330/06
589ABR 145.93009/09/PMUEscola - Víctor Català (Barcelona)0,3305/03
=ABR 145.93022/04/PMUEscola - Antoni Balmanya (Barcelona)0,866630/04
590FL 146.66009/09/INFEscola - Baloo (Barcelona)0,3330/06
591EGV 147.10009/09/INFEscola - Baloo (Barcelona)0,3330/06
=EGV 147.10029/04/PSIEAP B-01 Nou Barris (Barcelona)0,866609/05
=EGV 147.10002/05/INFEscola - La Farigola del Clot (Barcelona)0,866615/05
592RNL 147.29009/09/PMUEscola - Octavio Paz (Barcelona)0,3330/06
593LBS 148.01027/09/EESEscola - Milà i Fontanals (Barcelona)0,866615/10
=LBS 148.01010/12/PRIEscola - Joan Miró (Barcelona)0,866620/12
594AMC 148.23008/10/PRIEscola - La Pau (Barcelona)0,866620/10
=AMC 148.23015/10/PRIEscola - Mossèn Jacint Verdaguer (Barcelona)0,866631/10
595LTM 148.62029/08/PANEscola - Calderón de la Barca (Barcelona)0,5031/08
596CIMP 148.75009/09/INFEscola - La Carpa (L'Hospitalet de Llobregat)0,3330/06
=CIMP 148.75025/02/PRIEscola - Doctor Ferran i Clua (Barcelona)0,866607/03
=CIMP 148.75007/03/PRIEscola - Poeta Foix (Barcelona)0,866623/03
=CIMP 148.75025/03/INFEscola - Tabor (Barcelona)0,866607/04
=CIMP 148.75025/04/PRIEscola - Francesc Macià (Barcelona)0,866606/05
597TLC 149.02014/01/PRIEscola - Turó del Cargol (Barcelona)0,866622/01
= 149.020difdif
=TLC 149.02028/02/PRIEscola - Josep Maria Jujol (Barcelona)0,866615/03
=TLC 149.02011/03/PRIEscola - Ítaca (Barcelona)0,866618/03
=TLC 149.02018/03/PRIEscola - Les Corts (Barcelona)0,866628/03
=TLC 149.02028/03/PRIEscola - Miralletes (Barcelona)0,866611/04
=TLC 149.02004/04/PRIEscola - Pau Romeva (Barcelona)130/06
598MCRC 149.04009/09/ECOInstitut - Verdaguer (Barcelona)0,866620/12
599MPB 149.32015/10/INFEscola - Taxonera (Barcelona)0,866601/11
=MPB 149.32005/11/PRIEscola - Milà i Fontanals (Barcelona)0,866615/11
=MPB 149.32006/05/INFEscola - Santiago Rusiñol (Barcelona)0,866615/05
600MCM 149.99009/09/INFEscola - Antaviana (Barcelona)0,3330/06
601MCC 150.25009/09/INFEscola - Torrent de Can Carabassa (Barcelona)0,3330/06
602 150.630
603AJCA 151.12011/10/PEFEscola - Ramon Casas (Barcelona)0,866631/10
=AJCA 151.12005/11/PEFEscola - Lavínia (Barcelona)0,866603/12
=AJCA 151.12010/12/PRIEscola - Alexandre Galí (Barcelona)0,866620/12
604 151.470
605SOM 151.50009/09/PMUEscola - La Pau (Barcelona)0,3330/06
606 151.630difdif
607LUE 151.85029/08/PANEscola - Bogatell (Barcelona)0,5031/08
608ALG 152.13029/08/PANEscola - Alexandre Galí (Barcelona)0,5031/08
609MMAF 152.20029/10/PRIEscola - L'Arenal de Llevant (Barcelona)0,426615/11
=MMAF 152.20025/04/PRIEscola - Octavio Paz (Barcelona)0,786615/05
610 152.260
611ASD 152.66005/11/PRIEscola - Montanyans (Castellet i la Gornal)0,866603/12
612NVSB 153.85029/08/PANEscola - Congrés-Indians (Barcelona)0,5031/08
613YRB 154.44009/09/PMUEscola - Pau Romeva (Barcelona)0,3330/06
614VQM 154.46029/08/PANEscola - Aiguamarina (Barcelona)0,5031/08
615MDL 154.53011/10/PRIEscola - Pare Poveda (Barcelona)0,426628/10
=MDL 154.53013/05/PMUEscola - Ferrer i Guàrdia (Barcelona)0,866623/05
616CCC 154.58008/10/INFEscola - Bogatell (Barcelona)0,866620/10
=CCC 154.58018/10/INFEscola - Jovellanos (Barcelona)0,866631/10
=CCC 154.58025/10/INFEscola - Fort Pienc (Barcelona)0,6606/11
=CCC 154.58014/02/INFEscola - Mallorca (Barcelona)0,866628/02
617RRPC 154.93005/11/PRIEscola - Milà i Fontanals (Barcelona)0,3330/06
=AJABB 154.93028/08/PANEscola - El Pla (Salt)0,5031/08
618BTL 155.34015/10/PEFEscola - El Carmel (Barcelona)0,866631/10
=BTL 155.34018/10/PEFEscola - Pau Casals-Gràcia (Barcelona)0,866631/10
=BTL 155.34008/11/PEFEscola - Baloo (Barcelona)0,866620/11
=BTL 155.34031/01/PEFEscola - La Pau (Barcelona)0,866620/04
=BTL 155.34028/02/PRIEscola - Aiguamarina (Barcelona)0,866615/03
619RBQ 155.50011/10/PRIEscola - Rossend Montané (Olèrdola)0,866629/10
=RBQ 155.50015/10/PRIEscola - Miguel de Unamuno (Santa Coloma de Gramenet)0,866624/10
620JNM 155.87008/10/PMUEscola - La Palmera (Barcelona)0,866615/10
621LCC 156.12029/08/PANEscola - Antoni Balmanya (Barcelona)0,5031/08
622JGC 156.21015/10/PRIEscola - Barcelona (Barcelona)0,866631/10
=JGC 156.21018/10/PRIEscola - El Carmel (Barcelona)0,866631/10
=JGC 156.21022/11/PRIEscola - Mestre Enric Gibert i Camins (Barcelona)131/08
623PAN 156.48008/11/PRIAFA - El Clot (Barcelona)0,866627/11
624ADOM 156.86029/08/PANEscola - Nabí (Barcelona)0,5031/08
625SVT 157.03029/08/PANEscola - Fort Pienc (Barcelona)0,5031/08
626 157.390
627DFP 157.41015/10/PEFEscola - Pare Poveda (Barcelona)0,3330/06
628MTU 157.90009/09/PMUEscola - Miralletes (Barcelona)0,3330/06
= 157.900difdif
629 158.460
630 158.620
631EIB 159.21022/10/INFEscola - La Farigola del Clot (Barcelona)0,786631/10
=EHR 159.21028/08/FQInstitut - Damià Campeny (Mataró)0,5031/08
632BLM 159.24001/10/EESCEE - Concha Espina (Barcelona)0,8315/10
=BLM 159.24008/10/EESEscola - Santiago Rusiñol (Barcelona)131/08
633CSP 159.74008/11/PRIEscola - Ciutat Comtal (Barcelona)0,786620/11
634GMA 159.85008/11/PRIST 0108 (Consorci-Barcelona)0,3330/04
635BM,A 160.01025/07PRI08064611 - FITXA131/08
636 160.190
637EGV 160.63015/10/INFEscola - Sant Martí (Barcelona)0,866631/10
=EGV 160.63028/03/PRIEscola - Fluvià (Barcelona)0,866608/04
=EGV 160.63002/05/PRIEscola - Bac de Roda (Barcelona)0,866615/05
=EGV 160.63009/05/INFEscola - Provençals (Barcelona)130/06
=LBA 160.63028/08/TECInstitut - Vil·la Romana (La Garriga)0,5031/08
638MHA 160.66005/11/INFEscola - Perú (Barcelona)0,586615/11
639 160.940difdif
=GPP 160.94024/01/PRIEscola - Aiguamarina (Barcelona)0,866604/02
=GPP 160.94007/02/PRIInstitut Escola - Costa i Llobera (Barcelona)0,866614/02
=GPP 160.94014/02/PRIEscola - Mediterrània (Barcelona)131/08
640CCG 161.34015/10/INFEscola - Fructuós Gelabert (Barcelona)0,866631/10
=CCG 161.34015/11/PRIEscola - Francesc Macià (Barcelona)0,426615/12
641MJGG 161.84012/11/PRIEscola - Octavio Paz (Barcelona)0,866620/11
=MJGG 161.84022/11/PRIEscola - Tibidabo (Barcelona)0,866604/12
=MJGG 161.84014/01/PRIEscola - Eulàlia Bota (Barcelona)0,866622/01
=MJGG 161.84024/01/PRIEscola - Tomàs Moro (Barcelona)0,866605/02
642CPA 161.86001/10/EESEscola - Josep Maria Jujol (Barcelona)0,3330/06
643 161.900
644MJGC 162.16012/11/EESEscola - Carlit (Barcelona)0,866629/11
=MJGC 162.16019/11/EESEscola - Carlit (Barcelona)0,866629/11
=MJGC 162.16014/01/PRIEscola - Les Acàcies (Barcelona)0,866631/01
=MJGC 162.16004/02/EESEscola - Barrufet (Barcelona)0,866621/02
645 162.730
646ASNM 162.75015/10/INFEscola - Alexandre Galí (Barcelona)0,786631/10
=ASNM 162.75012/11/INFEscola - Pegaso (Barcelona)0,866620/11
=ASNM 162.75019/11/INFEscola - Prim (Barcelona)0,866604/12
647LRP 162.84011/10/PMUEscola - La Mar Bella (Barcelona)0,866631/10
=LRP 162.84012/11/PRIEscola - La Farigola del Clot (Barcelona)0,866630/11
=LRP 162.84014/01/PRIEscola - Drassanes (Barcelona)0,866631/01
648CRD 162.90009/09/PMUEscola - Els Horts (Barcelona)0,3330/06
649CTA 163.54004/10/EESEscola - Dolors Monserdà-Santapau (Barcelona)0,866622/10
=ICS 163.54028/08/PANEscola - Pere Sarret - ZER Baridà-Batllia (Montellà i Martinet)0,5031/08
650JGG 163.62015/11/PEFEscola - La Farigola del Clot (Barcelona)0,866622/11
=JGG 163.62007/01/PEFEscola - Taxonera (Barcelona)0,866624/01
=JGG 163.62013/05/PRIEscola - Drassanes (Barcelona)0,866629/05
=JGG 163.62010/06/PRIEscola - Les Acàcies (Barcelona)0,426620/06
651MMMF 164.40008/10/EESEscola - Ferran Sunyer (Barcelona)0,866615/10
652 164.440
653MMP 164.80025/10/EESEscola - de la Concepció (Barcelona)0,866608/11
=MMP 164.80029/10/EESEscola - Eulàlia Bota (Barcelona)0,866619/11
=MMP 164.80022/11/EESEscola - Fluvià (Barcelona)0,8329/11
=MMP 164.80007/01/EESEscola - Ítaca (Barcelona)131/08
=OVA 164.80028/08/PANEscola - Puig Rodó - ZER Montgrí (Ullà)0,5031/08
654DDB 165.16009/09/PANEscola - Elisenda de Montcada (Barcelona)0,866607/01
655MMM 165.18009/09/PANEscola - Antaviana (Barcelona)0,866630/12
656 165.890
657MPR 166.06009/09/PANEscola - Els Porxos (Barcelona)0,866615/09
658MCI 166.37025/10/INFEscola - Tabor (Barcelona)0,3330/06
659FJC 166.58009/09/PANEscola - Mestre Morera (Barcelona)0,866630/09
660 166.670
661 166.740
662IMG 167.13029/10/PRIEscola - Santiago Ramon y Cajal (L'Hospitalet de Llobregat)0,866619/11
=IMG 167.13022/11/PRIEscola - La Pau (Sant Sadurní d'Anoia)0,866602/12
=IMG 167.13010/12/PRIEscola - Dovella (Barcelona)0,866620/12
=IMG 167.13007/02/PRIEscola - Diputació (Barcelona)0,866619/02
663MPC 167.22009/09/SECREDAC Pere Barnils (Seu c: Barcelona)0,3330/06
664MPC 167.77022/11/PRIEscola - Carlit (Barcelona)0,786606/12
=MPC 167.77011/03/PRIEscola - L'Arc de Sant Martí (Barcelona)0,866615/03
665 168.010
666MAG 168.16027/09/ALLEscola - N-II de Pràctiques (Barcelona)131/08
667NMB 168.50009/09/620Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,6630/06
668LGV 168.52009/09/PFRCFA - Madrid (Barcelona)0,3330/06
669APT 168.61010/09/PANEscola - Can Palmer (Viladecans)0,866620/09
=APT 168.61007/03/PANAFA - Bon Pastor (Barcelona)0,866610/04
670MBI 169.51029/11/PRIEscola - Pompeu Fabra (El Prat de Llobregat)0,866617/12
=MBI 169.51007/01/PEFEscola - Antoni Brusi (Barcelona)0,866615/01
671HSD 169.87002/05/PRIEscola - Baixeras (Barcelona)0,866615/05
=HSD 169.87013/05/INFEscola - Antaviana (Barcelona)0,866620/05
=HSD 169.87020/05/INFEscola - Jovellanos (Barcelona)0,866631/05
672CMT 170.02003/12/PRIEscola - Palma de Mallorca (Barcelona)0,3315/12
673LEB 170.33013/09/INFEscola - Antoni Bergós - ZER L'Horta de Lleida (Lleida)0,3330/06
674GCS 170.44015/11/INFEscola - La Maquinista (Barcelona)0,3330/06
675EBM 170.70015/10/PMUEscola - Taxonera (Barcelona)0,866631/10
=EBM 170.70005/11/PMUEscola - La Farigola del Clot (Barcelona)0,866615/11
=EBM 170.70010/12/PMUEscola - Heura (Barcelona)0,866620/12
676 170.930
677AFJ 171.42015/11/PRIEscola - Mediterrània (Sant Adrià de Besòs)0,759909/12
=AFJ 171.42003/12/PEFEscola - Taxonera (Barcelona)0,866613/12
678MGG 171.43026/11/INFEscola - Mallorca (Barcelona)0,866615/12
=MGG 171.43010/01/INFEscola - Barcelona (Barcelona)0,866624/01
=MGG 171.43011/03/INFEscola - El Sagrer (Barcelona)0,866621/03
=MGG 171.43021/03/INFEscola - Orlandai (Barcelona)0,866611/04
=MGG 171.43002/05/PRIEscola - Sant Jordi (Barcelona)0,866629/05
=MGG 171.43020/05/INFEscola - Parc de la Ciutadella (Barcelona)0,866625/05
= 171.430difdif
=MGG 171.43003/06/PRIEscola - Jaume I (Barcelona)0,866615/06
679 171.610
680RVB 171.73009/09/PANEscola - General Prim (Barcelona)0,6630/06
681NRM 171.74022/11/INFEscola - Cervantes (Barcelona)0,866605/12
=NRM 171.74003/12/PRIEscola - Tibidabo (Barcelona)0,866613/12
=NRM 171.74010/01/INFEscola - Palma de Mallorca (Barcelona)0,866617/01
682RVH 171.95009/09/PANEscola - Els Llorers (Barcelona)0,786615/09
=RVH 171.95010/12/PRICFA - El Carmel (Barcelona)0,866620/12
=RVH 171.95007/01/PANCFA - Freire (Barcelona)131/08
683AFF 172.05010/09/PANEscola - Rivo Rubeo (Rubí)0,866611/10
=AFF 172.05011/02/PRIEscola - Catalònia (Barcelona)0,866621/02
=AFF 172.05018/03/PANEscola - Rius i Taulet (Barcelona)0,866625/03
=AFF 172.05025/03/PANEscola - Antoni Brusi (Barcelona)0,866611/04
=AFF 172.05002/05/PANEscola - Vila Olímpica (Barcelona)0,866615/05
684ALL 172.40019/11/PRIEscola - Margarida Xirgu (Badalona)0,866608/12
=ALL 172.40005/12/PRIEscola - Catalunya (Sant Adrià de Besòs)0,866621/12
=ALL 172.40017/01/PRIEscola - Can Fabra (Barcelona)0,866603/02
=ALL 172.40007/02/PRIEscola - Ramon Casas (Barcelona)0,866620/02
=ALL 172.40028/02/PRIEscola - L'Estel (Barcelona)0,866615/03
=ALL 172.40007/03/PRIEscola - Pit-Roig (Barcelona)0,3331/03
685 172.680
686 173.770
687ISOC 173.92009/09/PANEscola - Rubén Darío (Barcelona)0,426630/06
688CSS 174.04009/09/PANCFA - El Carmel (Barcelona)0,426630/06
689MLMP 174.17022/11/PRIEscola - El Turó (Barcelona)0,866629/11
690KGF 174.52009/09/PANEscola - Antoni Brusi (Barcelona)0,786615/09
691LRG 175.63009/09/PANEscola - Parc de la Ciutadella (Barcelona)0,759930/06
692HLR 175.79012/11/PMUEscola - Josep Maria de Sagarra (Barcelona)0,586620/11
=HLR 175.79022/11/PRICFA - Maria Rubies (Barcelona)0,866615/12
=HLR 175.79017/01/PRIEscola - Torrent d'en Melis (Barcelona)0,866631/01
=HLR 175.79021/02/PMUEscola - Pegaso (Barcelona)0,866602/03
693GJE 176.35019/11/PEFEscola - N-II de Pràctiques (Barcelona)0,866630/11
=GJE 176.35007/02/PRIEscola - Tresfonts (Barcelona)0,866614/02
694JCE 176.53017/01/PRIEscola - Pau Casals (Sant Llorenç d'Hortons)0,3330/06
=JCE 176.53021/01/PRIEscola - Circell (Olèrdola)0,3330/06
=JCE 176.53031/01/PRIEscola - Pare Poveda (Barcelona)0,866615/02
695DDK 176.89026/11/PRIEscola - Font d'en Fargas (Barcelona)0,866605/12
=DDK 176.89028/01/PRIEscola - Carlit (Barcelona)0,786605/02
=DDK 176.89014/02/PRIEscola - Turó del Cargol (Barcelona)0,866621/02
=DDK 176.89028/02/PRIEscola - Pere IV (Barcelona)0,866615/03
=DDK 176.89002/05/PRIEscola - Alexandre Galí (Barcelona)0,426615/05
=DDK 176.89009/05/PRIEscola - Jovellanos (Barcelona)0,866615/05
696MICT 176.97029/10/EESEscola - Ferran Sunyer (Barcelona)0,866615/11
697EBC 177.83017/01/PRIEscola - Alexandre Galí (Barcelona)0,866625/01
= 177.830difdif
698PPC 177.87011/10/EFInstitut - Les Corts (Barcelona)0,866630/10
699JGL 177.88007/01/PEFEscola - Catalònia (Barcelona)0,426630/06
700EPG 177.94006/05/PRIEscola - Vila Olímpica (Barcelona)0,866616/05
701CCM 178.57017/01/PRIEscola - Pompeu Fabra (Barcelona)0,866627/01
=CCM 178.57028/01/PRIST 0108 (Consorci-Barcelona)0,3330/06
702 178.800
703 179.310
704JAS 179.37017/01/PRIEscola - Sant Josep Oriol (Barcelona)0,866631/01
=JAS 179.37007/02/PRIEscola - Carles I (Barcelona)0,866614/02
=JAS 179.37014/02/PEFEscola - Doctor Ferran i Clua (Barcelona)0,866603/03
=JAS 179.37009/05/PEFEscola - Ramon Llull (Barcelona)0,866619/05
=JAS 179.37006/06/PRIEscola - Perú (Barcelona)0,866620/06
705 179.450
706 179.650difdif
=MPR 179.65017/01/PRIEscola - La Palmera (Barcelona)0,866631/01
707AMB 179.70009/09/PANEscola - Santiago Rusiñol (Barcelona)0,6630/06
708 179.710
709MSC 179.78009/09/PANEscola - Cavall Bernat (Barcelona)0,6630/06
710AMMR 179.79028/08/PANEscola - Trentapasses (Vilalba Sasserra)0,5031/08
711LCE 179.93017/01/PRIEscola - Pere IV (Barcelona)0,866630/01
=LCE 179.93014/02/PRIEscola - Les Corts (Barcelona)0,866628/02
=LCE 179.93028/03/PRIST 0108 (Consorci-Barcelona)108/04
=LCE 179.93006/06/PRIEscola - Joaquim Ruyra (Barcelona)0,866620/06
712BBB 180.22025/10/PMUEscola - Ramon Llull (Barcelona)0,866615/11
=BBB 180.22015/11/PMUEscola - Rubén Darío (Barcelona)0,426617/12
=BBB 180.22021/01/PMUEscola - Collaso i Gil (Barcelona)0,866631/01
=BBB 180.22007/02/PMUEscola - Alexandre Galí (Barcelona)0,866614/02
=BBB 180.22014/02/PMUEscola - Sant Josep Oriol (Barcelona)0,866628/02
=BBB 180.22025/03/PRIEscola - Coves d'en Cimany (Barcelona)0,866630/04
713SOF 180.34022/11/PEFEscola - Ítaca (Barcelona)0,866605/12
=SOF 180.34014/01/PEFEscola - Prosperitat (Barcelona)0,3330/06
714 180.530
715CMA 180.73026/11/INFEscola - Pau Casals-Gràcia (Barcelona)0,866615/12
=CMA 180.73014/01/INFEscola - Pere IV (Barcelona)0,586631/01
=CMA 180.73009/05/PRIEscola - Parc de la Ciutadella (Barcelona)0,866625/05
716 180.820
717NTS 180.87009/09/PANEscola - L'Arenal de Llevant (Barcelona)0,6630/06
718 181.100
719RAM 181.26009/09/PANEscola - Auró (Barcelona)0,6630/06
720AMG 181.27029/11/PRIEscola - Dovella (Barcelona)0,866615/12
=AMG 181.27014/03/PRIEscola - Sant Josep Oriol (Barcelona)0,866631/03
721ZIB 181.33009/09/PANEscola - Torrent de Can Carabassa (Barcelona)0,6630/06
722 181.340
723 181.430
724MBP 181.65009/09/PANEscola - Cervantes (Barcelona)0,3330/06
725 181.730
726JFP 182.09031/01/PRIEscola - Sant Josep Oriol (Barcelona)0,786628/02
=JFP 182.09025/04/PMUEscola - Pit-Roig (Barcelona)0,866615/05
727SGV 182.30029/11/PRIEscola - Pau Casals-Gràcia (Barcelona)0,866605/12
=SGV 182.30007/02/PRIEscola - Ramon Llull (Barcelona)0,866615/02
=SGV 182.30014/02/PRIEscola - Els Llorers (Barcelona)0,866625/02
728RNP 182.62029/11/PRIEscola - Pau Romeva (Barcelona)0,866606/12
729RA 183.36029/11/PRIEscola - Sant Jordi (Barcelona)0,866606/12
=RA 183.36031/01/PRIEscola - La Mar Bella (Barcelona)0,866615/02
=RA 183.36014/02/PRIEscola - Carlit (Barcelona)0,866621/02
=RA 183.36025/02/PRIEscola - Àngels Garriga (Barcelona)0,3330/06
=RA 183.36006/06/PRIEscola - Ausiàs March (Barcelona)0,866615/06
730 184.180
731GVP 184.31029/11/PRIEscola - Concepción Arenal (Barcelona)0,866613/12
=GVP 184.31007/01/EESEscola - Antoni Balmanya (Barcelona)0,866615/01
=GVP 184.31007/02/EESCEE - Concha Espina (Barcelona)0,866614/02
=GVP 184.31025/02/EESEscola - El Polvorí (Barcelona)0,866607/03
=GVP 184.31030/05/PRIEscola - Pau Casals-Gràcia (Barcelona)0,866615/06
732 184.340
733VBDA 184.53009/09/PANEscola - Pare Poveda (Barcelona)0,3330/06
734 184.780difdif
=PLF 184.78031/01/PRIEscola - Pare Poveda (Barcelona)0,866615/02
=PLF 184.78023/05/PRIEscola - La Sedeta (Barcelona)0,866602/06
=PLF 184.78006/06/PRIEscola - Nabí (Barcelona)0,866615/06
735RPP 184.96031/01/PRIEscola - Torrent d'en Melis (Barcelona)0,866614/02
=RPP 184.96009/05/PEFEscola - La Pau (Barcelona)0,866630/05
=RPP 184.96003/06/PEFEscola - Antoni Brusi (Barcelona)0,866610/06
736MLSG 185.33009/09/PANEscola - Ramon Casas (Barcelona)0,3330/06
737SBG 185.68017/01/INFEscola - Baldiri Reixac (Barcelona)0,866631/01
=SBG 185.68011/02/INFEscola - Pere IV (Barcelona)0,866620/02
=SBG 185.68018/02/PRIEscola - Lluís Vives (Barcelona)0,866628/02
=SBG 185.68009/05/PRIEscola - Francesc Macià (Barcelona)0,866619/05
=SBG 185.68020/05/PRIEscola - l'Univers (Barcelona)0,866615/06
738AAGJ 185.74026/11/PEFEscola - El Carmel (Barcelona)0,866615/12
739 186.230
740LGG 186.41009/09/PANEscola - Lavínia (Barcelona)0,3330/06
741VEFR 186.57009/05/PEFEscola - Timbaler del Bruc (Barcelona)0,866623/05
742MDPCV 186.78029/11/INFEscola - Baró de Viver (Barcelona)0,866613/12
=MDPCV 186.78010/12/INFEscola - Baró de Viver (Barcelona)0,866618/12
=MDPCV 186.78017/01/INFEscola - Josep Maria de Sagarra (Barcelona)0,866631/01
743JRAR 187.07028/01/PEFEscola - Mallorca (Barcelona)0,866604/02
=JRAR 187.07025/03/PEFEscola - Antoni Balmanya (Barcelona)0,866603/04
=JRAR 187.07009/05/PRIEscola - Poeta Foix (Barcelona)0,866619/05
744 187.320
745 187.910
746INAF 188.25018/10/PMUEscola - Carles I (Barcelona)0,866631/10
747REM 188.75029/11/INFEscola - Milà i Fontanals (Barcelona)0,866605/12
=REM 188.75028/02/INFEscola - dels Encants (Barcelona)0,866614/03
748JSB 188.95003/12/PMUEscola - Collaso i Gil (Barcelona)0,866613/12
=JSB 188.95021/01/PMUEscola - L'Arc de Sant Martí (Barcelona)0,866631/01
=JSB 188.95021/02/PRIEscola - Mare Nostrum (Barcelona)0,866610/03
749MRS 189.26017/01/INFEscola - Nabí (Barcelona)0,866627/01
=MRS 189.26024/01/INFEscola - Pit-Roig (Barcelona)0,866620/02
750IAM 189.57029/11/INFEscola - Joaquim Ruyra (Barcelona)0,866615/12
=IAM 189.57021/01/INFEscola - Montseny (Barcelona)0,866631/01
=IAM 189.57031/01/INFEscola - Drassanes (Barcelona)0,866615/02
=AJL 189.57028/08/FQInstitut - Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet)0,5031/08
751LMC 189.84021/01/INFEscola - Ferrer i Guàrdia (Barcelona)0,866631/01
=LMC 189.84031/01/INFEscola - Tabor (Barcelona)0,866614/02
752 190.230
753TPC 190.65008/10/PMUEscola - Sant Marc (Calldetenes)0,866603/12
754DRR 191.01009/09/PANEscola - Joan Miró (Barcelona)0,3330/06
755 191.280difdif
=LMB 191.28007/01/EESCEE - Sant Joan de la Creu (Barcelona)0,866624/01
756HSCB 191.32021/01/INFEscola - Barrufet (Barcelona)0,866631/01
=HSCB 191.32028/03/PRIEscola - Diputació (Barcelona)0,8314/04
=HSCB 191.32009/05/PRIEscola - Rius i Taulet (Barcelona)0,866619/05
=HSCB 191.32013/05/PRIEscola - Emili Juncadella (Barcelona)0,866622/05
757SMM 192.09009/09/PANEscola - Carlit (Barcelona)0,3330/06
758 192.380
759RAP 192.55007/02/PANEscola - Torrent d'en Melis (Barcelona)0,866621/02
=RAP 192.55021/03/PRIEscola - Joaquim Ruyra (Barcelona)0,786631/03
=RAP 192.55022/04/PANEscola - Brasil (Barcelona)0,866602/05
=EMM 192.55028/08/ALInstitut - Esteve Albert (Sant Vicenç de Montalt)0,5031/08
760 193.150
761LSM 193.16009/09/PANEscola - El Carmel (Barcelona)0,3330/06
762 193.380
763SSG 193.67021/01/INFEscola - Antoni Balmanya (Barcelona)0,3330/01
764 193.780difdif
765VCD 194.44009/09/PANEscola - Bogatell (Barcelona)0,3330/06
766 194.550
767ARA 194.56009/09/PANEscola - Ferran Sunyer (Barcelona)0,3330/06
768 194.620
769NRR 194.65009/09/PANEscola - Fructuós Gelabert (Barcelona)0,3330/06
770JML 194.67009/09/PANEscola - Els Horts (Barcelona)0,3321/02
= 194.670difdif
=JML 194.67014/03/PANEscola - Antoni Balmanya (Barcelona)0,866631/03
=JML 194.67022/04/PANEscola - La Palmera (Barcelona)0,866630/04
771PPT 194.81011/02/PEFEscola - Tibidabo (Barcelona)0,866621/02
=PPT 194.81021/03/PRICFA - Trinitat Vella (Barcelona)131/03
772LPB 195.03009/09/PANEscola - dels Encants (Barcelona)0,3330/06
773 195.070difdif
774 195.670difdif
=CHBF 195.67025/02/PANEscola - Auró (Barcelona)0,866610/03
=CHBF 195.67028/03/PEFEscola - L'Arc de Sant Martí (Barcelona)130/06
775 195.720
776LFV 195.89015/10/PMUEscola - Can Massallera (Sant Boi de Llobregat)0,426631/10
=LFV 195.89021/01/PMUEscola - Les Ferreries de Palafolls (Palafolls)0,866606/02
777AMM 196.31029/11/INFEscola - La Caixa (Barcelona)0,426615/12
=AMM 196.31024/01/INFEscola - Àngels Garriga (Barcelona)0,866604/02
=AMM 196.31009/05/PRIEscola - Antoni Brusi (Barcelona)0,866620/05
=AMM 196.31020/05/PRIEscola - Turó del Cargol (Barcelona)0,866630/05
=AMM 196.31030/05/PRIEscola - Splai (Barcelona)0,866615/06
778AMDGP 196.50009/09/PANEscola - Catalònia (Barcelona)0,3320/02
779NASM 196.62031/01/PRIST 0108 (Consorci-Barcelona)0,3331/03
=NASM 196.62004/04/PRIEscola - Carles I (Barcelona)0,866615/04
=NASM 196.62023/05/PRIEscola - Pere Vila (Barcelona)0,866615/06
=NASM 196.62006/06/PRICFA - Rius i Taulet (Barcelona)0,866620/06
780 196.970
781NMG 197.04009/09/PANEscola - Cristòfor Mestre (Vilafranca del Penedès)0,866621/09
=NMG 197.04027/09/PANEscola - Charlie Rivel (L'Hospitalet de Llobregat)0,866625/10
=NMG 197.04002/05/PANEscola - Torrent d'en Melis (Barcelona)0,866615/05
782PPLV 197.09014/02/PRIEscola - Barcelona (Barcelona)0,866625/02
783CGP 198.40029/11/INFEscola - Brasil (Barcelona)0,426611/12
=CGP 198.40024/01/INFEscola - La Pau (Barcelona)0,866615/02
=CGP 198.40011/02/INFEscola - Pompeu Fabra (Barcelona)0,866620/02
=CGP 198.40028/02/INFEscola - Pere IV (Barcelona)0,866618/03
=CGP 198.40014/03/INFEscola - Emili Juncadella (Barcelona)0,866628/03
=CGP 198.40009/05/PRIEscola - Vila Olímpica (Barcelona)0,866616/05
=CGP 198.40023/05/PRIEscola - Tresfonts (Barcelona)0,866604/06
784 198.490difdif
785 198.760difdif
=EMNQ 198.76014/02/INFEscola - Bac de Roda (Barcelona)0,866621/02
=EMNQ 198.76004/03/INFEscola - Poeta Foix (Barcelona)0,866615/03
=EMNQ 198.76009/05/PRIEscola - Bernat de Boïl (Barcelona)0,866616/05
786MCBM 199.08021/02/PRIEscola - Ciutat Comtal (Barcelona)0,866607/03
= 199.080difdif
=MCBM 199.08004/03/PMUEscola - Sant Pere Nolasc (Barcelona)0,786615/03
=MCBM 199.08002/05/PMUEscola - Els Xiprers (Barcelona)0,866630/06
787LLP 199.37008/11/EESEscola - Seat (Barcelona)0,3330/06
788GTM 200.34031/01/INFEscola - Tabor (Barcelona)0,866614/02
=GTM 200.34018/02/PRIEscola - Rambleta del Clot (Barcelona)0,866628/02
=GTM 200.34014/03/INFEscola - Ciutat Comtal (Barcelona)0,866621/03
=GTM 200.34025/03/INFEscola - Mallorca (Barcelona)0,426607/04
=GTM 200.34028/03/PRIST 0108 (Consorci-Barcelona)0,3330/06
789OECB 200.45014/03/PRIInstitut Escola - Roquetes (Barcelona)0,866631/03
790FCC 200.53007/02/PRIEscola - Alexandre Galí (Barcelona)0,866614/02
=FCC 200.53018/03/PRIEscola - Sant Jordi (Barcelona)0,866631/03
791 200.740difdif
=NFP 200.74021/03/PRIEscola - Brasil (Barcelona)0,3330/06
792 200.850
793JRP 201.04018/02/PRIEscola - Seat (Barcelona)0,866628/02
794 201.120difdif
795EUT 201.80004/02/INFEscola - Duran i Bas (Barcelona)0,866614/02
796 202.050
797 202.380
798ADB 202.52011/03/EESCEE - Sant Joan de la Creu (Barcelona)0,759919/03
=ADB 202.52025/04/EESCEE - Concha Espina (Barcelona)0,866615/05
=ADB 202.52013/05/PRIST 0108 (Consorci-Barcelona)0,3330/06
799 202.600
800MBB 202.80007/02/PRIEscola - Ferran Sunyer (Barcelona)0,3307/03
=MBB 202.80021/03/PRIST 0108 (Consorci-Barcelona)0,3330/06
=MBB 202.80013/05/PRIST 0108 (Consorci-Barcelona)0,3330/06
801 202.850
802 203.430
803 203.760
804CMP 204.16007/01/EESCEE - Sant Joan de la Creu (Barcelona)0,5031/01
805 204.330
806IMM 204.38004/02/INFEscola - Santiago Rusiñol (Barcelona)0,866615/02
=IMM 204.38016/05/PRIEscola - de la Concepció (Barcelona)0,866626/05
=IMM 204.38023/05/PRIEscola - Calderón de la Barca (Barcelona)0,866630/05
807NMM 204.74004/04/PRIEscola - Drassanes (Barcelona)0,866611/04
808MDR 205.33004/02/INFEscola - Splai (Barcelona)0,866615/02
809 205.480
810MBS 205.62021/02/PRIEscola - Seat (Barcelona)0,866603/03
811MBS 205.65007/02/INFEscola - Can Clos (Barcelona)0,866614/02
812 206.400
813LA 206.43010/01/EESEscola - Milà i Fontanals (Barcelona)0,866631/01
=LA 206.43024/01/EESEscola - Fructuós Gelabert (Barcelona)0,866631/01
=LA 206.43006/05/EESCEE - Sant Joan de la Creu (Barcelona)0,866616/05
=LA 206.43023/05/EESEscola - Els Horts (Barcelona)0,866606/06
814 207.480difdif
=RDL 207.48016/05/PRIEscola - La Muntanyeta (Barcelona)0,866631/05
815 208.350
816THM 208.60004/04/PRIEscola - Ferran Sunyer (Barcelona)0,866611/04
=THM 208.60016/05/PRIEscola - Eduard Marquina (Barcelona)0,866631/05
817 208.730difdif
=ASG 208.73031/01/PANEscola - Ciutat Comtal (Barcelona)0,866611/02
=ASG 208.73004/02/PANEscola - Pare Poveda (Barcelona)0,866615/02
=ASG 208.73025/02/PANEscola - Tabor (Barcelona)0,866604/03
=ASG 208.73006/05/PANEscola - Els Llorers (Barcelona)0,866606/06
818IPC 209.43004/10/PANEscola - Seat (Barcelona)0,866615/10
=IPC 209.43025/10/PANCFA - Torrent d'en Melis (Barcelona)0,866630/11
819 209.750
820AFV 209.79005/11/PANEscola - Bogatell (Barcelona)0,866615/11
=AFV 209.79026/11/PANEscola - Antoni Balmanya (Barcelona)0,866602/12
=AFV 209.79003/12/PANEscola - Congrés-Indians (Barcelona)0,866613/12
=AFV 209.79014/01/PANEscola - Emili Juncadella (Barcelona)0,866630/01
=AFV 209.79013/05/PANEscola - Pompeu Fabra (Barcelona)0,866631/05
821AMG 210.06025/02/EESEscola - Aiguamarina (Barcelona)0,866615/03
=AMG 210.06006/05/EESEscola - Diputació (Barcelona)0,866619/05
822 210.120
823ARR 210.27031/01/PMUEscola - Antoni Brusi (Barcelona)0,866630/06
824EAAB 210.34018/02/PEFInstitut Escola - Roquetes (Barcelona)0,866628/02
825AFT 211.12004/04/PRIEscola - La Mar Bella (Barcelona)0,866611/04
826 211.240
827 211.340
828CAR 211.44016/05/PEFEscola - Miquel Bleach (Barcelona)0,866602/06
829MPC 211.72001/04/PRIST 0108 (Consorci-Barcelona)0,3330/06
= 211.720difdif
830MCA 211.98031/01/EESEscola - Mallorca (Barcelona)0,866607/02
= 211.980difdif
831 212.120difdif
832LSC 212.18005/11/PANEscola - Barcelona (Barcelona)0,786615/11
833 212.700
834 213.490difdif
=ELB 213.49010/06/PANEscola - Sant Pere Nolasc (Barcelona)0,866620/06
835IRS 213.67006/05/EESEscola - Ramón y Cajal (Barcelona)0,866615/05
=IRS 213.67016/05/EESEscola - Brasil (Barcelona)0,759923/05
836 213.850
837AMMDXS 213.91004/04/PRIEscola - Ramón y Cajal (Barcelona)0,866611/04
838EPP 213.99007/02/EESEscola - Antaviana (Barcelona)0,866628/02
839MDCPS 214.28004/04/PRIEscola - L'Estel (Barcelona)0,866611/04
840LGQ 214.64014/03/PEFEscola - Joaquim Ruyra (Barcelona)0,866631/03
=LGQ 214.64028/03/PEFEscola - Coves d'en Cimany (Barcelona)0,3308/04
=LGQ 214.64001/04/PEFEscola - Dovella (Barcelona)0,8310/04
841MSM 214.92031/01/PANEscola - La Maquinista (Barcelona)0,759910/02
=MSM 214.92004/02/PANEscola - Baixeras (Barcelona)0,866615/02
=MSM 214.92011/02/INFEscola - Cavall Bernat (Barcelona)0,586621/02
=MSM 214.92014/02/PANEscola - Els Xiprers (Barcelona)131/08
842VFG 214.94018/02/EESCEE - Sant Joan de la Creu (Barcelona)0,866626/02
=VFG 214.94023/05/PRICFA - El Carmel (Barcelona)0,866615/06
843 215.400difdif
=MOC 215.40027/05/PRIEscola - Poeta Foix (Barcelona)0,426610/06
844 215.570
845ASF 215.86009/09/PANEscola - Sant Jordi (Vilanova i la Geltrú)0,426620/04
846AYC 216.05004/04/PRIEscola - Ítaca (Barcelona)0,3330/06
847NMT 216.35014/03/PEFEscola - Serra de Coll-Bas - ZER Tres Branques (Carme)0,866611/04
848 216.540
849 216.760
850LGT 217.21021/03/EESEscola - Concepción Arenal (Barcelona)0,866619/04
851MDPAF 217.23014/02/INFEscola - Coves d'en Cimany (Barcelona)0,866624/02
=MDPAF 217.23004/04/INFEscola - Barrufet (Barcelona)0,759915/04
852CTP 217.66018/10/PANEscola - Ponent (Terrassa)0,866606/11
=CTP 217.66022/11/PANEscola - Xarau (Cerdanyola del Vallès)0,866609/12
853PES 218.11027/05/PRIEscola - Tibidabo (Barcelona)0,426606/06
854 218.180
855 218.250
856 218.310
857 218.350
858 218.370
859 218.770
860 218.950
861SRG 218.98018/02/EESCEE - Sant Joan de la Creu (Barcelona)0,866626/02
=SRG 218.98006/05/EESEscola - Ferrer i Guàrdia (Barcelona)0,866614/05
862 219.260
863 220.960
864 221.260
865 221.860
866 221.960
867 222.370
868 222.440
869 222.460
870 222.470
871MQA 222.84028/02/EESEscola - Coves d'en Cimany (Barcelona)0,866612/03
=MQA 222.84014/03/ALLCREDAC Pere Barnils (Seu c: Barcelona)0,866609/04
872 223.030difdif
=EGJ 223.03028/02/PMUEscola - Coves d'en Cimany (Barcelona)0,866617/03
873 223.070
874 400.050
875 400.080
876 400.090
877 400.150
878 400.330
879 400.460
880 400.550
881 400.660
882 401.260
883 402.040
884 402.170
885 402.370
886 402.670
887 404.320
888 407.410
889 407.860
890 408.840
891 411.730
892 417.720
893 422.810
894 422.860
895 423.580
896ATS 424.48023/05/PEFEscola - Joan Miró (Barcelona)0,866615/06
897 430.760
898 437.400
899 438.940
900 438.960
901 439.020
902 439.110
903 439.420
904 439.450
905BCG 439.55030/05/PEFEscola - Alexandre Galí (Barcelona)0,866615/06
906MSM 439.60030/05/PEFEscola - Antoni Brusi (Barcelona)0,866605/06
907 439.610
908 441.210
909 442.080
910 444.100
911 444.120
912 444.430
913 444.890difdif
914 444.930
915MPR 445.48020/05/PANEscola - La Palmera (Barcelona)0,866631/05
916 445.830
917AAM 447.67010/06/EESEscola - Sant Jordi (Barcelona)0,866620/06
918 447.980
919 449.170
920 450.920
921 451.160
922 451.850
923 453.300
924 453.360
925 453.530
926 453.690
927 453.810
928 453.970
929 454.070
930 454.170
931MEB 454.28014/03/PRIEscola - El Turó (Montcada i Reixac)0,3324/03
932 454.780
933SFA 454.90014/03/EESEscola - Mestre Morera (Barcelona)0,3330/06
=SFA 454.90025/03/EESEscola - Antoni Brusi (Barcelona)0,866611/04
934 456.040
935 456.390
936 456.550
937 456.560
938 456.920
939 457.440
940 457.450
941 457.540
942 457.650
943 457.800
944 457.840
945 457.890
946 457.960
947 458.110
948 458.240
949 458.320
950 458.370
951 458.510
952 458.520
953 458.610
954 458.690
955 459.100
956 459.380
957 459.710
958 460.090
959 460.110
960 460.210
961 460.360
962 460.420
963 460.910
964 461.150
965 461.250
966 461.440
967 461.770
968 462.200
969 462.750
970 462.870
971 463.110
972 463.440
973 464.120
974 464.190
975 464.960
976 465.010
977 465.850
978 466.010
979 466.680
980 466.690
981 466.820
982 467.060
983 467.250
984 467.440
985 467.530
986 467.780
987 467.850
988 467.890
989 467.930
990 467.960
991 468.000
992 468.020difdif
=MMMP 468.02028/03/EESEscola - L'Arenal de Llevant (Barcelona)0,866610/04
=MMMP 468.02010/06/EESCEE - Concha Espina (Barcelona)0,866620/06
993 468.030
994 468.060
995 468.290
996 468.300
997 468.480
998 468.700
999 468.910
1000 468.920
1001MMR 468.98021/03/EESInstitut Escola - Costa i Llobera (Barcelona)0,8304/04
1002 469.100
1003 469.390
1004 469.620
1005 470.030
1006 470.280
1007 470.410
1008 470.450
1009 470.480
1010 470.490
1011 470.560
1012 470.600
1013 470.610
1014 470.620
1015 470.670
1016 470.680
1017 471.640
1018CPV 472.07021/03/EESEscola - Antoni Brusi (Barcelona)0,866631/03
1019 472.220
1020 472.250
1021 472.500difdif
1022 473.300
1023 473.510
1024 474.360
1025 474.630
1026 474.820
1027 475.020
1028 475.560
1029ISM 475.57023/05/PANEscola - El Carmel (Barcelona)0,6606/06
1030 475.630
1031 475.670
1032 475.680
1033SLS 475.86011/10/PANEscola - Els Xiprers (Barcelona)0,786625/10
1034 476.090
1035 476.150
1036 476.300
1037 476.870
1038 477.160
1039 477.330
1040 477.410
1041 478.840
1042 478.890
1043 478.900
1044 479.000
1045 479.040
1046 479.090
1047 479.490
1048 479.510
1049 479.520
1050 479.530
1051 479.620
1052 481.050
1053VBF 481.06006/05/PMUEscola - Collaso i Gil (Barcelona)0,866619/05
1054 481.100
1055 481.640
1056 481.650
1057 481.660
1058 481.680
1059 481.690
1060 481.740
1061 481.860
1062PQG 483.82001/04/PANEscola - Ciutat Comtal (Barcelona)0,866608/04
1063 484.000
1064 484.010
1065 484.140
1066 484.710
1067 485.090
1068 485.140
1069 485.250
1070 485.280
1071 485.340
1072 485.350
1073 485.360
1074ENM 485.41009/05/PMUEscola - Pau Casals-Gràcia (Barcelona)0,866631/05
1075 485.450
1076 485.520
1077 485.580
1078 485.700
1079 486.030
1080 486.630
1081 486.890
1082 486.960
1083 487.930
1084 488.160
1085 488.790
1086 488.810
1087 488.820
1088 489.320
1089 490.240
1090 490.340
1091 490.440
1092 490.630
1093 490.650
1094 490.670
1095 490.700
1096 491.100
1097 491.480
1098 491.740
1099 492.020
1100 492.150
1101 492.250
1102 492.440
1103 492.460
1104 492.530
1105 492.650
1106MSR 492.75022/11/PMUEscola - Salvador Espriu (Granollers)0,866613/12
=MSR 492.75029/11/PMUEscola - Salvador Espriu (Granollers)0,866616/12
1107 492.930
1108LPA 493.47003/06/PANEscola - Ciutat Comtal (Barcelona)0,866613/06
1109 493.610
1110 493.720
1111 494.260
1112 494.990
1113 495.010
1114 495.040
1115 495.050
1116 495.100
1117 495.290
1118 495.440
1119 496.090
1120 496.130
1121 496.170
1122 496.240
1123VCF 496.36008/10/PANEscola - Cervantes (Barcelona)0,3302/11
=VCF 496.36012/11/PANEscola - Mossèn Jacint Verdaguer (Barcelona)0,866630/11
=VCF 496.36007/01/PANEscola - Antaviana (Barcelona)0,3330/06
1124 496.380
1125 497.940
1126 497.960
1127 497.990
1128 498.540
1129 498.680
1130 498.690
1131 498.820
1132 499.000
1133 499.150
1134 499.270
1135 499.420
1136 499.460
1137 499.610
1138 499.620
1139 499.680
1140 500.430
1141 500.540
1142 500.890
1143 500.920
1144 501.070
1145 501.240
1146 501.690
1147 501.780
1148 501.920
1149 502.270
1150 502.320
1151 502.530
1152 502.570
1153 502.590
1154 502.660
1155 502.720
1156 502.740
1157 502.910
1158 504.420
1159 504.510
1160 504.600
1161 504.610
1162 504.640
1163 504.880
1164 505.010
1165 505.050
1166 505.070
1167 505.290
1168 505.320
1169 505.420
1170 505.520
1171RBV 505.54014/01/PANEscola - La Muntanyeta (Barcelona)0,866623/01
=RBV 505.54024/01/PANEscola - Jovellanos (Barcelona)131/08
1172 505.560
1173 505.660
1174 505.690
1175 505.800
1176 506.090
1177 506.110
1178 506.160
1179 506.170
1180 506.180
1181 506.230
1182 506.360
1183 506.410
1184 506.470
1185 506.740
1186 506.750
1187AOL 506.77003/06/PMUEscola - Ramon Berenguer III (Barcelona)0,3330/06
1188 506.910
1189 507.070
1190 507.100
1191 507.130
1192NTN 507.43022/11/PANEscola - Antoni Balmanya (Barcelona)0,866602/12
1193 507.540
1194 507.670
1195 507.710
1196 507.760
1197 508.050
1198 508.390
1199 508.510
1200 508.560
1201 508.690
1202 508.770
1203 508.780
1204 509.060
1205 509.230
1206 509.290
1207 509.360
1208 509.440
1209 509.490
1210 509.600
1211 509.630
1212LRM 509.67026/11/PANEscola - Cervantes (Barcelona)0,3330/06
1213 509.910
1214 509.930
1215 510.080
1216 510.300
1217 510.640
1218 510.670
1219 510.720
1220 510.740
1221 510.750
1222 510.790
1223 510.860
1224 511.000
1225 511.030
1226 511.050
1227 511.070
1228 511.130
1229 511.240
1230 511.280
1231 511.400
1232 511.480
1233 511.650
1234 511.730
1235 511.840
1236 511.850
1237 511.910
1238 511.960
1239 512.120
1240 512.180
1241 512.280
1242 512.310
1243 512.560
1244 512.620
1245 512.640
1246 512.650
1247 512.790
1248 512.830
1249 512.980
1250 513.200
1251 513.240
1252 513.340
1253 513.420
1254 513.500
1255 513.530
1256 513.960
1257 514.300
1258 514.330
1259 514.450difdif
1260 514.510
1261 514.530
1262 514.540
1263 514.600
1264 514.730
1265 514.750
1266 514.870
1267 514.900
1268 514.980
1269 515.150
1270 515.170
1271 516.050
1272 516.180
1273 516.360
1274 516.430
1275 516.440
1276 516.730
1277 516.940
1278 517.360
1279 517.460
1280 517.610
1281 517.770
1282 518.250
1283 518.570
1284 518.770
1285 518.780
1286 518.860
1287 518.920
1288 519.070
1289 519.190
1290 519.750
1291 519.800
1292 519.810
1293 519.970
1294 520.220
1295 520.260
1296 520.330
1297 520.450
1298 520.460
1299 520.490
1300 520.580
1301 520.710
1302 521.370
1303 521.390
1304 521.470
1305 521.610
1306 521.620
1307 521.740
1308 521.870
1309ARM 521.88006/06/PANEscola - Josep Maria Jujol (Barcelona)0,866620/06
1310 600.030
1311 600.100
1312 600.110
1313 600.160
1314 600.190
1315 600.220
1316 600.260
1317 600.410
1318 600.540
1319 600.590
1320 600.670
1321 600.680
1322 600.740
1323 600.860
1324 600.870
1325 600.880
1326 601.120
1327 601.140
1328 601.150
1329 601.220
1330 601.450
1331 601.480
1332 601.600
1333 601.660
1334 601.710
1335 601.780
1336 601.960
1337 602.190
1338 602.200
1339 602.460
1340 602.500
1341 602.580
1342 602.690
1343 603.190
1344 603.210
1345 603.220
1346 603.360
1347 604.110
1348 604.150
1349 604.200
1350 605.110
1351 605.330
1352 605.350
1353 606.110
1354 606.570
1355 606.600
1356 606.610
1357 606.620
1358 606.870
1359 606.950
1360 607.070
1361 607.200
1362 607.440
1363 607.490
1364 607.700
1365 607.860
1366 607.930
1367 607.950
1368 608.000
1369 608.230
1370 608.270
1371 608.890
1372 608.920
1373 609.370
1374 609.470
1375 609.570
1376 609.800
1377 610.050
1378 610.140
1379 610.270
1380 610.280
1381 610.480
1382 610.620
1383 610.740
1384 610.850
1385 610.960
1386 611.090
1387 611.140
1388 611.370
1389 611.490
1390 611.670
1391 611.710
1392 611.720
1393 611.800
1394 612.180
1395 612.240
1396 612.260
1397 612.320
1398 612.410
1399 612.430
1400 612.470
1401 612.480
1402 612.490
1403 612.640
1404 612.660
1405 612.680
1406 612.780
1407 612.910
1408 612.970
1409 612.990
1410 613.020
1411 613.040
1412 613.080
1413 613.230
1414 613.300
1415 613.470
1416 613.690
1417 613.710
1418 613.800
1419 613.850
1420 613.980
1421 614.030
1422 614.070
1423 614.600
1424 614.710
1425 614.740
1426 615.030
1427 615.060
1428 615.090
1429 615.140
1430 615.480
1431 615.490
1432 615.540
1433 615.550
1434 615.740
1435 616.010
1436SRM 616.15006/05/PANEscola - Ramón y Cajal (Terrassa)0,866612/05
1437 616.290
1438 616.480
1439 616.490
1440 616.500
1441 616.610
1442 616.740
1443 616.890
1444 616.950
1445 616.960
1446 616.980
1447 617.000
1448 617.010
1449 617.020
1450 617.030
1451 617.120
1452 617.300
1453 617.450
1454 617.860
1455 617.890
1456 617.910
1457 617.930
1458 617.970
1459 618.180
1460 618.220
1461 618.250
1462 618.510
1463 618.550
1464 618.600
1465 618.820
1466 618.890
1467 618.950
1468 619.040
1469 619.070
1470 619.100
1471 619.140
1472 619.300
1473 619.470
1474 619.510
1475 619.790
1476 619.800
1477 619.850
1478 620.370
1479 620.430
1480 620.610
1481 620.620
1482 620.740
1483 620.820
1484 621.110
1485 621.230
1486 621.310
1487 621.330
1488 621.340
1489 621.350
1490 621.360
1491 621.440
1492 621.550
1493 621.840
1494 621.880
1495 622.080
1496 622.220
1497 622.510
1498 622.520
1499 622.550
1500 622.630
1501 622.840
1502 622.880
1503 623.050
1504 623.060
1505 623.170
1506 623.300
1507 623.350
1508 623.400
1509 623.540
1510 623.660
1511 623.890
1512 623.900
1513 623.920
1514 624.070
1515 624.190
1516 624.330
1517 624.730
1518 624.830
1519 624.840
1520 624.870
1521 624.950
1522 625.650
1523 625.710
1524 625.770
1525 625.780
1526 626.090
1527 626.150
1528 626.570
1529 626.780
1530 626.850
1531 626.870
1532 626.880
1533 626.920
1534 626.940
1535 626.950
1536 626.970
1537 627.030
1538 627.080
1539 627.130
1540 627.260
1541 627.350
1542 627.630
1543 627.840
1544 627.910
1545 628.100
1546 628.870
1547 628.880
1548 628.890
1549 628.920
1550 628.940
1551 628.970
1552 629.010
1553 629.020
1554 629.030
1555 629.080
1556 629.150
1557 629.840
1558 629.970
1559 630.110
1560 630.280
1561 630.380
1562 630.400
1563 630.440
1564 630.610
1565 630.630
1566 630.760
1567 630.920
1568 631.000
1569 631.790
1570 631.910
1571 632.040
1572 632.080
1573 632.110
1574 632.210
1575 633.310
1576 633.380
1577 633.420
1578 633.530
1579 633.600
1580 633.670
1581 634.010
1582 634.150
1583 634.160
1584 634.280
1585 634.320
1586 634.440
1587 634.770
1588 634.810
1589 634.900
1590 634.920
1591 635.450
1592 636.210
1593 636.260
1594 636.440
1595 636.710
1596 636.760
1597 636.900
1598 637.070
1599 637.080
1600 637.140
1601 637.180
1602 637.190
1603 637.230
1604 637.360
1605 637.370
1606 637.390
1607 637.400
1608 637.480
1609 637.490
1610 639.040
1611 639.050
1612 639.110
1613 639.190
1614 639.400
1615 639.530
1616 639.740
1617 639.790
1618 639.890
1619 640.650
1620 640.670
1621 640.760
1622 640.770
1623 640.850
1624 641.000
1625 641.790
1626 641.900
1627 641.920
1628 643.590
1629 643.820
1630 643.840
1631 643.880
1632 643.910
1633 643.920
1634 643.950
1635 644.280
1636 644.380
1637 644.460
1638 644.510
1639 644.610
1640 644.670
1641 645.810
1642 645.900
1643 645.960
1644 646.010
1645 646.190
1646 646.210
1647 646.280
1648 646.810
1649 647.050
1650 647.070
1651 647.650
1652 647.720
1653 648.100
1654 648.110
1655 648.180
1656 648.190
1657 648.300
1658 648.310
1659 648.320
1660 648.350
1661 648.370
1662 648.430
1663 648.440
1664 648.490
1665 648.560
1666 648.570
1667 648.620
1668 648.700
1669 648.720
1670 648.760
1671 648.770
1672 649.030
1673 649.080
1674 649.750
1675 649.950
1676 650.830
1677 650.960
1678 651.010
1679 651.040
1680 651.140
1681 651.340
1682 651.450
1683 651.570
1684 651.610
1685 651.630
1686 651.660
1687 652.180
1688 652.220
1689 652.240
1690 652.290
1691 652.640
1692 652.820
1693 653.050
1694 653.140
1695 653.340
1696 653.660
1697 653.820
1698 653.950
1699 654.010
1700 654.030
1701 654.860
1702 655.010
1703 655.270
1704 655.320
1705 655.350
1706 655.580
1707 655.730
1708 655.740
1709 655.790
1710 655.810
1711 656.010
1712 656.110
1713 656.150
1714 656.210
1715 656.220
1716 656.280
1717 656.300
1718 656.310
1719 656.320
1720 656.540
1721 656.580
1722 656.880
1723 657.500
1724 657.520
1725 657.780
1726 658.140
1727 659.070
1728 659.300
1729 659.680
1730 660.410
1731 660.500
1732 661.000
1733 661.030
1734 661.120
1735 661.320
1736 661.360
1737 661.380
1738 661.430
1739 661.440
1740 661.500
1741 661.530
1742 663.540
1743 663.770
1744 664.240
1745 664.290
1746 664.310
1747 664.370
1748 664.620
1749 664.650
1750 664.710
1751 665.220
1752 665.370
1753 665.390
1754 665.420
1755 665.600
1756 665.680
1757 665.710
1758 665.750
1759 665.760
1760 665.770
1761 665.780
1762 665.800
1763 665.820
1764 666.160
1765 666.550
1766 666.750
1767 666.860
1768 667.280
1769 667.380
1770 667.430
1771 667.440
1772 669.160
1773 669.800
1774 669.970
1775 670.120
1776 670.130
1777 670.540
1778 670.760
1779 671.120
1780 671.140
1781 671.370
1782 671.600
1783 671.670
1784 671.700
1785 671.790
1786 671.950
1787 672.210
1788 672.260
1789 672.550
1790 672.590
1791 672.660
1792 672.810
1793 672.890
1794 673.030
1795 673.220
1796 673.300
1797 673.820
1798 673.920
1799 673.930
1800 673.940
1801 673.950
1802 673.990
1803 674.140
1804 674.180
1805 674.320
1806 674.350
1807 674.410
1808 674.500
1809 674.510
1810 674.550
1811 674.590
1812 674.600
1813 674.640
1814 674.660
1815 674.690
1816 674.730
1817 674.760
1818 674.770
1819 674.810
1820 674.840
1821 674.870
1822 674.880
1823 674.900
1824 674.920
1825 675.000
1826 675.010
1827 675.050
1828 675.080
1829 675.110
1830 675.130
1831 675.140
1832 675.160
1833 675.190
1834 677.550
1835 678.230
1836 678.420
1837 678.430
1838 678.860
1839 678.910
1840 678.920
1841 678.980
1842 679.080
1843 679.100
1844 679.170
1845 679.190
1846 679.210
1847 679.260
1848 679.280
1849 679.370
1850 679.390
1851 679.540
1852 679.630
1853 679.710
1854 679.740
1855 680.300
1856 680.860
1857 680.970
1858 681.100
1859 681.120
1860 681.280
1861 681.330
1862 681.440
1863 681.650
1864 683.420
1865 684.320
1866 684.930
1867 685.350
1868 685.820
1869 686.040
1870 686.220
1871 686.310
1872 686.420
1873 686.500
1874 686.760
1875 686.830
1876 687.000
1877 687.010
1878 687.120
1879 687.190
1880 687.500
1881 687.560
1882 687.640
1883 687.660
1884 687.670
1885 687.750
1886 687.890
1887 687.900
1888 688.140
1889 688.160
1890 688.180
1891 688.210
1892 688.680
1893 688.720
1894 688.750
1895 688.870
1896 688.910
1897 688.940
1898 688.950
1899 688.980
1900 689.230
1901 689.410
1902 689.580
1903 689.640
1904 689.670
1905 689.720
1906 689.830
1907 689.840
1908 689.970
1909 690.010
1910 690.020
1911 690.040
1912 690.140
1913 690.160
1914 690.180
1915 690.220
1916 690.240
1917 690.310
1918 690.340
1919 690.350
1920 690.360
1921 690.580
1922 690.690
1923 691.790
1924 692.080
1925 692.090
1926 692.210
1927 692.380
1928 692.510
1929 692.660
1930 692.830
1931 692.840
1932 692.900
1933 692.990
1934 693.100
1935 693.140
1936 693.150
1937 693.260
1938 693.280
1939 693.290
1940 693.400
1941 693.420
1942 693.630
1943 696.060
1944 696.250
1945 696.330
1946 696.420
1947 696.510
1948 696.530
1949 696.600
1950 696.780
1951 696.790
1952 696.800
1953 696.810
1954 696.960
1955 697.050
1956 697.250
1957 697.470
1958 697.500
1959 697.800
1960 697.820
1961 698.060
1962 698.340
1963 698.400
1964 698.510
1965 698.670
1966 698.750
1967 698.850
1968 698.960
1969 699.120
1970 699.260
1971 699.280
1972 699.360
1973 699.370
1974 699.390
1975 699.400
1976 699.990
1977 700.150
1978 700.160
1979 700.170
1980 700.210
1981 700.400
1982 700.440
1983 700.870
1984 700.950
1985 701.040
1986 701.400
1987 701.460
1988 701.590
1989 701.620
1990 701.700
1991 701.790
1992 702.120
1993 702.190
1994 702.240
1995 702.320
1996 702.330
1997 702.350
1998 702.370
1999 702.380
2000 702.400
2001 702.430
2002 702.600
2003 702.620
2004 702.740
2005 702.930
2006 702.980
2007 703.130
2008 703.570
2009 703.680
2010 703.760
2011 704.290
2012 704.430
2013 704.700
2014 704.780
2015 704.900
2016 704.990
2017 705.030
2018 705.340
2019 705.520
2020 705.670
2021 705.740
2022 705.760
2023 706.160
2024 706.230
2025 706.250
2026 706.270
2027 706.590
2028 706.850
2029 706.940
2030 706.990
2031 707.160
2032 707.350
2033 707.550
2034 707.870
2035 707.880
2036 707.900
2037 707.980
2038 708.160
2039 708.240
2040 708.280
2041 708.370
2042 708.560
2043 708.840
2044 709.230
2045 709.750
2046 709.870
2047 709.930
2048 710.320
2049 710.480
2050 710.580
2051 711.190
2052 711.480
2053 711.550
2054 711.570
2055 711.720
2056 711.770
2057 711.870
2058 711.930
2059 712.190
2060 712.210
2061 712.880
2062 713.510
2063 713.890
2064 714.160
2065 714.250
2066 714.310
2067 714.430
2068 714.520
2069 714.530
2070 714.690
2071 714.940
2072 714.960
2073 714.990
2074 715.210
2075 715.310
2076 715.730
2077 715.930
2078 716.030
2079 716.050
2080 716.090
2081 716.320
2082 716.420
2083 716.460
2084 716.470
2085 716.480
2086 716.660
2087 716.910
2088 716.920
2089 716.940
2090 716.960
2091 718.420
2092 718.430
2093BC,N 1.24025/0762508046724 - FITXA131/08
2094 2.830
2095LS,D 19.61025/07GE08034001 - FITXA131/08
=MTRP 19.61028/08/INFEscola - Joan Coret (Badalona)0,926630/06
2096CP,M 33.17025/07AN08025605 - FITXA131/08
2097MFJ 34.53029/08/GEInstitut - Moisès Broggi (Barcelona)0,5031/08
=NMS 34.53028/08/PRIEscola - Vall-llobrega (Vall-llobrega)131/08
2098MPP 46.24009/09/DIInstitut - Joan Brossa (Barcelona)0,5012/10
2099ENS 48.68029/08/EFInstitut - Bernat Metge (Barcelona)0,5031/08
2100VCS 51.74029/08/MUInstitut - Vall d'Hebron (Barcelona)0,5031/08
2101EMF 59.18008/11/MUInstitut - L'Alzina (Barcelona)0,866622/11
2102BB,M 61.59025/07ADC08072292 - FITXA131/08
2103 66.500
2104NCC 67.13029/08/ANSec. d'Institut - Josep Comas i Solà (Barcelona)0,5031/08
2105MRP 67.70029/08/PSIInstitut - Barcelona-Congrés (Barcelona)0,5031/08
2106CM,E 69.24025/07ADC08046581 - FITXA131/08
2107SSG 70.28029/08/PSIInstitut - Miquel Tarradell (Barcelona)0,5031/08
2108EG,M 71.03025/0750508052700 - FITXA131/08
2109JGB 71.21029/08/MUInstitut - Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona)0,5031/08
2110FJGS 71.41009/09/FIInstitut - Consell de Cent (Barcelona)0,426630/06
2111MJD 72.92029/08/PSIInstitut - L'Alzina (Barcelona)0,5031/08
2112 73.150
2113SM,R 73.54025/07KMA08052761 - FITXA131/08
2114EPM 73.98009/09/ANSec. d'Institut - Cristòfol Colom (Barcelona)0,866621/09
=EPM 73.98011/10/ANInstitut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona)0,866631/10
=EPM 73.98007/01/ANInstitut - Poeta Maragall (Barcelona)0,866630/06
2115RFM 74.75029/08/LCInstitut - La Guineueta (Barcelona)0,5031/08
2116MIML 76.84029/08/716EASD - Deià (Barcelona)0,5031/08
2117ECA 77.79029/08/PSIInstitut - Pablo R. Picasso (Barcelona)0,5031/08
2118 78.030
2119CF,AM 78.90025/0750508044053 - FITXA131/08
2120CMM 79.79029/08/TECInstitut - Sant Andreu (Barcelona)0,5031/08
2121LG,MM 80.08025/07K8008056109 - FITXA131/08
2122YMM 80.19029/08/PSIInstitut - Icària (Barcelona)0,5031/08
2123MGP 81.72029/08/505Institut - Vall d'Hebron (Barcelona)0,5031/08
2124 83.650
2125 83.840
2126JCJ 84.08009/09/GEInstitut - Jaume Balmes (Barcelona)0,426630/06
2127EFI 84.83009/09/GEInstitut - Baix Empordà (Palafrugell)0,866615/10
=EFI 84.83019/11/GEInstitut Escola - Roquetes (Barcelona)0,866629/11
=EFI 84.83007/01/GEInstitut - Poeta Maragall (Barcelona)131/08
2128 84.980
2129CGG 85.02029/08/ANCFA - Pegaso (Barcelona)0,5031/08
2130RMNS 85.53029/08/ANCFA - Canyelles (Barcelona)0,5031/08
2131ARP 86.82029/08/505Institut - Miquel Tarradell (Barcelona)0,5031/08
2132 87.050
2133MJGL 89.19029/08/ANAFA - Pere Calders (Barcelona)0,5031/08
2134LCR 90.36029/08/505Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)0,5031/08
2135UR,M 90.55025/07KCN08052748 - FITXA131/08
=RSG 90.55028/08/FRInstitut Escola - Francesc Cambó i Batlle (Verges)0,5031/08
2136 90.890
2137PC,A 92.87025/07PSI08900248 - FITXA131/08
2138AAP 94.11028/08/INFEscola - Jacint Verdaguer (Tàrrega)0,5031/08
2139 94.370
2140CVML 94.42009/09/505Institut - La Guineueta (Barcelona)0,866605/10
=CVML 94.42011/10/PSIEAP B-20 Ciutat vella (Barcelona)0,866631/10
=CVML 94.42012/11/PSIInstitut - Pere Bosch i Gimpera (Barcelona)0,866619/11
=CVML 94.42022/11/505Institut - Rambla Prim (Barcelona)0,866630/11
=CVML 94.42007/01/PSIInstitut - Lluís Domènech i Montaner (Barcelona)0,786615/01
=CVML 94.42010/01/505Institut - Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (Barcelona)0,866631/01
=LBR 94.42028/08/TECInstitut - Maria Rúbies (Lleida)0,5031/08
2141SMM 95.12009/09/GEInstitut - Dr. Puigvert (Barcelona)0,3330/06
=SMM 95.12028/08/GEInstitut - Ausiàs March (Barcelona)0,5031/08
2142MMMR 95.24029/10/FRInstitut - Cubelles (Cubelles)0,866616/11
=MMMR 95.24019/11/FRInstitut - Joan Ramon Benaprès (Sitges)0,866628/11
=MMMR 95.24031/01/FRInstitut - Icària (Barcelona)0,866614/02
2143 96.720
2144EJM 96.79009/09/625Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,786613/11
=EJM 96.79028/01/PSIInstitut - Vall d'Hebron (Barcelona)0,866614/02
=MMBN 96.79028/08/ANInstitut - Bisbe Sivilla (Calella)131/08
2145SPA 96.83009/09/505Institut - Escola del Treball (Barcelona)0,426630/06
2146ROC 97.41029/08/FRInstitut - Joan Salvat i Papasseit (Barcelona)0,5031/08
2147MEHS 97.82009/09/ANInstitut - Dr. Puigvert (Barcelona)0,3330/06
2148 98.290
2149 98.570
2150SLS 98.69028/08/PRIEscola - Les Escomes - ZER El Llierca (Sant Jaume de Llierca)0,5031/08
2151 100.520
2152SNP 100.65009/09/505Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,426630/06
2153MCVM 101.48027/09/625Institut - Miquel Tarradell (Barcelona)0,866615/10
2154AP,J 102.05025/07PSI08900108 - FITXA131/08
2155JAS 102.59001/10/EFInstitut - Joan Fuster (Barcelona)0,866611/10
=JAS 102.59025/04/EFInstitut - Verdaguer (Barcelona)0,626609/05
2156 102.970
2157 103.320
2158NVP 104.69009/09/ANInstitut - Milà i Fontanals (Barcelona)0,3330/06
2159AIDA 104.72009/09/EFInstitut - La Guineueta (Barcelona)0,3330/06
2160ATB 105.21009/09/193EOI - Vallès Oriental (Granollers)0,866630/09
=ATB 105.21008/10/PANEscola - Marinada (Montornès del Vallès)0,866623/10
=ATB 105.21018/10/ANInstitut - Vil·la Romana (La Garriga)0,866608/11
=ATB 105.21007/01/ALInstitut - Jaume Balmes (Barcelona)131/08
2161DRP 107.92028/08/PEFEscola - Lluís Castells (Riudaura)0,5031/08
2162MPMR 108.36020/09/508Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,5031/08
2163MCBP 108.79009/09/ANInstitut - Montjuïc (Barcelona)0,3330/06
2164FJA 110.98009/09/625Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,426630/06
2165FU,N 111.54025/07PSI08900108 - FITXA131/08
2166 112.880difdif
2167JBA 113.14009/09/PSIInstitut Escola - Costa i Llobera (Barcelona)0,5020/06
2168 113.670
2169FJRG 114.04029/08/723EASD - Deià (Barcelona)0,5031/08
=JCF 114.04028/08/LCInstitut - Ausiàs March (Barcelona)0,5031/08
2170IVR 114.92009/09/ANInstitut - Salvador Espriu (Barcelona)0,3330/06
2171 115.080difdif
2172 115.300difdif
2173JCF 115.35009/09/LCInstitut - Poeta Maragall (Barcelona)0,426630/06
2174MANT 116.46025/10/LEInstitut - Icària (Barcelona)0,786615/11
2175 116.580
2176 116.830difdif
2177OLGATORREADAN 118.03009/09/GEInstitut - Emperador Carles (Barcelona)0,3330/06
2178EPM 120.06009/09/PSIInstitut - Pablo R. Picasso (Barcelona)0,3330/06
2179 120.660
2180EBP 122.29009/09/PSISec. d'Institut - Cristòfol Colom (Barcelona)0,3330/06
2181 122.670
2182CMR 122.91003/12/PSIInstitut - Icària (Barcelona)0,866620/12
=CMR 122.91028/02/508Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,426631/03
2183 123.230
2184LCM 123.42014/01/ANInstitut - Ernest Lluch (Barcelona)0,786630/01
=LCM 123.42004/04/PANInstitut Escola - Roquetes (Barcelona)0,866630/04
2185RGM 123.89005/11/ANInstitut - Jaume Balmes (Barcelona)120/12
2186JDG 125.11026/11/GEInstitut - Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona)0,866613/12
=JDG 125.11028/02/GEInstitut - Joan Brossa (Barcelona)0,866625/03
=JDG 125.11023/05/GEInstitut - Bernat Metge (Barcelona)0,866613/06
2187 125.720
2188FNL 126.00009/09/505Institut - Poblenou (Barcelona)0,3330/06
2189 126.210
2190RCS 127.20029/08/CNInstitut - Josep Pla (Barcelona)0,5031/08
2191JRM 128.93009/09/505Institut - Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (Barcelona)0,3330/06
= 128.930difdif
2192MHVP 129.19004/10/ANInstitut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet)0,866615/10
=MHVP 129.19010/01/ANInstitut - Enric Borràs (Badalona)0,866617/01
=MHVP 129.19018/02/PANEscola - Joan Miró (Barcelona)0,866628/02
2193AIJV 129.47009/09/508Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,3330/06
2194 129.730
2195PQP 131.27009/09/PSIEAP B-02 Sant Andreu (Barcelona)0,3330/06
2196MCR 132.84029/11/LEInstitut - Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona)0,786615/12
=MCR 132.84007/01/LEInstitut - Menéndez y Pelayo (Barcelona)0,426630/06
2197BA,C 133.07025/07PSI08900415 - FITXA131/08
2198GVB 133.10009/09/510Institut - Joan Brossa (Barcelona)0,786617/12
2199MGC 133.88009/09/FRInstitut - Les Corts (Barcelona)0,3330/06
2200XSC 134.44018/10/ANInstitut - Jaume Balmes (Barcelona)0,866631/10
2201MLC 134.47029/11/LEInstitut - La Sedeta (Barcelona)0,5031/08
2202MMBP 135.31018/10/ANInstitut - Galileo Galilei (Barcelona)0,866631/10
=MMBP 135.31017/01/PANCFA - El Clot (Barcelona)0,866621/02
2203 135.600difdif
2204 136.430difdif
2205JGL 136.72017/09/505Institut - Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (Barcelona)0,3330/06
2206 137.180
2207 137.260
2208EMA 137.76010/10/PANEscola - Abrera (Abrera)0,426628/10
=EMA 137.76015/10/PANEscola - Els Convents (Martorell)0,866631/10
=EMA 137.76025/10/ANInstitut - Pau Claris (Barcelona)0,866615/11
2209NOC 137.98001/10/PSIInstitut - Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet)0,866616/10
=NOC 137.98015/10/505Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet)0,426615/11
=NOC 137.98001/04/625Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,706611/04
=NOC 137.98025/04/625Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,866609/05
2210MAO 138.91028/08/LEInstitut - Joan Solà (Torrefarrera)0,5031/08
2211PMM 139.01022/10/ANInstitut - Icària (Barcelona)0,866629/10
=PMM 139.01029/10/ANInstitut - Francisco de Goya (Barcelona)131/08
2212 142.600
2213FTS 143.71022/10/ANInst-Esc Art. - Oriol Martorell (Barcelona)0,786630/10
=FTS 143.71021/01/ANInstitut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona)0,866614/02
2214MVD 143.88004/10/GEInstitut - Escola del Treball (Barcelona)131/08
2215MRGM 144.69005/12/PSIInstitut - L'Alzina (Barcelona)0,426620/12
=MRGM 144.69028/01/PSICREDV Barcelona (Barcelona)0,866614/02
=MRGM 144.69006/05/PSIInstitut - Verdaguer (Barcelona)0,786609/05
2216LBP 145.32005/11/FRInstitut - Joan Brossa (Barcelona)0,3330/06
2217 145.790
2218RZF 146.18012/11/ANInstitut - Les Corts (Barcelona)0,586630/11
=RZF 146.18028/01/PANEscola - Taxonera (Barcelona)0,3330/06
2219 146.470
2220 146.810
2221LTIG 147.26025/10/GECFA - Pegaso (Barcelona)0,426607/11
=LTIG 147.26014/03/GEInstitut - Joan d'Àustria (Barcelona)0,866610/04
=LTIG 147.26022/04/GEInstitut - Front Marítim (Barcelona)0,866630/04
2222AMBA 147.74008/10/GEInstitut - Barcelona-Congrés (Barcelona)0,866625/10
2223NBB 148.58015/10/EFInstitut - Cabrils (Cabrils)0,866630/10
=NBB 148.58012/11/EFInstitut - Ernest Lluch (Barcelona)0,786622/11
=NBB 148.58014/02/EFInstitut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)0,786628/02
=NBB 148.58028/03/EFInstitut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)0,866611/04
2224 149.500
2225LSC 149.57031/01/625Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,866614/02
=LSC 149.57004/02/PSIInstitut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona)0,786614/02
2226IGA 150.80031/01/PSIEAP B-01 Nou Barris (Barcelona)0,866614/02
=IGA 150.80004/04/PSIInstitut - Sant Andreu (Barcelona)0,866615/05
2227SPG 151.45011/02/GEInstitut - Flos i Calcat (Barcelona)0,866621/02
=SPG 151.45025/04/GEInstitut - Fort Pius (Barcelona)0,866609/05
=SPG 151.45027/05/GEInstitut - Sant Andreu (Barcelona)0,866613/06
2228 151.990
2229NGC 153.84021/01/505Institut - La Pineda (Badalona)0,866631/01
=NGC 153.84004/04/PSIEAP B-21 St.Marti-Verneda (Barcelona)0,866611/04
=NGC 153.84002/05/PSIEAP B-01 Nou Barris (Barcelona)0,866615/05
2230 154.270
2231 154.680
2232LAC 154.87009/09/620Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,866630/09
=LAC 154.87021/01/518Institut - La Guineueta (Barcelona)0,866631/01
2233PCA 155.99009/09/LCInstitut - Poeta Maragall (Barcelona)0,3330/06
2234 156.040
2235 156.960difdif
2236MMGM 157.85004/04/PSIInstitut - Jaume Balmes (Barcelona)0,786611/04
2237 157.950
2238 158.700
2239 158.970
2240PCG 159.31011/03/GEInstitut - L'Alzina (Barcelona)0,786604/04
2241MDC 159.54021/02/716EASD - Deià (Barcelona)0,626607/03
2242MPTT 162.36009/09/503Institut - Vall d'Hebron (Barcelona)0,866620/09
=MPTT 162.36022/11/CNInstitut - Fort Pius (Barcelona)0,866605/12
=MPTT 162.36007/01/CNInstitut - Poeta Maragall (Barcelona)131/08
2243 163.290
2244FLD 164.41025/10/134EOI - de Barcelona (Barcelona)0,706615/11
=FLD 164.41003/12/ANInstitut - Consell de Cent (Barcelona)0,866613/12
=FLD 164.41028/03/ANInstitut - Les Corts (Barcelona)0,586611/04
2245 165.260
2246 165.590
2247 165.690difdif
=SMM 165.69024/01/PANAFA - Prosperitat (Barcelona)0,866614/02
2248VBCP 166.22007/02/PANEscola - Cervantes (Barcelona)0,3319/02
2249BGM 166.95028/08/CNInstitut - de Vilamajor (Sant Pere de Vilamajor)0,5031/08
2250 167.840
2251 168.120
2252MJMV 168.45011/02/625Institut - Miquel Tarradell (Barcelona)0,586621/02
2253ERF 169.25011/02/625Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,426610/04
=ERF 169.25028/02/PSIEAP B-21 St.Marti-Verneda (Barcelona)0,426614/03
2254CC 169.38021/03/PSIInstitut - Valldemossa (Barcelona)0,426615/04
2255 169.640
2256 169.920
2257 169.960
2258 170.000
2259LOR 170.06009/09/TECInstitut - La Sedeta (Barcelona)0,426630/06
2260 171.700difdif
2261AVL 171.90011/03/DIInstitut - Francisco de Goya (Barcelona)0,866611/04
2262 172.630
2263 175.120
2264 175.240
2265 176.670
2266 176.830
2267 177.710
2268 177.970
2269ASV 178.61020/02/Escola - Joan XXIII (Balenyà)0,866603/03
2270 178.770
2271 180.180
2272JMBM 180.55009/09/506Institut - Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (Barcelona)0,6630/06
2273AIS 180.61022/11/ANInstitut - Josep Pla (Barcelona)0,706615/12
=AIS 180.61028/01/PANInstitut Escola - Roquetes (Barcelona)0,866630/06
=AIS 180.61018/02/PANEscola - Prosperitat (Barcelona)0,866628/02
=AIS 180.61001/04/PANEscola - Fort Pienc (Barcelona)0,866621/06
2274 180.670
2275 182.210
2276JRLG 182.24028/08/MAInstitut - Dr. Puigvert (Barcelona)0,5031/08
2277 182.460
2278 183.640
2279 183.780
2280RFC 184.59025/03/716EASD - Llotja (Barcelona)0,866611/04
2281 185.310
2282 186.120
2283ASR 186.38028/02/EFInstitut - Poeta Maragall (Barcelona)0,866614/03
2284 186.530
2285 186.590
2286GLP 186.90020/09/519Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)0,866630/06
2287DCY 188.04028/08/MUInstitut - Can Puig (Sant Pere de Ribes)0,5031/08
2288 188.420
2289AAT 188.52025/10/MUInstitut - Margarida Xirgu (L'Hospitalet de Llobregat)0,3316/11
=AAT 188.52019/11/MUInstitut - Margarida Xirgu (L'Hospitalet de Llobregat)0,3315/12
2290 190.510
2291 190.860difdif
2292 190.980
2293SDBV 191.07009/09/CLAInstitut - Sant Andreu (Barcelona)0,3330/06
2294 191.880
2295 191.990
2296 192.130
2297 192.940
2298 193.330
2299 193.720
2300 195.290
2301 196.180
2302 197.120
2303 197.640
2304 199.920
2305 200.520
2306 200.680
2307 201.080
2308 201.310
2309 201.530
2310 201.920
2311 202.830
2312 203.120
2313 203.560
2314 203.910
2315 205.010
2316 205.450
2317JML 205.54014/03/LEInstitut - Milà i Fontanals (Barcelona)0,626628/03
2318 205.980
2319 206.250
2320 206.990
2321 207.130
2322 207.830
2323 208.070
2324 208.180
2325 208.610
2326 209.100
2327 209.280
2328 209.450
2329 209.990
2330 210.240
2331 210.610
2332 212.010
2333 212.200
2334 212.230
2335 213.290
2336 213.360
2337 213.660
2338 214.010
2339 214.300
2340 215.320
2341 215.770
2342 215.880
2343 216.340
2344 216.590
2345 216.890
2346 216.950
2347 217.450
2348 217.500
2349 217.890
2350 218.170
2351 218.990
2352 220.130
2353 221.290
2354 221.450
2355 221.540
2356 221.580
2357 221.760
2358 222.190
2359 222.230
2360 223.080
2361 340
2362 490
2363CS,S 4.26025/07AN08013469 - FITXA131/08
2364SG,I 5.73025/07AN08053285 - FITXA131/08
2365LL,E 8.80025/07LE08057540 - FITXA131/08
2366 10.410
2367EZJ 11.09029/08/DIInstitut - Fort Pius (Barcelona)131/08
2368GA,MP 11.39025/07AN08043644 - FITXA131/08
2369FS,MJ 12.04025/07MA08054228 - FITXA131/08
2370FR,MC 12.28025/07MU08063904 - FITXA131/08
2371SG,A 13.66025/0719308053029 - FITXA131/08
2372RV,A 13.83025/07KEF08072292 - FITXA131/08
2373RC,MC 15.01025/07LE08021788 - FITXA131/08
2374NG,RM 15.04025/07LC08031812 - FITXA131/08
2375 15.900
2376IGP 16.69029/08/DIInstitut - Milà i Fontanals (Barcelona)0,5031/08
2377LP,E 17.64025/0750508057540 - FITXA131/08
2378NAM 20.46009/09/DIInstitut - Menéndez y Pelayo (Barcelona)0,866630/09
2379IC,M 22.60025/07SCO08044120 - FITXA131/08
2380GM,A 23.42025/0762708034138 - FITXA131/08
2381VL,S 23.59025/07AN08053236 - FITXA131/08
2382SM,M 24.84025/0750808056109 - FITXA131/08
2383 25.080
2384CA,MA 25.37025/07AN08065411 - FITXA131/08
2385TE,A 25.65025/07AN08065354 - FITXA131/08
2386BM,MI 26.00025/07KGE08013366 - FITXA131/08
2387DV,I 26.04025/07MA08026683 - FITXA131/08
2388GM,IC 26.29025/0751943006630 - FITXA131/08
2389TG,AI 27.86025/07AL08065354 - FITXA131/08
2390LG,R 28.34025/07LE08026397 - FITXA131/08
2391GM,E 30.34025/07PSI08028047 - FITXA131/08
2392AB,EM 30.48025/07LC08033912 - FITXA131/08
2393 30.790
2394VP,C 31.55025/07AN08019371 - FITXA131/08
2395LT,AM 34.08025/07PSI08053315 - FITXA131/08
2396FL,I 35.59025/0750608044934 - FITXA131/08
2397MCGG 35.87029/08/PRIEscola - Col·legis Nous (Mollet del Vallès)0,8331/08
2398ISS 36.35029/08/EFInstitut - Vila de Gràcia (Barcelona)0,5031/08
2399FR,MB 36.97025/0762708014401 - FITXA131/08
2400RLT 38.39029/08/DIInstitut - Galileo Galilei (Barcelona)0,5031/08
2401 40.420
2402TR,I 41.49025/07LC08054186 - FITXA131/08
2403BD,D 41.78025/0762508037206 - FITXA131/08
2404ABME 42.48029/08/ANAFA - Les Corts (Barcelona)131/08
2405SS,J 43.81025/0770808044156 - FITXA131/08
2406PM,D 44.38025/07GE08052980 - FITXA131/08
=MMFP 44.38028/08/PRIEscola - Congost (Canovelles)131/08
2407GA,M 45.81025/07LE08024871 - FITXA131/08
2408JSG 47.53029/08/GEInstitut - Valldemossa (Barcelona)0,5031/08
2409BS,MA 48.63025/07K0708042101 - FITXA131/08
2410AE,MA 49.58025/0762008019319 - FITXA131/08
2411PTM 49.96029/08/EFInstitut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)0,5031/08
2412MYCS 50.02029/08/GEInstitut - Josep Pla (Barcelona)0,5031/08
2413 50.460
2414VJBD 50.65029/08/GEInstitut - Eugeni d'Ors (Vilafranca del Penedès)0,926630/06
2415DV,C 50.89025/07ADC08058775 - FITXA131/08
2416RAB 50.93029/08/LCInstitut - Ernest Lluch (Barcelona)0,5031/08
=AGMO 50.93028/08/CNInstitut - d'Almenar (Almenar)0,5031/08
2417TB,I 51.11025/07PSI08044570 - FITXA131/08
=ITB 51.11029/08/PSIInstitut - Montjuïc (Barcelona)0,5031/08
2418ACVC 51.34029/08/GEInstitut - Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona)0,5031/08
2419 52.060
2420GBG 52.30029/08/EFInstitut - Vall d'Hebron (Barcelona)0,5031/08
2421SC,C 52.69025/07FR08044600 - FITXA131/08
2422PP,N 52.94025/07UES08040527 - FITXA131/08
2423AGC 53.81009/09/DIInstitut - Pablo R. Picasso (Barcelona)0,426630/06
2424JJBB 54.78029/08/LCInstitut - Menéndez y Pelayo (Barcelona)0,5031/08
2425ABDB 55.42008/11/MUInstitut - Vila de Gràcia (Barcelona)0,866626/11
=ABDB 55.42021/01/MUInstitut - Barcelona-Congrés (Barcelona)0,786631/01
=ABDB 55.42022/04/MUInstitut - Roger de Flor (Barcelona)0,426630/06
2426MGR 56.20009/09/CNInstitut - Quatre Cantons (Barcelona)0,866620/09
=MGR 56.20008/10/CNInstitut - Joan Boscà (Barcelona)0,866616/10
=MGR 56.20029/10/CNInstitut - Ausiàs March (Barcelona)131/08
2427BC,R 56.24025/0750708013172 - FITXA131/08
2428HC,ES 56.82025/07KAN08052748 - FITXA131/08
2429MZLC 56.93013/06/PSIEAP B-21 St.Marti-Verneda (Barcelona)0,866620/06
2430ECF 57.42009/09/ANInstitut Escola - Roquetes (Barcelona)130/06
2431VF,M 57.57025/07SCO08060277 - FITXA131/08
2432AC,MS 57.98025/07KMA08033882 - FITXA131/08
2433MGM 58.24029/08/ANInstitut - Ausiàs March (Barcelona)0,5031/08
2434 59.340
2435ARG 59.98029/08/LEInstitut - Menéndez y Pelayo (Barcelona)0,5031/08
2436NBS 60.55029/08/FIInstitut - Montserrat (Barcelona)0,5031/08
2437HRN 61.81028/08/MAInstitut - d'Alcarràs (Alcarràs)0,926630/06
2438JDG 62.66029/08/GEInstitut - Roger de Flor (Barcelona)0,5031/08
2439 62.810
2440YKR 63.92029/08/192EOI - Barcelona V (Barcelona)0,5031/08
2441RSG 64.41001/10/LEInstitut - Flos i Calcat (Barcelona)0,866615/10
2442SGT 64.80029/08/LCInstitut - Narcís Monturiol (Barcelona)0,5031/08
2443BV,JE 65.90025/07KAN08052761 - FITXA131/08
2444EMME 66.20029/08/PSIInstitut - Poeta Maragall (Barcelona)0,5031/08
2445FRC 67.15017/09/DIInstitut - Vall d'Hebron (Barcelona)0,866615/10
=FRC 67.15002/05/DIInstitut - Poeta Maragall (Barcelona)130/06
2446MCA 68.07029/08/EFInstitut - Pablo R. Picasso (Barcelona)0,5031/08
2447 68.620
2448VM,IM 69.12025/07SCO08055695 - FITXA131/08
2449BC,P 72.44025/07FQ08043589 - FITXA131/08
2450NV,A 72.93025/07ADC08035167 - FITXA131/08
2451 73.280
2452ZSM 73.34029/08/LCInstitut - Lluís Domènech i Montaner (Barcelona)0,5031/08
2453JN,LI 73.35025/0751908043516 - FITXA131/08
2454 73.660
2455ALDM 75.13029/08/LCInstitut - Secretari Coloma (Barcelona)0,5031/08
2456EBC 76.73029/08/505Institut - Joan d'Àustria (Barcelona)0,5031/08
=JMG 76.73028/08/PMUEscola - Tiziana (Tiana)0,5031/08
2457LR,A 76.90025/07MA08052888 - FITXA131/08
2458CM,J 77.99025/07PSI08900255 - FITXA131/08
=XVJ 77.99028/08/LCInstitut - El Til·ler (Les Franqueses del Vallès)0,8331/08
2459SVF 78.02006/05/CNInstitut - Rambla Prim (Barcelona)0,706625/05
=SVF 78.02030/05/CNInstitut - Joan Boscà (Barcelona)0,866613/06
2460NGM 78.80029/08/GECFA - Canyelles (Barcelona)0,5031/08
2461GPS 79.19009/09/LCInstitut - La Guineueta (Barcelona)0,866630/06
2462BP,E 80.82025/0762008045513 - FITXA131/08
2463SG,B 81.17025/0751608044934 - FITXA131/08
2464RMS 82.99009/09/LCInstitut - Joan Salvat i Papasseit (Barcelona)0,786630/09
2465MIF 85.15009/09/FIInstitut - Montjuïc (Barcelona)0,3330/06
2466AMG 86.62029/08/EFInstitut - Galileo Galilei (Barcelona)0,5031/08
2467ML,E 87.89025/07PSI08900245 - FITXA131/08
2468MMSP 88.36013/09/EFInstitut - Poeta Maragall (Barcelona)0,866630/09
=MMSP 88.36008/11/EFInstitut - Vall d'Hebron (Barcelona)0,786605/12
=MMSP 88.36007/01/EFInstitut - Barcelona-Congrés (Barcelona)131/08
2469RC,P 88.46025/0719243010037 - FITXA131/08
2470CP,N 89.67025/0771108013329 - FITXA131/08
2471BP,MM 90.08025/07ADC08052761 - FITXA131/08
2472OMGO 90.62009/09/FIInstitut - Menéndez y Pelayo (Barcelona)0,3330/06
2473ARM 92.76010/09/LCInstitut - Salvador Dalí (El Prat de Llobregat)0,866620/12
2474AVG 93.17029/08/LCInstitut - Miquel Tarradell (Barcelona)0,5031/08
=MRPA 93.17028/08/LEInstitut - Terra Roja (Santa Coloma de Gramenet)0,8330/06
2475GCC 93.22009/09/LCInstitut - Vila de Gràcia (Barcelona)0,6630/06
2476 94.040
2477LFM 95.07009/09/LCInstitut - Front Marítim (Barcelona)0,6630/06
2478MAA 95.26010/09/GEInstitut - Les Planes (Santa Bàrbara)0,786631/12
=MAA 95.26017/01/GEInstitut - Escola del Treball (Barcelona)0,866631/01
2479MS,A 97.33025/0750708019401 - FITXA131/08
2480 99.180
2481VOM 99.48009/09/GESec. d'Institut - de Dosrius (Dosrius)0,3330/06
2482MUC 100.05029/08/EFInstitut - Dr. Puigvert (Barcelona)0,5031/08
2483PPG 101.18009/09/GEInstitut Escola - Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d'Anoia)0,866605/10
=PPG 101.18022/11/GEInstitut - Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona)0,866605/12
2484JRS 102.64009/09/ANCFA - Sants-Sant Raimon de Penyafort (Barcelona)0,866630/06
2485CF,M 102.80025/07MA08046852 - FITXA131/08
2486MMT 103.72028/01/MUInstitut - Miquel Tarradell (Barcelona)0,866614/02
2487LTG 104.29017/09/LEInstitut - Poeta Maragall (Barcelona)0,5031/08
2488PL,M 104.57025/0761908044053 - FITXA131/08
2489PSR 104.84009/09/EFInstitut - XXV Olimpíada (Barcelona)0,3330/06
2490CTD 105.56009/09/LCInst-Esc Art. - Oriol Martorell (Barcelona)0,426630/06
2491AIBA 106.25015/11/ANInstitut - Isaac Albéniz (Badalona)0,866603/12
=AIBA 106.25007/03/ANInstitut - Joan Fuster (Barcelona)0,866621/03
=AIBA 106.25025/03/ANInstitut - Bernat Metge (Barcelona)0,866611/04
=AIBA 106.25025/04/ANInstitut - Joan Fuster (Barcelona)109/05
=MCE 106.25028/08/INFEscola - El Cérvol - ZER Riu Set (Cervià de les Garrigues)0,5031/08
2492CF,R 106.93025/0762808044715 - FITXA131/08
=LTL 106.93028/08/ANInstitut - El Sui (Cardedeu)0,5031/08
2493ER,MA 107.56025/07PSI08900244 - FITXA131/08
2494MJG 109.44011/10/LEInstitut - Milà i Fontanals (Barcelona)0,786625/10
2495RM,M 110.35025/0762008052581 - FITXA131/08
2496MRB 110.59024/01/FRInstitut - Verdaguer (Barcelona)0,866607/02
2497ACJ 111.07029/08/FRInstitut - Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona)0,5031/08
2498ACB 114.02029/08/TECInstitut - Front Marítim (Barcelona)0,5031/08
2499RV,M 114.05025/0751108045471 - FITXA131/08
2500CCB 114.83029/08/FQInstitut - Príncep de Girona (Barcelona)131/08
2501ASA 116.15009/09/134EOI - de Barcelona (Barcelona)0,706630/09
2502XAM 117.41021/01/MUInstitut - Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona)0,426610/02
2503APR 117.79029/08/619Institut - La Guineueta (Barcelona)131/08
2504SRG 118.20028/08/PMUEscola - Sant Martí (Arenys de Munt)0,8331/08
2505MIAF 118.28004/03/ANInstitut - Front Marítim (Barcelona)0,866621/03
=MIAF 118.28030/05/ANInstitut - Lluís Domènech i Montaner (Barcelona)0,866615/06
2506MCMF 118.45029/08/MAInstitut - Bernat Metge (Barcelona)0,5031/08
=AFMG 118.45028/08/ALInstitut - Verdaguer (Barcelona)0,5031/08
2507SBC 118.72028/08/MUInstitut - Gallecs (Mollet del Vallès)0,5031/08
2508 119.210
2509AMJB 119.31029/08/FRInstitut - Lluís Vives (Barcelona)0,5031/08
2510BSM 119.87029/08/CNInstitut - Valldemossa (Barcelona)0,5031/08
2511BA,PE 120.26025/0762708013172 - FITXA131/08
2512ISU 121.13029/08/CNInstitut - Barcelona-Congrés (Barcelona)0,5031/08
2513FG,S 123.62025/0762708034205 - FITXA131/08
2514MRP 124.09009/09/LCInstitut - Poeta Maragall (Barcelona)0,426630/06
2515AFMG 124.30029/08/CLAInstitut - Ausiàs March (Barcelona)0,5031/08
2516JFJG 124.49009/09/MAInstitut - Montjuïc (Barcelona)130/06
=MCA 124.49028/08/FQInstitut - de Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de Farners)0,5031/08
2517 125.020difdif
2518AJM 125.51009/09/716EASD - Llotja (Barcelona)0,426630/06
2519AFP 125.82029/08/MAInstitut - La Guineueta (Barcelona)0,5031/08
2520MCFC 125.89009/09/CNInstitut - Manuel Vázquez Montalbán (Sant Adrià de Besòs)0,866630/09
2521 126.140
2522MMR 128.58009/09/FRInstitut - Narcís Monturiol (Barcelona)0,426630/06
2523IHR 128.91010/09/193EOI - Esplugues (Esplugues de Llobregat)0,426630/06
= 128.910difdif
2524AFR 130.34029/08/518Institut - La Guineueta (Barcelona)0,5031/08
2525YVP 130.65009/09/LCInstitut - Príncep de Viana (Barcelona)0,426630/06
2526CNL 130.76009/09/CNInstitut - Montjuïc (Barcelona)0,866620/09
=CNL 130.76007/01/TECInstitut - Vall d'Hebron (Barcelona)117/01
=CNL 130.76004/03/CNInstitut - Icària (Barcelona)130/06
2527JVB 131.74012/11/LCInstitut - Lluís Vives (Barcelona)0,866630/11
2528MAG 132.05015/10/DIInstitut - Rambla Prim (Barcelona)0,626631/10
=MAG 132.05008/11/DIInstitut - Icària (Barcelona)131/08
2529MGE 132.13017/01/GEInstitut - Les Corts (Barcelona)0,786615/02
=MGE 132.13021/01/GEInstitut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona)0,866631/01
=MGE 132.13007/03/GEInstitut Escola - Costa i Llobera (Barcelona)0,926603/04
2530 132.270
2531MCJA 132.42029/08/620Institut - Moisès Broggi (Barcelona)0,5031/08
2532MAR 132.54001/10/GEInstitut - Miquel Tarradell (Barcelona)0,3330/06
=MLR 132.54028/08/LEInstitut Escola - La Tordera (Santa Maria de Palautordera)0,5031/08
2533CHN 132.89009/09/LCInstitut - Icària (Barcelona)0,426630/06
2534 133.120
2535EHG 134.83020/09/EFInstitut - Joan Oró (Martorell)0,866627/09
=EHG 134.83002/05/EFSec. d'Institut - Josep Comas i Solà (Barcelona)0,866615/05
=EHG 134.83023/05/EFInstitut - Salvador Espriu (Barcelona)0,866606/06
=MABF 134.83028/08/622Institut - d'Aran (Vielha e Mijaran)0,5031/08
2536JTL 135.56013/09/TECInstitut - Les Corts (Barcelona)130/06
=JTL 135.56006/06/TECInstitut - Miquel Tarradell (Barcelona)0,866620/06
2537IFL 136.61029/08/ECOInstitut - Joan Brossa (Barcelona)0,5031/08
2538AKMM 136.79009/09/MAInstitut - Alba del Vallès (Sant Fost de Campsentelles)0,866629/09
=AKMM 136.79004/10/FQInstitut - Els Tres Turons (Arenys de Mar)0,866630/10
=AKMM 136.79029/11/TECInstitut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona)0,706620/12
2539VL,A 136.89025/07KMA08013159 - FITXA131/08
2540EPF 136.97029/08/FQInstitut - XXV Olimpíada (Barcelona)0,5031/08
2541BCM 137.20009/09/CNInstitut - Vall d'Hebron (Barcelona)0,3330/06
2542 138.200
2543AAB 139.66009/09/ECOInstitut - Moisès Broggi (Barcelona)0,866613/12
2544CCB 140.78011/10/FRInstitut - Emperador Carles (Barcelona)0,426630/10
=CCB 140.78028/03/LEInstitut - L'Alzina (Barcelona)0,786611/04
=CCB 140.78009/05/FRInstitut - Joan d'Àustria (Barcelona)0,786623/05
2545 142.350
2546 142.660
2547CDMV 142.68022/10/DIInstitut - Príncep de Viana (Barcelona)0,866615/11
2548MTPF 142.91020/09/193EOI - Barcelona IV (Barcelona)0,866625/10
=MTPF 142.91029/10/ANInstitut - Joan Coromines (Barcelona)0,786615/11
=MTPF 142.91030/05/ANInstitut - XXV Olimpíada (Barcelona)0,866613/06
2549GVS 143.01001/10/LCInstitut - Príncep de Girona (Barcelona)0,866616/10
2550SMS 144.09029/10/EFInstitut - L'Alzina (Barcelona)0,426615/11
=SMS 144.09031/01/EFInstitut - La Llauna (Badalona)0,866612/02
=SMS 144.09004/03/EFInstitut - Pau Casals (Badalona)0,866618/03
=SMS 144.09006/05/EFInstitut - XXV Olimpíada (Barcelona)0,586601/06
2551GB,J 144.24025/0750308014401 - FITXA131/08
2552AIPP 144.52028/03/ANInstitut - L'Alzina (Barcelona)0,866611/04
=AIPP 144.52022/04/ANInstitut - Roger de Flor (Barcelona)0,426630/04
= 144.520difdif
2553LAC 147.57031/01/GEInstitut - Fort Pius (Barcelona)0,866628/02
2554JBM 150.82009/09/FQInstitut - Joan Fuster (Barcelona)0,866615/10
2555SSS 150.89017/01/GEInstitut - La Llauna (Badalona)0,866627/01
= 150.890difdif
2556 151.920
2557MGS 152.08028/01/ANInstitut - Menéndez y Pelayo (Barcelona)0,866610/02
=MGS 152.08011/02/GEInstitut - Emperador Carles (Barcelona)0,866621/02
=MGS 152.08021/03/GEInstitut - Front Marítim (Barcelona)0,866631/03
=MGS 152.08001/04/PANEscola - Víctor Català (Barcelona)0,786607/04
=MGS 152.08022/04/ANCFA - Barri Gòtic (Barcelona)0,426630/04
=MGS 152.08006/06/ANCFA - Pegaso (Barcelona)0,426620/06
2558RMMV 152.99018/10/LCInstitut - Fort Pius (Barcelona)0,786631/10
2559MFB 154.24024/01/LEInstitut - XXV Olimpíada (Barcelona)0,786607/02
=MFB 154.24007/03/LESec. d'Institut - Josep Comas i Solà (Barcelona)0,866621/03
2560ASR 154.78029/04/GESec. d'Institut - Josep Comas i Solà (Barcelona)0,866615/05
2561MCLB 158.45008/11/DIInstitut Escola - Roquetes (Barcelona)0,866622/11
=MCLB 158.45007/02/DIInstitut - Joan Coromines (Barcelona)0,866621/02
=MCLB 158.45028/02/DIInstitut - Milà i Fontanals (Barcelona)0,426615/03
=MCLB 158.45001/04/DIInstitut - Pablo R. Picasso (Barcelona)0,426611/05
=MCLB 158.45002/05/815EASD - Llotja (Barcelona)0,866615/05
=MCLB 158.45013/06/DIInstitut - Pablo R. Picasso (Barcelona)0,426620/06
2562 158.480
2563JVCR 160.31013/09/CNInstitut - Consell de Cent (Barcelona)0,6630/06
=CHD 160.31028/08/TECInstitut - Can Peixauet (Santa Coloma de Gramenet)0,8330/06
2564ARF 160.80009/09/619Institut - La Guineueta (Barcelona)0,866620/09
=ARF 160.80013/09/518Institut - Moisès Broggi (Barcelona)0,866630/09
2565DBT 164.79026/11/LCInstitut - Vall d'Hebron (Barcelona)0,866613/12
2566EMVS 167.18009/09/TECInstitut - Moisès Broggi (Barcelona)0,426630/06
2567OBA 167.52029/08/507Institut - Ausiàs March (Barcelona)0,5031/08
2568MPC 168.29026/11/LCInstitut - Vila de Gràcia (Barcelona)0,866615/12
=MPC 168.29010/01/LCInstitut - Escola del Treball (Barcelona)0,866622/01
=MPC 168.29011/02/LCInstitut - Vila de Gràcia (Barcelona)0,866615/03
2569 169.690
2570 169.990
2571SCC 170.38009/09/MAInstitut - Salvador Espriu (Barcelona)0,426630/06
2572LCC 170.87009/09/518Institut - La Guineueta (Barcelona)0,426630/06
2573OVJ 171.75009/09/LCInstitut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona)0,3330/06
2574RMBN 172.04009/09/CLAInstitut - Príncep de Girona (Barcelona)0,426630/06
2575GGR 173.82009/09/FQInstitut - Escola del Treball (Barcelona)0,426630/06
2576SDG 175.18009/09/MAInstitut - Alt Penedès (Vilafranca del Penedès)0,866630/09
=SDG 175.18007/01/MAInstitut - Montserrat (Barcelona)0,866614/01
2577 175.670
2578SPC 176.38029/11/LCInstitut - Verdaguer (Barcelona)0,706620/12
=SPC 176.38009/05/LCInstitut - Valldemossa (Barcelona)0,786623/05
2579FVPX 177.16014/03/LEInstitut - Vila de Gràcia (Barcelona)0,866611/04
2580 177.680difdif
=MDMCC 177.68014/02/MAInstitut - Príncep de Girona (Barcelona)131/08
2581 178.810
2582 178.980
2583CFV 179.49012/11/FRInstitut - Guinovarda (Piera)0,866605/12
=CFV 179.49004/03/FRInstitut - Guillem Catà (Manresa)0,866615/03
2584XMDP 179.99004/10/TECInstitut - Milà i Fontanals (Barcelona)0,866630/10
2585 181.030
2586RPC 181.11028/03/GEInstitut - Montserrat (Barcelona)0,786611/04
2587DCB 181.15010/09/TECInstitut - Miquel Crusafont i Pairó (Sabadell)0,3330/06
2588 181.610
2589 181.700
2590BGN 182.41009/09/FQInstitut - Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona)0,3330/06
2591MCSA 183.11027/09/MAInstitut - Joan Fuster (Barcelona)0,786615/10
=MCSA 183.11021/01/MAInstitut - Francisco de Goya (Barcelona)0,866614/02
=MCSA 183.11001/04/MAInstitut - Verdaguer (Barcelona)0,866611/04
2592LAS 183.69003/12/518Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,866617/12
=LAS 183.69010/01/620Institut - Moisès Broggi (Barcelona)0,866631/01
=LAS 183.69025/03/620Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,626604/04
=LAS 183.69009/05/518Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,866630/06
2593AOS 184.32005/12/712EASD - Llotja (Barcelona)0,866625/12
2594JXVB 184.63009/09/CNInstitut - La Guineueta (Barcelona)0,5031/08
2595RGC 184.81009/09/FQInstitut - Miquel Tarradell (Barcelona)0,3330/06
2596 185.080
2597XMR 185.20011/10/EFInstitut - Joan Coromines (Barcelona)0,866625/10
2598MRVM 186.47007/02/LEInstitut - Poeta Maragall (Barcelona)131/08
2599CLE 186.52009/09/FQInstitut - Francisco de Goya (Barcelona)0,3330/06
2600MPG 187.75021/02/PANEscola - Vila Olímpica (Barcelona)0,866602/03
=MPG 187.75004/04/PANEscola - Ferrer i Guàrdia (Barcelona)0,866611/04
=MPG 187.75025/04/ANInstitut - Fort Pius (Barcelona)0,866630/05
2601MDCE 188.12011/10/TECInstitut - La Ferreria (Montcada i Reixac)0,866620/12
=MDCE 188.12007/01/CNInstitut - Fort Pius (Barcelona)131/08
2602 188.150
2603VLL 188.22013/09/FQInstitut - Verdaguer (Barcelona)0,426613/10
=VLL 188.22025/10/FQInstitut - Menéndez y Pelayo (Barcelona)0,786617/11
=VLL 188.22007/01/FQInstitut - L'Alzina (Barcelona)131/08
2604RIY 189.46005/12/LCInstitut - Joan Coromines (Barcelona)0,3330/06
2605JEM 189.64011/10/TECInstitut - Miquel Tarradell (Barcelona)0,866625/10
=JEM 189.64031/01/CNInstitut - Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona)0,866615/02
2606 189.760
2607 189.860
2608JSG 190.17028/08/627Institut - Thos i Codina (Mataró)131/08
2609 190.290
2610 190.820
2611NAP 191.46009/09/CNInstitut - La Guineueta (Barcelona)0,3330/06
2612 191.480
2613CFL 192.73009/09/CNInstitut - Francisco de Goya (Barcelona)0,3330/06
2614RBM 193.09014/03/EFInstitut - Rambla Prim (Barcelona)0,866631/03
=RBM 193.09020/05/EFInstitut - Pau Claris (Barcelona)0,866630/05
=JMBC 193.09028/08/MAInstitut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet)0,5031/08
2615TGM 193.13010/09/502Institut - de Terrassa (Terrassa)0,3330/06
2616JMQD 193.18001/10/MAInstitut - Icària (Barcelona)0,626615/10
=JMQD 193.18024/01/MAInstitut - Joan d'Àustria (Barcelona)0,786607/02
2617FBA 193.30004/10/TECST 0108 (Consorci-Barcelona)0,3320/12
2618 193.400
2619 194.070difdif
2620MBB 194.77028/08/TECInstitut - Alba del Vallès (Sant Fost de Campsentelles)0,5031/08
2621 195.480
2622MAHJ 196.16013/09/503Institut - Vall d'Hebron (Barcelona)0,866620/09
=MAHJ 196.16003/06/CNInstitut - Montserrat (Barcelona)0,866615/06
2623 196.200
2624JPDLR 196.65008/10/FQAFA - Ciutat Meridiana (Barcelona)0,786618/10
=JPDLR 196.65011/10/FQInstitut - Jaume Balmes (Barcelona)0,866623/10
=JPDLR 196.65008/11/FQInstitut - Jaume Balmes (Barcelona)0,786622/11
=JPDLR 196.65010/12/TECInstitut - Narcís Monturiol (Barcelona)0,866620/12
=JPDLR 196.65010/01/FQInstitut - Dr. Puigvert (Barcelona)0,866624/01
2625ABSG 196.68008/10/MAInstitut - Dr. Puigvert (Barcelona)0,866631/10
2626EML 196.88015/10/TECInstitut - Barri Besòs (Barcelona)0,866625/10
=EML 196.88014/01/CNInstitut - Joan Coromines (Barcelona)0,866607/02
=EML 196.88016/05/TECInstitut - Quatre Cantons (Barcelona)0,786630/05
2627BNM 197.16009/09/MAInstitut - Verdaguer (Barcelona)0,3315/04
2628TGS 197.69009/09/712EASD - Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques (Barcelona)0,866630/09
2629 198.330
2630 198.610
2631 198.640
2632 199.010
2633 199.530
2634MSV 199.74018/10/TECInstitut - Miquel Tarradell (Barcelona)0,866615/11
=MSV 199.74007/01/CNInstitut - Manuel Carrasco i Formiguera (Barcelona)131/08
2635 200.030difdif
2636 200.040
2637MDFB 200.05016/05/FQInstitut Escola - Roquetes (Barcelona)0,426630/05
2638 200.160
2639 200.630
2640 200.820
2641 200.830difdif
2642EMC 201.32014/02/LCST 0108 (Consorci-Barcelona)0,3311/04
2643JJVC 201.52021/01/506Institut - Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (Barcelona)0,786631/01
=JJVC 201.52024/01/506Institut - Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (Barcelona)0,786607/02
2644ATL 203.01009/09/620Institut - La Guineueta (Barcelona)0,3329/01
2645 203.060
2646JVS 203.54029/11/CNInstitut - Bosc de la Coma (Olot)130/06
=JVS 203.54011/02/TECInstitut - Montilivi (Girona)0,866626/02
=JVS 203.54021/03/TECSec. d'Institut - Salvador Sunyer i Aimeric (Salt)0,866611/04
=JVS 203.54030/05/TECInstitut - Joan Brossa (Barcelona)0,786613/06
2647 203.930
2648ECL 204.29003/12/525Institut - Joan Boscà (Barcelona)0,866620/12
=ECL 204.29005/12/525Institut - Joan Boscà (Barcelona)0,866620/12
2649PVR 204.62009/09/MAInstitut - Abat Oliba (Ripoll)0,3330/06
2650 204.630
2651JMC 204.92007/01/FQInstitut - Jaume Balmes (Barcelona)0,786623/01
=JMC 204.92031/01/FQInstitut - Jaume Balmes (Barcelona)0,866614/02
=JMC 204.92028/02/FQInstitut - Miquel Tarradell (Barcelona)0,586614/03
=JMC 204.92001/04/FQInstitut - Joan d'Àustria (Barcelona)0,706611/04
=JMC 204.92023/05/FQInstitut Escola - Roquetes (Barcelona)0,786613/06
2652 205.020
2653 205.700
2654NCR 205.76024/01/LCInstitut - Esteve Terradas i Illa (Cornellà de Llobregat)0,866630/01
=NCR 205.76011/02/LCInstitut - Vila de Gràcia (Barcelona)0,866615/03
2655 205.880
2656 206.530
2657HMJYDM 206.72029/11/603Institut - Vall d'Hebron (Barcelona)0,866613/12
=HMJYDM 206.72014/01/603Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,866631/01
2658 207.530
2659AMP 207.60007/02/501Institut - Jaume Balmes (Barcelona)0,866621/02
2660 207.660
2661JPG 208.34021/01/LCInstitut - Jaume Balmes (Barcelona)0,866631/01
=JPG 208.34011/02/LCInstitut - Barcelona-Congrés (Barcelona)0,786628/02
2662 208.570
2663 208.880
2664OPR 208.93026/11/CNInstitut - Dr. Puigvert (Barcelona)0,866605/12
=OPR 208.93007/01/CNInstitut - Valldemossa (Barcelona)0,5031/08
2665 209.230
2666 210.200
2667 210.450
2668 212.860
2669 212.930
2670CCB 213.03028/01/LEInstitut - de Tona (Tona)0,866605/02
2671CRS 213.05025/10/MAInstitut - Barcelona-Congrés (Barcelona)0,866615/11
2672LL 213.24017/01/FQInstitut - Emperador Carles (Barcelona)0,866631/01
=LL 213.24006/06/FQInstitut - Pau Claris (Barcelona)0,866615/06
2673JMTT 213.43029/10/512Institut - Escola del Treball (Barcelona)0,866624/11
=JMTT 213.43014/01/512Institut - Escola del Treball (Barcelona)0,866631/01
2674MTN 213.56004/04/LCInstitut - La Sedeta (Barcelona)130/06
2675NTA 213.90007/01/614Institut - Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona (Barcelona)0,5031/08
2676RAI 214.24021/01/LCInstitut - Icària (Barcelona)0,426631/01
=RAI 214.24028/01/LCInstitut - Fort Pius (Barcelona)0,866607/02
2677 214.330
2678 214.370
2679MNM 214.41029/10/MAInstitut - Front Marítim (Barcelona)0,3330/06
2680SDO 214.44010/01/CNInstitut - Consell de Cent (Barcelona)0,866631/01
2681 214.490
2682DLP 214.89007/01/CLAInstitut - Les Corts (Barcelona)0,5031/08
2683MMMF 215.58022/04/CNST 0108 (Consorci-Barcelona)0,3330/06
2684 215.600
2685 215.620
2686JMBB 215.83004/10/507Institut - Joan d'Àustria (Barcelona)0,586620/10
=JMBB 215.83029/10/MAInstitut - Verdaguer (Barcelona)0,3315/04
2687 215.870
2688NMR 216.06025/04/503Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,866609/05
2689APD 216.19025/02/LCInstitut - Joan Brossa (Barcelona)0,866607/03
=APD 216.19021/03/LCInstitut - Vila de Gràcia (Barcelona)0,866611/04
2690ORC 216.32010/12/CNInstitut - Emperador Carles (Barcelona)0,866620/12
2691 217.190
2692 218.190
2693 218.410
2694 218.820
2695 219.120
2696 219.330
2697MTL 219.40026/11/CNInstitut - Montserrat (Barcelona)0,866615/12
=MTL 219.40004/02/CNInstitut - Joan Coromines (Barcelona)0,866614/02
=MTL 219.40013/06/518Institut - Moisès Broggi (Barcelona)0,3330/06
2698 219.430difdif
2699 219.480
2700JCJ 219.98018/02/CNInstitut - Pompeu Fabra (Martorell)0,866626/02
=JCJ 219.98028/03/CNInstitut - Milà i Fontanals (Barcelona)0,426630/04
2701 220.230
2702 220.570
2703IRN 220.88024/01/CLAInstitut - Rambla Prim (Barcelona)0,3314/02
2704 220.910
2705 221.270
2706 221.670
2707 221.750
2708 222.380
2709 222.650
2710 300.060
2711 300.170
2712 300.480
2713 300.570difdif
2714 300.650
2715 300.770
2716 301.110
2717 301.650
2718 302.070
2719 302.120
2720 302.270
2721 302.370
2722 302.860
2723 302.870
2724 303.130
2725 303.450
2726 303.490
2727 303.540
2728 303.730difdif
2729LMRC 400.17014/03/PANEscola - Àgora (Barcelona)0,866631/03
2730 400.470
2731 400.630
2732 401.050
2733 401.190
2734 401.220
2735 401.290
2736 401.480
2737MLVF 401.62014/02/FQInstitut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona)0,706628/02
2738 401.690
2739 401.710
2740 401.730
2741 401.980
2742 401.990
2743 402.250
2744 402.590
2745 402.600
2746 402.650
2747 402.660
2748 402.700
2749 402.710
2750 402.910
2751NSS 402.93004/04/PANEscola - La Muntanyeta (Barcelona)0,866620/06
2752 403.300
2753 403.350
2754 403.640
2755 403.670
2756 403.780
2757 403.840
2758 403.850
2759 404.100
2760 404.350
2761 404.370
2762 404.420
2763 404.610
2764 404.730
2765 404.950
2766 404.970
2767 405.020
2768 405.040
2769 405.150
2770 405.160
2771 405.200
2772 405.260
2773 405.350
2774 405.370
2775 405.460
2776 405.510
2777 405.550
2778BMS 405.58024/01/FQInstitut - Rambla Prim (Barcelona)0,426614/02
=BMS 405.58021/03/CNInstitut - Infanta Isabel d'Aragó (Barcelona)0,426630/06
2779 405.690
2780 405.720
2781 405.800
2782 406.510
2783 406.550
2784 406.620
2785 406.650
2786 406.670
2787 406.720
2788 406.810
2789 406.900
2790 407.170
2791 407.420
2792 407.600
2793 407.690
2794 407.710
2795 407.940
2796 408.030
2797CGG 408.06004/02/CNInstitut - Josep Pla (Barcelona)0,786611/04
2798 408.110
2799 408.280
2800 408.320
2801 408.400
2802 408.510
2803 408.630
2804 408.720
2805 408.790
2806 408.970
2807 409.280
2808 409.390
2809 409.470
2810 409.520
2811 409.540
2812 409.560
2813 409.710
2814 409.730
2815 409.990
2816 410.080
2817 410.280
2818 410.360
2819 410.420
2820 410.450
2821 410.480
2822 410.490
2823 410.680
2824 410.790
2825 410.840
2826 411.020
2827 411.050
2828 411.110
2829 411.140
2830 411.160
2831 411.180
2832 411.300
2833 411.330
2834 411.380
2835 411.610
2836 411.700
2837 411.750
2838 411.790
2839 411.880
2840 411.910
2841 412.010
2842 412.040
2843 412.060
2844 412.090
2845 412.230
2846 412.340
2847 412.450
2848 412.470
2849 412.600
2850 412.610
2851 412.700
2852 412.720
2853 412.780
2854 412.950
2855 412.960
2856MPGM 413.03007/02/MAInstitut - Lluís Domènech i Montaner (Barcelona)0,626602/03
=MPGM 413.03028/02/MAInstitut - Príncep de Girona (Barcelona)0,866623/05
=MPGM 413.03022/04/MAInstitut - Montjuïc (Barcelona)0,426630/06
2857 413.040
2858 413.060
2859 413.210
2860 413.320
2861 413.340
2862 413.570
2863TSJG 413.68004/04/PANEscola - Víctor Català (Barcelona)0,786611/04
2864 413.690
2865 413.710
2866 413.730
2867 413.780
2868 413.870
2869 413.900
2870 413.930
2871 414.190
2872 414.290
2873 414.330
2874 414.420
2875 414.430
2876 414.620
2877 414.720
2878 414.910
2879 415.050
2880 415.110
2881 415.200
2882OSP 415.41025/02/MAInstitut - Josep Pla (Barcelona)0,866607/03
2883 415.470
2884 415.500
2885 415.610
2886 415.640
2887AMGG 415.72014/01/518Institut - La Guineueta (Barcelona)0,866631/01
2888EGP 415.74021/01/FQInstitut - Ausiàs March (Barcelona)0,866631/01
=EGP 415.74014/03/FQInstitut - XXV Olimpíada (Barcelona)0,786604/04
2889GBT 415.76024/01/FQInstitut - Secretari Coloma (Barcelona)0,786617/02
=GBT 415.76025/03/FQInstitut - Jaume Balmes (Barcelona)0,786611/04
2890 415.860
2891 415.910
2892 416.230
2893 416.670
2894 417.380
2895 417.390
2896 417.480
2897BVS 417.51011/02/CNST 0108 (Consorci-Barcelona)0,3330/06
2898 417.530
2899 417.780
2900 417.870
2901 418.110
2902 418.290
2903 418.480
2904 418.510
2905LJL 418.54011/03/CNInstitut - L'Alzina (Barcelona)0,866621/03
2906 418.570
2907 418.610
2908 418.650
2909 418.710
2910 418.730
2911 418.740
2912 418.810
2913 418.970
2914 418.990
2915 419.090
2916 419.120
2917 419.170
2918 419.440
2919 419.460
2920 419.890
2921 420.310
2922 420.650
2923 420.710
2924 420.720
2925 420.740
2926 420.780
2927 421.220
2928 421.270
2929 421.430
2930 421.810
2931 422.740
2932LBC 422.83031/01/MAInstitut - Salvador Espriu (Barcelona)0,3330/06
2933 422.850
2934 422.910
2935 422.940
2936 422.970
2937RSE 422.98014/03/CNInstitut - Barcelona-Congrés (Barcelona)0,866631/03
2938 423.110
2939 423.130
2940 423.230
2941 423.380
2942 423.450
2943 423.470
2944 423.490
2945 423.500
2946 423.510
2947 423.540
2948 423.560
2949 423.600
2950 423.800
2951 423.870
2952 423.890
2953 423.910
2954 424.030
2955 424.040
2956 424.080
2957 424.100
2958 424.110
2959 424.120
2960 424.150
2961 424.190
2962 424.240
2963 424.280
2964 424.290
2965 424.340
2966 424.720
2967 424.960
2968 425.040
2969 425.080
2970 425.150
2971 425.160
2972 425.180
2973 425.190
2974 425.210difdif
2975 425.220
2976 425.260
2977 425.270
2978 425.290
2979 425.440
2980 425.460
2981 425.530
2982 425.550
2983 425.630
2984 425.670
2985 425.910
2986 425.970
2987 426.110
2988 426.380
2989 426.400
2990 426.440
2991 426.530
2992 426.540
2993 426.660
2994 426.740
2995 427.010
2996 427.020
2997 427.370
2998 427.520
2999 427.540
3000 427.650
3001 427.790
3002 427.820
3003 428.030
3004ABC 428.09011/02/MAInstitut - Joan Salvat i Papasseit (Barcelona)0,3311/04
3005 428.160
3006 428.180
3007 428.250
3008 428.330
3009 428.370
3010 428.380
3011 428.590
3012 428.610
3013 428.690
3014 428.700
3015 428.750
3016 428.850
3017 428.940
3018 429.180
3019 429.200
3020 429.220
3021 429.230
3022 429.550
3023 429.780
3024 430.010
3025 430.060
3026 430.080
3027 430.090
3028 430.120
3029 430.130
3030 430.140
3031 430.180
3032 430.320
3033 430.550
3034 430.670
3035 430.710
3036 430.830
3037 430.860
3038 431.050
3039 431.150
3040 431.190
3041 431.250
3042 431.260
3043 431.270
3044 431.370
3045 431.460
3046 431.740
3047 431.900
3048 431.980
3049 432.210
3050 432.290
3051 432.480
3052 432.560
3053 432.740
3054 432.760
3055 432.910
3056 432.960
3057 433.050
3058 433.130
3059 433.180
3060 433.540
3061 433.580
3062 433.620
3063 433.690
3064 433.800
3065LAG 433.83031/01/LCInstitut - Consell de Cent (Barcelona)0,786614/02
=LAG 433.83014/03/LCInstitut - Lluís Vives (Barcelona)0,3330/06
3066 434.390
3067 434.600
3068 434.700
3069 435.180
3070 435.430
3071 435.650
3072 435.830
3073 435.860
3074 435.990
3075PGA 436.00009/05/MAST 0108 (Consorci-Barcelona)0,3313/06
3076 436.020
3077 436.030
3078 436.410
3079 436.730
3080 436.790
3081 436.860
3082 436.880
3083 437.430
3084 438.570
3085 439.720
3086 439.730
3087 439.740
3088 439.770
3089 439.800
3090 439.860
3091 439.890
3092 440.190
3093 440.320
3094 440.480
3095 440.510
3096 440.540
3097 440.560
3098 440.650
3099 440.720
3100 440.770
3101 440.800
3102 440.870
3103 441.310
3104 441.320
3105 441.370
3106 441.430
3107 441.450
3108 441.500
3109 441.540
3110 441.710
3111 441.720
3112 441.740
3113 441.850
3114 441.860
3115 441.940
3116 441.980
3117 442.190
3118 442.210
3119 442.240
3120 442.280
3121 442.340
3122 442.360
3123 442.470
3124 442.500
3125 442.520
3126 442.550
3127 442.590
3128 442.650
3129 442.670
3130 442.750
3131 442.790
3132 442.860
3133 442.960
3134 443.100
3135 443.190
3136 443.310
3137 443.320
3138 443.390
3139 443.660
3140 444.030
3141 444.050
3142 444.060
3143 444.380
3144 444.410
3145 444.420
3146 444.440
3147 444.480
3148 444.520
3149 444.540
3150 444.570
3151 444.610
3152 444.620
3153 444.750
3154 444.800
3155 444.810
3156 444.830
3157 444.960
3158 445.140
3159 445.290
3160 445.360
3161 445.510
3162 445.530
3163 445.590
3164 445.600
3165 445.690
3166 445.700
3167 445.720
3168 445.800
3169 445.930
3170 446.010
3171 446.030
3172 446.050
3173 446.060
3174 446.120
3175 446.190
3176 446.270
3177 446.490
3178 446.550
3179 446.570
3180 446.710
3181 446.780
3182 446.810
3183 446.950
3184 446.990
3185 447.100
3186 447.270
3187 447.350
3188 447.480
3189 447.890
3190 447.910
3191 448.070
3192 448.080
3193 448.310
3194 448.360
3195 448.430
3196 448.560
3197 448.580
3198 448.760
3199 448.790
3200 448.900
3201 448.910
3202 448.980
3203 449.370
3204 449.500
3205 449.760
3206 449.920
3207 450.040
3208 450.160
3209 450.270
3210 450.300
3211 451.490
3212 451.510
3213 451.570
3214 451.760
3215 452.000
3216 452.170
3217 452.340
3218 452.360
3219 452.380
3220 452.440
3221 452.830
3222 453.280
3223 454.560
3224 454.580
3225 454.620
3226 455.010
3227 455.020
3228 455.110
3229 455.130
3230 455.230
3231MMDN 455.47011/03/511Institut - Mare de Déu de la Mercè (Barcelona)0,866628/03
3232 455.750
3233 455.800
3234 456.580
3235 463.270
3236 464.690
3237 464.740
3238 464.890
3239 465.020
3240 465.080
3241RBR 465.11028/08/507Institut - Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet)0,5031/08
3242 465.150
3243 465.300
3244 465.330
3245 465.570
3246 465.700
3247 465.760
3248 465.770
3249 465.780
3250 465.940
3251 465.950
3252 465.990
3253JCGS 466.04025/03/606Institut - Escola del Treball (Barcelona)0,5011/04
3254 466.070
3255 466.210
3256 466.230
3257 466.260
3258 466.300
3259 466.330
3260 466.350
3261 466.360
3262 466.390
3263 466.610
3264 466.640
3265 466.770
3266 466.950
3267 467.150
3268 467.390
3269 467.450
3270 467.510
3271 467.520
3272 467.770
3273 468.190
3274 468.310
3275 468.840
3276 469.000
3277 469.010
3278 469.190
3279 469.290
3280 469.310
3281 469.470
3282 469.480
3283 469.570
3284 469.630
3285 469.770
3286 469.860
3287 470.050
3288 470.070
3289 470.100
3290 470.140
3291 470.170
3292 470.330
3293 470.370
3294 470.390
3295 470.810
3296 470.820
3297 470.990
3298 471.100
3299 471.230
3300 471.350
3301 471.610
3302 471.920
3303 471.930
3304 471.980
3305 471.990
3306 472.000
3307 472.110
3308 472.180
3309 472.450
3310 472.540
3311 472.600
3312 472.710
3313 472.780
3314 472.870
3315 472.970
3316 473.070
3317 473.160
3318 473.290
3319 473.440
3320 473.590
3321 473.940
3322 474.050
3323 474.160
3324 474.170
3325 474.260
3326 474.440
3327 474.520
3328 474.550
3329 474.680
3330 474.710
3331 474.870
3332 475.070
3333 475.080
3334JTC 475.16006/05/193EOI - Barcelona-Vall d'Hebron (Barcelona)0,786615/06
3335 475.200
3336 475.300
3337 475.510
3338 475.760
3339 475.900
3340 475.940
3341 476.120
3342 476.250
3343 476.270
3344 476.410
3345 476.550
3346 476.660
3347 476.670
3348 476.690
3349 476.730
3350 476.820
3351 476.840
3352 476.850
3353 476.990
3354 477.060
3355 477.220
3356 477.460
3357 477.540
3358 477.650
3359 477.680
3360 477.780
3361 477.790
3362 477.840
3363 477.950
3364 477.970
3365 477.980
3366 478.040
3367 478.180
3368 478.260
3369 478.290
3370 478.330
3371 478.460
3372 478.610
3373 478.700
3374 478.710
3375 478.730
3376 479.260
3377 479.270
3378 479.370
3379 479.460
3380 479.470
3381 479.570
3382 479.640
3383 479.660
3384 480.010
3385 480.030
3386 480.070
3387 480.110
3388 480.160
3389 480.500
3390 480.550
3391 480.760
3392 480.810
3393 480.840
3394 480.850
3395 480.930
3396 480.950
3397 481.410
3398 481.550
3399 481.710
3400 481.980
3401 482.030
3402 482.040
3403 482.080
3404 482.130
3405 482.220
3406 482.240
3407 482.270
3408 482.430
3409 482.490
3410 482.500
3411 482.560
3412 482.610
3413 482.630
3414 482.690
3415 482.720
3416 482.800
3417 482.820
3418 482.890
3419 483.000
3420 483.070
3421 483.080
3422 483.090
3423 483.350
3424 483.460
3425 483.580
3426 483.730
3427 483.740
3428 483.760
3429 483.840
3430 484.050
3431 484.180
3432 484.420
3433 484.440
3434 484.590
3435 484.660
3436 484.780
3437 484.970
3438 485.720
3439 485.920
3440 485.930
3441 486.040
3442 486.250
3443 486.390
3444 486.610
3445 486.720
3446 487.010
3447 487.090
3448 487.200
3449 487.380
3450 487.510
3451 487.570
3452 487.920
3453 488.050
3454 488.610
3455 488.640
3456 488.650
3457 488.940
3458 488.950
3459 489.010
3460 489.030
3461 489.100
3462 489.450
3463EMBA 489.48017/01/507Institut - Poblenou (Barcelona)0,3330/06
3464 489.490
3465 489.570
3466 489.860
3467 490.010
3468 490.040
3469 490.320
3470 490.460
3471 490.930
3472 491.110
3473 491.210
3474 491.240
3475 491.290
3476 493.910
3477 494.080
3478 494.410
3479 495.110
3480 495.610
3481 496.000
3482 496.460
3483 496.510
3484 496.520
3485 496.580
3486 496.690
3487 496.780
3488 496.820
3489 496.960
3490 497.080
3491 497.300
3492 497.400
3493 497.730
3494 497.840
3495 497.870
3496 497.890
3497 500.870
3498 500.950
3499 501.500
3500 501.590
3501 501.630
3502 502.000
3503 502.950
3504 503.070
3505 503.160
3506 503.170
3507 503.260
3508 503.320
3509 503.360
3510 503.370
3511 503.590
3512 503.630
3513 503.700
3514 503.800
3515 503.840
3516 503.890
3517 503.970
3518 504.120
3519 504.330
3520 506.100
3521 514.200
3522 521.330
3523 522.220
3524 522.460

Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.

La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.

Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat o trucar a ustecstes 93 302 76 06

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (7682)