Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés

borsa1314

USTEC·STEs

Consulta la llista d'interins per especialitats

Departament: criteris per l'adjudicació de places durant el curs

Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu enviar un mail a anna@sindicatnet.cat

SSTT: 4 - ESPECIALITAT: PRI

1VO,S 47025/07PEF08024832 - FITXA131/08
2CG,MG 1.12025/07PRI08061181 - FITXA131/08
3BP,I 1.14025/07INF08024066 - FITXA131/08
4VR,JD 1.31025/07INF08019745 - FITXA131/08
5NM,MC 1.44025/07INF08066051 - FITXA131/08
6CL,MM 1.48025/07PRI08034898 - FITXA131/08
7SR,MJ 1.55025/07INF08030224 - FITXA131/08
8SS,C 1.66025/07PRI08034485 - FITXA131/08
9AD,R 2.87025/07PRI08032521 - FITXA131/08
10MV,MT 3.01025/07INF08023921 - FITXA131/08
11PR,MC 3.08025/07INF08030315 - FITXA131/08
12NR,MC 3.28025/07INF08064143 - FITXA131/08
13GR,ME 3.30025/07INF08038314 - FITXA131/08
14GF,MM 3.46025/07INF08034382 - FITXA131/08
15AP,M 3.73025/07PRI08028931 - FITXA131/08
16 3.820
17BL,M 3.83025/07PRI08028783 - FITXA131/08
18 3.890
19CD,MA 4.20025/07PRI08024005 - FITXA131/08
20GR,T 4.66025/07AAP08023921 - FITXA131/08
21LR,MP 4.72025/07PRI08028928 - FITXA131/08
22CC,MD 4.85025/07INF08039653 - FITXA131/08
23TC,A 4.86025/07PEF08028928 - FITXA131/08
24CV,TM 4.94025/07INF08064143 - FITXA131/08
25SD,J 4.96025/07INF08034060 - FITXA131/08
26RM,MC 4.98025/07PRI08061154 - FITXA131/08
27FC,M 5.00025/07INF08015821 - FITXA131/08
28DCF,MM 5.08025/07INF08034485 - FITXA131/08
29ME,M 5.09025/07PRI08023979 - FITXA131/08
30ND,MA 5.18025/07PAN08039653 - FITXA131/08
31IC,M 5.35025/07INF08038171 - FITXA131/08
32SH,ML 5.39025/07PRI08028783 - FITXA131/08
33AVV 5.52010/09/PRIEscola - Santa Perpètua (Santa Perpètua de Mogoda)0,3330/06
34ML,JH 5.69025/07PRI08021636 - FITXA131/08
35PJ,C 5.86025/07PRI08015821 - FITXA131/08
36LV,MJ 6.43025/07PRI08030212 - FITXA131/08
37FL,MJ 6.48025/07PRI08030224 - FITXA131/08
38CD,F 6.50025/07PRI08030212 - FITXA131/08
39CG,ML 6.56025/07INF08034060 - FITXA131/08
40GJ,A 6.65025/07PRI08038171 - FITXA131/08
41SN,MC 7.05025/07PRI08024005 - FITXA131/08
42JP,M 7.20025/07AAP08038156 - FITXA131/08
43BV,S 7.21025/07PRI08024005 - FITXA131/08
44RO,MI 8.07025/07PAN08059871 - FITXA131/08
45ML,S 8.14025/07PRI08034382 - FITXA131/08
46DG,MI 8.19025/07PRI08038156 - FITXA131/08
47PL,J 8.30025/07PRI08033948 - FITXA131/08
48GB,X 8.31025/07PRI08034382 - FITXA131/08
49CF,MV 8.51025/07PAN08028931 - FITXA131/08
50RA,MT 8.63025/07INF08032351 - FITXA131/08
51FE,M 8.65025/07EES08064076 - FITXA131/08
52PC,J 9.15025/07PRI08034485 - FITXA131/08
53AA,E 9.44025/07UEE08043383 - FITXA131/08
54RC,AM 9.83025/07PEF08039653 - FITXA131/08
55BF,MJ 10.29025/07INF08028916 - FITXA131/08
56RC,MA 10.54025/0750808046669 - FITXA131/08
57UC,F 10.57025/07INF08061543 - FITXA131/08
58CG,C 10.71025/07PRI08034485 - FITXA131/08
59HC,MP 11.04025/07PRI08034382 - FITXA131/08
60MF,MC 11.07025/07PRI08029362 - FITXA131/08
61FH,J 11.11025/07PRI08061774 - FITXA131/08
=MARB 11.11028/08/MAInstitut - Ernest Lluch (Barcelona)131/08
62MV,D 11.52025/0762508046669 - FITXA131/08
63CP,I 11.61025/07PRI08029507 - FITXA131/08
64CM,L 11.81025/07PEF08038582 - FITXA131/08
65GB,MT 11.95025/07INF08019711 - FITXA131/08
66BA,RM 12.02025/07INF08043942 - FITXA131/08
67ML,L 12.30025/07INF08041234 - FITXA131/08
68SG,MC 12.62025/07INF08033948 - FITXA131/08
69MM,LE 12.65025/07INF08032351 - FITXA131/08
70RZ,MB 12.86025/07PAN08023921 - FITXA131/08
71AM,M 12.90025/07PMU08041210 - FITXA131/08
72RQ,MT 13.55025/07UEE08034060 - FITXA131/08
73GE,I 13.60025/07PRI08054058 - FITXA131/08
74EM,MA 13.61025/0762508053182 - FITXA131/08
75NO,MA 13.77025/07INF08067582 - FITXA131/08
76CC,MC 13.90025/07INF08032351 - FITXA131/08
77SQ,M 13.95025/07INF08043437 - FITXA131/08
78 14.100
79IP,MD 14.61025/07PSI08054174 - FITXA131/08
80RF,MS 14.76025/07PAN08023554 - FITXA131/08
81DV,E 14.81025/07PRI08043361 - FITXA131/08
82BG,RM 14.86025/07INF08034485 - FITXA131/08
83XO,MM 15.17025/07EES08041611 - FITXA131/08
84RM,MT 15.52025/07PRI08028931 - FITXA131/08
85GM,MP 15.53025/07INF08042895 - FITXA131/08
86PM,L 15.60025/07PRI08028916 - FITXA131/08
=RNT 15.60028/08/PRIEscola - Pompeu Fabra (Mollerussa)0,5031/08
87GS,R 15.63025/07PMU08033948 - FITXA131/08
88GP,S 15.79025/07PRI08066048 - FITXA131/08
89FV,MP 16.04025/07EES08030212 - FITXA131/08
90SR,MD 16.07025/07INF08034382 - FITXA131/08
91VG,I 16.55025/07INF08038171 - FITXA131/08
92RD,R 17.04025/07PMU08034485 - FITXA131/08
93TS,N 17.14025/07PRI08066048 - FITXA131/08
94BP,MC 17.44025/07PRI08028916 - FITXA131/08
95 17.670
96CC,A 17.97025/07PEF08028916 - FITXA131/08
97 18.230
98JE,N 19.31025/07PAN08062742 - FITXA131/08
99VB,S 19.32025/0750808053182 - FITXA131/08
100AG,AB 19.35025/07PMU08028990 - FITXA131/08
101RB,M 19.85025/07PAN08034394 - FITXA131/08
102LS,C 20.00025/07EES08028436 - FITXA131/08
=MPO 20.00028/08/INFEscola - Mare de Déu de Talló (Bellver de Cerdanya)0,8330/06
103MR,S 20.04025/07PEF08034382 - FITXA131/08
104TL,MN 20.15025/07PEF08053406 - FITXA131/08
105FM,J 20.29025/07PRI08043361 - FITXA131/08
106RT,JC 20.31025/07PMU08023979 - FITXA131/08
107DD,C 20.36025/07PMU08032521 - FITXA131/08
108SN,F 20.81025/07PEF08024042 - FITXA131/08
109RG,RM 21.09025/07INF08028916 - FITXA131/08
110LS,X 21.10025/07EES08064118 - FITXA131/08
111SS,E 21.44025/07PEF08035696 - FITXA131/08
112 21.880
113GR,AM 22.19025/07INF08061543 - FITXA131/08
114CC,MP 22.29025/07PAN08030200 - FITXA131/08
115RV,MM 22.40025/07PMU08062742 - FITXA131/08
116RS,R 22.91025/07EES08030224 - FITXA131/08
117SC,RE 23.02025/07INF08034485 - FITXA131/08
118GM,E 23.03025/07PRI08021636 - FITXA131/08
119MD,MC 23.43025/07EES08034060 - FITXA131/08
120RC,AM 23.54025/07PRI08035283 - FITXA131/08
121LS,C 24.06025/07INF08028990 - FITXA131/08
122MO,R 24.07025/07PMU08019745 - FITXA131/08
123SA,MI 24.39025/07PRI08023542 - FITXA131/08
124BL,I 24.77025/07ADC08054873 - FITXA131/08
125CE,M 24.85025/07INF08038156 - FITXA131/08
126CS,M 25.17025/07ALL08039896 - FITXA131/08
127BT,AM 25.20025/07PAN08053601 - FITXA131/08
128JM,C 25.73025/07PRI08015821 - FITXA131/08
129RM,MM 25.85025/07PMU08040400 - FITXA131/08
130JZ,M 26.01025/07INF08028990 - FITXA131/08
131SC,N 26.09025/07UEE08024790 - FITXA131/08
132MM,P 26.12025/07EES08039653 - FITXA131/08
133BH,E 26.56025/07EES08064076 - FITXA131/08
134GF,C 26.73025/07ALL08030194 - FITXA131/08
135PR,L 26.95025/07EES08034229 - FITXA131/08
136SP,MD 26.98025/07FQ08045562 - FITXA131/08
137GR,L 27.18025/07PRI08028916 - FITXA131/08
138RD,S 27.44025/07PEF08066051 - FITXA131/08
139HST 27.50030/08/PANEscola - Saltells (Cerdanyola del Vallès)130/06
140GS,I 27.72025/07PMU08061154 - FITXA131/08
141GA,I 28.01025/07INF08030224 - FITXA131/08
142GB,E 28.15025/07PAN08061181 - FITXA131/08
143JG,J 28.30025/07EES08024856 - FITXA131/08
144NG,ME 28.81025/07PRI08057229 - FITXA131/08
=MENG 28.81004/10/PRIEscola - Turó de Guiera (Cerdanyola del Vallès)0,866614/10
=VME 28.81028/08/MUSec. d'Institut - Joan Triadú (Ribes de Freser)0,5031/08
145SA,MA 28.94025/07PSI08037176 - FITXA131/08
146AA,L 29.05025/0762508031861 - FITXA131/08
147NN,A 29.20025/07PMU08015821 - FITXA131/08
148PM,A 29.33025/07PRI08015821 - FITXA131/08
149UV,S 29.51025/07PRI08030662 - FITXA131/08
150MA,M 29.58025/07PSI08034035 - FITXA131/08
151BC,M 29.61025/07PAN08015077 - FITXA131/08
152JBV 29.73030/08/PRIEscola - Bonavista (Castellar del Vallès)131/08
153MAAM 29.96030/08/PRIEscola - Isaac Peral (Terrassa)0,8330/06
154RR,S 30.29025/07PEF08028990 - FITXA131/08
155CD,MT 30.30025/07PMU08028928 - FITXA131/08
156RR,MJ 30.95025/07INF08038314 - FITXA131/08
157RE,A 31.11025/07EES08022872 - FITXA131/08
158BC,J 31.22025/07PRI08030285 - FITXA131/08
159PR,B 31.25025/07INF08030224 - FITXA131/08
160GF,L 31.77025/07INF08038314 - FITXA131/08
161BJ,J 32.03025/07PEF08030224 - FITXA131/08
162TP,M 32.40025/07INF08030285 - FITXA131/08
163EMTA 32.48030/08/INFEscola - Collserola (Cerdanyola del Vallès)130/06
164VRS 32.69030/08/PRIEscola - La Nova Electra (Terrassa)131/08
165VE,E 32.75025/07PMU08024856 - FITXA131/08
166CC,MJ 32.98025/07PEF08064143 - FITXA131/08
167LJV 33.13030/08/INFEscola - França (Terrassa)130/06
168SM,B 33.40025/07AAP08030789 - FITXA131/08
169NR,N 33.71025/07INF08067594 - FITXA131/08
170LC,MC 33.85025/07EES08062626 - FITXA131/08
171ESD 33.90030/08/INFEscola - Pere Viver i Aymerich (Terrassa)130/06
172JFV 34.79030/08/PRIEscola - Anselm Clavé (Ripollet)131/08
173PF,N 34.96025/07PEF08034060 - FITXA131/08
174PB,M 34.99025/07EES08024789 - FITXA131/08
175GT,X 35.22025/07PRI08034060 - FITXA131/08
176CG,J 35.31025/0762508046724 - FITXA131/08
177MJSM 35.81030/08/INFEscola - Pins del Vallès (Sant Cugat del Vallès)0,926630/06
178RB,M 35.98025/07INF08021636 - FITXA131/08
179CM,J 36.16025/07EES08024005 - FITXA131/08
180LO,A 36.25025/07EES08044648 - FITXA131/08
181MA,D 36.40025/07PEF08024066 - FITXA131/08
=ARS 36.40028/08/PRIEscola - Els Aubis - ZER Riu Set (L'Albi)0,5031/08
182OU,A 36.62025/07EES08066051 - FITXA131/08
183MM,A 36.78025/07PAN08032348 - FITXA131/08
184PJ,E 37.13025/07PEF08024844 - FITXA131/08
185PP,D 37.22025/07PAN08032348 - FITXA131/08
186JAC 37.66030/08/PRIEscola - Joan Torredemer Canela (Matadepera)131/08
187BP,M 37.73025/07INF08021636 - FITXA131/08
188EMG 37.78030/08/INFEscola - Escursell i Bartalot (Ripollet)0,926630/06
189LSG 37.94030/08/PRIEscola - Roureda (Sabadell)131/08
190GCA 38.17030/08/PRIEscola - Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès)131/08
191MEGV 38.75030/08/PRIEscola - Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès)131/08
192SFA 38.80030/08/INFEscola - Rivo Rubeo (Rubí)0,926630/06
193ELV 38.87030/08/PRIEscola - Schola (Rubí)131/08
194MC,N 38.88025/07FR08030340 - FITXA131/08
195GF,E 39.06025/07PRI08032348 - FITXA131/08
196SH,J 39.30025/07PEF08055105 - FITXA131/08
197BB,E 39.44025/07PMU08035283 - FITXA131/08
198CZ,S 39.51025/07EES08038314 - FITXA131/08
199MDMS 39.89030/08/PRIEscola - Ribatallada (Sabadell)131/08
200VM,MJ 40.00025/07PEF08034060 - FITXA131/08
201GP,FJ 40.06025/07PMU08062754 - FITXA131/08
202SP,R 40.15025/07INF08067247 - FITXA131/08
=MLVD 40.15028/08/PRIEscola - Ramón y Cajal (Barcelona)0,5031/08
203RC,MM 40.17025/07EES08028746 - FITXA131/08
204PJ,A 40.69025/07PEF08023921 - FITXA131/08
205RM,OM 40.96025/07EES08060757 - FITXA131/08
206NG,AD 41.02025/07EES08030662 - FITXA131/08
207MBCR 41.08030/08/PRIEscola - Miquel Martí i Pol (Sabadell)0,926630/06
208MMGR 41.20030/08/PRIEscola - Pere Viver i Aymerich (Terrassa)0,926630/06
209FP,EM 41.35025/07EES08023979 - FITXA131/08
210BR,J 41.57025/07PEF08038314 - FITXA131/08
211CB,K 41.64025/07PMU08067201 - FITXA131/08
212BMS 41.71030/08/PRIEscola - Font de l'Alba (Terrassa)0,926630/06
213MPPC 41.87030/08/PRIEscola - Les Arenes (Terrassa)0,926630/06
214FBS 42.27030/08/PRIEscola - Els Pinetons (Ripollet)0,926630/06
215MPDS 42.44030/08/PRIEscola - Las Seguidillas (Badia del Vallès)0,5031/08
216MCSM 42.54030/08/PRIEscola - Serra de l'Obac (Terrassa)0,8330/06
217AM,P 42.56025/07PEF08015077 - FITXA131/08
218 42.840difdif
219GJ,F 42.99025/07PRI17008080 - FITXA131/08
=LSB 42.99028/08/INFEscola - El Sagrer (Barcelona)0,5031/08
220ELM 43.02030/08/INFEscola - Schola (Rubí)0,8327/06
=RMB 43.02028/08/PRIEscola - Pompeu Fabra (Llançà)131/08
221SMCM 43.06030/08/PRIEscola - Cifuentes (Sabadell)0,8330/06
222FP,MM 43.36025/07AAP08038171 - FITXA131/08
223MPC 43.41010/09/INFEscola - Pins del Vallès (Sant Cugat del Vallès)0,3330/06
224LG,J 44.53025/07PEF08034898 - FITXA131/08
225VL,M 44.59025/07EES08064027 - FITXA131/08
226JMVF 44.91010/09/INFEscola - Joan Montllor (Sabadell)131/08
227MOL 46.09010/09/PRIEscola - Mossèn Cinto Verdaguer (Rubí)130/06
228MCCR 46.27030/08/INFEscola - Marta Mata (Barberà del Vallès)0,8330/06
229MDCL 46.30010/09/PRIEscola - Amadeu Vives (Sabadell)130/06
230DMJ 46.77030/08/PEFEscola - El Martinet (Ripollet)130/06
231PS,S 47.60025/07PEF08001731 - FITXA131/08
232MH,J 48.11025/07PEF08054824 - FITXA131/08
233MM,A 48.18025/07PEF08034461 - FITXA131/08
234GS,L 48.54025/07EES08030662 - FITXA131/08
235MF,N 48.75025/07EES08062742 - FITXA131/08
236MBP 48.76010/09/SECREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Badia)130/06
237BOG 49.07010/09/INFEscola - Montessori (Rubí)130/06
238CRM 49.10030/08/PRIEscola - Turó de Can Mates (Sant Cugat del Vallès)0,8330/06
239MPGL 50.00030/08/PRIEscola - Ciutat d'Alba (Sant Cugat del Vallès)0,8330/06
240MPPG 50.11030/08/PRIEscola - Torreguitart (Sabadell)0,8330/06
241NSG 50.35030/08/PRIEscola - Joanot Alisanda (Sabadell)0,8330/06
242MCR 50.39030/08/PRIEscola - Can Cladellas (Palau-solità i Plegamans)0,8330/06
=MPRM 50.39028/08/PRIEscola - Josep Madrenys (Vilobí d'Onyar)0,8331/08
243AP,A 50.40025/07PMU08064064 - FITXA131/08
244DBB 50.56028/08/PRIEscola - L'Aixart (Cervià de Ter)0,8331/08
245GM,M 50.62025/07PMU08024844 - FITXA131/08
246EPV 50.90010/09/INFEscola - Font de l'Orpina (Vacarisses)130/06
247ST,A 51.32025/07PAN08024005 - FITXA131/08
248PV,A 51.58025/07PEF08022677 - FITXA131/08
=DMV 51.58028/08/CNInstitut - La Sedeta (Barcelona)131/08
249SR,A 51.88025/0750808046724 - FITXA131/08
=ABLC 51.88028/08/PRIEscola - Esteve Carles (Lloret de Mar)0,5031/08
250PF,A 52.44025/07EES08054368 - FITXA131/08
251ABGL 52.91010/09/PRIEscola - Andreu Castells (Sabadell)130/06
=ABGL 52.91015/10/PRIEscola - Francesc Aldea i Pérez (Terrassa)0,866625/11
=ABGL 52.91025/10/PRIEscola - Josep Maria Folch i Torres (Palau-solità i Plegamans)0,866604/11
=ABGL 52.91022/11/PRIEscola - Can Sorts (Sentmenat)0,866602/12
=ABGL 52.91003/12/PRIEscola - Mitja Costa (Montcada i Reixac)0,866611/12
=ABGL 52.91010/01/PRIEscola - El Viver (Montcada i Reixac)0,866606/02
252MMTM 52.99030/08/PRIEscola - Mare de Déu de Montserrat (Castellbisbal)0,8330/06
253MSSC 53.10030/08/PRIEscola - Pau Casals (Rubí)0,8330/06
254CFP 53.34010/09/PRIEscola - L'Olivera (Sant Cugat del Vallès)130/06
255SCS 53.47010/09/PRIEscola - Els Pinetons (Ripollet)130/06
256JSF 53.59030/08/PRIEscola - Font Freda (Montcada i Reixac)0,8330/06
257MVTF 53.64030/08/PRIEscola - Taula Rodona (Sant Quirze del Vallès)0,8330/06
258MCSC 54.12030/08/PRIEscola - Pere Calders (Polinyà)0,8330/06
259PO,N 54.13025/07PMU08055105 - FITXA131/08
260PR,E 54.15025/07PRI08023921 - FITXA131/08
261SS,Y 54.24025/07EES08054368 - FITXA131/08
262SM,R 54.29025/07PRI08030224 - FITXA131/08
263JA,V 54.33025/07PRI08061181 - FITXA131/08
264RG,C 54.53025/07PAN08021636 - FITXA131/08
265PC,A 54.68025/07INF08038171 - FITXA131/08
266ETM 55.00010/09/508Institut - Montserrat Roig (Terrassa)0,866630/06
267HL,J 55.02025/07PRI08029374 - FITXA131/08
268PF,MC 55.04025/07PAN08028928 - FITXA131/08
269VIPH 55.05030/08/PRIEscola - Ramon Llull (Rubí)0,8330/06
270JJ,M 55.09025/07PRI08028229 - FITXA131/08
271CB,MC 55.18025/07PAN08054824 - FITXA131/08
272MJAF 55.29010/09/PRIEscola - 25 de Setembre (Rubí)0,866631/01
273VIH 55.34030/08/PRIEscola - del Bosc (Rubí)0,8330/06
274RTR 55.35030/08/PEFEscola - Turó de Guiera (Cerdanyola del Vallès)0,8330/06
275PQ,RL 55.37025/07PAN08024807 - FITXA131/08
276JJRC 55.40010/09/PEFEscola - Joan Sallarès i Pla (Sabadell)0,866631/01
277GA,D 55.57025/07PMU08030194 - FITXA131/08
278MAT 55.59030/08/PRIEscola - Mossèn Cinto Verdaguer (Rubí)0,5031/08
279CRB 55.82030/08/EESEscola - Arraona (Sabadell)130/06
280 55.960difdif
281YDO 56.03010/09/EESCEE - Francesc Bellapart (Sabadell)130/06
=YDO 56.03021/02/EESEscola - Catalunya (Sant Cugat del Vallès)0,866604/03
282CN,J 56.83025/07PMU08021636 - FITXA131/08
=SPP 56.83028/08/PRIEscola - Torres Jonama (Mont-ras)0,8331/08
283GAG 56.88010/09/INFEscola - El Martinet (Ripollet)130/06
=PCD 56.88028/08/PRIEscola - Dolors Monserdà-Santapau (Barcelona)0,5031/08
284SPF 57.10010/09/EESCEE - Francesc Bellapart (Sabadell)130/06
=SGS 57.10028/08/ANInstitut - Vallvera (Salt)131/08
285 57.330
286AF,I 57.89025/07INF08067594 - FITXA131/08
287MHB 57.90010/09/PEFEscola - Sant Llorenç del Munt (Terrassa)0,866631/12
288AMR 58.15030/08/PSIInstitut - Cavall Bernat (Terrassa)0,5031/08
289MAGG 58.74030/08/PRIEscola - El Turó (Montcada i Reixac)0,8330/06
290MAS 58.90030/08/PRIEscola - França (Terrassa)0,5031/08
291GMCC 58.97010/09/PRIEscola - Enxaneta (Terrassa)0,866630/06
292VLG 58.98010/09/PEFEscola - Pilarín Bayés (Sant Quirze del Vallès)0,866615/10
=VLG 58.98007/01/PEFEscola - Concòrdia (Sabadell)0,866631/01
=VLG 58.98006/06/PEFEscola - Floresta (Sabadell)0,866623/06
293MLML 59.00010/09/PRIEscola - Schola (Rubí)0,866617/11
=MLML 59.00010/12/PRIEscola - Mossèn Cinto Verdaguer (Rubí)0,866603/01
294AMAG 59.31030/08/INFEscola - Can Serra (Barberà del Vallès)0,5031/08
295LMA 59.39010/09/PRIEscola - Miquel Martí i Pol (Barberà del Vallès)0,866630/06
296LBB 59.55030/08/PEFEscola - Palau (Palau-solità i Plegamans)0,5031/08
297SHP 59.63010/09/EESEscola - 25 de Setembre (Rubí)0,866631/01
298JAHT 59.64010/09/PEFEscola - Pablo Picasso (Barberà del Vallès)0,866609/10
=JAHT 59.64022/10/PEFEscola - Serraparera (Cerdanyola del Vallès)0,866608/11
=JAHT 59.64008/11/PEFEscola - Xarau (Cerdanyola del Vallès)0,866619/11
=JAHT 59.64019/11/PEFEscola - Escursell i Bartalot (Ripollet)0,866628/11
=JAHT 59.64029/11/PRIEscola - Mitja Costa (Montcada i Reixac)0,866612/12
=JAHT 59.64010/12/PRIEscola - Carles Buïgas (Cerdanyola del Vallès)0,866603/01
299EGP 59.94030/08/PRIEscola - Collserola (Cerdanyola del Vallès)0,5031/08
300ATS 60.10010/09/INFEscola - Arraona (Sabadell)0,866628/02
=ATS 60.10004/10/INFEscola - Pau Vila i Dinarès (Terrassa)0,866631/10
301ECM 60.14010/09/EESEscola - Germans Amat (Terrassa)0,866631/12
=ECM 60.14005/12/PRIEscola - Mas Rampinyo (Montcada i Reixac)0,866623/12
=ECM 60.14007/01/EESEscola - Espronceda (Sabadell)131/08
302JGP 60.18030/08/PRIEscola - Espronceda (Sabadell)0,5031/08
303MSI 60.31030/08/PSIInstitut - Agustí Serra i Fontanet (Sabadell)131/08
304ANC 60.49030/08/625Institut - Ribot i Serra (Sabadell)0,8330/06
305ALZ 60.81010/09/INFEscola - de Can Llong (Sabadell)0,866607/01
=ALZ 60.81021/01/INFEscola - Carles Buïgas (Cerdanyola del Vallès)0,866627/01
=ALZ 60.81028/01/INFEscola - Miquel Martí i Pol (Barberà del Vallès)0,866622/02
306LV,A 61.33025/07PRI08028916 - FITXA131/08
307 61.640
308SS,C 62.07025/07UEE08023955 - FITXA131/08
309RMM 62.14010/09/INFEscola - Joan Maragall (Rubí)0,866631/12
=MMN 62.14028/08/PRIEscola - Ginesta (Vilanova i la Geltrú)0,8330/06
310GM,A 62.44025/07INF08022872 - FITXA131/08
311FCP 62.46030/08/INFEscola - Ramón y Cajal (Terrassa)0,5031/08
312LGR 62.54010/09/INFEscola - Can Llobet (Barberà del Vallès)0,866631/12
=LGR 62.54027/05/PRIEscola - Santiga (Santa Perpètua de Mogoda)0,866621/06
313 62.790
314IDT 62.87010/09/PRIEscola - L'Olivera (Sant Cugat del Vallès)0,866622/12
=IDT 62.87010/01/PRIEscola - Carles Buïgas (Cerdanyola del Vallès)131/08
315RPM 63.01010/09/PRIEscola - Miquel Martí i Pol (Barberà del Vallès)0,866631/12
316GFF 63.07030/08/EESEscola - Elisa Badia (Barberà del Vallès)0,8330/06
317MTPA 63.22010/09/INFEscola - Mestre Pla (Castellar del Vallès)0,866631/12
318CMM 63.31030/08/PEFEscola - Gaudí (Sabadell)0,5031/08
319MPC 63.42010/09/INFEscola - Pablo Picasso (Barberà del Vallès)0,866631/12
320MRG 63.79010/09/PRIEscola - La Roda (Terrassa)0,866624/01
=MRG 63.79028/01/PRIEscola - Sant Esteve (Castellar del Vallès)131/08
321TBM 64.26010/09/INFEscola - Bisbat d'Egara (Terrassa)0,866631/12
322MLC 64.57010/09/INFEscola - Pau Vila i Dinarès (Terrassa)0,866631/12
=MLC 64.57004/02/INFEscola - La Roda (Terrassa)0,866617/02
=MLC 64.57014/02/INFEscola - Bisbat d'Egara (Terrassa)0,866624/02
323SMA 65.21010/09/PRIEscola - Taula Rodona (Sant Quirze del Vallès)0,866616/12
324MML 65.48030/08/PRIEscola - Antoni Ubach i Soler (Terrassa)0,5031/08
=ISR 65.48028/08/PSIInstitut - Alexandre Satorras (Mataró)131/08
325NRS 65.69010/09/PRIEscola - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)0,866604/10
=NRS 65.69004/03/PRIEscola - Juan Ramón Jiménez (Sabadell)0,866617/03
=NRS 65.69001/04/PRIEscola - Pablo Picasso (Barberà del Vallès)0,866617/04
=NRS 65.69025/04/PRIEscola - Pau Casals (Vacarisses)130/06
=MJGP 65.69028/08/508Institut - Salvador Seguí (Barcelona)0,926630/06
326SST 65.71030/08/PRIEscola - La Romànica (Sabadell)0,5031/08
327CAL 65.79010/09/EFInstitut - Les Termes (Sabadell)0,866618/09
328CC 65.98030/08/PRIEscola - Can Llobet (Barberà del Vallès)0,5031/08
329MCS 66.10010/09/PRIEscola - La Roda (Terrassa)0,866619/01
330SAC 66.22030/08/INFEscola - El Viver (Montcada i Reixac)0,5031/08
331EJG 66.81030/08/LEInstitut - de Viladecavalls (Viladecavalls)0,5031/08
332YSV 66.90010/09/EESEscola - Pau Vila i Dinarès (Terrassa)0,866631/12
333ARG 67.31010/09/INFEscola - Tiana de la Riba (Ripollet)0,866610/10
=ARG 67.31022/10/INFEscola - El Viver (Montcada i Reixac)0,866631/10
=ARG 67.31007/01/INFEscola - Serraparera (Cerdanyola del Vallès)131/08
334FHS 67.62010/09/INFEscola - Font Rosella (Sabadell)0,866621/12
=FHS 67.62007/01/INFEscola - Ponent (Terrassa)0,866617/01
=FHS 67.62001/04/INFEscola - Carles Buïgas (Cerdanyola del Vallès)0,866611/04
=FHS 67.62022/04/INFEscola - Montessori (Rubí)130/06
335NPT 67.87010/09/EESEscola - Roser Capdevila (Terrassa)0,866606/10
336ERL 67.97010/09/INFEscola - Teresa Altet (Rubí)0,866611/10
=ERL 67.97022/10/INFEscola - Francesc Aldea i Pérez (Terrassa)0,866604/11
337DMS 68.10010/09/PRIEscola - Marià Galí Guix (Terrassa)0,866631/12
338CVR 68.30030/08/EESEscola - Pablo Picasso (Barberà del Vallès)0,8330/06
339AMJ 68.33010/09/PRIEscola - Enxaneta (Terrassa)0,866629/12
340CCP 68.68030/08/EESEscola - Pi d'en Xandri (Sant Cugat del Vallès)0,5031/08
341RG,L 68.78025/07PMU08043361 - FITXA131/08
342SVV 69.04030/08/PRIEscola - Gassó i Vidal (Ripollet)0,5031/08
343MMG 69.13030/08/PRIEscola - President Salvans (Terrassa)0,5031/08
344JEL 69.23010/09/PEFEscola - Arraona (Sabadell)0,866630/11
345AVM 69.51030/08/PRIEscola - Jaume Ferran i Clua (Sant Cugat del Vallès)0,5031/08
346CCV 69.84010/09/PEFEscola - Serra de l'Obac (Terrassa)0,866631/12
347ABGS 70.42030/08/625Institut - La Serreta (Rubí)0,5031/08
348RM,J 70.44025/07PRI08028916 - FITXA131/08
349AGG 70.85030/08/PRIEscola - Pau Casals (Sabadell)0,5031/08
350MTNL 70.91030/08/EESEscola - Serraparera (Cerdanyola del Vallès)0,5031/08
351RMCP 71.42010/09/PRIEscola - La Romànica (Sabadell)0,866631/10
352GCV 71.96030/08/PRIEscola - Josep Maria Ginesta (Ripollet)0,5031/08
353MISA 72.01010/09/PRIEscola - Collserola (Sant Cugat del Vallès)0,866616/10
354MAG 72.07030/08/PRIEscola - Sant Julià (Sabadell)0,5031/08
355YSS 72.51010/09/PRIEscola - Can Serra (Barberà del Vallès)0,866631/10
=YSS 72.51001/10/PRIEscola - L'Olivera (Sant Cugat del Vallès)0,866611/10
356LFP 73.60010/09/PEFEscola - Serralavella (Ullastrell)0,866606/10
=MCPL 73.60028/08/PRIEscola - Vista Alegre (Mataró)0,5031/08
357MGF 74.78010/09/PRIEscola - Les Arenes (Terrassa)0,866603/12
=MGF 74.78022/04/PRIEscola - Andreu Castells (Sabadell)130/06
358 74.930
359JRJ 75.64010/09/INFEscola - La Trama (Sabadell)0,866609/11
=JRJ 75.64025/03/INFEscola - Catalunya (Sabadell)0,866607/04
360PS,MC 75.79025/07PRI08024807 - FITXA131/08
=RMYV 75.79028/08/CNInstitut - Consell de Cent (Barcelona)0,8330/06
361MV,I 75.91025/07PAN08023979 - FITXA131/08
362BPR 76.04030/08/PRIEscola - Joan Maragall (Sant Cugat del Vallès)0,5031/08
363GS,I 76.23025/07PMU08064143 - FITXA131/08
364SF,C 76.50025/07PMU08063734 - FITXA131/08
=CRC 76.50028/08/TECInstitut - Santa Eugènia (Girona)0,8331/08
365RM,F 76.55025/07INF08066048 - FITXA131/08
366MTBM 76.56030/08/EESEscola - Joan Blanquer (Castellar del Vallès)0,5031/08
367OR 76.60010/09/PRIEscola - Nostra Llar (Sabadell)0,866630/10
368DSG 77.06030/08/PRIEscola - Lanaspa-Giralt (Terrassa)0,5031/08
369RH,E 77.16025/07PRI08023921 - FITXA131/08
370EIC 77.19010/09/INFEscola - Roureda (Sabadell)0,866628/10
=EIC 77.19022/04/INFEscola - Arraona (Sabadell)0,866621/05
=EIC 77.19003/06/INFEscola - Pau Casals (Vacarisses)0,866616/06
371NNV 77.53010/09/PRIEscola - Font Freda (Montcada i Reixac)0,866631/12
=NNV 77.53020/09/PRIEscola - Andreu Castells (Sabadell)130/06
372CAR 77.96030/08/PRIEscola - L'Olivera (Sant Cugat del Vallès)0,5031/08
373AGA 77.98010/09/EESEscola - Enxaneta (Terrassa)0,866601/10
=AGA 77.98015/10/PRIEscola - Les Arenes (Terrassa)0,866613/11
374MARB 78.22010/09/INFEscola - Joaquim Blume (Sabadell)0,866611/10
=MARB 78.22025/04/INFEscola - Mas Boadella (Sabadell)0,866624/05
375CR,G 78.51025/07PRI08062626 - FITXA131/08
376ESJ 78.57010/09/PRIEscola - Pere Calders (Polinyà)0,866631/12
377PS,R 78.62025/07PMU08054836 - FITXA131/08
=MAR 78.62028/08/INFEscola - Primavera (Santa Coloma de Gramenet)0,8330/06
378 78.650
379AMD 79.01010/09/PRIEscola - Carles Buïgas (Cerdanyola del Vallès)0,866623/09
=AMD 79.01022/10/PRIEscola - Serra de l'Obac (Terrassa)0,866617/11
=AMD 79.01008/11/PSIInstitut - Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès)131/08
380LRI 79.22010/09/INFEscola - Catalunya (Sant Cugat del Vallès)0,866620/12
=LRI 79.22006/05/PRIEscola - La Nova Electra (Terrassa)0,866628/05
381ISC 79.27010/09/INFEscola - Rivo Rubeo (Rubí)0,866623/09
=ISC 79.27004/02/INFEscola - Saltells (Cerdanyola del Vallès)0,866628/02
=ISC 79.27001/04/INFEscola - Salvador Vinyals i Galí (Terrassa)0,866610/04
=ISC 79.27022/04/INFEscola - Mas Boadella (Sabadell)0,866621/05
=ISC 79.27020/05/INFEscola - Can Sorts (Sentmenat)0,866602/06
=ISC 79.27027/05/PRIEscola - Font de l'Alba (Terrassa)0,866609/06
=NTC 79.27028/08/508Institut - Montilivi (Girona)0,5031/08
382EVA 79.43030/08/PRIEscola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda)0,5031/08
383JPJ 79.64030/08/FIInstitut - de Sentmenat (Sentmenat)0,5031/08
384DBO 79.86010/09/PRIEscola - Sant Llorenç del Munt (Terrassa)0,866630/11
385ATL 79.93010/09/INFEscola - Lola Anglada (Sant Quirze del Vallès)0,866627/11
386SD,G 80.20025/07PMU08043437 - FITXA131/08
387DM,MD 80.48025/07PRI08023426 - FITXA131/08
388NPP 80.52030/08/EESEscola - Joaquim Blume (Sabadell)0,5031/08
389GL,MC 80.69025/07PMU08023980 - FITXA131/08
=LMM 80.69028/08/505Institut - Carles Vallbona (Granollers)0,5031/08
390MSC 80.71030/08/LEInstitut - Jonqueres (Sabadell)0,5031/08
391LQC 80.76030/08/PRIEscola - Nostra Llar (Sabadell)0,5031/08
392RGH 80.94010/09/INFEscola - Marta Mata (Barberà del Vallès)0,866622/12
=RGH 80.94006/05/PRIEscola - Ramón y Cajal (Terrassa)0,866616/05
=RGH 80.94030/05/INFEscola - Mossèn Cinto Verdaguer (Rubí)0,866625/06
393LRC 82.70030/08/INFEscola - Mas Rampinyo (Montcada i Reixac)0,5031/08
394GT,AM 82.71025/07AAP08039653 - FITXA131/08
395CB,S 82.90025/07PAN08057229 - FITXA131/08
396GG,M 83.05025/07PAN08024066 - FITXA131/08
397CTP 83.24030/08/PEFEscola - El Vallès (Terrassa)0,5031/08
398VAS 83.31030/08/PRIEscola - Roser Capdevila (Polinyà)0,5031/08
399GE,O 83.62025/07PRI08061181 - FITXA131/08
=XBS 83.62028/08/EESEscola - Mossèn Jacint Verdaguer (Barcelona)0,5031/08
400SEC 83.63010/09/PRIEscola - Ramon Llull (Rubí)0,866611/10
=SEC 83.63031/01/PEFEscola - Mestre Pla (Castellar del Vallès)0,866611/02
=SEC 83.63018/02/PRIEscola - Agustí Bartra (Terrassa)0,866617/03
401JDC 83.77030/08/PRIEscola - Andreu Castells (Sabadell)0,5031/08
402IHP 83.93030/08/PRIEscola - La Roda (Terrassa)0,5031/08
403MSB 83.96010/09/PRIEscola - Ciutat d'Alba (Sant Cugat del Vallès)0,866606/10
=MSB 83.96028/02/PRIEscola - Els Pinetons (Ripollet)0,866610/03
404CRT 84.01030/08/PRIEscola - Mas Boadella (Sabadell)0,5031/08
405TJB 84.07010/09/EESEscola - Floresta (Sabadell)0,866620/12
406SSM 84.17010/09/PRIEscola - Els Arenys (Castellbisbal)0,866631/12
407FV,E 84.31025/07INF08028928 - FITXA131/08
408CB,M 84.44025/07PEF08043437 - FITXA131/08
409SCR 84.61030/08/PRIEscola - Ponent (Terrassa)0,5031/08
410LVS 84.63010/09/PRIEscola - Santiga (Santa Perpètua de Mogoda)0,866631/12
411DSD 84.70010/09/GEInstitut - Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat del Vallès)0,866630/06
412MCP 84.85010/09/PRIEscola - Espronceda (Sabadell)0,866611/10
=MCP 84.85003/06/PRIEscola - Arraona (Sabadell)0,866616/06
413GF,S 84.90025/07PEF08021636 - FITXA131/08
414MGC 85.32010/09/PRIEscola - El Martinet (Ripollet)0,759930/06
415JFJ 85.40010/09/EESEscola - Turó de Guiera (Cerdanyola del Vallès)0,866621/12
416PP,J 85.45025/07PRI08024807 - FITXA131/08
417JASM 85.66030/08/EESEscola - Catalunya (Sabadell)0,5031/08
418LCL 85.75010/09/INFEscola - França (Terrassa)0,866611/10
419LSC 86.10010/09/INFEscola - Onze de Setembre (Sant Quirze del Vallès)0,866609/11
=LSC 86.10011/02/INFEscola - Can Cladellas (Palau-solità i Plegamans)0,866626/05
420ECC 86.20028/08/TECInstitut - Ramon Muntaner (Figueres)0,5031/08
421SDR 86.55010/09/EESEscola - Pau Casals (Sabadell)0,866631/10
422CJG 86.68010/09/INFEscola - Pere Calders (Polinyà)0,866607/10
=CJG 86.68004/03/INFEscola - del Bosc (Rubí)0,866617/03
423MBM 86.72010/09/SECREDA Jordi Perelló (Seu c: Sabadell)0,866615/11
=MBM 86.72010/12/ALLEscola - Onze de Setembre (Sant Quirze del Vallès)0,866623/12
424LCF 86.94010/09/EESCEE - Francesc Bellapart (Sabadell)0,866627/10
425MDAL 87.35010/09/EESEscola - Catalunya (Sant Cugat del Vallès)0,866605/10
=MDAL 87.35018/02/PRIEscola - Espronceda (Sabadell)0,866628/02
=MDAL 87.35007/03/PRIEscola - Reixac (Montcada i Reixac)130/04
426MDC 87.67010/09/EESEscola - Pi d'en Xandri (Sant Cugat del Vallès)0,866621/09
=MDC 87.67004/02/EESCEE - Francesc Bellapart (Sabadell)0,866602/03
427JBM 87.71010/09/PRIEscola - Mas Boadella (Sabadell)0,866611/10
=JBM 87.71031/01/PRIEscola - Can Sorts (Sentmenat)131/08
428EMA 87.90010/09/INFEscola - Ginesta (Matadepera)0,866629/10
=EMA 87.90011/03/PRIEscola - Elvira Cuyàs (Montcada i Reixac)0,866604/04
=EMA 87.90030/05/INFEscola - Els Aigüerols (Santa Perpètua de Mogoda)0,866612/06
429EGL 87.96010/09/INFEscola - Can Sorts (Sentmenat)0,866611/10
430POR 88.04010/09/PRIEscola - Germans Amat (Terrassa)0,3330/06
431TMM 88.12010/09/EESEscola - Els Aigüerols (Santa Perpètua de Mogoda)0,866629/09
=TMM 88.12004/10/INFEscola - La Floresta (Sant Cugat del Vallès)0,866616/10
=TMM 88.12029/10/EESEscola - Josep Gras (Sant Llorenç Savall)0,866606/11
=TMM 88.12021/01/EESEscola - Roser Capdevila (Polinyà)0,866631/01
=TMM 88.12030/05/INFEscola - Saltells (Cerdanyola del Vallès)0,866611/06
432AMDB 88.17010/09/INFEscola - Can Deu (Sabadell)0,866620/09
=AMDB 88.17024/09/INFEscola - Collserola (Sant Cugat del Vallès)0,866604/10
=AMDB 88.17022/10/PRIEscola - Arraona (Sabadell)0,866631/10
=AMDB 88.17029/10/PRIEscola - Teresa Altet (Rubí)0,866607/11
=AMDB 88.17019/11/INFEscola - Enxaneta (Terrassa)0,866602/12
=AMDB 88.17026/11/INFEscola - Can Rull (Sabadell)0,866610/12
=AMDB 88.17004/04/INFEscola - Joan XXIII (Terrassa)0,866611/04
=AMDB 88.17022/04/PRIEscola - Ramon Llull (Rubí)130/06
433JLC 88.22010/09/SECREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Rubí)0,866611/10
434MCL 88.44010/09/PRIEscola - El Vallès (Terrassa)0,866627/11
=MCL 88.44022/04/PRIEscola - Serra de l'Obac (Terrassa)0,866630/04
435TU,B 88.55025/07UEE08029374 - FITXA131/08
436MJFC 88.67010/09/PRIEscola - Santa Perpètua (Santa Perpètua de Mogoda)0,866613/12
437MJT 88.88010/09/PRIEscola - Les Arenes (Terrassa)0,5031/12
438MJP 89.16010/09/PRIEscola - Benviure (Castellbisbal)0,866627/12
439CMC 89.23010/09/PRIEscola - Antoni Ubach i Soler (Terrassa)0,866609/11
440VQC 89.65010/09/PRIEscola - Pere Calders (Polinyà)0,866615/12
=VQC 89.65007/01/PRIEscola - Calvet d'Estrella (Sabadell)131/08
441PA,C 89.76025/07PAN08024819 - FITXA131/08
442MEM 89.81010/09/EESEscola - Ginesta (Matadepera)0,866630/09
443MM,M 90.38025/07AAP08028254 - FITXA131/08
444RMH 90.65010/09/PRIEscola - Font Freda (Montcada i Reixac)0,866629/10
=RMH 90.65004/04/PRIEscola - Las Seguidillas (Badia del Vallès)0,866612/04
=RMH 90.65022/04/PEFEscola - Els Arenys (Castellbisbal)0,866622/05
445CB,V 91.09025/07INF08066048 - FITXA131/08
446SHP 91.12030/08/EESEscola - Amadeu Vives (Sabadell)0,5031/08
447ACF 91.17030/08/LEInstitut - Centre d'Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)0,5031/08
=RMS 91.17028/08/PSIInstitut - La Guineueta (Barcelona)0,5031/08
448APE 91.43010/09/PRIEscola - Isaac Peral (Terrassa)0,866631/10
=APE 91.43021/02/PRIEscola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda)0,866621/03
=MVM 91.43028/08/FRInstitut - Vila de Gràcia (Barcelona)0,5031/08
449MCS 92.93010/09/PRIEscola - Andreu Castells (Sabadell)0,866610/10
=MCS 92.93011/10/PEFEscola - Enric Casassas (Sabadell)0,866625/10
=MCS 92.93022/10/PRIEscola - Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès)0,866605/11
=MCS 92.93012/11/PRIEscola - Josep Ventalló i Vintró (Terrassa)0,866620/11
=MCS 92.93025/04/PEFEscola - Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès)0,866626/05
=MCS 92.93030/05/PRIEscola - Juan Ramón Jiménez (Sabadell)0,866630/06
450SPCA 92.99030/08/EESEscola - Virolet (Sabadell)0,5031/08
451BBR 93.03030/08/PANEscola - Santa Perpètua (Santa Perpètua de Mogoda)131/08
452JSG 93.62010/09/PRIEscola - Teresa Claramunt (Sabadell)0,866609/10
=JSG 93.62011/10/PRIEscola - Pins del Vallès (Sant Cugat del Vallès)131/08
453MTSR 93.64010/09/PRIEscola - Ciutat d'Alba (Sant Cugat del Vallès)0,866602/10
=MTSR 93.64004/10/PRIEscola - La Sardana (Badia del Vallès)0,866629/11
454GA,E 93.79025/07KCN08034591 - FITXA131/08
455GGZ 93.84010/09/PRIEscola - Catalunya (Sabadell)0,866630/09
456ABR 93.89010/09/PRIEscola - El Vapor (Terrassa)0,866625/10
457 93.980
458AMC 94.06010/09/PRIEscola - Pau Casals (Vacarisses)0,866611/10
459RGT 94.29010/09/PRIEscola - Ribatallada (Sabadell)0,866620/09
=RGT 94.29004/10/PRIEscola - Arraona (Sabadell)0,866614/10
=RGT 94.29031/10/PRIEscola - Can Rull (Sabadell)131/08
460 94.470
461MMG 94.51010/09/PRIEscola - El Turonet (Sant Quirze del Vallès)0,866611/10
462GM,A 94.73025/07PMU08030248 - FITXA131/08
463NQR 95.29010/09/PRIEscola - Montessori (Rubí)0,866611/10
464MJMP 95.41010/09/PRIEscola - Serra de l'Obac (Terrassa)0,866611/10
=MJMP 95.41010/01/PRIEscola - El Viver (Montcada i Reixac)0,866622/01
=MJMP 95.41024/01/PRIEscola - Xarau (Cerdanyola del Vallès)0,866603/02
465 95.430
466EVJ 96.42010/09/EESEscola - Can Llobet (Barberà del Vallès)0,6630/06
467ELGE 96.51010/09/PRIEscola - Roser Capdevila (Polinyà)0,866611/10
468VMNH 96.69030/08/PEFEscola - Font Rosella (Sabadell)0,5031/08
469MPR 96.88010/09/PRIEscola - El Sol i La Lluna (Castellar del Vallès)0,866625/09
=MPR 96.88027/09/INFEscola - Reixac (Montcada i Reixac)0,866622/10
=MPR 96.88010/01/PRIEscola - Roser Capdevila (Polinyà)0,866606/02
=JMGB 96.88028/08/MUInstitut - Moisès Broggi (Barcelona)0,5031/08
470CSC 97.14010/09/PRIEscola - La Roda (Terrassa)0,866610/10
=CSC 97.14011/10/PRIEscola - Rivo Rubeo (Rubí)0,866621/10
=CSC 97.14020/05/PRIEscola - El Vallès (Terrassa)0,866628/05
471VNC 97.29010/09/PRIEscola - Francesc Aldea i Pérez (Terrassa)0,866630/09
472EMS 97.30010/09/PRIEscola - Montessori (Rubí)0,866611/10
473EST 97.43030/08/PEFEscola - Joan Maragall (Rubí)0,5031/08
=JDCG 97.43028/08/PRIEscola - Provençals (Barcelona)0,5031/08
474RP,M 97.46025/0762525004188 - FITXA131/08
475MMMC 97.47010/09/PRIEscola - Ca n'Alzamora (Rubí)0,866611/10
476AVG 97.87010/09/PRIEscola - Les Arenes (Terrassa)0,866630/09
=AVG 97.87011/02/PRIEscola - Catalunya (Sabadell)0,866618/02
=AVG 97.87018/02/PRIEscola - El Sol i La Lluna (Castellar del Vallès)0,866628/02
477GL,M 98.10025/07PAN08026208 - FITXA131/08
478MAM 98.14010/09/PRIEscola - Antoni Ubach i Soler (Terrassa)0,866618/09
=MAM 98.14007/02/PRIEscola - Font de l'Alba (Terrassa)0,866607/03
=MAM 98.14011/03/ALLEscola - Onze de Setembre (Sant Quirze del Vallès)0,866631/03
=MAM 98.14028/03/PRIEscola - Ramón y Cajal (Terrassa)0,866607/04
479SP,J 98.44025/07PMU08066048 - FITXA131/08
480DR,S 98.48025/07ALL08033407 - FITXA131/08
481JAH 98.50010/09/PRIEscola - Serralavella (Ullastrell)0,866603/10
482GG,C 98.52025/07PMU08024807 - FITXA131/08
483VM,N 98.56025/07PAN08023921 - FITXA131/08
484OG,A 98.85025/07PAN08037887 - FITXA131/08
=MA,DRO 98.85028/08/GEInstitut - El Sui (Cardedeu)0,5031/08
485JMV 99.17010/09/PRIEscola - Els Arenys (Castellbisbal)0,866602/10
=JMV 99.17004/10/PRIEscola - Can Sorts (Sentmenat)0,866621/10
=JMV 99.17025/10/PEFEscola - Josep Maria Ginesta (Ripollet)0,866607/11
=JMV 99.17005/11/PRIEscola - Josep Ventalló i Vintró (Terrassa)0,866618/11
=JMV 99.17011/02/PEFEscola - Bernat de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda)0,866620/02
=JMV 99.17028/02/PRIEscola - Torre de la Llebre (Rubí)0,866619/03
=JMV 99.17021/03/PRIEscola - Ramón y Cajal (Terrassa)130/06
486SEE 99.21030/08/PMUEscola - Juan Ramón Jiménez (Sabadell)130/06
487VMG 99.33010/09/PRIEscola - Ginesta (Matadepera)0,866624/09
=VMG 99.33027/09/PRIEscola - La Sardana (Badia del Vallès)0,866609/10
488JRC 99.52030/08/PEFEscola - Sant Martí (Cerdanyola del Vallès)0,5031/08
489FX,C 99.55025/07INF08067594 - FITXA131/08
490CAM 99.78010/09/PRIEscola - Benviure (Castellbisbal)0,759930/06
491 99.820
492CLP 99.88010/09/PMUEscola - Torre de la Llebre (Rubí)0,866607/01
=CLP 99.88010/12/PRIEscola - Schola (Rubí)0,866631/12
=RHL 99.88028/08/GESec. d'Institut - Morelló (Esterri d'Àneu)0,5031/08
493YLM 99.90010/09/PRIEscola - Sant Llorenç del Munt (Terrassa)0,6630/06
494AAF 99.97010/09/PRICFA - L'Alzina de Cerdanyola (Cerdanyola del Vallès)0,866631/01
495PAD 100.27030/08/PEFEscola - Rosella (Viladecavalls)0,5031/08
=MJPF 100.27028/08/PRIEscola - Els Minairons - ZER Alt Pallars Sobirà (Vall de Cardós)0,5031/08
496CR,MJ 100.68025/07PAN08032348 - FITXA131/08
497LGC 100.74010/09/PRICFA - Pau Casals (Rubí)0,866624/11
498AFO 101.00010/09/PRICFA - Ègara (Terrassa)0,866611/10
499OMP 101.93010/09/INFEscola - Calvet d'Estrella (Sabadell)0,6630/06
500MT,I 101.95025/07PAN08051306 - FITXA131/08
501AVS 102.74030/08/PMUEscola - Saltells (Cerdanyola del Vallès)0,926630/06
502PM,P 103.10025/07PAN08023852 - FITXA131/08
503RGR 103.16010/09/PRIEscola - Joan Maragall (Sant Andreu de la Barca)0,866608/10
=RGR 103.16007/01/PRIEscola - Amadeu Vives (Sabadell)131/08
504AGR 103.53010/09/PRIEscola - El Vapor (Terrassa)0,6630/06
505FA,L 103.59025/07PMU08024005 - FITXA131/08
506ACC 103.76030/08/PMUEscola - Joan Marquès i Casals (Terrassa)0,926630/06
=NRB 103.76028/08/EESEscola - Els Estanys (Sils)0,8331/08
507CRDM 104.80010/09/PRIEscola - Collserola (Cerdanyola del Vallès)0,6630/06
508OPC 105.17010/09/PEFEscola - Floresta (Sabadell)0,8330/06
509MGA 105.22010/09/PRICFA - Jaume Tuset (Ripollet)0,866611/10
510SBZ 105.30010/09/INFEscola - Bisbat d'Egara (Terrassa)0,6630/06
511FD,A 105.33025/07PAN08067247 - FITXA131/08
512FCS 105.53030/08/PEFEscola - Francesc Aldea i Pérez (Terrassa)0,5031/08
513AM,A 105.58025/07PRI08055105 - FITXA131/08
514OG,L 105.59025/07PAN08067193 - FITXA131/08
515MMB 105.83010/09/INFEscola - Joan XXIII (Terrassa)0,6630/06
516NSJV 105.87010/09/EESEscola - Santiga (Santa Perpètua de Mogoda)0,866621/12
517APG 106.52010/09/ALLCEE - Jeroni de Moragas (Cerdanyola del Vallès)0,6630/06
=GAJ 106.52028/08/PSIInstitut - Llobregat (L'Hospitalet de Llobregat)0,5031/08
518JLB 106.72030/08/PEFEscola - Abat Marcet (Terrassa)0,5031/08
=MTRQ 106.72028/08/PRIEscola - Prim (Barcelona)0,5031/08
519AMS 106.94010/09/PRIEscola - Anselm Clavé (Ripollet)0,6630/06
520LO,E 107.21025/07PAN08064131 - FITXA131/08
521MAAV 107.42010/09/PRIEscola - Agnès Armengol (Sabadell)0,6630/06
522ASS 107.77030/08/PMUEscola - Sant Esteve (Castellar del Vallès)0,926630/06
=JMG 107.77028/08/PEFEscola - Carles I (Barcelona)0,5031/08
523CNM 107.82010/09/ALLCEE - Ca n'Oriol (Rubí)0,6630/06
524MILC 107.97010/09/INFEscola - Nostra Llar (Sabadell)0,6630/06
=MILC 107.97007/01/PRIEscola - Miquel Martí i Pol (Sabadell)0,866615/02
=MILC 107.97006/05/PRIEscola - Reixac (Montcada i Reixac)0,586601/06
=MILC 107.97020/05/INFEscola - Pau Vila i Dinarès (Terrassa)0,866630/05
=MILC 107.97003/06/PRIEscola - Mas Boadella (Sabadell)0,866612/06
=EPC 107.97028/08/PANEscola - de la Concepció (Barcelona)0,5031/08
525JLT 108.38010/09/PMUEscola - Miquel Martí i Pol (Sabadell)130/06
526AMGM 108.45010/09/PRIEscola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda)0,6630/06
=NRC 108.45028/08/ANInstitut - Alba del Vallès (Sant Fost de Campsentelles)0,5031/08
527SGM 108.63007/01/PRIEscola - L'Olivera (Sant Cugat del Vallès)0,866631/01
=SGM 108.63028/01/PRIEscola - Pins del Vallès (Sant Cugat del Vallès)0,866607/02
=SGM 108.63021/02/PRIEscola - Catalunya (Sant Cugat del Vallès)0,866603/03
=SGM 108.63007/03/PRIEscola - Pi d'en Xandri (Sant Cugat del Vallès)0,866609/04
=SGM 108.63004/04/PRIEscola - Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès)0,866615/04
=SGM 108.63022/04/PRIEscola - Catalunya (Sant Cugat del Vallès)0,866604/05
=SGM 108.63009/05/PRIEscola - Ciutat d'Alba (Sant Cugat del Vallès)0,866628/05
528VVP 108.98010/09/EESEscola - Font de l'Orpina (Vacarisses)0,6630/06
529RV,S 109.06025/07UEE08062687 - FITXA131/08
530AMA 109.13010/09/INFEscola - Andreu Castells (Sabadell)0,6630/06
531PTO 109.15030/08/PMUEscola - Samuntada (Sabadell)0,8330/06
532SR,R 109.58025/07UAL08024030 - FITXA131/08
533RMP 109.62022/04/PRIEscola - Schola (Rubí)0,866630/04
534CL,E 109.85025/07PEF08024017 - FITXA131/08
535MCG 110.94010/09/PRIEscola - Arraona (Sabadell)0,6630/06
= 110.940difdif
536JC,MT 110.99025/07UEE08024789 - FITXA131/08
537EP,N 111.02025/07UEE08024856 - FITXA131/08
538 111.140
539JAGR 111.21030/08/PEFEscola - Santiga (Santa Perpètua de Mogoda)0,5031/08
540PRM 111.29007/01/PEFEscola - Tiana de la Riba (Ripollet)0,866610/04
=PRM 111.29025/04/PRIEscola - Pere Viver i Aymerich (Terrassa)0,866621/05
=CRR 111.29028/08/GESec. d'Institut - Domus d'Olivet (Canovelles)0,5031/08
541AFM 111.63012/11/PRIEscola - Arraona (Sabadell)0,586626/11
=AFM 111.63026/11/PRIEscola - Cifuentes (Sabadell)0,426630/06
542LSS 111.93010/09/EESEscola - Saltells (Cerdanyola del Vallès)0,6630/06
543RMTM 111.99010/09/EESEscola - Pere Calders (Polinyà)0,6630/06
544ISG 112.03010/09/PRIEscola - Serralavella (Ullastrell)0,6630/06
=SSG 112.03028/08/GEInstitut - Ramon Berenguer IV (Santa Coloma de Gramenet)0,5031/08
545 112.380
546MFG 112.43010/09/PMUEscola - Els Arenys (Castellbisbal)130/06
547CCM 112.51010/09/INFEscola - Pau Casals (Rubí)0,426630/06
548AGB 112.58010/09/PRIEscola - La Floresta (Sant Cugat del Vallès)0,426630/06
=PBBS 112.58028/08/MAInstitut - Consell de Cent (Barcelona)0,8330/06
549CBC 112.73010/09/INFEscola - Arraona (Sabadell)0,6630/06
550 113.020
551MJPS 113.12010/09/PRIEscola - La Floresta (Sant Cugat del Vallès)0,426630/06
552MYZ 113.72010/09/PMUEscola - Purificació Salas i Xandri (Sant Quirze del Vallès)0,866630/11
=MYZ 113.72007/01/PMUEscola - Sant Esteve (Castellar del Vallès)0,866615/01
553SJG 113.73010/09/PMUEscola - Els Pinetons (Ripollet)0,866629/09
=SJG 113.73001/10/PMUEscola - Juan Ramón Jiménez (Sabadell)0,866607/10
554STM 113.91010/09/INFEscola - Enxaneta (Terrassa)0,6630/06
=STM 113.91022/04/PRICFA - Barberà (Barberà del Vallès)130/06
=MEC 113.91028/08/EESCEE - Horitzó (Pineda de Mar)0,5031/08
555SFH 114.24010/09/PEFEscola - Enxaneta (Terrassa)0,426630/06
556MCRP 114.42030/08/PEFEscola - Can Deu (Sabadell)0,5031/08
557CCD 114.49010/09/PEFEscola - Elisa Badia (Barberà del Vallès)0,426630/06
558ARM 114.54010/09/PRIEscola - Gassó i Vidal (Ripollet)0,426630/06
559FR,J 114.78025/07PAN08023921 - FITXA131/08
560 114.970
561 115.570
562JGM 115.61013/09/EESEscola - Arraona (Sabadell)0,866630/09
563DOR 115.90030/08/PMUEscola - Marià Galí Guix (Terrassa)0,8330/06
564AMP 116.10010/09/PRIEscola - La Floresta (Sant Cugat del Vallès)0,426630/06
565EGT 116.28013/09/PRIEscola - Miquel Martí i Pol (Sabadell)0,866623/09
566EFC 116.48010/09/EESCEE - Ca n'Oriol (Rubí)0,6630/06
567MPB 116.66010/09/INFEscola - Miquel Carreras (Sabadell)0,426630/06
568CMA 116.77010/09/PRIEscola - Juan Ramón Jiménez (Sabadell)0,426630/06
=CMA 116.77005/12/PRIEscola - Joanot Alisanda (Sabadell)0,866616/12
=CMA 116.77007/01/PRIEscola - Els Pinetons (Ripollet)0,866630/06
569VS,S 116.79025/07PAN08035957 - FITXA131/08
570PM,M 116.80025/07PAN08024017 - FITXA131/08
=MAOB 116.80028/08/PMUEscola - Estudi Alejandro Casona (Les)0,5031/08
571PJ,M 117.29025/07UES08035301 - FITXA131/08
572JSL 117.60010/09/PRIEscola - Can Llobet (Barberà del Vallès)0,426630/06
573GA,G 117.62025/07AAP08043437 - FITXA131/08
574MDA 117.65010/09/PEFEscola - La Jota (Badia del Vallès)0,426630/06
575TGVG 117.66010/09/INFEscola - Font Rosella (Sabadell)0,426630/06
576 117.810
577JBP 118.33010/09/INFEscola - Can Rull (Sabadell)0,426630/06
578AFL 118.36010/09/INFEscola - Joanot Alisanda (Sabadell)0,426630/06
579MMG 118.44010/09/PRIEscola - Creu Alta (Sabadell)0,426630/06
580MRM 118.55013/09/PRIEscola - La Muñeira (Badia del Vallès)0,866631/10
=GRP 118.55028/08/505Institut - Poblenou (Barcelona)0,5031/08
581ELC 119.24013/09/PRIEscola - Teresa Altet (Rubí)0,866631/10
582SS,J 119.36025/07UEE08032348 - FITXA131/08
583DP,P 119.60025/07PAN08035881 - FITXA131/08
584MCH 120.03010/09/PRIEscola - Santa Perpètua (Santa Perpètua de Mogoda)0,426630/06
585ASR 120.22028/08/INFEscola - Pere de Tera (Badalona)0,5031/08
586MJR 120.29010/09/PRIEscola - El Martinet (Ripollet)0,426630/06
587GSM 120.81001/10/INFEscola - Pins del Vallès (Sant Cugat del Vallès)0,866609/10
=GSM 120.81010/12/INFEscola - Roureda (Sabadell)0,866604/01
588 120.840
589EPS 120.94010/09/PRIEscola - El Martinet (Ripollet)0,426623/05
590 120.960
591 121.280
592SVR 121.69010/09/PRIEscola - Las Seguidillas (Badia del Vallès)0,426630/06
593RBP 121.70010/09/PRIEscola - Taula Rodona (Sant Quirze del Vallès)0,426630/06
594NNF 121.74009/09/PRIEscola - Ferran de Sagarra (Santa Coloma de Gramenet)0,866630/09
=NNF 121.74011/10/PRIEscola - Sant Jordi (Badalona)0,866625/10
=NNF 121.74022/10/PRIEscola - Josep Carner (Badalona)0,866614/11
=NNF 121.74029/11/PRIEscola - Rafael Alberti (Badalona)0,866606/12
=NNF 121.74007/01/GEInstitut - Enric Borràs (Badalona)0,866615/01
=NNF 121.74001/04/PRIEscola - Montessori (Rubí)0,866630/04
595JGS 121.76010/09/PRIEscola - Les Arenes (Terrassa)0,426630/06
596EHA 122.14013/09/INFEscola - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)0,866624/09
=EHA 122.14024/09/INFEscola - Anselm Clavé (Ripollet)0,866604/10
=NMR 122.14028/08/FRInstitut - Sa Palomera (Blanes)0,5031/08
597MCM 122.83030/08/PANEscola - Pilarín Bayés (Sant Quirze del Vallès)101/12
598EPP 122.98010/09/PRIEscola - Joan Maragall (Sant Cugat del Vallès)0,426631/12
=EPP 122.98021/01/INFEscola - Pere Calders (Polinyà)0,866614/02
=EPP 122.98004/03/INFEscola - Roc Blanc (Viladecavalls)0,866603/04
599 123.260
600 123.430
601SSD 123.47010/09/ALLEscola - Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès)0,426630/06
602FJDC 123.77010/09/PEFEscola - Lanaspa-Giralt (Terrassa)0,3330/06
603APO 123.84010/09/PEFEscola - Mossèn Cinto Verdaguer (Rubí)0,3330/06
604LCM 124.00010/09/INFEscola - Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès)0,3330/06
605JCG 124.20015/10/PRIEscola - Sant Julià (Sabadell)0,866609/11
=JCG 124.20015/11/PEFEscola - Josep Gras (Sant Llorenç Savall)0,866625/11
606MJLB 124.21010/09/INFEscola - Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès)0,3330/06
607AUM 124.31010/09/INFEscola - Espronceda (Sabadell)0,3330/06
608LGC 124.40010/09/PEFEscola - Concòrdia (Sabadell)0,3330/06
=SPG 124.40028/08/193EOI - Santa Coloma (Santa Coloma de Gramenet)0,5031/08
609JMN 124.45020/09/PRIEscola - Can Sorts (Sentmenat)0,866616/10
610MMCF 124.47010/09/EESEscola - Pere Viver i Aymerich (Terrassa)0,3330/06
611CR,A 124.90025/07PAN08030285 - FITXA131/08
612 125.270
613JMV 125.49010/01/PRIEscola - Turó de Can Mates (Sant Cugat del Vallès)0,866607/02
614CSG 125.65010/09/PEFEscola - Juan Ramón Jiménez (Sabadell)0,3330/06
615AMR 125.99010/09/PRIEscola - Cifuentes (Sabadell)0,3330/06
616 126.380
617MPP 126.44010/09/INFEscola - Sant Martí (Cerdanyola del Vallès)0,3330/06
618CBA 126.45020/09/PRIEscola - de Can Llong (Sabadell)0,866615/10
619JMTG 126.58010/09/PEFEscola - Can Rull (Sabadell)0,3330/06
620 126.620
621ESM 126.69010/09/INFEscola - Marià Galí Guix (Terrassa)0,3330/06
622SPM 126.79010/09/INFEscola - El Viver (Montcada i Reixac)0,3330/06
623MEFM 127.35010/09/PRIEscola - Josep Maria Folch i Torres (Palau-solità i Plegamans)0,3330/06
624MCM 127.46020/09/INFEscola - Ramón y Cajal (Terrassa)0,866630/09
=MCM 127.46010/01/PRIEscola - El Viver (Montcada i Reixac)0,866622/01
=MCM 127.46021/03/INFEscola - El Vallès (Terrassa)0,866603/04
=MCM 127.46016/05/INFEscola - Ginesta (Matadepera)0,866629/05
625MEDDL 127.83010/09/PMUEscola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda)0,866631/10
626VJ,A 128.04025/07PAN08030285 - FITXA131/08
627ITC 128.13020/09/PRIEscola - Mossèn Cinto Verdaguer (Rubí)0,866615/10
628MDCC 128.19010/09/INFEscola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda)0,3330/06
629TLM 128.41010/09/INFEscola - Joan Sallarès i Pla (Sabadell)0,3330/06
630DRA 128.64010/09/PMUEscola - Bernat de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda)0,866631/10
=DRA 128.64024/09/PRIEscola - Purificació Salas i Xandri (Sant Quirze del Vallès)131/08
631JBG 128.73010/09/PRIEscola - Juan Ramón Jiménez (Sabadell)0,3330/06
632TM,JV 128.97025/07PAN08061154 - FITXA131/08
633AMC 129.30013/09/EESEscola - La Muñeira (Badia del Vallès)0,866630/09
634MMGV 129.41010/09/INFEscola - Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès)0,3330/06
635TGG 129.57020/09/INFEscola - El Martinet (Ripollet)0,866618/10
636MVD 129.67010/09/PRIEscola - Saltells (Cerdanyola del Vallès)0,3330/06
637SGS 129.77030/08/PANEscola - Teresa Altet (Rubí)131/08
638EDC 129.98020/09/INFEscola - Sant Esteve (Castellar del Vallès)0,866607/10
=EDC 129.98008/10/INFEscola - Joan Sallarès i Pla (Sabadell)0,866618/10
=EDC 129.98015/10/INFEscola - Can Rull (Sabadell)0,866616/11
=EDC 129.98003/12/INFEscola - de Can Llong (Sabadell)0,866616/12
=EDC 129.98007/01/INFEscola - Roureda (Sabadell)0,5026/06
=PRR 129.98028/08/MAInstitut - Pla de l'Estany (Banyoles)0,8331/08
639LLB 130.11011/10/PRIEscola - Ginesta (Matadepera)0,866607/11
=LLB 130.11022/04/PRIEscola - Ribatallada (Sabadell)0,586611/05
640SMS 130.37010/09/INFEscola - Santiga (Santa Perpètua de Mogoda)0,3330/06
641LOG 130.42010/09/PRIEscola - Miquel Carreras (Sabadell)0,3330/06
642SCE 130.75020/09/PRIEscola - Ramon Llull (Rubí)0,866601/10
643APC 130.81010/09/PEFEscola - Carles Buïgas (Cerdanyola del Vallès)0,3330/06
644LPT 130.84024/09/PRIEscola - Espronceda (Sabadell)0,866611/10
=LPT 130.84019/11/PRIEscola - Onze de Setembre (Sant Quirze del Vallès)131/08
645 130.940
646MPVC 131.33014/01/EESEscola - La Jota (Badia del Vallès)0,866624/01
647LMH 131.38010/09/EESEscola - Pau Casals (Sabadell)0,3330/06
648FR,AI 131.63025/07PAN08024844 - FITXA131/08
649ST,MA 132.19025/07PAN08067235 - FITXA131/08
650FJNO 132.22010/09/PEFEscola - Turó de Can Mates (Sant Cugat del Vallès)0,3330/06
=JAI 132.22028/08/PEFEscola - Ràfols (Torrelavit)0,5031/08
651HMB 132.31024/09/PRIEscola - Ca n'Alzamora (Rubí)0,866604/10
652GCG 132.57014/03/PRIEscola - Teresa Altet (Rubí)0,866621/03
=GCG 132.57009/05/PRIEscola - Amadeu Vives (Sabadell)0,866620/05
=GCG 132.57027/05/PMUEscola - Saltells (Cerdanyola del Vallès)0,866604/06
=GCG 132.57003/06/PRIEscola - El Vapor (Terrassa)0,866613/06
653IAC 132.62010/09/INFEscola - Joan Sallarès i Pla (Sabadell)0,3330/06
=EGC 132.62028/08/LCInstitut - Europa (L'Hospitalet de Llobregat)0,5031/08
654RGG 132.85004/02/INFEscola - Enxaneta (Terrassa)0,866617/02
=RGG 132.85025/02/INFEscola - Roser Capdevila (Terrassa)0,866607/03
=RGG 132.85007/03/INFEscola - Josep Ventalló i Vintró (Terrassa)0,866620/03
=RGG 132.85025/03/INFEscola - Els Pinetons (Ripollet)0,866623/04
=RGG 132.85013/05/INFEscola - Espronceda (Sabadell)0,866628/05
=RGG 132.85030/05/PRIEscola - Can Sorts (Sentmenat)0,866610/06
655AMPP 132.95024/09/PRIEscola - Font de l'Alba (Terrassa)0,3330/06
656LGB 133.04010/09/EESEscola - Miquel Martí i Pol (Barberà del Vallès)0,3330/06
657SVD 133.25001/10/PRIEscola - La Nova Electra (Terrassa)0,866615/10
658AMA 133.32027/09/PRIEscola - Roc Blanc (Viladecavalls)0,866608/10
=AMA 133.32001/10/PEFEscola - Les Arenes (Terrassa)0,866609/10
=AMA 133.32001/04/PEFEscola - Joan Marquès i Casals (Terrassa)0,866611/04
659AMO 133.36010/09/EESEscola - Mestre Pla (Castellar del Vallès)0,3330/06
=MLA 133.36028/08/PANEscola - L'Estel - ZER Vent Serè (Castellnou de Seana)0,5031/08
660VCD 133.38027/09/PRIEscola - Espronceda (Sabadell)0,759914/10
=VCD 133.38015/10/PRIEscola - Miquel Martí i Pol (Sabadell)0,866602/11
=VCD 133.38008/11/PRIEscola - Andreu Castells (Sabadell)0,866606/12
=VCD 133.38015/11/PRIEscola - Mare de Déu de Montserrat (Terrassa)0,866617/12
=VCD 133.38014/01/PRIEscola - Taula Rodona (Sant Quirze del Vallès)0,866622/01
=VCD 133.38024/01/PRIEscola - Juan Ramón Jiménez (Sabadell)0,866621/02
=VCD 133.38004/02/PRIEscola - Agnès Armengol (Sabadell)0,866604/03
661NMA 133.44010/09/PRIEscola - Can Cladellas (Palau-solità i Plegamans)0,3330/06
662MDCRR 133.61010/09/INFEscola - Josep Maria Folch i Torres (Palau-solità i Plegamans)0,3330/06
663RCM 134.00010/12/EESEscola - Lola Anglada (Sant Quirze del Vallès)0,866603/01
=RCM 134.00021/01/PRIEscola - Emili Carles i Tolrà (Castellar del Vallès)131/08
664RMS 134.27008/11/PRIEscola - Els Arenys (Castellbisbal)0,866608/12
=RMS 134.27010/12/PRIEscola - Taula Rodona (Sant Quirze del Vallès)0,866608/01
=RMS 134.27010/01/PEFEscola - Espronceda (Sabadell)0,866631/01
665ATA 134.30010/09/PMUEscola - Teresa Altet (Rubí)0,426630/06
666MHH 134.67010/09/PRIEscola - Agnès Armengol (Sabadell)0,3330/06
667MALC 134.75010/09/INFEscola - El Turonet (Sant Quirze del Vallès)0,3330/06
668MLG 134.91010/09/PRIEscola - Bisbat d'Egara (Terrassa)0,3330/06
=JFL 134.91028/08/PMUEscola - Lola Anglada (Badalona)0,5031/08
669MAA 135.03010/09/PRIEscola - Font de l'Alba (Terrassa)0,3330/06
670LSB 135.29001/10/PRIEscola - Lanaspa-Giralt (Terrassa)0,866610/10
=LSB 135.29011/10/PRIEscola - Mas Rampinyo (Montcada i Reixac)0,866625/10
671BA,X 135.51025/07KEF08066437 - FITXA131/08
672AMM 135.71010/09/PEFEscola - Can Serra (Barberà del Vallès)0,3330/06
673MMDLR 135.78001/10/PRIEscola - Can Sorts (Sentmenat)0,866608/10
=MMDLR 135.78010/01/PRIEscola - Cifuentes (Sabadell)0,426631/01
=MMDLR 135.78025/04/PRIEscola - Joan Marquès i Casals (Terrassa)0,866605/05
=MMDLR 135.78013/05/PRIEscola - Pilarín Bayés (Sant Quirze del Vallès)0,866623/05
674 135.790
675MMJ 136.00010/09/INFEscola - La Nova Electra (Terrassa)0,3330/06
676LCA 136.17005/11/INFEscola - El Sol i La Lluna (Castellar del Vallès)0,866619/11
=LCA 136.17026/11/INFEscola - El Viver (Montcada i Reixac)0,866609/12
=LCA 136.17007/01/PRICFA - Barberà (Barberà del Vallès)0,866631/01
677MRN 136.20024/09/INFEscola - Joaquim Blume (Sabadell)0,426630/06
=MRN 136.20004/10/INFEscola - Serralavella (Ullastrell)0,866617/10
=MRN 136.20015/10/INFEscola - Concòrdia (Sabadell)0,866628/10
=MRN 136.20012/11/INFEscola - Escursell i Bartalot (Ripollet)0,866625/11
678MPL 136.31010/09/INFEscola - Joan Sallarès i Pla (Sabadell)0,3330/06
679IPB 136.33010/09/PRIEscola - Joaquim Blume (Sabadell)0,3330/06
680MP,C 136.35025/07UEE08024789 - FITXA131/08
681NAO 136.40010/09/INFEscola - La Nova Electra (Terrassa)0,3330/06
682ADJ 136.48015/10/INFEscola - Nostra Llar (Sabadell)0,866628/10
=ADJ 136.48025/04/INFEscola - Emili Carles i Tolrà (Castellar del Vallès)0,866608/05
683 136.640
684SRN 136.66010/09/EESEscola - Josep Ventalló i Vintró (Terrassa)0,3330/06
685ACCG 137.03010/09/PRIEscola - Mas Rampinyo (Montcada i Reixac)0,3330/06
686CL,G 137.12025/07UEE08022616 - FITXA131/08
=SMLD 137.12028/08/MAInstitut - Ramon Muntaner (Figueres)0,8331/08
687 137.430
688MMB 137.72010/09/PRIEscola - Mas Boadella (Sabadell)0,3330/06
689VFG 137.82010/09/PRIEscola - Can Cladellas (Palau-solità i Plegamans)0,3330/06
690AMG 137.89031/01/PRIEscola - La Floresta (Sant Cugat del Vallès)0,866610/02
=AMG 137.89011/02/PRIEscola - Joan Marquès i Casals (Terrassa)0,866604/03
=AMG 137.89025/04/PRIEscola - Lola Anglada (Sant Quirze del Vallès)0,866606/05
=AMG 137.89016/05/PRIEscola - Ca n'Alzamora (Rubí)0,866630/05
=AMG 137.89023/05/PRIEscola - Roc Blanc (Viladecavalls)0,866619/06
691NPC 137.93010/09/INFEscola - Turó de Can Mates (Sant Cugat del Vallès)0,3330/06
692 138.290
693LRAM 138.45010/09/INFEscola - Ramon Llull (Rubí)0,3330/06
694SDO 138.46010/09/PRIEscola - Xarau (Cerdanyola del Vallès)0,3330/06
695FA,M 138.50025/07PAN08066048 - FITXA131/08
696AFP 138.67013/09/EESCEE - Ca n'Oriol (Rubí)0,426630/06
697RSCR 138.75030/08/PMUEscola - Collserola (Sant Cugat del Vallès)0,5031/08
698LCT 138.77010/09/INFEscola - Santiga (Santa Perpètua de Mogoda)0,3330/06
699 138.880
700PSPV 138.99030/08/PMUEscola - Josep Maria Folch i Torres (Palau-solità i Plegamans)0,5031/08
701CV,R 139.19025/07PAN08028916 - FITXA131/08
702REP 139.24010/09/PRIEscola - Turó de Can Mates (Sant Cugat del Vallès)0,3330/06
703CJ,N 139.31025/07UEE08024789 - FITXA131/08
704JNL 139.53020/09/PRIEscola - Pau Vila (L'Hospitalet de Llobregat)0,866617/10
705AAC 139.71004/10/PRIEscola - Jaume Ferran i Clua (Sant Cugat del Vallès)0,866615/10
=AAC 139.71015/10/INFEscola - Can Serra (Barberà del Vallès)0,866624/10
=AAC 139.71011/02/INFEscola - Pablo Picasso (Barberà del Vallès)0,866625/02
=AAC 139.71028/02/INFEscola - Concòrdia (Sabadell)0,866625/03
706COS 139.73010/09/PEFEscola - Teresa Altet (Rubí)0,3330/06
707ESG 139.83008/10/PEFEscola - Carles Buïgas (Cerdanyola del Vallès)0,866618/10
=ESG 139.83025/10/PRIEscola - Roureda (Sabadell)0,866604/11
708FNR 139.90011/10/PRIEscola - Josep Maria Folch i Torres (Palau-solità i Plegamans)0,866622/10
=VSV 139.90028/08/PANEscola - de Massalcoreig - ZER L'Oliver (Massalcoreig)0,5031/08
709MPJ 139.95010/09/PRIEscola - Escursell i Bartalot (Ripollet)0,3330/06
710DVM 140.01010/09/PEFEscola - Miquel Martí i Pol (Barberà del Vallès)0,3330/06
711MFS 140.22030/08/PMUEscola - Pilarín Bayés (Sant Quirze del Vallès)0,5031/08
712MSAM 140.36010/09/EESEscola - Francesc Aldea i Pérez (Terrassa)0,3330/06
713NGF 140.60010/09/PRIEscola - Xarau (Cerdanyola del Vallès)0,3330/06
714JDR 140.97010/09/PRIEscola - Santa Perpètua (Santa Perpètua de Mogoda)0,3330/06
715 141.060
716JRR 141.18010/09/INFEscola - Can Serra (Barberà del Vallès)0,3330/06
717ARA 141.28010/09/PEFEscola - Santiga (Santa Perpètua de Mogoda)0,3330/06
=ARA 141.28007/01/PRICFA - Torre Romeu (Sabadell)0,3330/06
718MBG 141.35030/08/PANEscola - Escursell i Bartalot (Ripollet)130/06
719SMR 141.50029/10/PRIEscola - Turó de Can Mates (Sant Cugat del Vallès)0,866607/11
720BR,L 141.67025/07UAL08038582 - FITXA131/08
721PM,A 141.68025/07UAL08024030 - FITXA131/08
722MJLT 141.87010/09/INFEscola - El Viver (Montcada i Reixac)0,3330/06
723FAR 141.98010/09/INFEscola - Rosella (Viladecavalls)0,3330/06
724MBR 142.03010/09/INFEscola - Roc Alabern (Terrassa)0,3330/06
= 142.030difdif
725GRM 142.14008/11/PRIEscola - Pere Calders (Polinyà)0,866603/12
726MPA 142.15010/09/PRIEscola - La Nova Electra (Terrassa)0,3330/06
727ERG 142.47010/09/PRIEscola - La Nova Electra (Terrassa)0,3330/06
728GGV 142.52018/10/PEFEscola - Pere Calders (Polinyà)0,866630/10
=GGV 142.52031/10/PRIEscola - Abat Marcet (Terrassa)0,866609/11
=GGV 142.52010/12/PRIEscola - Taula Rodona (Sant Quirze del Vallès)0,866631/12
= 142.520difdif
729VMM 142.53004/10/INFEscola - Rivo Rubeo (Rubí)0,586603/11
730AFB 142.55010/09/INFEscola - Taula Rodona (Sant Quirze del Vallès)0,3330/06
731ICR 142.95010/09/PRIEscola - Els Pinetons (Ripollet)0,3330/06
732MBP 143.23008/10/INFEscola - Marià Galí Guix (Terrassa)0,866618/10
=MBP 143.23019/11/PRIEscola - La Muñeira (Badia del Vallès)0,866602/12
=MBP 143.23028/01/PRIEscola - Bernat de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda)0,866622/02
=GSA 143.23028/08/PANEscola - Pardinyes (Lleida)0,5031/08
733OBV 143.40010/09/PRIEscola - Las Seguidillas (Badia del Vallès)0,3330/06
734LVVC 143.59010/09/PRIEscola - La Sardana (Badia del Vallès)0,3330/06
735MTVG 143.62010/09/INFEscola - Roc Blanc (Viladecavalls)0,3330/06
736PG,H 144.00025/07PAN08038171 - FITXA131/08
737SBV 144.38010/09/PRIEscola - Can Serra (Barberà del Vallès)0,3330/06
738DAP 144.55010/09/PRIEscola - Pablo Picasso (Barberà del Vallès)0,3330/06
739MPV 144.56010/09/PRIEscola - Miquel Martí i Pol (Barberà del Vallès)0,3330/06
=LBP 144.56028/08/FRInstitut Escola - Roquetes (Barcelona)0,5031/08
740EDP 144.72024/01/PRIEscola - Joan Maragall (Sant Cugat del Vallès)0,426630/06
741MCMA 144.99030/08/PANEscola - El Martinet (Ripollet)130/06
=MCF 144.99028/08/MAInstitut - Narcís Monturiol (Figueres)0,8331/08
742LCG 145.00010/09/INFEscola - Sant Esteve (Castellar del Vallès)0,3330/06
743GSF 145.42030/08/PANEscola - Bonavista (Castellar del Vallès)0,926630/06
744 145.550
745ACA 145.72010/09/PRIEscola - La Nova Electra (Terrassa)0,3330/06
746MEPC 145.87010/09/PRIEscola - Roser Capdevila (Terrassa)0,3330/06
747LDTL 145.97010/09/PRICFA - Torre Romeu (Sabadell)0,3330/06
748JCR 146.01004/10/PRIEscola - Mare de Déu de Montserrat (Terrassa)0,3331/12
749SMC 146.07010/09/INFEscola - Can Sorts (Sentmenat)0,3330/06
750VBL 146.10010/09/PRIEscola - Miquel Martí i Pol (Barberà del Vallès)0,3330/06
751MMMM 146.32010/09/INFEscola - Floresta (Sabadell)0,3330/06
752MMP 146.52010/09/TECInstitut - Castellbisbal (Castellbisbal)0,866621/12
753MFG 146.57020/09/EESEscola - Sant Llorenç del Munt (Terrassa)0,866607/10
=MFG 146.57008/10/EESEscola - Concòrdia (Sabadell)0,866616/10
754EML 146.79010/09/PRIEscola - Roc Alabern (Terrassa)0,3330/06
755MPR 146.83013/09/PRIEscola - Can Llobet (Barberà del Vallès)0,3330/06
=MPR 146.83025/04/PRIEscola - Ginesta (Matadepera)0,866606/05
756MRU 146.91010/09/PMUEscola - Enxaneta (Terrassa)0,426630/06
757SLE 146.94022/04/INFEscola - Font de l'Orpina (Vacarisses)0,586631/05
758JDB 147.16013/09/PRIEscola - El Turó (Montcada i Reixac)0,3330/06
759SHLR 147.22011/10/INFEscola - Roser Capdevila (Terrassa)0,866625/10
=SHLR 147.22010/12/INFEscola - Joan Torredemer Canela (Matadepera)0,866631/12
=SHLR 147.22007/03/INFEscola - La Nova Electra (Terrassa)0,866618/03
760LAM 147.27010/09/PRIEscola - Font de l'Orpina (Vacarisses)0,3330/06
761MPR 147.28013/09/PRIEscola - Marta Mata (Barberà del Vallès)0,3330/06
=EBR 147.28028/08/EESEscola - Torre d'en Reig (Vilabertran)0,5031/08
762PCO 147.40015/10/PRIEscola - Les Arenes (Terrassa)0,426613/11
763LCS 147.59010/09/INFEscola - Can Rull (Sabadell)0,3330/06
764 147.890difdif
765LSG 148.05010/09/INFEscola - de Can Llong (Sabadell)0,3330/06
766RJP 148.21010/09/INFEscola - de Can Llong (Sabadell)0,3330/06
767MN 148.30015/10/PRIEscola - Andreu Castells (Sabadell)0,3330/06
768MMMM 149.25018/10/PRIEscola - Pau Casals (Rubí)0,866629/10
769 149.300
770LCD 149.35010/09/INFEscola - Escursell i Bartalot (Ripollet)0,3330/06
771CMM 149.45018/10/PRIEscola - Santiga (Santa Perpètua de Mogoda)0,866628/10
=CMM 149.45012/11/PRIEscola - Collserola (Sant Cugat del Vallès)0,866621/11
772 149.710
773MMGM 149.76010/09/INFEscola - Mas Boadella (Sabadell)0,3330/06
=SSP 149.76028/08/EESEscola - Sant Roc (Olot)0,5031/08
774LSC 150.02030/08/PANEscola - El Turonet (Sant Quirze del Vallès)0,8330/06
=XGM 150.02028/08/PMUZER - Vall de l'Aranyó (Castelldans)0,5031/08
775 150.150
776MDPG 150.38030/08/PANEscola - Enric Casassas (Sabadell)0,8330/06
777CCC 150.43030/08/PANEscola - Torre de la Llebre (Rubí)0,5031/08
778AR,P 150.47025/07UEE08033948 - FITXA131/08
779 150.680
780EPG 150.93011/10/INFEscola - Sant Esteve (Castellar del Vallès)0,866623/10
=EPG 150.93008/11/PRIEscola - Pablo Picasso (Barberà del Vallès)0,866603/12
=EPG 150.93010/12/INFEscola - Can Llobet (Barberà del Vallès)0,866623/12
781MJR 150.97030/08/PANEscola - La Jota (Badia del Vallès)0,8330/06
782EAF 151.09030/08/PANEscola - Mitja Costa (Montcada i Reixac)0,5031/08
783JMC 151.19019/11/PRIEscola - Purificació Salas i Xandri (Sant Quirze del Vallès)0,866613/12
=JMC 151.19017/01/PRIEscola - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)131/08
784OPT 151.24030/08/PANEscola - Creu Alta (Sabadell)0,8330/06
785OOC 151.69030/08/PANEscola - Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès)0,8330/06
786 151.730
787MDMLA 151.83010/09/INFEscola - Teresa Altet (Rubí)0,3330/06
788HRM 151.89015/10/INFEscola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda)0,866628/10
789MBS 151.97030/08/PANEscola - Ribatallada (Sabadell)0,8330/06
790SGB 152.02013/09/PEFEscola - Josep Maria Folch i Torres (Palau-solità i Plegamans)0,3330/06
791MIEL 152.25010/09/INFEscola - La Sardana (Badia del Vallès)0,3330/06
792JGM 152.34030/08/PANEscola - La Trama (Sabadell)0,8330/06
793MPC 152.37025/03/PRIEscola - Arraona (Sabadell)0,586608/04
=MPC 152.37025/04/PRIEscola - Calvet d'Estrella (Sabadell)0,866606/05
=MPC 152.37016/05/PRIEscola - del Bosc (Barberà del Vallès)0,866626/05
=MPC 152.37030/05/PRIEscola - Miquel Martí i Pol (Sabadell)0,866609/06
794MBS 152.42030/08/PANEscola - de Rellinars (Rellinars)0,8330/06
795JRF 152.51030/08/PANEscola - Concòrdia (Sabadell)0,5031/08
796ARC 153.02028/03/PRIEscola - Joanot Alisanda (Sabadell)0,866630/06
797GMS 153.09025/10/PRIEscola - El Martinet (Ripollet)0,866604/11
=GMS 153.09008/11/PRIEscola - El Vapor (Terrassa)0,866603/12
798 153.150
799 153.340
800CPM 153.35025/10/PRIEscola - La Jota (Badia del Vallès)0,866606/11
=CPM 153.35014/01/PRIEscola - de Can Llong (Sabadell)0,866606/02
=CPM 153.35028/01/PRIEscola - Juan Ramón Jiménez (Sabadell)0,866610/02
=CPM 153.35004/02/PRIEscola - Joaquim Blume (Sabadell)0,866628/02
=CPM 153.35018/02/PRIEscola - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)0,866628/02
=CPM 153.35018/03/PRIEscola - de Can Llong (Sabadell)0,866612/04
801CPF 153.47010/09/INFEscola - Rivo Rubeo (Rubí)0,3330/06
802MCA 153.55010/09/INFEscola - Roser Capdevila (Polinyà)0,3330/06
803GTC 153.70027/09/PMUEscola - Ginesta (Matadepera)0,866606/10
=GTC 153.70008/10/PMUEscola - Rosella (Viladecavalls)0,866618/10
=GTC 153.70008/11/PRIEscola - Francesc Aldea i Pérez (Terrassa)0,866625/11
=GTC 153.70014/01/PMUCEE - Centre de Formació i Treball Flor de Maig (Cerdanyola del Vallès)131/01
=GTC 153.70022/04/PMUEscola - Espronceda (Sabadell)130/06
804MMB 153.86025/10/PRICFA - Ègara (Terrassa)0,866608/11
805NCV 153.87011/10/PMUEscola - Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès)0,866621/10
=NCV 153.87029/10/PMUEscola - Mas Rampinyo (Montcada i Reixac)0,866623/11
806CLZ 153.93025/10/PRIEscola - Miquel Martí i Pol (Barberà del Vallès)0,759922/11
807IBO 153.97015/10/PMUEscola - Bernat de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda)0,866608/11
=IBO 153.97026/11/PMUEscola - Catalunya (Sabadell)0,866609/12
=IBO 153.97006/06/PMUEscola - Roser Capdevila (Terrassa)0,866630/06
808MILS 153.98030/08/PANEscola - Emili Carles i Tolrà (Castellar del Vallès)0,5031/08
809 154.010
810AVC 154.07030/08/PANEscola - Roc Blanc (Viladecavalls)0,5031/08
811ASC 154.12008/11/PRIEscola - Miquel Martí i Pol (Barberà del Vallès)0,866620/11
=ASC 154.12028/02/PRIEscola - Calvet d'Estrella (Sabadell)0,866623/03
812RRF 154.76008/11/EFInstitut - Pere Calders (Cerdanyola del Vallès)0,866619/11
=RRF 154.76003/12/PEFEscola - Arraona (Sabadell)0,866620/12
=RRF 154.76010/12/PRIEscola - Elisa Badia (Barberà del Vallès)0,866624/12
=RRF 154.76007/01/EFInstitut - Centre d'Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)0,866615/01
=CLJP 154.76028/08/MASec. d'Institut - Maçanet de la Selva (Maçanet de la Selva)0,5031/08
813EJC 154.94008/11/PRIEscola - Benviure (Castellbisbal)0,866625/11
=EJC 154.94015/11/PRIEscola - 25 de Setembre (Rubí)0,866611/12
=EJC 154.94014/01/PEFEscola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda)0,866604/02
=EJC 154.94007/02/PEFEscola - Santa Perpètua (Santa Perpètua de Mogoda)0,866618/02
814SZM 155.19015/10/INFEscola - Les Arenes (Terrassa)0,3313/11
=SZM 155.19028/02/INFEscola - Lola Anglada (Sant Quirze del Vallès)0,866610/03
=SZM 155.19011/03/PRIEscola - Joanot Alisanda (Sabadell)0,866619/03
=CGR 155.19028/08/DIInstitut - Aiguaviva (Mollet del Vallès)0,5031/08
815 155.200
816MET 155.24013/09/INFEscola - Can Sorts (Sentmenat)0,3330/06
817MRM 155.35018/10/INFEscola - Teresa Claramunt (Sabadell)0,866620/11
=JPR 155.35028/08/MAInstitut - Serrallarga (Blanes)0,5031/08
818AAP 155.37010/09/PANEscola - Joan Maragall (Rubí)130/06
819MAG 155.42010/09/PANEscola - Jaume Ferran i Clua (Sant Cugat del Vallès)130/06
820RLR 155.66020/09/EESEscola - Santa Perpètua (Santa Perpètua de Mogoda)0,866630/09
821JRF 155.82030/08/PANEscola - Carles Buïgas (Cerdanyola del Vallès)0,5031/08
822MGC 156.31015/10/PMUEscola - Turó de Can Mates (Sant Cugat del Vallès)0,866623/10
=MGC 156.31029/10/PMUEscola - Joan Maragall (Rubí)0,866606/11
=MGC 156.31022/11/PRIEscola - Agustí Bartra (Terrassa)0,866606/12
=MGC 156.31004/02/PMUEscola - Bisbat d'Egara (Terrassa)0,866610/02
=MGC 156.31011/02/PRIEscola - Sant Llorenç del Munt (Terrassa)0,866619/02
823AMVC 156.33010/09/INFEscola - Benviure (Castellbisbal)0,3330/06
824CBR 156.37024/09/EESEscola - Germans Amat (Terrassa)115/10
825LSM 156.54030/08/PANEscola - Teresa Claramunt (Sabadell)0,5031/08
826GEM 156.91031/10/PMUEscola - Mossèn Cinto Verdaguer (Rubí)131/08
827JCM 157.04008/11/PRIEscola - Mare de Déu de Montserrat (Castellbisbal)0,866619/11
828MSZ 157.07030/08/PANEscola - de Can Llong (Sabadell)0,5031/08
829ARB 157.25010/09/PANEscola - Joan Maragall (Sant Cugat del Vallès)0,866619/01
830MEVG 157.67030/08/ECOInstitut - Federica Montseny (Badia del Vallès)0,5031/08
831ABC 157.75010/09/PANEscola - Teresa Altet (Rubí)0,866601/11
=ABC 157.75026/11/PANEscola - Saltells (Cerdanyola del Vallès)0,866624/12
832 158.090
833MJL 158.19030/08/PANEscola - Pau Casals (Vacarisses)0,5031/08
834IGM 158.41015/11/PRIEscola - Collserola (Cerdanyola del Vallès)0,586617/12
835SBP 158.43010/09/INFEscola - Benviure (Castellbisbal)0,3330/06
836MDBB 158.61025/03/PRICFA - Anna Murià (Terrassa)0,866608/04
837 158.910
838 159.150
839 159.300
840SGR 159.56031/10/INFEscola - Font Rosella (Sabadell)131/08
=MFV 159.56028/08/MUInstitut - Badalona VII (Badalona)0,5031/08
841NPB 160.25019/11/PRIEscola - El Martinet (Ripollet)0,759909/12
=NPB 160.25004/03/PRIEscola - Arraona (Sabadell)0,586617/03
= 160.250difdif
=NPB 160.25025/04/PRIEscola - de Can Llong (Sabadell)0,866605/05
842EM,FC 160.32031/10/INFEscola - Roureda (Sabadell)0,866630/11
843CGB 160.49025/10/EESEscola - Collserola (Cerdanyola del Vallès)0,866604/11
=CGB 160.49010/12/PRIL'Alzina (Palau-solità i Plegamans)0,866609/01
=CGB 160.49014/01/PRIEscola - El Turó (Bigues i Riells)0,866622/01
=CGB 160.49025/04/EESCEE - Jeroni de Moragas (Cerdanyola del Vallès)0,866606/05
844AMV 160.50030/08/PANEscola - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)0,5031/08
845ILC 160.51022/11/PEFEscola - El Viver (Montcada i Reixac)0,866630/11
=ILC 160.51014/01/PRIEscola - Xarau (Cerdanyola del Vallès)0,866631/01
846SCM 160.55022/11/PRIEscola - Miquel Martí i Pol (Sabadell)0,866618/12
=SCM 160.55017/01/PRIEscola - Miquel Carreras (Sabadell)0,866615/02
847FEB 160.62025/10/PEFEscola - Santa Maria del Mar (Salou)0,866618/11
=FEB 160.62019/11/PRIEscola - Mestral (Vila-seca)0,866627/11
=FEB 160.62029/11/PRIEscola - Mare de Déu del Lledó (La Pobla de Mafumet)0,866618/12
848EPE 160.72010/09/PANEscola - Font de l'Alba (Terrassa)0,866613/01
=EPE 160.72018/02/PANEscola - Bernat de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda)0,866603/03
849NCF 160.98030/08/PANEscola - Bernat de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda)0,5031/08
850JCM 161.01022/11/PRIEscola - Teresa Altet (Rubí)0,866605/12
=JCM 161.01014/01/PRIEscola - Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès)0,866627/02
= 161.010difdif
=JCM 161.01025/04/PRIEscola - Ribatallada (Sabadell)0,866605/05
=JCM 161.01016/05/PRIEscola - Ribatallada (Sabadell)0,866627/05
=JCM 161.01030/05/PRIEscola - Rivo Rubeo (Rubí)0,866609/06
851ACE 161.16031/10/INFEscola - La Floresta (Sant Cugat del Vallès)0,866614/11
=ACE 161.16015/11/INFEscola - Concòrdia (Sabadell)0,866625/11
=ACE 161.16003/12/PRIEscola - Roureda (Sabadell)0,866631/12
=ACE 161.16011/02/INFEscola - Juan Ramón Jiménez (Sabadell)0,866610/03
852 161.290
853RAR 161.42031/10/INFEscola - Elvira Cuyàs (Montcada i Reixac)0,586609/11
854RMS 161.56010/09/PANEscola - Roc Alabern (Terrassa)0,866629/11
855CRA 161.68010/09/PANEscola - Samuntada (Sabadell)0,866631/12
856MESR 161.70030/08/PANEscola - Elvira Cuyàs (Montcada i Reixac)0,5031/08
=ACM 161.70028/08/MAInstitut - Pablo R. Picasso (Barcelona)0,5031/08
857ECV 162.03001/10/EESEscola - Roser Capdevila (Polinyà)0,866614/10
858MCG 162.68029/11/PRIEscola - Miquel Martí i Pol (Sabadell)0,866613/12
=MCG 162.68021/02/INFEscola - Can Deu (Sabadell)0,866615/03
=MCG 162.68018/03/INFEscola - Pau Casals (Rubí)0,866618/04
859LMM 162.70010/09/PANEscola - Les Arenes (Terrassa)0,866603/10
860JRH 162.72008/10/PRIEscola - Vora del Mar (Cubelles)0,3329/11
=JRH 162.72005/12/PRIEscola - Benviure (Castellbisbal)0,866620/12
=JRH 162.72014/01/PRIEscola - Font de l'Alba (Terrassa)0,866606/02
861DGT 163.00019/11/INFEscola - Anselm Clavé (Ripollet)0,3329/11
862AHB 163.11022/11/INFEscola - Josep Ventalló i Vintró (Terrassa)0,866609/12
=AHB 163.11014/01/PRIEscola - Arraona (Sabadell)0,866627/01
=AHB 163.11021/01/INFEscola - Isaac Peral (Terrassa)0,866631/01
=AHB 163.11011/03/PRIEscola - Abat Marcet (Terrassa)0,866624/03
=AHB 163.11028/03/INFEscola - Espronceda (Sabadell)0,866610/04
=AHB 163.11025/04/PRICFA - Can Rull (Sabadell)0,866606/05
863EVV 163.49011/10/EESEscola - Mas Boadella (Sabadell)0,866622/10
=EVV 163.49018/10/EESEscola - Santiga (Santa Perpètua de Mogoda)0,866621/12
864ZRV 163.77022/11/PRIEscola - Torre de la Llebre (Rubí)0,866630/11
=ZRV 163.77014/01/PRIEscola - Els Pinetons (Ripollet)0,866622/01
=ZRV 163.77028/01/PRIEscola - Carles Buïgas (Cerdanyola del Vallès)0,866610/02
865EPL 163.78022/11/INFEscola - Collserola (Sant Cugat del Vallès)0,866604/12
=EPL 163.78010/12/INFEscola - L'Olivera (Sant Cugat del Vallès)0,866624/12
=EPL 163.78007/01/INFEscola - Font Rosella (Sabadell)0,3330/06
866AGZ 163.92022/11/PRIEscola - La Nova Electra (Terrassa)0,866602/12
=AGZ 163.92028/01/PRIEscola - Rosella (Viladecavalls)0,866622/02
=AGZ 163.92016/05/PRIEscola - Teresa Claramunt (Sabadell)0,866626/05
=AGZ 163.92030/05/PRIEscola - Santa Perpètua (Santa Perpètua de Mogoda)0,866609/06
867AGF 163.96017/01/INFEscola - Pi d'en Xandri (Sant Cugat del Vallès)0,866631/01
=AGF 163.96028/01/INFEscola - Els Arenys (Castellbisbal)0,759906/02
=AGF 163.96006/06/PRIEscola - Samuntada (Sabadell)0,866623/06
868 164.140
869MDM 164.16022/11/PRIEscola - Cifuentes (Sabadell)0,3331/12
870PT 164.19004/10/EESEscola - Jaume Ferran i Clua (Sant Cugat del Vallès)0,6630/06
871TLB 164.33026/11/PRIEscola - Can Rull (Sabadell)131/08
=EPR 164.33028/08/PMUEscola - Mogent (La Roca del Vallès)0,5031/08
872 164.530
873ASL 164.54008/10/EESEscola - Can Llobet (Barberà del Vallès)0,586615/10
=ASL 164.54029/11/PRIEscola - Joanot Alisanda (Sabadell)0,759913/12
= 164.540difdif
874BSP 164.60010/09/PANEscola - Sant Esteve (Castellar del Vallès)0,866631/12
875ICG 165.29010/09/PANEscola - Sant Julià (Sabadell)0,866631/12
=ICG 165.29007/01/PANEscola - Pere Calders (Polinyà)0,866630/06
876MPP 165.54025/10/PEFEscola - Les Muralles (Montblanc)0,866606/11
=MPP 165.54029/11/PEFZER - El Francolí (Valls)0,866620/12
=MPP 165.54014/01/PRIEscola - Marta Mata (El Vendrell)0,866622/01
=MPP 165.54024/01/PRIEscola - La Bòbila (Cambrils)0,866608/02
=MPP 165.54007/03/PRIEscola - Mossèn Ramon Bergadà (Constantí)0,866629/03
=MPP 165.54016/05/PEFEscola - Miquel Carreras (Sabadell)0,866627/05
877SGT 166.08011/10/PMUEscola - Montessori (Rubí)0,586630/10
=SGT 166.08012/11/PMUEscola - Enric Tatché i Pol (Ripollet)0,866621/11
=SGT 166.08026/11/PMUEscola - del Bosc (Barberà del Vallès)0,866605/12
=SGT 166.08014/01/PMUEscola - Gassó i Vidal (Ripollet)0,866606/02
878AGM 166.41010/09/PANEscola - Roser Capdevila (Polinyà)0,866612/01
879CFG 166.45011/10/EESEscola - Catalunya (Sant Cugat del Vallès)0,866622/10
=CFG 166.45028/02/EESEscola - Teresa Claramunt (Sabadell)0,866611/03
=CFG 166.45018/03/EESEscola - Las Seguidillas (Badia del Vallès)0,866631/03
=CFG 166.45025/04/EESEscola - Les Arenes (Terrassa)0,866606/05
=CFG 166.45027/05/EESEscola - Els Pinetons (Ripollet)0,866615/06
880MTRC 166.56026/11/PRIEscola - Josep Ventalló i Vintró (Terrassa)131/08
881ILM 166.62030/08/PANCFA - Jaume Tuset (Ripollet)0,5031/08
882LCC 167.29011/10/EESEscola - Pere Calders (Polinyà)0,586630/11
=LCC 167.29026/11/PRIEscola - Concòrdia (Sabadell)0,866609/12
=LCC 167.29010/01/EESCEE - Jeroni de Moragas (Cerdanyola del Vallès)0,866624/01
883MLP 167.33010/09/PANEscola - Onze de Setembre (Sant Quirze del Vallès)0,866608/12
=MLP 167.33006/05/PANEscola - Josep Maria Ginesta (Ripollet)0,586627/05
884JLBR 167.40026/11/PRIEscola - El Vapor (Terrassa)0,866604/12
=JLBR 167.40003/12/PRICFA - Barberà (Barberà del Vallès)0,866631/12
=JLBR 167.40014/01/PRIEscola - Torreguitart (Sabadell)0,866622/01
=JLBR 167.40021/01/PRIEscola - Pere Viver i Aymerich (Terrassa)0,866630/01
=JLBR 167.40028/01/PRIEscola - Miquel Martí i Pol (Barberà del Vallès)0,866607/02
=GVB 167.40028/08/PANInstitut Escola - Francesc Cambó i Batlle (Verges)0,5031/08
885 167.720
886XSG 167.87026/11/PRIEscola - Joan Torredemer Canela (Matadepera)0,866620/12
887JRL 168.06026/11/PRIEscola - Turó de Can Mates (Sant Cugat del Vallès)0,866612/12
=JRL 168.06021/01/PRIEscola - Taula Rodona (Sant Quirze del Vallès)0,759907/02
=JRL 168.06025/04/PRIEscola - Mas Boadella (Sabadell)0,3305/05
=JRL 168.06009/05/INFEscola - Escursell i Bartalot (Ripollet)0,866626/05
=JRL 168.06030/05/INFEscola - La Romànica (Sabadell)0,3316/06
888MPG 168.13014/01/PRIEscola - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)0,866622/01
=MPG 168.13024/01/PRIEscola - Reixac (Montcada i Reixac)0,866605/02
=MPG 168.13013/05/INFEscola - Enric Tatché i Pol (Ripollet)0,866627/05
=MPG 168.13023/05/INFEscola - El Martinet (Ripollet)0,866605/06
=MPG 168.13006/06/PRIEscola - Isaac Peral (Terrassa)0,866623/06
889SGN 168.14010/12/PANEscola - Catalunya (Sabadell)0,866613/12
890MPGS 168.22014/01/PRIEscola - Ginesta (Matadepera)0,866608/02
891IGDM 168.53018/02/INFEscola - Sala i Badrinas (Terrassa)0,866604/03
=LEZ 168.53028/08/PANEscola - Sant Sadurní (Montornès del Vallès)0,5031/08
892NPF 168.55014/01/PEFEscola - Abat Marcet (Terrassa)0,426606/02
=NPF 168.55017/01/PRIEscola - President Salvans (Terrassa)0,866627/01
893ECO 168.57014/01/PRIEscola - Arraona (Sabadell)0,586603/02
=ECO 168.57025/03/625Institut - La Ferreria (Montcada i Reixac)0,866609/04
894VGG 168.59010/09/PMUEscola - Turó de Can Mates (Sant Cugat del Vallès)0,3330/06
895EBT 168.83026/11/PMUEscola - Ramon Llull (Rubí)0,866605/12
896MCC 169.07010/09/PANEscola - Joan Torredemer Canela (Matadepera)0,866611/10
897MJSR 169.45017/01/PRIEscola - Joanot Alisanda (Sabadell)0,866628/01
=MJSR 169.45011/02/PRIEscola - Elisa Badia (Barberà del Vallès)0,866615/03
=MJSR 169.45018/02/PRIEscola - Font de l'Orpina (Vacarisses)0,866615/03
898 169.780
899 169.850
900ABC 170.07017/01/PRIEscola - Joan Torredemer Canela (Matadepera)0,866627/01
901NLR 170.46010/09/PANEscola - Rosella (Viladecavalls)0,866623/12
=NLR 170.46014/01/PANEscola - Santiga (Santa Perpètua de Mogoda)0,866622/01
=NLR 170.46004/02/PANEscola - Pau Casals (Vacarisses)0,866615/02
902MT 170.49017/01/PRIEscola - Josep Gras (Sant Llorenç Savall)0,866614/02
=MT 170.49014/03/PRIEscola - Concòrdia (Sabadell)0,866624/03
903ASB 170.65022/10/EESEscola - Roser Capdevila (Polinyà)0,866631/10
=JMGR 170.65028/08/MAInstitut - Lauro (Les Franqueses del Vallès)0,5031/08
904SGA 170.79014/01/EESEscola - Collserola (Cerdanyola del Vallès)0,866622/01
905LEC 170.83010/09/PANEscola - Font Freda (Montcada i Reixac)0,866606/12
906ICG 170.86010/09/PANEscola - Carles Buïgas (Cerdanyola del Vallès)0,866623/12
=ICG 170.86009/05/PANEscola - Mitja Costa (Montcada i Reixac)0,866604/06
=ICG 170.86006/06/PANEscola - Sant Esteve (Castellar del Vallès)0,866620/06
907IMF 171.03005/11/EESCEE - Jeroni de Moragas (Cerdanyola del Vallès)0,866618/11
=IMF 171.03014/01/EESEscola - Ca n'Alzamora (Rubí)0,866613/02
=IMF 171.03018/02/PRIEscola - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)0,866628/02
=IMF 171.03028/02/EESEscola - Pere Viver i Aymerich (Terrassa)0,866618/03
=IMF 171.03025/03/EESEscola - Germans Amat (Terrassa)0,866611/04
=IMF 171.03025/04/EESEscola - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)0,866606/05
908BCK 171.17010/09/PANEscola - Sant Martí (Cerdanyola del Vallès)0,866623/11
909SRS 171.67017/01/PRIEscola - Collserola (Sant Cugat del Vallès)0,866628/01
=SRS 171.67024/01/PRIEscola - Montessori (Rubí)0,866603/04
=SRS 171.67014/02/PRIEscola - Torre de la Llebre (Rubí)0,866627/02
910PMG 171.72025/10/EESEscola - Font de l'Orpina (Vacarisses)0,866628/11
=PMG 171.72028/02/PRIEscola - Mossèn Cinto Verdaguer (Rubí)0,586610/03
911 171.910
912FVM 172.08017/01/PRIEscola - Bernat de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda)0,866612/02
=FVM 172.08028/01/PRIEscola - Reixac (Montcada i Reixac)0,866622/02
913ECH 172.48024/01/PRIEscola - Gaudí (Sabadell)0,866619/02
914 172.670
915 172.860
916MCR 172.87004/02/EESEscola - La Floresta (Sant Cugat del Vallès)0,866628/02
=MCR 172.87004/03/EESEscola - Concòrdia (Sabadell)0,426625/03
917LBL 173.39010/09/PANEscola - Serralavella (Ullastrell)0,866623/09
=LBL 173.39004/02/PRIEscola - Saltells (Cerdanyola del Vallès)0,866612/02
=LBL 173.39021/02/PANEscola - Ribatallada (Sabadell)0,866605/03
918AMM 173.47025/03/INFEscola - Josep Maria Folch i Torres (Palau-solità i Plegamans)0,866621/04
919MCM 173.68003/12/INFEscola - Pompeu Fabra (El Pont de Vilomara i Rocafort)0,866620/12
=MCM 173.68014/01/EESEscola - Marquès de la Pobla (Capellades)0,866618/03
920RRR 173.95024/01/PRIEscola - Nostra Llar (Sabadell)0,866619/02
921SJA 174.44024/01/PRIEscola - Bernat de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda)0,866612/02
922AMMS 174.51005/12/EFInstitut - Lluís Companys (Ripollet)0,866616/12
923LGG 174.58010/09/PANEscola - Collserola (Cerdanyola del Vallès)0,759930/06
924AIMS 174.81005/11/EESEscola - Abat Marcet (Terrassa)0,866611/11
=AIMS 174.81010/01/EESEscola - Josep Gras (Sant Llorenç Savall)0,866622/01
=AIMS 174.81007/03/EESCEE - Ca n'Oriol (Rubí)0,866625/03
=AIMS 174.81025/03/PRIEscola - Arraona (Sabadell)0,3330/06
=AMO 174.81028/08/PANEscola - Marinada (El Masnou)0,5031/08
925 174.970
926AAP 176.19010/09/PMUEscola - La Floresta (Sant Cugat del Vallès)0,3321/02
927RFF 176.88010/09/PANEscola - Josep Maria Ginesta (Ripollet)0,759930/06
928MLV 177.15010/09/PANEscola - Joan Blanquer (Castellar del Vallès)0,6630/06
929MLBR 177.22024/01/PRIEscola - Ginesta (Matadepera)0,866607/02
=MLBR 177.22014/02/PRIEscola - Joan Blanquer (Castellar del Vallès)0,866616/03
930FXDG 177.73029/11/PMUEscola - Sant Esteve (Castellar del Vallès)0,866608/01
=FXDG 177.73017/01/PMUEscola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda)0,866627/01
=FXDG 177.73011/03/PRIEscola - Font de l'Orpina (Vacarisses)0,866631/03
=FXDG 177.73025/04/PMUEscola - Roser Capdevila (Polinyà)0,866619/05
=FXDG 177.73020/05/PRIEscola - Elisa Badia (Barberà del Vallès)0,866613/06
931ECG 177.75028/01/PRIEscola - Can Sorts (Sentmenat)0,866621/02
932OGR 178.01024/01/PRIEscola - Els Arenys (Castellbisbal)0,866603/02
=OGR 178.01011/03/PRIEscola - El Viver (Montcada i Reixac)0,866624/03
933CGL 178.03010/09/PANEscola - Turó de Can Mates (Sant Cugat del Vallès)0,6630/06
934 178.170
935GVM 178.33010/09/PANEscola - Bisbat d'Egara (Terrassa)0,6630/06
936 178.510
937LME 178.53005/12/EFInstitut - Agustí Serra i Fontanet (Sabadell)0,786613/12
=LME 178.53028/01/PRIEscola - L'Olivera (Sant Cugat del Vallès)0,586606/02
938MPG 178.55010/09/PMUEscola - Santiga (Santa Perpètua de Mogoda)0,3330/06
=JLM 178.55028/08/PANEscola - Les Falgueres (Celrà)0,5031/08
939BQZ 178.66024/01/PRIEscola - Font de l'Orpina (Vacarisses)0,866603/02
940TFB 178.75013/09/SECREDA Jordi Perelló (Seu c: Sabadell)0,866630/09
941AG 180.25021/01/PEFEscola - Sant Julià (Sabadell)0,866631/01
= 180.250difdif
=AG 180.25020/05/PEFEscola - Pau Casals (Vacarisses)0,866630/06
942 180.450
943AMM 180.64021/01/PEFEscola - Bisbat d'Egara (Terrassa)0,866631/01
=AMM 180.64007/03/PEFEscola - Turó de Guiera (Cerdanyola del Vallès)0,866618/03
944ARB 181.13004/10/ALLCREDA Jordi Perelló (Seu c: Sabadell)0,3330/06
=CSA 181.13028/08/PMUEscola - Lluís Castells (Riudaura)0,5031/08
945MBF 181.14024/01/PRICFA - Ègara (Terrassa)0,866619/02
=MBF 181.14004/02/PRIEscola - Roc Blanc (Viladecavalls)0,866615/02
946 181.290
947AMBC 181.47031/01/PRIEscola - Montessori (Rubí)0,866618/02
948SDCA 181.51010/09/PMUEscola - Rosella (Viladecavalls)0,3330/06
949ARB 181.56021/01/PEFEscola - El Vallès (Terrassa)0,426616/02
950EMN 182.20010/09/PANEscola - Can Periquet (Palau-solità i Plegamans)0,6630/06
=ABDLT 182.20028/08/MAInstitut - Valerià Pujol i Bosch (Premià de Dalt)0,5031/08
951CBV 182.64031/01/PRIEscola - Montessori (Rubí)0,866611/02
952 182.990
953GGB 183.07024/01/PEFEscola - Concòrdia (Sabadell)0,3330/06
=MPF 183.07028/08/ECOInstitut - Llobregat (L'Hospitalet de Llobregat)0,5031/08
954MRC 183.17010/09/PANEscola - Benviure (Castellbisbal)0,6630/06
955SSA 183.23015/10/PMUEscola - Lacustària (Llagostera)0,866623/10
=SSA 183.23022/11/PRIEscola - Renaixença (Els Hostalets de Pierola)0,759910/12
=SSA 183.23021/01/PMUEscola - Dolors Martí i Badia (Igualada)0,866621/02
=SSA 183.23022/04/PMUEscola - Rosella (Viladecavalls)0,866630/04
=SSA 183.23006/05/PMUEscola - Espronceda (Sabadell)0,866602/06
956 183.560
957RPA 183.67028/08/DISec. d'Institut - Domus d'Olivet (Canovelles)0,5031/08
958 184.080
959RNC 184.26010/09/PMUEscola - Can Sorts (Sentmenat)0,3330/06
960MDMNR 184.69031/01/INFEscola - Pins del Vallès (Sant Cugat del Vallès)0,866610/02
961 184.890
962 185.020
963PVF 185.38010/09/PANEscola - Jaume Ferran i Clua (Sant Cugat del Vallès)0,426630/06
964PMP 185.77008/11/EESCEE - Francesc Bellapart (Sabadell)0,866625/11
=PMP 185.77017/01/EESEscola - Miquel Martí i Pol (Sabadell)0,866613/02
=PMP 185.77028/01/EESEscola - Andreu Castells (Sabadell)0,866605/02
965METL 185.86010/09/PANEscola - Agnès Armengol (Sabadell)0,3330/06
966 187.120
967 187.180
968SSA 187.36029/11/PMUEscola - Els Aigüerols (Santa Perpètua de Mogoda)0,759920/12
=SSA 187.36007/02/PMUEscola - Tiana de la Riba (Ripollet)0,866617/02
=SSA 187.36018/02/PRIEscola - Can Sorts (Sentmenat)0,866603/03
969MGP 187.78010/09/PANEscola - Saltells (Cerdanyola del Vallès)0,3330/06
970COR 187.85009/05/INFEscola - Els Aigüerols (Santa Perpètua de Mogoda)0,426626/05
971FMA 188.20007/03/PRIEscola - Roureda (Sabadell)0,866621/03
=FMA 188.20018/03/PRIEscola - Turó de Guiera (Cerdanyola del Vallès)0,866617/04
972MFM 188.30004/02/INFEscola - Onze de Setembre (Sant Quirze del Vallès)0,866613/02
973JGR 189.04004/03/PRIEscola - Arraona (Sabadell)0,586617/03
=JGR 189.04007/03/INFEscola - Joaquim Blume (Sabadell)0,866616/03
=JGR 189.04018/03/INFEscola - Nostra Llar (Sabadell)0,866607/04
=JGR 189.04013/05/INFEscola - Polinyà (Polinyà)0,866626/05
974DDG 189.49004/02/PEFEscola - Agustí Bartra (Terrassa)0,866610/02
=DDG 189.49007/03/PEFEscola - Els Arenys (Castellbisbal)0,866607/04
=DDG 189.49025/04/EFInstitut - Escola Industrial (Sabadell)0,866624/05
=DDG 189.49020/05/PRIEscola - La Sardana (Badia del Vallès)0,866602/06
=DDG 189.49003/06/PEFEscola - Josep Ventalló i Vintró (Terrassa)0,866628/06
975MGMA 189.50029/10/ALLCEE - Ca n'Oriol (Rubí)0,586624/11
=MGMA 189.50020/05/PRIEscola - Roser Capdevila (Polinyà)0,866614/06
976 189.870
977EVL 190.20010/09/PANEscola - Mas Rampinyo (Montcada i Reixac)0,3330/06
978 190.310
979GMP 190.41011/10/EESEscola - Pep Ventura (L'Hospitalet de Llobregat)0,586605/11
=GMP 190.41021/01/EESEscola - Estalella i Graells (Vilafranca del Penedès)0,866606/02
=GMP 190.41007/02/PRIEscola - Mas Boadella (Sabadell)0,866604/03
=GMP 190.41016/05/EESEscola - Joan Sallarès i Pla (Sabadell)0,866619/06
980 190.640
981HP 190.66008/11/EESEscola - Mas Rampinyo (Montcada i Reixac)0,866615/11
=HP 190.66015/11/EESCEE - Ca n'Oriol (Rubí)0,866608/12
982JAB 190.75007/02/PRIEscola - El Sol i La Lluna (Castellar del Vallès)0,866618/02
983 190.790
984ALB 191.14004/02/INFEscola - La Nova Electra (Terrassa)0,3330/06
985OL 191.39010/09/PANEscola - Catalunya (Sabadell)0,3330/06
986CJV 191.58004/02/INFEscola - Roc Alabern (Terrassa)0,3330/06
987ASC 192.60007/02/PRIEscola - Miquel Martí i Pol (Barberà del Vallès)0,866602/03
988MMR 192.64010/09/PANEscola - Purificació Salas i Xandri (Sant Quirze del Vallès)0,3330/06
=MMR 192.64022/04/PANEscola - Josep Maria Folch i Torres (Palau-solità i Plegamans)0,866601/05
=MMR 192.64003/06/PANEscola - Ca n'Alzamora (Rubí)0,866620/06
989ACC 193.00007/02/INFEscola - Mare de Déu de Montserrat (Castellbisbal)0,866610/03
=ACC 193.00025/03/INFEscola - Joan Marquès i Casals (Terrassa)0,866611/04
=ACC 193.00013/05/INFEscola - Jaume Ferran i Clua (Sant Cugat del Vallès)0,426626/05
990AGA 193.06007/02/PRIEscola - L'Olivera (Sant Cugat del Vallès)0,866624/02
=AGA 193.06028/03/PRIEscola - Roureda (Sabadell)0,866607/04
=AGA 193.06004/04/PRIEscola - Enric Casassas (Sabadell)0,866615/04
=AGA 193.06023/05/PRIEscola - Sant Martí (Cerdanyola del Vallès)0,866602/06
991MMS 193.12018/02/PEFEscola - Pau Casals (Sabadell)0,866603/03
992MCM 193.37010/09/PANEscola - Can Llobet (Barberà del Vallès)0,3330/06
993MFS 194.06007/02/INFEscola - Reixac (Montcada i Reixac)0,866618/02
=MFS 194.06014/02/INFEscola - Joan Blanquer (Castellar del Vallès)0,866615/03
994 194.080
995 194.230
996MRG 194.24031/10/ALLCREDA Jordi Perelló (Seu c: Sabadell)0,866613/11
997AMV 194.25001/04/PANEscola - Taula Rodona (Sant Quirze del Vallès)0,866617/04
=AMV 194.25025/04/PANEscola - Pere Calders (Polinyà)0,866606/05
=AMV 194.25013/05/PANEscola - Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès)0,759927/05
=AMV 194.25010/06/PANEscola - Catalunya (Sabadell)0,866613/06
998ASR 195.05015/10/PMUEscola - Doctor Fortià i Solà (Torelló)0,866631/10
=ASR 195.05010/12/PMUEscola - La Muñeira (Badia del Vallès)0,759908/01
999MDGSR 195.21004/10/PANEscola - Ribatallada (Sabadell)0,759914/10
=MDGSR 195.21015/10/PANEscola - Floresta (Sabadell)0,866623/10
=MDGSR 195.21012/11/PANEscola - Amadeu Vives (Sabadell)0,866630/06
1000MBG 195.42007/02/PRIEscola - Anselm Clavé (Ripollet)0,866628/02
1001JMG 196.08007/02/PMUEscola - Palau (Palau-solità i Plegamans)0,866602/03
=JMG 196.08007/03/PMUEscola - Miquel Carreras (Sabadell)0,866618/03
=JMG 196.08025/04/PMUEscola - Els Aigüerols (Santa Perpètua de Mogoda)0,759915/05
1002STMS 196.91011/03/PANEscola - Floresta (Sabadell)0,866619/03
=STMS 196.91018/03/PANEscola - Joanot Alisanda (Sabadell)0,426613/04
1003SVL 197.14025/04/EESEscola - Saltells (Cerdanyola del Vallès)0,426606/05
1004EPR 197.35010/09/PANEscola - Santa Perpètua (Santa Perpètua de Mogoda)0,3330/06
1005 197.410
1006AHL 197.56004/03/PRIEscola - Ciutat d'Alba (Sant Cugat del Vallès)0,3330/06
1007MRM 197.87010/09/627Institut - Castellbisbal (Castellbisbal)0,426630/06
1008 198.560
1009BBR 198.69007/02/INFEscola - Els Pinetons (Ripollet)0,866614/02
=BBR 198.69023/05/PRIEscola - Rosella (Viladecavalls)0,866618/06
1010 199.100
1011LQC 199.71024/01/EESCEE - Josep Sol i Rodríguez (Santa Coloma de Gramenet)0,586604/02
=LQC 199.71007/02/PRIEscola - Josep Maria Ginesta (Ripollet)0,866620/02
1012 200.070
1013AMF 201.57007/03/PRIEscola - Can Sorts (Sentmenat)0,866603/04
1014DGT 201.58007/02/PRIEscola - La Roda (Terrassa)0,3330/06
1015 202.890
1016MAABR 203.73021/02/PEFEscola - Ramon Llull (Rubí)0,866603/03
=MAABR 203.73011/03/PRIEscola - Pau Casals (Rubí)0,866619/03
=MAABR 203.73018/03/PRICRP del Vallès Occidental II (Terrassa)0,866631/03
1017AICG 204.94014/02/PRIEscola - El Martinet (Ripollet)0,866610/03
1018 204.950
1019SLA 205.36022/11/EESEscola - Font de l'Orpina (Vacarisses)0,586618/12
1020NMF 205.59014/02/PRIEscola - Els Aigüerols (Santa Perpètua de Mogoda)0,866626/02
=NMF 205.59021/02/PRIEscola - Samuntada (Sabadell)0,866617/03
=NMF 205.59011/03/PRIEscola - Can Serra (Barberà del Vallès)0,866620/03
=NMF 205.59028/03/PRIEscola - La Floresta (Sant Cugat del Vallès)0,866608/04
=NMF 205.59023/05/PRICFA - Anna Murià (Terrassa)0,866604/06
1021MVB 205.61007/02/INFEscola - Els Horts (Barcelona)0,866619/02
=MVB 205.61018/02/PRIEscola - Prim (Barcelona)0,866628/02
1022SEC 205.73019/11/EESEscola - La Floresta (Sant Cugat del Vallès)0,866605/12
1023MNB 205.83014/02/PRIEscola - Joan XXIII (Terrassa)0,866625/02
=MNB 205.83021/02/PRIEscola - Joan Marquès i Casals (Terrassa)0,866615/03
1024 205.840
1025 205.850
1026JBG 206.30017/01/EESEscola - Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès)0,866612/02
1027 206.450
1028 206.570
1029NLS 206.62003/12/PMUEscola - Montessori (Rubí)0,586620/12
=NLS 206.62014/01/PMUEscola - Francesc Aldea i Pérez (Terrassa)0,866622/01
1030 206.810
1031MLH 206.93010/09/PANEscola - Santiga (Santa Perpètua de Mogoda)0,3330/06
1032 207.240
1033SLS 207.78028/01/ALLCEE - Jeroni de Moragas (Cerdanyola del Vallès)0,586626/02
1034FJMG 208.13010/09/PANEscola - Miquel Martí i Pol (Barberà del Vallès)0,3330/06
1035GPC 208.32014/01/PMUEscola - Joanot Alisanda (Sabadell)0,866625/01
=GPC 208.32025/02/PMUEscola - Carles Buïgas (Cerdanyola del Vallès)0,866603/03
=GPC 208.32007/03/PMUEscola - El Sol i La Lluna (Castellar del Vallès)0,866618/03
=GPC 208.32021/03/PRIEscola - Joan Blanquer (Castellar del Vallès)0,866631/03
=GPC 208.32025/04/PMUEscola - Isaac Peral (Terrassa)0,586622/05
1036MCRL 210.30024/09/PMUInstitut Escola - La Tordera (Santa Maria de Palautordera)0,586631/10
= 210.300difdif
=MCRL 210.30026/11/PMUEscola - Sant Martí (Arenys de Munt)0,759905/12
=MCRL 210.30010/12/PMUEscola - Colors (Les Franqueses del Vallès)0,426620/12
=MCRL 210.30007/03/PRIEscola - El Vallès (Terrassa)0,866624/03
=MCRL 210.30028/03/PRIEscola - Joan XXIII (Terrassa)0,866607/04
=MCRL 210.30001/04/PRIEscola - Josep Gras (Sant Llorenç Savall)0,866620/04
1037SGS 211.02001/04/PRIEscola - Els Aigüerols (Santa Perpètua de Mogoda)0,866618/04
1038 211.250
1039OSG 211.36017/01/EESEscola - La Jota (Badia del Vallès)0,866624/01
=OSG 211.36011/02/EESEscola - L'Olivera (Sant Cugat del Vallès)0,866625/02
=OSG 211.36018/02/EESCEE - Francesc Bellapart (Sabadell)0,3330/06
1040CMJ 212.94009/09/PANEscola - Serra i Húnter (Manresa)0,3312/04
=CMJ 212.94025/04/PANEscola - Joaquim Blume (Sabadell)0,866606/05
=CMJ 212.94016/05/PANEscola - Miquel Carreras (Sabadell)0,866628/05
1041 213.710
1042GJM 214.82017/01/EESEscola - El Vapor (Terrassa)0,866627/01
=GJM 214.82031/01/EESEscola - Joanot Alisanda (Sabadell)0,866627/02
1043SPG 215.07014/02/INFEscola - Xarau (Cerdanyola del Vallès)0,866625/02
=SPG 215.07025/03/INFEscola - El Viver (Montcada i Reixac)0,866608/04
=SPG 215.07016/05/INFEscola - Arraona (Sabadell)0,586628/05
1044MCCM 215.15005/11/519Institut - Santa Eulàlia (Terrassa)0,866620/11
= 215.150difdif
1045 215.780
1046LGT 217.61011/02/PEFEscola - Reixac (Montcada i Reixac)0,586621/02
=LGT 217.61014/03/PRIEscola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda)0,586625/03
=LGT 217.61027/05/PEFEscola - Enxaneta (Terrassa)0,426613/06
1047PGP 218.20005/12/PANEscola - L'Olivera (Sant Cugat del Vallès)0,866620/12
1048APG 218.32026/11/ALLCREDA Jordi Perelló (Seu c: Sabadell)0,866609/12
=APG 218.32010/01/ALLEscola - Collserola (Sant Cugat del Vallès)0,866624/01
=APG 218.32014/03/ALLCREDA Jordi Perelló (Seu c: Sabadell)0,866624/03
=APG 218.32021/03/EESEscola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda)0,866631/03
=APG 218.32004/04/EESEscola - Andreu Castells (Sabadell)0,866615/04
1049EVP 218.50028/03/PRICFA - Can Folguera (Santa Perpètua de Mogoda)0,866604/04
=EVP 218.50025/04/PANEscola - El Vallès (Terrassa)0,866606/05
1050 219.070
1051 219.710
1052IFB 221.25007/03/INFEscola - Pau Vila i Dinarès (Terrassa)0,586617/03
=IFB 221.25021/03/INFEscola - Gerbert d'Orlhac (Sant Cugat del Vallès)0,866602/04
1053 221.790
1054EZC 222.75021/02/PRIEscola - Marta Mata (Barberà del Vallès)0,866603/03
1055LBT 301.35010/09/PANEscola - Joan Torredemer Canela (Matadepera)0,3330/06
1056 303.840
1057 400.540
1058 401.650
1059 402.640
1060FMA 419.52021/02/PRIEscola - Concòrdia (Sabadell)0,866611/03
1061ACP 420.22005/12/PANEscola - Enric Casassas (Sabadell)0,759901/01
=ACP 420.22007/01/PANEscola - Bisbat d'Egara (Terrassa)0,586631/01
1062NTT 420.51021/02/PRIEscola - Concòrdia (Sabadell)0,866605/03
=NTT 420.51001/04/PRIEscola - del Bosc (Rubí)0,866611/04
1063MSG 425.32001/04/PRIEscola - La Jota (Badia del Vallès)0,866611/04
1064ADS 426.22021/02/PRIEscola - Samuntada (Sabadell)0,866605/03
=ADS 426.22014/03/PRIEscola - Font Freda (Montcada i Reixac)0,3330/06
1065 437.500
1066 438.690
1067 439.460
1068CMP 441.61021/02/PRIEscola - Miquel Martí i Pol (Sabadell)0,426603/03
1069 443.580
1070SLG 450.99025/03/INFEscola - Can Rull (Sabadell)0,866631/03
=SLG 450.99001/04/EESEscola - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)0,866625/04
1071CNA 452.16021/02/PEFEscola - Enric Tatché i Pol (Ripollet)0,866603/03
=CNA 452.16025/03/PEFEscola - Montessori (Rubí)0,866604/04
1072 452.220
1073 453.640
1074 454.210
1075JAG 454.24001/04/PEFEscola - Pau Casals (Rubí)0,586611/04
1076 455.100
1077MRG 456.31025/02/PEFEscola - President Salvans (Terrassa)0,586606/03
1078HFO 456.36004/04/PRIEscola - Font de l'Alba (Terrassa)0,866618/04
1079 456.940
1080 457.220
1081 457.250
1082 457.530
1083 457.570
1084 457.580
1085 457.630
1086 457.690
1087 457.810
1088 458.090difdif
1089IAM 458.29001/04/EESEscola - Arraona (Sabadell)0,866615/04
1090 458.340
1091 458.360
1092 458.440
1093 458.500
1094 458.730
1095 459.210
1096 459.300
1097 459.510
1098ARG 459.54021/01/EESEscola - Josep Maria Folch i Torres (Palau-solità i Plegamans)0,3330/06
1099 459.610
1100 459.620
1101 459.700
1102 459.880
1103EMGB 460.20007/03/INFEscola - Taula Rodona (Sant Quirze del Vallès)0,586616/03
=EMGB 460.20018/03/INFEscola - Onze de Setembre (Sant Quirze del Vallès)0,866604/04
1104 460.250
1105 460.370
1106 460.560
1107 460.610
1108 460.650
1109 460.810
1110 461.010
1111 461.040
1112 461.050
1113 461.080
1114 461.090
1115 461.110
1116 461.170
1117IPMC 461.19021/02/INFEscola - Saltells (Cerdanyola del Vallès)0,866603/03
1118 461.230
1119 461.470
1120 461.540
1121 461.790
1122AJP 461.89021/03/INFEscola - Benviure (Castellbisbal)0,3331/03
1123 461.970
1124LPM 461.99025/02/INFEscola - Amadeu Vives (Sabadell)0,866605/03
1125SSG 462.16025/02/INFEscola - Bernat de Mogoda (Santa Perpètua de Mogoda)0,866604/03
= 462.160difdif
1126INT 462.31025/02/INFEscola - Calvet d'Estrella (Sabadell)0,586610/03
=INT 462.31018/03/INFEscola - Reixac (Montcada i Reixac)0,586631/03
1127ECDH 462.39019/11/PMUEscola - La Sagrera (Santa Eulàlia de Ronçana)0,866614/12
1128AAR 462.61011/02/EESEscola - Concòrdia (Sabadell)0,866606/05
=AAR 462.61009/05/EESEscola - Can Sorts (Sentmenat)0,866619/05
1129JGA 462.79028/03/PANEscola - Rafael Casanova (Sant Boi de Llobregat)0,866608/04
1130LPM 462.84009/05/EESEscola - Virolet (Sabadell)0,426605/06
1131 463.050
1132AMJ 463.12028/03/INFEscola - Pilarín Bayés (Sant Quirze del Vallès)0,866610/04
1133 463.400
1134 463.970
1135 464.060
1136MDLCGF 464.68024/01/EESEscola - La Roda (Terrassa)0,866610/02
=MDLCGF 464.68014/02/EESCEE - Francesc Bellapart (Sabadell)0,866611/03
1137 466.470
1138 468.900
1139 469.090
1140 469.280
1141 469.400
1142 469.780
1143 470.220
1144 470.540
1145 470.640
1146 470.940
1147 471.340
1148 471.620
1149 471.650
1150 473.530
1151SPSS 473.79028/01/EESEscola - Amadeu Vives (Sabadell)0,866604/02
=SPSS 473.79025/02/EESEscola - Joan Torredemer Canela (Matadepera)0,866618/03
=SPSS 473.79011/03/EESEscola - La Roda (Terrassa)0,866631/03
1152 474.850
1153 475.830
1154 475.950
1155 476.130
1156 477.350
1157 477.600
1158 477.730
1159 479.320
1160 479.340
1161 479.350
1162 481.290
1163 481.620
1164 481.670
1165LVQ 484.49014/02/EESCEE - Ca n'Oriol (Rubí)0,866611/03
=LVQ 484.49001/04/EESEscola - Serralavella (Ullastrell)0,866610/04
=LVQ 484.49020/05/EESEscola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda)130/06
1166 484.510
1167 484.540
1168 485.170
1169 485.190
1170 485.200
1171TEH 485.63020/05/EESEscola - Pere Viver i Aymerich (Terrassa)0,866628/05
1172 485.800
1173 486.850
1174 487.330
1175 487.860
1176 488.010
1177 488.120
1178 488.340
1179 488.460
1180 488.480
1181VCA 488.51014/01/ALLEscola - Catalunya (Sabadell)0,866631/01
1182 488.780
1183 489.160
1184 489.290
1185 489.820
1186 490.380
1187 490.430
1188 490.550
1189 490.570
1190 490.600
1191 491.040
1192AOL 491.71031/01/EESEscola - La Roda (Terrassa)0,866607/02
=AOL 491.71020/05/EESEscola - President Salvans (Terrassa)0,866630/05
1193 491.780
1194 491.820
1195 491.890
1196 492.170
1197 492.180
1198 492.190
1199 492.270
1200LGP 492.50024/01/PMUEscola - Montessori (Rubí)0,586604/02
=LGP 492.50014/02/PMUEscola - Font de l'Orpina (Vacarisses)0,866624/02
=LGP 492.50013/05/PMUEscola - 25 de Setembre (Rubí)0,866623/05
1201 492.620
1202 492.720
1203 492.770
1204 492.960
1205 493.020
1206 493.380
1207 493.400difdif
1208 493.530
1209 493.600
1210 493.620
1211 493.780
1212 493.820
1213 494.630
1214 495.000difdif
=BRM 495.00014/02/PMUEscola - Torre de la Llebre (Rubí)0,586625/02
=BRM 495.00011/03/PMUEscola - Montessori (Rubí)0,586621/03
1215 495.310
1216 495.410
1217 495.500
1218 496.180
1219DVP 496.22007/03/PANEscola - Pau Vila i Dinarès (Terrassa)0,866614/03
= 496.220difdif
=DVP 496.22001/04/PANEscola - 25 de Setembre (Rubí)0,866611/04
=DVP 496.22025/04/PANEscola - Montessori (Rubí)0,586606/05
1220 497.770
1221 498.950
1222 499.010
1223 499.060
1224 499.090
1225 499.290
1226 499.540
1227 499.600
1228 499.630
1229 499.700
1230LPR 500.04031/01/EESEscola - Elisa Badia (Barberà del Vallès)0,759921/02
=LPR 500.04011/03/EESEscola - Samuntada (Sabadell)0,866628/03
1231 500.320
1232 500.360
1233 500.410
1234 500.600
1235PPB 500.76004/04/PMUEscola - 25 de Setembre (Rubí)0,866615/04
1236MLC 501.86008/10/PANEscola - Pere Calders (Polinyà)0,866603/11
=MLC 501.86028/02/PANEscola - Elisa Badia (Barberà del Vallès)0,866620/03
= 501.860difdif
1237 501.900
1238DSL 501.91023/05/EESCEE - Jeroni de Moragas (Cerdanyola del Vallès)0,866604/06
1239MPP 502.07013/09/PANEscola - 25 de Setembre (Rubí)0,3330/06
1240 502.100
1241 502.190
1242 502.260
1243 502.350
1244 502.480
1245 502.520
1246 502.560
1247 502.610
1248 502.920
1249 504.580
1250 504.710
1251 505.170
1252 505.220
1253YRR 505.50007/01/PANEscola - Rosella (Viladecavalls)0,3330/06
1254 505.870
1255 505.880
1256HGC 505.89023/05/EESEscola - El Turó (Montcada i Reixac)0,866603/06
1257 506.130
1258 506.300
1259 506.670
1260 506.890
1261 506.900
1262 507.040
1263 507.140
1264 507.290
1265 507.400
1266 507.420
1267 507.510
1268 507.580
1269 507.680
1270 507.720
1271 507.790
1272 507.990
1273 508.000
1274 508.090difdif
1275MRE 508.12005/12/PANEscola - Els Arenys (Castellbisbal)0,866620/12
=MRE 508.12007/01/PANEscola - Sant Julià (Sabadell)0,3330/06
1276 508.230
1277 508.310
1278 508.380
1279 508.830
1280 508.840
1281 508.890
1282 508.960
1283 509.260
1284 509.340
1285 509.380
1286 509.500
1287 509.520
1288 509.650
1289MMC 509.78020/05/PANEscola - Montessori (Rubí)0,866615/06
=MMC 509.78006/06/PANEscola - Elvira Cuyàs (Montcada i Reixac)0,426616/06
1290 509.800
1291 509.820
1292 510.030
1293AAM 510.05024/01/PMUEscola - El Martinet (Ripollet)0,426630/06
1294 510.120
1295 510.180
1296 510.200
1297 510.280
1298 510.430
1299 510.470
1300 510.510
1301SEE 510.55004/04/PMUEscola - Sant Llorenç del Munt (Terrassa)0,866612/04
=SEE 510.55013/05/PMUEscola - Pilarín Bayés (Sant Quirze del Vallès)0,426607/06
1302 510.620
1303 510.690
1304 510.710
1305 511.040
1306 511.300
1307 511.360
1308 511.380
1309 511.430
1310 511.610
1311 511.660
1312 511.690
1313 511.720
1314 511.740
1315 512.040
1316 512.140
1317 512.170
1318 512.210
1319 512.290
1320 512.470
1321 512.500
1322 512.540
1323 513.020
1324 513.080
1325 513.110
1326 513.210
1327 513.520
1328 513.970
1329 514.130
1330 514.370
1331 514.720
1332 515.080
1333 515.200
1334 515.270
1335 515.360
1336 515.410
1337 515.700
1338 515.710
1339 515.780
1340 515.960
1341 516.120
1342 516.420
1343 516.480
1344 516.570
1345 516.600
1346 516.640
1347 516.650
1348 516.980
1349 516.990
1350 517.030
1351LMS 517.10010/12/PANEscola - Josep Maria Ginesta (Ripollet)0,759924/12
=LMS 517.10021/01/PANEscola - Pi d'en Xandri (Sant Cugat del Vallès)0,866627/01
=LMS 517.10031/01/PANEscola - Roser Capdevila (Terrassa)0,866611/02
1352ADR 517.11014/01/PANEscola - La Sardana (Badia del Vallès)0,3330/06
1353 517.270
1354 517.420
1355 517.440
1356 517.630
1357 517.730
1358 517.810
1359 517.960
1360 518.040
1361 518.470
1362 518.560
1363 518.720
1364 519.530
1365 519.540
1366 519.570
1367 519.630
1368 519.640
1369 519.710
1370 520.210
1371 520.290
1372 521.490
1373 521.540
1374 521.660
1375 521.720
1376 521.860
1377 522.060
1378ATV 600.20020/05/PANEscola - Amadeu Vives (Sabadell)0,866629/05
1379 602.430
1380 603.260
1381 603.520
1382 604.280
1383 604.810
1384 604.900
1385OSI 606.14023/05/ALLEscola - Joan Sallarès i Pla (Sabadell)0,866619/06
1386 606.410
1387 607.530
1388 608.130
1389 608.160
1390 608.240
1391 608.730
1392 608.770
1393 608.900difdif
1394 609.010
1395 609.300
1396 609.760
1397 609.940
1398 610.080
1399 610.230
1400 610.330
1401 610.490
1402 610.670
1403 611.380
1404 611.390
1405 611.640
1406 612.100
1407 612.360
1408 613.210
1409 613.550
1410 614.360
1411 614.470
1412 614.590
1413 615.340
1414 615.650
1415 615.850
1416 615.990
1417 616.730
1418 616.920
1419 617.140
1420 617.330
1421 617.340
1422FEMC 617.59006/05/PANEscola - La Jota (Badia del Vallès)0,759931/05
1423 617.630
1424 617.790
1425 618.440
1426 619.150
1427 619.450
1428 619.960
1429 620.350
1430 620.680
1431 621.520
1432 621.540
1433 621.730
1434 621.780
1435 622.100
1436 622.330
1437 622.680
1438 623.230
1439RGS 623.24023/05/PANEscola - La Florida (Santa Perpètua de Mogoda)0,866620/06
1440 624.110
1441 624.180
1442 624.340
1443 624.350
1444 624.590
1445 625.290
1446 625.320
1447 625.330difdif
1448 625.500
1449 626.110
1450 626.660
1451 626.960
1452JJMV 627.41020/05/PANEscola - Bisbat d'Egara (Terrassa)0,586630/05
1453 627.620
1454 627.820
1455 628.340
1456 628.850
1457HPA 628.96023/05/PANEscola - Enxaneta (Terrassa)0,866603/06
1458 628.980
1459 628.990
1460 629.070
1461 629.220
1462 629.940
1463 630.230
1464 631.310
1465 631.880
1466 633.480
1467 633.510
1468 633.930
1469 634.460
1470 634.800
1471 635.710
1472 636.240
1473 636.350
1474 636.450
1475 636.620
1476 636.630
1477 636.650
1478 636.780
1479 636.800
1480 636.840
1481 636.890
1482 636.910
1483 636.920
1484 636.930
1485 636.970
1486 636.990
1487 637.000
1488 637.010
1489 637.030
1490 637.090
1491 637.110
1492 637.120
1493 637.170
1494 637.210
1495 637.330
1496 638.040
1497 639.070
1498 639.090
1499 640.150
1500 641.070
1501 641.740
1502 642.620
1503 643.600
1504 643.640
1505 643.680
1506 644.290
1507 644.960
1508 645.090
1509 645.470
1510 645.710
1511 645.760
1512 645.860
1513 645.980
1514 646.020
1515 646.350
1516 646.670
1517 647.030
1518 647.060
1519 647.090
1520 647.540
1521 647.930
1522 649.230
1523 649.700
1524 649.880
1525 651.250
1526 652.040
1527 653.010
1528 653.100
1529 653.310
1530 653.910
1531 653.920
1532 653.980
1533 654.040
1534 655.100
1535 655.120
1536 655.280
1537 655.290
1538 655.300
1539 655.340
1540 655.370
1541 655.450
1542 656.290
1543 656.760
1544 656.820
1545 657.480
1546 658.820
1547 660.260
1548 660.720
1549 660.830
1550 660.880
1551 660.930
1552 661.100
1553 661.240
1554 661.410
1555 662.720
1556 663.350
1557 663.470
1558 663.760
1559 663.980
1560 664.420
1561 664.430
1562 664.970
1563 666.690
1564 666.720
1565 666.960
1566 667.150
1567 667.550
1568 667.660
1569 668.020
1570 668.030
1571 668.160
1572 668.330
1573 668.360
1574 668.410
1575 668.460
1576 668.480
1577 668.540
1578 668.630
1579 669.100
1580 669.340
1581 669.450
1582 669.470
1583 669.520
1584 669.660
1585 669.700
1586 669.710
1587 670.140
1588 670.260
1589 670.320
1590 670.330
1591 670.500
1592 670.600
1593 670.750
1594 671.050
1595 671.080
1596 671.480
1597 671.890
1598 672.060
1599 672.110
1600 672.240
1601 672.280
1602 672.440
1603 672.580
1604 672.620
1605 672.870
1606 673.110
1607 673.330
1608 673.370
1609 673.430
1610 673.750
1611 673.850
1612 674.110
1613 674.220
1614 674.260
1615 674.420
1616 674.570
1617 674.710
1618 674.720
1619 674.790
1620 674.890
1621 674.910
1622 674.960
1623 676.430
1624 677.470
1625 678.390
1626 679.060
1627 679.310
1628 679.660
1629 679.820
1630 680.170
1631 681.140
1632 681.210
1633 681.560
1634 681.670
1635 681.730
1636 682.550
1637 683.380
1638 683.400
1639 684.070
1640 684.410
1641 685.010
1642 685.290
1643 685.390
1644 685.530
1645 685.660
1646 685.700
1647 685.780
1648 686.480
1649 686.750
1650 686.960
1651 687.070
1652 687.110
1653 687.300
1654 687.320
1655 687.360
1656 687.390
1657 687.790
1658 687.860
1659 688.510
1660 688.630
1661 688.970
1662 688.990
1663 689.240
1664 689.280
1665 689.290
1666 689.300
1667 689.310
1668 689.340
1669 689.370
1670 689.620
1671 689.660
1672 689.910
1673 689.920
1674 690.290
1675 690.530
1676 690.800
1677 690.910
1678 692.120
1679 692.220
1680 692.340
1681 692.370
1682 692.410
1683 692.800
1684 693.170
1685 693.190
1686 693.600
1687 693.730
1688 694.580
1689 696.400
1690 696.660
1691 696.720
1692 696.770
1693 696.900
1694 697.000
1695 697.290
1696 697.520
1697 697.580
1698 697.610
1699 697.950
1700 697.980
1701 698.090
1702 698.290
1703 698.330
1704 698.680
1705 698.930
1706 699.110
1707 700.010
1708 700.020
1709 700.040
1710 700.050
1711 700.090
1712 700.240
1713 700.260
1714 700.410
1715 700.530
1716 700.710
1717 700.780
1718 700.840
1719 701.310
1720 701.380
1721 701.690
1722 701.870
1723 701.890
1724 701.900
1725 701.970
1726 702.500
1727 702.680
1728 702.700
1729 703.000
1730 703.010
1731 703.600
1732 703.610
1733 703.720
1734 704.110
1735 704.190
1736 704.400
1737 704.640
1738 704.730
1739 704.860
1740 704.880
1741 704.930
1742 705.370
1743 705.460
1744 705.580
1745 706.500
1746 706.510
1747 706.630
1748 706.870
1749 708.150
1750 708.190
1751 708.330
1752 708.440
1753 708.480
1754 708.720
1755 708.760
1756 708.810
1757 708.860
1758 709.060
1759 709.160
1760 709.690
1761 710.030
1762 710.230
1763 710.590
1764 710.800
1765 710.870
1766 711.000
1767 711.360
1768 711.580
1769 711.670
1770 711.680
1771 711.730
1772 711.760
1773 711.840
1774 711.960
1775 712.050
1776 712.200
1777 712.250
1778 712.710
1779 712.740
1780 712.760
1781 712.980
1782 713.100
1783 713.390
1784 713.630
1785 713.660
1786 713.700
1787 713.930
1788 714.550
1789 714.770
1790 714.850
1791 714.920
1792 715.110
1793 715.250
1794 715.470
1795 715.700
1796 715.860
1797 716.060
1798 716.130
1799 716.370
1800 716.430
1801 716.800
1802 717.870
1803 718.020
1804FM,G 12.53025/07UES08053157 - FITXA131/08
1805PR,M 21.70025/07KPS08031873 - FITXA131/08
1806LM,ME 38.32025/07AN08024765 - FITXA131/08
1807SI,S 38.58025/0719208059551 - FITXA131/08
1808MRCV 47.21010/09/CLAInstitut - Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda)0,3330/06
1809VV,C 49.38025/07ADC08055944 - FITXA131/08
1810 58.010
1811GGR 58.05030/08/GEInstitut - Duc de Montblanc (Rubí)0,5031/08
1812OC,S 58.23025/07LE08053248 - FITXA131/08
1813MCM 58.92030/08/GEInstitut - Leonardo da Vinci (Sant Cugat del Vallès)0,5031/08
1814BP,J 58.94025/0750508014693 - FITXA131/08
1815SA,I 59.09025/07AN08021788 - FITXA131/08
1816SF,J 59.25025/07KPS08054174 - FITXA131/08
1817 59.280
1818VR,E 59.51025/07AN08071214 - FITXA131/08
1819ML,N 60.27025/07KPS08031770 - FITXA131/08
1820MTIM 60.60030/08/LEInstitut - Federica Montseny (Badia del Vallès)0,8330/06
1821MAMP 60.75030/08/MUInstitut - Matadepera (Matadepera)0,5031/08
1822OBP 61.67030/08/PSIInstitut - Vallès (Sabadell)0,5031/08
1823EAM 62.96010/09/PSIInstitut - Mont Perdut (Terrassa)0,866612/10
1824ER,J 63.06025/07KGE08053251 - FITXA131/08
1825MU,A 63.14025/07GE08024777 - FITXA131/08
1826MLG 63.18030/08/PSIInstitut - Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès)0,5031/08
1827MMVR 63.43030/08/PSIInstitut - Pere Calders (Cerdanyola del Vallès)0,5031/08
1828SPP 64.11010/09/625Institut - Montserrat Roig (Terrassa)0,759930/06
1829CF,E 64.63025/07AN08053170 - FITXA131/08
1830 64.650
1831JJAS 65.03030/08/FIInstitut - Vallès (Sabadell)0,5031/08
1832 65.040
1833NOB 65.53030/08/ANInstitut - Centre d'Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)131/08
1834 65.770
1835 65.870
1836CM,M 66.56025/07KAN08043516 - FITXA131/08
1837PG,I 67.83025/07UES08030339 - FITXA131/08
1838ERG 68.14030/08/GEInstitut - Federica Montseny (Badia del Vallès)0,5031/08
1839CV,R 68.15025/07ADC08031770 - FITXA131/08
1840LAH 68.27030/08/505Institut - J.V. Foix (Rubí)0,5031/08
1841ML,D 68.36025/0751808054034 - FITXA131/08
1842MSGL 68.57030/08/MUInstitut - La Serreta (Rubí)0,5031/08
1843 68.590
1844YPM 69.21030/08/GEInstitut - Estela Ibèrica (Santa Perpètua de Mogoda)0,5031/08
1845PC,AI 69.43025/0750808046669 - FITXA131/08
1846 70.890
1847ACG 71.14030/08/ANInstitut - Ramon Casas i Carbó (Palau-solità i Plegamans)0,926630/06
1848ABSB 71.33030/08/LEInstitut - Palau Ausit (Ripollet)0,5031/08
1849DER 71.73030/08/GEInstitut - Polinyà (Polinyà)0,5031/08
1850RBM 71.95030/08/GEInstitut - Vacarisses (Vacarisses)0,5031/08
1851MASG 72.06030/08/ANInstitut - Can Jofresa (Terrassa)0,926630/06
1852MGS 72.13030/08/EFInstitut - La Serreta (Rubí)0,5031/08
1853EGD 73.74030/08/505Institut - L'Estatut (Rubí)0,5031/08
1854ASP 74.61030/08/EFInstitut - Vacarisses (Vacarisses)0,5031/08
= 74.610difdif
1855MMD 74.64030/08/505Institut - Cavall Bernat (Terrassa)0,5031/08
=AGL 74.64028/08/133EOI - de Girona (Girona)131/08
1856RM,I 76.70025/07FQ08035295 - FITXA131/08
=CLL 76.70028/08/INFEscola - Agustí Gifre (Sant Gregori)0,5031/08
1857DGM 77.35030/08/FIInstitut - Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès)0,5031/08
1858 77.910
1859SM,E 78.68025/07GE08066437 - FITXA131/08
1860GB,M 79.69025/07UES08066437 - FITXA131/08
1861PP,JW 80.01025/07MA08044624 - FITXA131/08
1862JGP 80.27030/08/ANInstitut - de Sentmenat (Sentmenat)0,5031/08
=STC 80.27028/08/LEInstitut - de Llançà (Llançà)0,5031/08
1863PG,L 80.97025/07KFI08052906 - FITXA131/08
1864VL,X 81.36025/07UES08053236 - FITXA131/08
1865 81.660difdif
=LBG 81.66028/08/GEInstitut - Cubelles (Cubelles)0,5031/08
1866GG,AM 82.19025/0750508042342 - FITXA131/08
1867VMM 82.47030/08/ANInstitut - Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès)0,5031/08
1868MNU 82.74010/09/505Institut - Santa Eulàlia (Terrassa)0,426630/06
1869GCP 84.15030/08/FIInstitut - Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat del Vallès)0,5031/08
1870RMR 84.26010/09/GEInstitut - Cavall Bernat (Terrassa)0,866630/06
1871BP,C 84.29025/0762008044533 - FITXA131/08
1872MBP 84.54013/09/625Institut - Montserrat Roig (Terrassa)0,866607/10
1873MG,MJ 85.44025/07CN08046669 - FITXA131/08
1874ATGM 87.23010/09/LEInstitut - Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda)0,866630/06
1875MIGH 87.37010/09/505Institut - La Serreta (Rubí)0,426630/06
1876APA 87.97010/09/ANInstitut - Sant Quirze del Vallès (Sant Quirze del Vallès)0,866630/09
1877 88.850
1878MJBB 89.91010/09/GEInstitut - Mont Perdut (Terrassa)0,866630/09
1879RCP 90.24030/08/FRInstitut - Cavall Bernat (Terrassa)0,5031/08
1880MLT 91.33030/08/FRInstitut - de Viladecavalls (Viladecavalls)0,5031/08
1881 91.600
1882RG,R 92.09025/07KEF08053170 - FITXA131/08
1883JRM 92.64010/09/GEInstitut - Torrent dels Alous (Rubí)0,866630/09
=JRM 92.64011/02/GEInstitut - Miquel Crusafont i Pairó (Sabadell)0,866613/03
1884XLF 93.31010/09/FIInstitut - La Ribera (Montcada i Reixac)0,866602/10
=EBS 93.31028/08/DIInstitut - Montserrat (Barcelona)0,5031/08
1885QS,M 95.59025/07CN08053248 - FITXA131/08
1886FSJ 95.64013/09/FIInstitut - La Romànica (Barberà del Vallès)0,866630/09
1887OG,S 95.82025/07Z -08970021 - FITXA131/08
1888ARC 95.84010/09/GEInstitut - Les Termes (Sabadell)0,626608/10
=ARC 95.84018/10/GEInstitut - Centre d'Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)0,866629/10
1889 95.880
1890GMC 96.07024/09/505Institut - de Terrassa (Terrassa)0,5031/08
1891MS,R 96.52025/07KLE08061208 - FITXA131/08
1892SYSM 97.03010/09/LEInstitut - Vallès (Sabadell)0,866614/12
=SYSM 97.03002/05/LEInstitut - Lluís Companys (Ripollet)0,866608/05
=SYSM 97.03006/05/LCInstitut - de Badia del Vallès (Badia del Vallès)0,866619/05
=SYSM 97.03023/05/LEInstitut - Arraona (Sabadell)0,866602/06
1893LGB 97.10010/09/ANInstitut - Investigador Blanxart (Terrassa)0,866630/09
1894VM,R 97.17025/07KGE08068537 - FITXA131/08
1895MCBM 97.88001/10/GEInstitut - Jaume Mimó (Cerdanyola del Vallès)131/08
1896ALR 97.92010/09/GEInstitut - Santa Eulàlia (Terrassa)0,5031/08
1897GCG 98.28010/09/ANInstitut - Torre del Palau (Terrassa)0,866618/09
=GCG 98.28013/05/ANInstitut - Ramon Casas i Carbó (Palau-solità i Plegamans)0,786621/05
1898EDVM 98.35010/09/ANInstitut - de Sentmenat (Sentmenat)0,759930/06
1899IGA 99.40010/09/ANInstitut - Cavall Bernat (Terrassa)0,759930/06
1900JCSG 99.70009/09/GEEASD - Pau Gargallo (Badalona)0,866620/12
=JCSG 99.70028/02/GEInstitut - Pere Calders (Cerdanyola del Vallès)0,866619/03
=JCSG 99.70025/03/GEInstitut - Vallès (Sabadell)0,866618/04
1901AGI 100.13010/09/ANInstitut - Pau Vila (Sabadell)0,3330/06
1902DMA 100.59030/08/EFInstitut - Ribot i Serra (Sabadell)0,5031/08
1903PCL 100.98010/09/GEInstitut - La Romànica (Barberà del Vallès)0,5031/08
1904ECM 101.64015/10/625Institut - Antoni Pous i Argila (Manlleu)131/08
=ECM 101.64007/01/PSIInstitut - Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat del Vallès)131/08
1905MSF 102.09024/09/GEInstitut - Puig de la Creu (Castellar del Vallès)0,586611/10
1906JVG 102.17030/08/622Institut - Ramon Casas i Carbó (Palau-solità i Plegamans)131/08
1907RM,ME 102.37025/07K0508044533 - FITXA131/08
1908MV,AM 103.71025/07SMA08062134 - FITXA131/08
1909IAPF 104.33010/09/ANInstitut - Matadepera (Matadepera)0,6630/06
1910 104.750
1911MTCS 104.96010/09/625Institut - La Serreta (Rubí)0,3330/06
=MTCS 104.96018/02/PSIInstitut - Mont Perdut (Terrassa)131/08
1912LV,M 105.01025/0751808044533 - FITXA131/08
1913SAP 105.15010/09/GEInstitut - Escola Industrial (Sabadell)0,426630/06
1914GT,MG 105.27025/0762508046724 - FITXA131/08
=IPL 105.27028/08/EFSec. d'Institut - Pla Marcell (Cardedeu)0,5031/08
1915BR,J 105.46025/07KGE08024871 - FITXA131/08
1916AVD 105.72013/09/ANInstitut - Investigador Blanxart (Terrassa)0,866630/09
1917IAF 105.73030/08/FRInstitut - Vacarisses (Vacarisses)0,5031/08
1918 105.820
1919LGR 105.86010/09/LEInstitut - Cavall Bernat (Terrassa)0,866626/11
1920 106.080
1921GG 106.18010/09/LEInstitut - La Ferreria (Montcada i Reixac)0,866617/10
1922MMM 107.53010/09/ANInstitut - de Viladecavalls (Viladecavalls)0,6630/06
1923CC,M 107.72025/07ADC08035301 - FITXA131/08
1924JPC 108.29007/02/PSIInstitut - Miramar (Viladecans)0,866614/02
1925 108.500
1926ECA 109.29010/09/LEInstitut - Vallès (Sabadell)0,866612/10
=ECA 109.29021/03/LEInstitut - Investigador Blanxart (Terrassa)0,866631/03
1927AGS 110.38028/08/622Institut - Abat Oliba (Ripoll)0,5031/08
1928MMOS 111.12010/09/FRInstitut - Lluís Companys (Ripollet)0,866630/09
=MMOS 111.12005/12/LCInstitut - Leonardo da Vinci (Sant Cugat del Vallès)0,866616/12
=MMOS 111.12007/01/FRInstitut - Montserrat Roig (Terrassa)131/08
1929CSH 112.96030/08/EFInstitut - Matadepera (Matadepera)0,5031/08
1930ABE 113.37010/09/LEInstitut - Can Mas (Ripollet)0,759930/06
1931ICRG 113.61014/03/PSIInstitut - Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda)0,866602/04
1932 113.680
1933SLA 114.56010/09/EFInstitut - La Ferreria (Montcada i Reixac)0,3330/06
1934AED 114.68010/09/GEInstitut - Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès)0,426630/06
1935JJ,M 115.42025/07KAN08068537 - FITXA131/08
1936FSG 115.85013/09/EFInstitut - de Viladecavalls (Viladecavalls)0,866602/10
=FSG 115.85020/05/EFInstitut - Polinyà (Polinyà)0,866627/05
1937LGV 116.05005/11/PSICRP del Vallès Occidental III (Rubí)0,866615/11
=LGV 116.05019/11/625Institut - Montserrat Roig (Terrassa)0,866628/11
=LGV 116.05006/05/PSIInstitut - Agustí Serra i Fontanet (Sabadell)0,426613/05
1938AMCO 116.16013/09/PSIInstitut - Montserrat Miró i Vila (Montcada i Reixac)0,3328/12
1939SCJ 116.34010/09/ANInstitut - Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès)0,426630/06
1940AR,C 116.55025/0762008044533 - FITXA131/08
1941TMA 117.00001/10/GEInstitut - Mont Perdut (Terrassa)0,866618/10
=TMA 117.00021/01/GEInstitut - de Castellar (Castellar del Vallès)0,786607/02
1942AMRA 117.12010/09/ANInstitut - Agustí Serra i Fontanet (Sabadell)0,3330/06
1943 117.200
1944FGR 117.37010/09/GEInstitut - Montserrat Roig (Terrassa)0,426630/06
1945CARM 117.46030/08/CNInstitut - Polinyà (Polinyà)0,5031/08
1946JAP 117.97001/10/EFInstitut - Banús (Cerdanyola del Vallès)0,866610/10
1947MMM 118.10013/09/ANInstitut - La Ribera (Montcada i Reixac)0,866628/09
=MMM 118.10022/04/ANInstitut - Palau Ausit (Ripollet)0,866609/05
1948FV,X 118.49025/0751708024893 - FITXA131/08
1949 119.440
1950MASB 119.53013/09/GEInstitut - Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès)0,866621/12
=MASB 119.53004/02/GEInstitut - Escola Industrial (Sabadell)0,426613/02
=MASB 119.53023/05/GEInstitut - La Ribera (Montcada i Reixac)0,866630/05
1951JBC 119.67010/09/ANInstitut - Miquel Crusafont i Pairó (Sabadell)0,3330/06
1952MEVR 119.80030/08/CNInstitut - Egara (Terrassa)0,5031/08
1953YBG 119.96013/09/FIInstitut - Can Mas (Ripollet)0,786630/09
=YBG 119.96001/04/FIInstitut - Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès)0,866609/04
=YBG 119.96022/04/FIInstitut - Matadepera (Matadepera)0,786630/04
1954 121.170
1955 121.220
1956 121.360
1957MCM 121.42010/09/ANInstitut - Miquel Crusafont i Pairó (Sabadell)0,3330/06
1958 121.490
1959RJC 121.72025/10/505Institut - Montserrat Roig (Terrassa)0,426628/11
=RJC 121.72021/01/PSIInstitut - de Sabadell (Sabadell)0,866607/02
=RJC 121.72006/05/505Institut - La Serreta (Rubí)0,866614/05
1960 122.260
1961BCC 122.60011/10/FIInstitut - Can Planas (Barberà del Vallès)0,866621/10
1962 123.530
1963MMLM 124.10010/09/133EOI - de Terrassa (Terrassa)0,426630/06
1964 124.240
1965CFA 124.59022/10/EFInstitut - Gorgs (Cerdanyola del Vallès)0,866608/11
=CFA 124.59004/02/EFInstitut - La Ribera (Montcada i Reixac)0,426628/02
1966JLML 124.96025/10/GEInstitut - Montserrat Miró i Vila (Montcada i Reixac)0,866623/11
1967JSF 125.37018/10/GEInstitut - Joan Oró (Martorell)0,866613/11
=JSF 125.37024/01/GEInstitut - L'Estatut (Rubí)0,866631/01
1968MSF 125.41027/09/ANInstitut - Pere Calders (Cerdanyola del Vallès)0,866623/10
=MSF 125.41022/04/ANInstitut - Vacarisses (Vacarisses)0,426622/05
1969XBG 126.72021/02/PSIInstitut - Matadepera (Matadepera)0,866610/03
1970OR,A 126.89025/0750608053251 - FITXA131/08
1971MNR 129.31004/10/ANInstitut - Agustí Serra i Fontanet (Sabadell)0,866614/10
1972AGO 129.83013/09/LEInstitut - Pere Calders (Cerdanyola del Vallès)0,866630/09
1973FXMB 131.22030/08/TECInstitut - Ribot i Serra (Sabadell)0,5031/08
1974 131.240
1975CJ,MO 131.77025/07KAN08066437 - FITXA131/08
=MCP 131.77028/08/ANInstitut - Bisbe Berenguer (L'Hospitalet de Llobregat)0,5031/08
1976JCG 132.43030/08/TECInstitut - de Viladecavalls (Viladecavalls)0,5031/08
1977OTS 132.94027/09/505Institut - Torre Roja (Viladecans)0,866604/10
1978 133.280
1979 133.420
1980ABF 133.98008/11/505Institut - La Serreta (Rubí)0,866630/06
1981COO 134.23010/09/GEInstitut - Ribot i Serra (Sabadell)0,3322/12
=COO 134.23028/01/GEInstitut - Agustí Serra i Fontanet (Sabadell)0,866602/03
=COO 134.23028/03/GEInstitut - Gorgs (Cerdanyola del Vallès)0,626609/04
=COO 134.23025/04/GEInstitut - Matadepera (Matadepera)0,866606/05
=COO 134.23006/06/GEInstitut - La Romànica (Barberà del Vallès)0,866620/06
1982FCC 134.93015/10/ANInstitut - Nicolau Copèrnic (Terrassa)0,866624/10
1983JVF 135.61003/12/GEInstitut - Ramon Casas i Carbó (Palau-solità i Plegamans)0,866620/03
1984 136.030
1985 137.100difdif
1986GDG 137.95014/02/PSIInstitut - El Cairat (Esparreguera)0,866628/02
1987NOB 138.14027/09/LEInstitut - Can Planas (Barberà del Vallès)0,3330/06
1988MNGM 138.40004/02/PSIInstitut - Gorgs (Cerdanyola del Vallès)0,866614/02
=MNGM 138.40028/03/PSIInstitut - La Romànica (Barberà del Vallès)130/06
1989MVM 138.55031/01/625Institut - Montserrat Roig (Terrassa)0,426630/06
1990 138.600
1991IGG 140.31029/10/EFInstitut - La Romànica (Barberà del Vallès)0,866629/11
1992SCF 140.63010/09/CNInstitut - La Serreta (Rubí)131/08
1993TF,R 140.81025/07UES08042020 - FITXA131/08
1994CSF 141.30011/02/GEInstitut - Can Jofresa (Terrassa)0,866610/03
1995MF,LM 141.73025/07KFI08034059 - FITXA131/08
1996 143.500
1997RGJ 145.02014/01/ANInstitut - J.V. Foix (Rubí)0,3330/06
=IPR 145.02028/08/FQInstitut - Vinyes Velles (Montornès del Vallès)131/08
1998VAM 146.39010/09/MUInstitut - Arraona (Sabadell)0,3330/06
1999 147.240
2000 150.060
2001VBM 150.33021/02/PSIInstitut - de Terrassa (Terrassa)0,866602/03
= 150.330difdif
=VBM 150.33016/05/505Institut - Escola Industrial (Sabadell)0,866601/06
=VBM 150.33006/06/PSIInstitut - Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès)0,626613/06
2002DEE 151.75008/10/LEInstitut - Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès)0,866616/10
=DEE 151.75029/11/LEInstitut - Mont Perdut (Terrassa)0,866609/12
=DEE 151.75017/01/LEInstitut - Jonqueres (Sabadell)0,866612/02
2003ABS 152.39019/11/EFInstitut - Nicolau Copèrnic (Terrassa)0,426630/11
=ABS 152.39007/02/EFInstitut - Montserrat Roig (Terrassa)0,866614/02
=ABS 152.39003/06/EFInstitut - de Castellar (Castellar del Vallès)0,866607/06
2004 152.460
2005ZRG 153.52022/10/PANEscola - Pi d'en Xandri (Sant Cugat del Vallès)0,866631/10
= 153.520difdif
=ZRG 153.52021/01/PANEscola - El Viver (Montcada i Reixac)0,866631/01
=ZRG 153.52007/02/PANEscola - Joan Marquès i Casals (Terrassa)131/08
2006MRMC 156.40019/11/ANInstitut - Jaume Mimó (Cerdanyola del Vallès)0,866627/11
=MRMC 156.40010/12/ANInstitut - Pere Calders (Cerdanyola del Vallès)0,866624/12
2007PLG 156.92015/10/PANCFA - La Concòrdia (Sabadell)0,866606/11
=PLG 156.92029/10/ANInstitut - Escola Industrial (Sabadell)0,866616/11
2008MTF 158.63020/05/PSIInstitut - Castellbisbal (Castellbisbal)0,866626/05
2009 158.960
2010ACA 159.01010/09/620Institut - Castellarnau (Sabadell)130/06
2011DGS 160.57022/10/DIInstitut - Jonqueres (Sabadell)0,866631/10
=DGS 160.57028/02/DIInstitut - de Sentmenat (Sentmenat)0,866612/03
=DGS 160.57002/05/DIInstitut - La Romànica (Barberà del Vallès)0,426611/05
2012 160.790
2013 160.820
2014MBA 160.86018/02/GEInstitut - Torre del Palau (Terrassa)0,866605/03
2015 160.950difdif
2016GCF 161.15010/09/MUInstitut - Torrent dels Alous (Rubí)0,3330/06
2017MCF 161.64015/10/FIInstitut - Can Mas (Ripollet)0,786601/11
2018LGR 162.17012/11/ANInstitut - Lluís Companys (Tordera)0,866629/11
=LGR 162.17005/12/ANInstitut - Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar)0,786623/12
=LGR 162.17004/03/GEInstitut - Jonqueres (Sabadell)0,866610/03
2019 163.030
2020 163.220
2021MEVB 163.25021/01/PANEscola - del Bosc (Rubí)0,586607/02
=MEVB 163.25031/01/PANEscola - 25 de Setembre (Rubí)0,866626/02
2022 163.600
2023ERM 163.66028/02/GECFA - Ègara (Terrassa)0,866618/03
=ERM 163.66011/03/GECFA - Can Folguera (Santa Perpètua de Mogoda)0,786625/03
2024 163.910
2025GCR 164.36028/02/FRInstitut - Arraona (Sabadell)0,866614/03
=GCR 164.36004/03/GEInstitut - Montserrat Miró i Vila (Montcada i Reixac)0,786623/03
=JMG 164.36028/08/ECOInstitut - Jaume Balmes (Barcelona)0,5031/08
2026CPC 164.74025/10/PANEscola - Mare de Déu de Montserrat (Castellbisbal)0,866608/11
=CPC 164.74012/11/PANEscola - President Salvans (Terrassa)0,866622/11
=CPC 164.74014/01/PANEscola - Catalunya (Sabadell)0,3301/02
2027VBA 165.74025/10/PANEscola - Can Sorts (Sentmenat)0,866604/11
=VBA 165.74010/12/ANInstitut - La Serreta (Rubí)0,3330/06
2028 165.810
2029 166.350
2030 166.630
2031 167.760
2032EPC 167.98004/03/PANEscola - El Martinet (Ripollet)0,866625/03
=EPC 167.98016/05/ANInstitut - Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès)0,866605/06
=EPC 167.98023/05/FRInstitut - Ramon Casas i Carbó (Palau-solità i Plegamans)0,866625/06
2033SLG 168.20031/10/ANInstitut - Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat del Vallès)0,426612/11
2034DCF 168.32001/04/FIInstitut - Leonardo da Vinci (Sant Cugat del Vallès)0,626618/04
=AMH 168.32028/08/PMUEscola - Vall-llobrega (Vall-llobrega)0,5031/08
2035 169.310
2036 170.130
2037 170.310
2038 175.030
2039 175.540difdif
2040 176.240
2041 176.250
2042MTPC 176.31017/01/LEInstitut - Can Jofresa (Terrassa)0,786630/01
=MTPC 176.31004/02/LEInstitut - Joan Oliver (Sabadell)0,866610/02
=MTPC 176.31011/02/LEInstitut - Mont Perdut (Terrassa)0,866617/02
=MTPC 176.31011/03/LEInstitut - Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès)0,866620/03
=MTPC 176.31027/05/LEInstitut - Montserrat Miró i Vila (Montcada i Reixac)0,866606/06
2043 177.130
2044 177.460
2045 178.040
2046AGM 178.09027/05/PSIInstitut - Duc de Montblanc (Rubí)0,866625/06
2047 178.580
2048 179.080
2049 179.150
2050 179.550
2051MTS 179.68014/02/FIInstitut - Vacarisses (Vacarisses)0,586616/03
2052 181.170
2053 181.400
2054ERL 181.41007/02/EFInstitut - Sant Quirze del Vallès (Sant Quirze del Vallès)0,866614/02
=ERL 181.41001/04/EFInstitut - Jonqueres (Sabadell)0,866615/04
=ERL 181.41003/06/EFInstitut - Sant Quirze del Vallès (Sant Quirze del Vallès)0,426625/06
2055FXLA 182.36011/03/FIInstitut - Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès)0,866621/03
2056 182.720
2057 182.830
2058 182.840
2059BNM 183.02028/08/MAInstitut Escola - Roquetes (Barcelona)0,5031/08
2060MPT 183.19013/09/608Institut - de Terrassa (Terrassa)0,866630/09
2061 183.390
2062 183.800
2063 183.890
2064 183.940
2065AGM 184.27021/01/LEInstitut - Jonqueres (Sabadell)0,866612/02
2066 185.460
2067 185.500
2068ARM 186.17028/08/619Institut - Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet)0,5031/08
2069MMH 186.43008/11/PANEscola - Mitja Costa (Montcada i Reixac)0,426630/11
=MMH 186.43004/04/ANInstitut - de Viladecavalls (Viladecavalls)0,786611/04
2070RMEL 186.73022/11/PANEscola - Ferran de Sagarra (Santa Coloma de Gramenet)0,866609/12
=RMEL 186.73031/01/ANInstitut - Lluís Companys (Ripollet)0,786601/03
2071 186.910
2072 188.270
2073IFS 188.70014/02/MUInstitut - Nicolau Copèrnic (Terrassa)0,866625/02
2074 190.100
2075 190.370
2076 191.050
2077 191.900
2078 192.000
2079MRB 192.20009/05/MUInstitut - Nicolau Copèrnic (Terrassa)0,786620/05
2080 192.570
2081 194.040
2082 194.160
2083 194.890
2084 195.280
2085 195.500
2086 195.520
2087 195.610
2088NVV 195.79010/09/506Institut - Cavall Bernat (Terrassa)0,3330/06
2089 195.910
2090EBE 196.05005/12/PANEscola - Sant Jordi (Mollet del Vallès)0,626613/12
= 196.050difdif
=EBE 196.05028/02/ANInstitut - Mediterrània (El Masnou)0,866631/03
=EBE 196.05001/04/ANInstitut - Mont Perdut (Terrassa)0,866608/04
2091 196.590
2092MEMG 196.93011/02/EFInstitut - Can Mas (Ripollet)0,759906/03
=MEMG 196.93028/03/EFInstitut - Centre d'Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)0,866613/04
=MEMG 196.93025/04/EFInstitut - Les Termes (Sabadell)0,866623/05
2093 197.010
2094 197.670
2095 198.660
2096 199.440
2097GGE 199.59026/11/ANInstitut - Cavall Bernat (Terrassa)0,759927/12
2098 199.810
2099 200.090
2100MCPF 200.60029/11/ANInstitut - Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès)0,786606/12
=ACA 200.60028/08/PANEscola - Sant Iscle (Vidreres)0,5031/08
2101 200.780
2102 200.920
2103SLB 201.01028/08/FQInstitut - Alt Penedès (Vilafranca del Penedès)0,5031/08
2104 201.140
2105 201.270
2106 201.330
2107FCG 202.02011/02/EFInstitut - Can Mas (Ripollet)0,5028/02
2108 202.450
2109 202.480
2110SFG 202.63014/01/ANInstitut - Puig de la Creu (Castellar del Vallès)0,3330/06
2111 202.740
2112 202.980
2113 203.590
2114 203.800
2115 204.100
2116 205.170
2117SSB 205.35022/11/CNInstitut - Bernat el Ferrer (Molins de Rei)0,866603/12
=SSB 205.35031/01/CNInstitut - Ferran Casablancas (Sabadell)131/08
2118 205.570
2119 205.710
2120 206.150
2121 206.330
2122 206.610
2123 206.850
2124 207.180
2125CMC 207.23028/08/PANEscola - La Vall (Osor)0,5031/08
2126RGL 207.41007/02/PANEscola - Mas Boadella (Sabadell)0,866618/02
2127 207.770
2128 208.150
2129 208.240
2130 208.360
2131DBG 208.89011/02/PANEscola - L'Olivera (Sant Cugat del Vallès)0,866621/02
2132 209.150
2133 209.780
2134 209.940
2135 210.940
2136 211.090
2137 211.330
2138 211.550
2139 212.380
2140 212.500
2141 212.530
2142 213.040
2143 213.100
2144 215.520
2145 215.800
2146 216.570
2147 216.770
2148 216.780
2149 218.020
2150 218.130
2151 218.550
2152ANM 218.67020/05/ANInstitut - Les Termes (Sabadell)0,866628/05
2153 219.420
2154 220.440
2155 220.670
2156 221.070
2157 221.170
2158 221.820
2159 222.030
2160 222.180
2161 222.680
2162 222.820
2163AT,ML 3.18025/07DI08053212 - FITXA131/08
2164PG,J 3.43025/07MU08031770 - FITXA131/08
2165MT,D 3.67025/0750808053182 - FITXA131/08
2166CG,MP 4.57025/0750808046724 - FITXA131/08
2167VR,A 6.87025/07UES08043656 - FITXA131/08
2168FG,RM 9.46025/07LE08065391 - FITXA131/08
2169CC,MI 11.43025/07CN08066437 - FITXA131/08
2170GA,JC 11.74025/07CN08031770 - FITXA131/08
2171EFP 12.08030/08/MUInstitut - Duc de Montblanc (Rubí)0,5031/08
2172RA,G 13.04025/07TEC08053236 - FITXA131/08
2173MP,MC 18.37025/07FI08046840 - FITXA131/08
2174MV,M 19.81025/07KAN08054174 - FITXA131/08
2175SS,A 20.86025/0750508034059 - FITXA131/08
2176TH,L 21.26025/07LC08053251 - FITXA131/08
2177LP,ML 21.52025/07AN08031873 - FITXA131/08
2178TH,MV 23.64025/07CN08031757 - FITXA131/08
2179BF,B 24.66025/07MA08066437 - FITXA131/08
2180ML,J 24.67025/07KAN08053212 - FITXA131/08
2181BP,D 25.72025/07MA08062791 - FITXA131/08
2182GFC 26.67010/09/CLAInstitut - L'Estatut (Rubí)0,866620/09
2183DM,R 31.41025/07GE08036330 - FITXA131/08
2184GH,D 32.10025/07ECO08053212 - FITXA131/08
2185DG,G 32.56025/07MA08046682 - FITXA131/08
2186BO,FX 34.89025/07PSI08900271 - FITXA131/08
2187LC,N 36.21025/07AN08065421 - FITXA131/08
2188BD,M 37.08025/07FR08045021 - FITXA131/08
2189MCRA 37.54030/08/ANInstitut - Pau Vila (Sabadell)131/08
2190CG,MC 38.22025/07KLC08053224 - FITXA131/08
2191GR,E 39.34025/07SCO08057011 - FITXA131/08
2192MR,M 39.52025/07LC08034035 - FITXA131/08
2193FS,O 42.20025/07DI08031757 - FITXA131/08
=BBR 42.20028/08/INFEscola - Les Moreres (Flaçà)0,926631/08
2194MM,AM 43.45025/07PSI08066437 - FITXA131/08
2195CH,R 43.54025/07KLE08024777 - FITXA131/08
2196BA,N 43.80025/0762508053182 - FITXA131/08
2197NL,MD 44.21025/07PSI08053182 - FITXA131/08
2198 44.340
2199CB,M 45.83025/07KEF08042342 - FITXA131/08
2200CBI 46.78010/09/LCInstitut - Federica Montseny (Badia del Vallès)0,866621/12
=CBI 46.78002/05/LCInstitut - Agustí Serra i Fontanet (Sabadell)0,866608/05
=CBI 46.78030/05/LCInstitut - Les Aimerigues (Terrassa)0,866626/06
2201AM,A 48.53025/07LE08031770 - FITXA131/08
2202VO,MC 48.77025/07PSI08046669 - FITXA131/08
2203LTM 49.99030/08/DIInstitut - Estela Ibèrica (Santa Perpètua de Mogoda)0,5031/08
2204HN,L 50.04025/0750108031861 - FITXA131/08
2205MS,MA 50.13025/07LE08054174 - FITXA131/08
=NLS 50.13028/08/INFEscola - La Falguera (Vilanova del Vallès)0,5031/08
2206PA,J 50.57025/07UES08034035 - FITXA131/08
2207AC,CT 50.67025/07UES08053224 - FITXA131/08
2208PM,M 50.69025/07UES08045549 - FITXA131/08
=EMR 50.69028/08/PEFEscola - Les Fonts (Argentona)0,5031/08
2209LG,M 50.87025/07AN08024741 - FITXA131/08
2210SMA 51.60030/08/DIInstitut - Montserrat Miró i Vila (Montcada i Reixac)0,5031/08
2211MBS 52.22030/08/DIInstitut Escola - Les Vinyes (Castellbisbal)0,5031/08
2212TS,M 52.33025/0762508037206 - FITXA131/08
2213ON,I 53.28025/0750108043516 - FITXA131/08
2214MM,J 54.56025/07AN08042342 - FITXA131/08
2215ACR 55.76030/08/LCInstitut - Duc de Montblanc (Rubí)0,5031/08
2216VT,A 56.08025/07PSI08063746 - FITXA131/08
=CJM 56.08028/08/LCInstitut - Maria de Bell-lloc (Bigues i Riells)131/08
2217RR,J 56.61025/07AN08054174 - FITXA131/08
2218FA,L 56.70025/07AN08043516 - FITXA131/08
2219CG,M 57.78025/07KLE08068616 - FITXA131/08
2220HI,M 58.17025/07TEC08044533 - FITXA131/08
2221ESC 58.42030/08/DIInstitut - L'Estatut (Rubí)0,5031/08
2222SR,R 58.64025/07AN08058520 - FITXA131/08
2223BB,N 58.65025/07KAN08072401 - FITXA131/08
2224NMP 59.19030/08/TECInstitut - Agustí Serra i Fontanet (Sabadell)130/06
2225MAAL 61.42010/09/DIInstitut - Matadepera (Matadepera)0,866615/11
2226HG,MA 63.76025/07LE08034059 - FITXA131/08
2227 64.450difdif
=MAPJ 64.45028/08/INFEscola - Santa Eugènia (Girona)0,5031/08
2228PL,ME 64.62025/0750608053251 - FITXA131/08
2229JVG 66.28010/09/EFInstitut - L'Estatut (Rubí)0,786601/10
=JVG 66.28022/10/EFInstitut - Jonqueres (Sabadell)0,866615/11
=JVG 66.28026/11/EFInstitut - Can Mas (Ripollet)0,8304/12
=JVG 66.28005/12/EFInstitut - Can Jofresa (Terrassa)0,866616/12
=JVG 66.28014/01/EFInstitut - La Serreta (Rubí)0,426628/01
2230RLU 66.92030/08/ANInstitut - Palau Ausit (Ripollet)130/06
2231RF,A 67.33025/0750508046724 - FITXA131/08
2232GH,Y 67.50025/07KFR08053251 - FITXA131/08
2233PF,E 68.75025/07SCO08056584 - FITXA131/08
2234ALMC 72.24030/08/ANInstitut - Pere Calders (Cerdanyola del Vallès)0,8330/06
2235APMS 73.01030/08/LCInstitut - Can Mas (Ripollet)0,5031/08
2236JMFB 74.63010/09/PSIInstitut - Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès)0,426630/06
2237MT,A 75.34025/07KMA08053145 - FITXA131/08
2238MM,A 75.74025/07UES08034059 - FITXA131/08
2239JEAE 77.63030/08/EFInstitut - Nicolau Copèrnic (Terrassa)0,5031/08
2240MMM 77.84010/09/GEInstitut - Ferran Casablancas (Sabadell)0,866622/11
=MMM 77.84010/12/GEInstitut - Puig de la Creu (Castellar del Vallès)0,866616/12
=MMM 77.84007/01/GEInstitut - Can Mas (Ripollet)131/08
2241FJ,E 80.66025/0762208030339 - FITXA131/08
2242MRJ 81.14010/09/MUInstitut - de Sentmenat (Sentmenat)0,866609/10
=MRJ 81.14011/10/MUInstitut - Castellbisbal (Castellbisbal)0,786631/10
=MRJ 81.14015/11/MUInstitut - de Viladecavalls (Viladecavalls)0,866622/11
2243OR,O 82.85025/0750108031861 - FITXA131/08
2244DMS 83.97030/08/LCInstitut - Castellarnau (Sabadell)0,5031/08
=AAC 83.97028/08/ANInstitut - Vilatzara (Vilassar de Mar)0,5031/08
2245SP,E 84.75025/07FR08034059 - FITXA131/08
=ECG 84.75028/08/MAInstitut - Samuel Gili i Gaya (Lleida)0,5031/08
2246M,P 85.12025/0750108043516 - FITXA131/08
2247ERP 86.15030/08/MAInstitut - Palau Ausit (Ripollet)0,5031/08
2248MBG 86.58029/08/ANInstitut - Francesc Ribalta (Solsona)0,5031/08
2249MPM 86.99030/08/ANInstitut - La Ribera (Montcada i Reixac)0,5031/08
2250ETG 87.62030/08/EFInstitut - Palau Ausit (Ripollet)0,5031/08
2251JR,Y 88.08025/0750608053251 - FITXA131/08
2252JSJ 88.49030/08/EFInstitut - Leonardo da Vinci (Sant Cugat del Vallès)0,5031/08
=GAT 88.49028/08/EFInstitut - d'Alella (Alella)0,5031/08
2253MP,I 89.74025/07MA08024881 - FITXA131/08
2254SRB 89.85010/09/GEInstitut - Investigador Blanxart (Terrassa)0,866630/09
=SRB 89.85005/11/GEInstitut - Federica Montseny (Badia del Vallès)0,866622/11
=VHE 89.85028/08/LCInstitut - Eugeni d'Ors (Badalona)131/08
2255MMM 89.94030/08/ANInstitut - Vacarisses (Vacarisses)0,5031/08
2256MCLL 90.87010/09/ANInstitut - La Serreta (Rubí)0,866629/11
=MCLL 90.87029/11/ANInstitut - Mont Perdut (Terrassa)0,786602/01
2257RA,S 90.91025/0750308052980 - FITXA131/08
2258GCF 90.94030/08/LCInstitut - Les Termes (Sabadell)0,5031/08
2259MC,R 92.11025/07KFQ08034591 - FITXA131/08
2260DTR 92.97030/08/DIInstitut - Les Aimerigues (Terrassa)0,5031/08
2261JBA 95.71010/09/MUInstitut - Polinyà (Polinyà)0,426630/06
2262 96.460
2263 97.900
2264AMJHM 99.72030/08/DIInstitut - Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda)0,5031/08
2265AVL 99.79010/09/DIInstitut - Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès)0,866620/09
=AVL 99.79027/09/DIInstitut - Ribot i Serra (Sabadell)131/08
2266 100.080
2267IMER 100.57022/11/MUInstitut - Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès)0,786602/12
2268