Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés

borsa 1718

USTEC·STEs

Informació borsa

Per dubtes sobre els criteris o les dades podeu trucar a qualsevol de les nostres seus o enviar un mail

SSTT: 4 - ESPECIALITAT: CN

RM,M 1 54 26/07/ 1 SMA 08057001 - FITXA 31/08
PC,LM 1 136 26/07/ 1 MA 08035295 - FITXA 31/08
FP,MP 1 162 26/07/ 1 CN 08035301 - FITXA 31/08
MM,C 1 187 26/07/ 1 TEC 08024777 - FITXA 31/08
AA,IM 1 227 26/07/ 1 FQ 08031757 - FITXA 31/08
RG,MC 1 243 26/07/ 1 CN 08045562 - FITXA 31/08
BB,N 1 621 26/07/ 1 FQ 08030340 - FITXA 31/08
GG,S 1 674 26/07/ 1 TEC 08053182 - FITXA 31/08
GG,A 1 774 26/07/ 1 TEC 08053236 - FITXA 31/08
10 MB,M 1 805 26/07/ 1 CN 08046670 - FITXA 31/08
11 VC,G 1 825     
12 SB,M 1 842 26/07/ 1 CN 08034059 - FITXA 31/08
13 MF,E 1 865 26/07/ 1 TEC 08058520 - FITXA 31/08
14 CC,MI 1 944 26/07/ 1 CN 08066437 - FITXA 31/08
15 TM,G 1 954 26/07/ 1 620 08046724 - FITXA 31/08
16 GA,JC 1 967 26/07/ 1 TEC 08045011 - FITXA 31/08
17 IT,CI 1 975 26/07/ 1 CN 08037206 - FITXA 31/08
18 RA,G 1 1.080 26/07/ 1 CN 08053236 - FITXA 31/08
19 AM,ME 1 1.104 26/07/ 1 517 08024893 - FITXA 31/08
20 SP,ME 1 1.207     
21 LR,MC 1 1.563 26/07/ 1 517 08024893 - FITXA 31/08
= LR,MC 1 1.563 26/07/ 1 EES 08061041 - FITXA 31/08
22 ET,FJ 1 1.634 26/07/ 1 CN 08024777 - FITXA 31/08
23 FM,M 1 1.694 26/07/ 1 CN 08031770 - FITXA 31/08
24 NC,M 1 2.038 26/07/ 1 TEC 08031757 - FITXA 31/08
25 TH,MV 1 2.066 26/07/ 1 CN 08035349 - FITXA 31/08
26 SP,MD 1 2.372 26/07/ 1 FQ 08045562 - FITXA 31/08
27 PO,X 1 2.470 26/07/ 1 CN 08053157 - FITXA 31/08
28 AF,A 1 2.661 26/07/ 1 CN 08044600 - FITXA 31/08
29 EE,MT 1 2.768 26/07/ 1 CN 08061208 - FITXA 31/08
30 BC,P 1 3.141 26/07/ 1 620 08024893 - FITXA 31/08
31 TC,B 1 3.480 26/07/ 1 515 08046682 - FITXA 31/08
32 AO,J 1 3.482 26/07/ 1 TEC 08072255 - FITXA 31/08
33 BC,G 1 3.517 26/07/ 1 CN 08061208 - FITXA 31/08
34 GS,JA 1 3.607 30/08/ 1 CN  Institut - Sant Quirze del Vallès (Sant Quirze del Vallès)31/08
35 RG,E 1 3.666 26/07/ 1 620 08054034 - FITXA 31/08
36 GT,JJ 1 4.143 26/07/ 1 CN 08024881 - FITXA 31/08
37 BV,MA 1 4.193 26/07/ 1 CN 08024881 - FITXA 31/08
38 BN,MR 1 4.280 26/07/ 1 620 08024893 - FITXA 31/08
39 SM,R 1 4.496 26/07/ 1 CN 08045021 - FITXA 31/08
40 HI,M 1 5.199 26/07/ 1 TEC 08044533 - FITXA 31/08
41 MP,N 1 5.603 26/07/ 1 CN 08031757 - FITXA 31/08
42 BS,FJ 1 5.644 26/07/ 1 FQ 08046669 - FITXA 31/08
43 RR,C 1 5.974 26/07/ 1 CN 08033894 - FITXA 31/08
44 BB,E 1 5.984 26/07/ 1 CN 08047583 - FITXA 31/08
45 ML,D 1 6.023 26/07/ 1 518 08024893 - FITXA 31/08
46 DMA,J 1 6.349 26/07/ 1 SMA 08062134 - FITXA 31/08
47 CL,JM 1 6.718 26/07/ 1 TEC 08054873 - FITXA 31/08
48 CA,MM 1 7.177 26/07/ 1 517 08024893 - FITXA 31/08
49 BR,E 1 7.390     
50 MG,MJ 1 7.542 26/07/ 1 CN 08045021 - FITXA 31/08
51 LM,F 1 7.556 26/07/ 1 CN 08053157 - FITXA 31/08
52 FG,L 1 7.613 26/07/ 1 CN 08066437 - FITXA 31/08
53 MP,J 1 7.735 26/07/ 1 518 08054034 - FITXA 31/08
54 ,A 1 7.791 26/07/ 1 CN 08043516 - FITXA 31/08
55 AA,N 1 7.972 26/07/ 1 CN 08043668 - FITXA 31/08
56 NC,I 1 7.974 26/07/ 1 CN 08045306 - FITXA 31/08
57 GA,E 1 8.271 26/07/ 1 CN 08034591 - FITXA 31/08
58 CA,N 1 8.282 26/07/ 1 CN 17005741 - FITXA 31/08
59 QS,M 1 8.398 26/07/ 1 CN 08072401 - FITXA 31/08
60 AN,VJ 1 8.448 26/07/ 1 CN 08068537 - FITXA 31/08
61 LV,M 1 9.199 26/07/ 1 FQ 08024881 - FITXA 31/08
62 MV,AM 1 9.226 26/07/ 1 CN 08035349 - FITXA 31/08
63 AM,MA 1 9.375 26/07/ 1 CN 08024765 - FITXA 31/08
64 PG,F 1 9.410 26/07/ 1 CN 08024871 - FITXA 31/08
65 FR,X 1 9.610 26/07/ 1 TEC 08043516 - FITXA 31/08
66 BA,S 1 10.022 26/07/ 1 620 08021260 - FITXA 31/08
67 MN,M 1 10.060 26/07/ 1 619 08024893 - FITXA 31/08
68 VR,ME 1 10.488 26/07/ 1 CN 08024777 - FITXA 31/08
69 PC,MC 1 10.566 26/07/ 1 CN 08071196 - FITXA 31/08
70 GN,C 1 10.714 26/07/ 1 CN 08031861 - FITXA 31/08
71 HC,JA 1 10.840 26/07/ 1 CN 08053248 - FITXA 31/08
72 MN,MD 1 10.877 26/07/ 1 CN 08045021 - FITXA 31/08
73 NM,I 1 11.584 26/07/ 1 CN 08062729 - FITXA 31/08
74 JB,L 1 11.817 26/07/ 1 CN 08036330 - FITXA 31/08
75 TC,A 1 11.915 26/07/ 1 CN 08037206 - FITXA 31/08
76 RM,I 1 12.196 26/07/ 1 CN 08071196 - FITXA 31/08
77 CF,S 1 12.252 26/07/ 1 CN 08035301 - FITXA 31/08
78 RU,P 1 12.733 26/07/ 1 CN 08067594 - FITXA 31/08
= RU,P 1 12.733 26/07/ mitja PRI 08031472 - FITXA 31/08
79 RM,E 1 13.283 26/07/ 1 CN 08043671 - FITXA 31/08
80 AA,C 1 13.518 26/07/ 1 CN 08046724 - FITXA 31/08
81 MG,A 1 13.549 26/07/ 1 CN 08047583 - FITXA 31/08
82 BS,J 1 13.955 26/07/ 1 503 08030339 - FITXA 31/08
83 CA,A 1 13.968 26/07/ 1 CN 08042342 - FITXA 31/08
84 DB,MA 1 14.023 26/07/ 1 CN 08053236 - FITXA 31/08
85 VA,M 1 14.480 26/07/ 1 FQ 08042020 - FITXA 31/08
86 CM,N 1 14.706 26/07/ 1 CN 08031757 - FITXA 31/08
87 CC,V 1 14.769 26/07/ 1 CN 08024741 - FITXA 31/08
88 RR,MJ 1 14.956 26/07/ 1 CN 08068537 - FITXA 31/08
89 CC,T 1 15.132 26/07/ 1 CN 08024881 - FITXA 31/08
90 VS,M 1 15.798 26/07/ mitja CN 08054186 - FITXA 31/08
91 PE,G 1 15.988 26/07/ 1 TEC 08053251 - FITXA 31/08
92 BD,A 1 16.183 26/07/ 1 CN 08053169 - FITXA 31/08
93 FG,M 1 16.542 26/07/ 1 CN 08053145 - FITXA 31/08
94 SP,M 1 17.015 26/07/ 1 518 08024893 - FITXA 31/08
95 BC,M 1 17.024 26/07/ 1 FQ 08054873 - FITXA 31/08
96 MM,RM 1 17.350 26/07/ 1 CN 08024741 - FITXA 31/08
97 SB,S 1 17.447 26/07/ 1 620 08046724 - FITXA 31/08
98 JP,B 1 17.672 26/07/ 1 CN 08024871 - FITXA 31/08
99 CG,CI 1 17.725 26/07/ 1 CN 08024741 - FITXA 31/08
100 SH,J 1 17.798 26/07/ 1 MA 08045306 - FITXA 31/08
101 PC,T 1 17.947 26/07/ 1 CN 08047583 - FITXA 31/08
102 RS,E 1 18.009 26/07/ 1 TEC 08035349 - FITXA 31/08
103 DB,M (*) 1 18.111     
104 BB,G 1 18.168 26/07/ 1 FQ 08037206 - FITXA 31/08
105 RA,E 1 18.398 26/07/ 1 CN 08053145 - FITXA 31/08
106 BM,A 1 18.437 26/07/ 1 CN 08044533 - FITXA 31/08
107 SM,A 1 18.499     
108 VO,L 1 18.752 26/07/ 1 515 08046682 - FITXA 31/08
109 OP,C 1 18.814 26/07/ 1 CN 08045021 - FITXA 31/08
110 MG,V 1 18.864 26/07/ 1 CN 08054186 - FITXA 31/08
111 BS,D 1 18.893 26/07/ 1 TEC 08053261 - FITXA 31/08
112 TT,N 1 18.957 26/07/ 1 CN 08054873 - FITXA 31/08
113 JR,N 1 19.349 26/07/ 1 CN 08053169 - FITXA 31/08
114 MM,PJ 1 19.421 26/07/ 1 TEC 08030340 - FITXA 31/08
115 SG,N (*) 1 19.467     
116 VB,JX 1 19.485 26/07/ 1 CN 08053200 - FITXA 31/08
117 CA,M 1 19.638 26/07/ 1 616 08046682 - FITXA 31/08
118 TP,MP 1 19.702 26/07/ 1 CN 08045011 - FITXA 31/08
119 JL,P 1 19.704 26/07/ 1 CN 08046669 - FITXA 31/08
120 GL,A 1 19.792 26/07/ 1 CN 08031873 - FITXA 31/08
121 RIQUELMEHIDALGO,NORBERT 1 20.009 26/07/ 1 CN 08046669 - FITXA 31/08
122 VS,I 1 20.392 26/07/ 1 CN 08061208 - FITXA 31/08
123 SH,O 1 20.422 26/07/ 1 CN 08034035 - FITXA 31/08
124 SL,M 1 20.452 26/07/ 1 FQ 08060514 - FITXA 31/08
= SL,M 1 20.452 30/08/ 1 PRI  Escola - Miquel MartĂ­ i Pol (BarberĂ  del Vallès)30/09
= SL,M 1 20.452 13/04/ 1 PRI  Escola - Sant Esteve (Castellar del Vallès)13/05
= SL,M 1 20.452 15/05/ 1 INF  Escola - Concòrdia (Sabadell)29/05
125 PC,A 1 20.590 26/07/ 1 ADC 08031861 - FITXA 31/08
126 FC,A 1 20.648 26/07/ mitja PRI 08029507 - FITXA 31/08
= FC,A 1 20.648 26/07/ 1 517 08024893 - FITXA 31/08
127 TE,C 1 20.712 26/07/ 1 TEC 08053157 - FITXA 31/08
128 DLIB,RM 1 20.851 26/07/ 1 CN 08053182 - FITXA 31/08
129 GS,R 1 20.894 26/07/ 1 CN 08053182 - FITXA 31/08
130 PS,N 1 21.004 26/07/ 1 CN 08039203 - FITXA 31/08
131 CC,O 1 21.400 26/07/ 1 CN 08031770 - FITXA 31/08
132 PP,Y 1 21.458 26/07/ 1 CN 08031757 - FITXA 31/08
= PP,Y 1 21.458 07/09/ 1 INF  Escola - TomĂ s Raguer (Ripoll)30/06
133 VS,R 1 21.593 26/07/ mitja CN 08053251 - FITXA 31/08
134 CM,A 1 21.670 26/07/ 1 616 08046682 - FITXA 31/08
135 GM,L 1 22.297 26/07/ 1 CN 08046694 - FITXA 31/08
136 ST,M 1 22.358 26/07/ 1 TEC 08047583 - FITXA 31/08
137 AC,N 1 22.496 26/07/ 1 TEC 08046669 - FITXA 31/08
138 MB,P 1 22.615 26/07/ 1 CN 08054174 - FITXA 31/08
139 IM,JJ 1 22.633 26/07/ 1 CN 08045471 - FITXA 31/08
140 AC,M 1 22.653 26/07/ 1 CN 08053224 - FITXA 31/08
141 LP,BP 1 22.752 26/07/ 1 CN 08045859 - FITXA 31/08
142 GM,J 1 22.934 26/07/ 1 FQ 08053315 - FITXA 31/08
143 PS,A 1 22.937 26/07/ 1 615 08030339 - FITXA 31/08
144 VB,J 1 22.992 26/07/ 1 503 08030339 - FITXA 31/08
145 RP,M 1 23.042 26/07/ 1 CN 08053261 - FITXA 31/08
146 BM,M 1 23.099 26/07/ 1 CN 08031873 - FITXA 31/08
147 RM,CT 1 23.205 26/07/ 1 FQ 08054186 - FITXA 31/08
148 FE,I 1 23.298 26/07/ 1 CN 08066437 - FITXA 31/08
149 AR,G 1 23.402 26/07/ 1 CN 08043504 - FITXA 31/08
150 RG,MB 1 23.620 26/07/ 1 TEC 08039203 - FITXA 31/08
151 JF,D 1 23.678 26/07/ 1 CN 08034606 - FITXA 31/08
152 CV,A 1 23.852 26/07/ mitja CN 08042020 - FITXA 31/08
153 PC,G 1 24.004 26/07/ 1 CN 08068537 - FITXA 31/08
154 ME,M 1 24.048 26/07/ 1 CN 08042342 - FITXA 31/08
155 MS,C 1 24.257 26/07/ 1 CN 08044715 - FITXA 31/08
156 RG,AM 1 24.299 26/07/ 1 TEC 08046724 - FITXA 31/08
157 AC,C 1 24.747 26/07/ 1 CN 08039203 - FITXA 31/08
158 TM,H 1 24.856 26/07/ 1 CN 08045562 - FITXA 31/08
159 CV,E 1 24.952 26/07/ 1 FQ 08031861 - FITXA 31/08
160 MP,M 1 24.956 26/07/ 1 CN 08046670 - FITXA 31/08
161 MS,M 1 25.011 26/07/ 1 FQ 08037206 - FITXA 31/08
162 PF,MT 1 25.112 26/07/ 1 FQ 08030340 - FITXA 31/08
163 GG,N 1 25.125 26/07/ 1 TEC 08054186 - FITXA 31/08
164 PVM,A 1 25.232 26/07/ 1 CN 08045306 - FITXA 31/08
165 GM,M 1 25.666 18/09/  SMA  CFA Ramon LLull30/06
166 CG,S 1 25.670 26/07/ 1 620 08045021 - FITXA 31/08
167 DV,N 1 25.685 26/07/ 1 517 08024893 - FITXA 31/08
168 RR,J 1 25.838 26/07/ 1 FQ 08053248 - FITXA 31/08
169 SA,A 1 25.898 26/07/ 1 CN 08063746 - FITXA 31/08
= SA,A 1 25.898 12/09/ 1 PEF  Escola - Santa Creu de Calafell (Calafell)30/09
170 GR,A 1 25.917 07/09/ 1 CN  Institut - Cavall Bernat (Terrassa)30/06
= GR,A 1 25.917 12/12/ 1 CN  Institut - Santa EulĂ lia (Terrassa)22/01
= GR,A 1 25.917 23/01/ 1 CN  Institut - Can Jofresa (Terrassa)12/02
= GR,A 1 25.917 09/02/ 1 CN  Institut - Investigador Blanxart (Terrassa)19/02
= GR,A 1 25.917 06/03/ 1 CN  Institut - Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès)05/04
= GR,A 1 25.917 15/05/ 1 CN  Institut - Vallès (Sabadell)28/05
171 GM,L 1 25.918 26/07/ 1 TEC 08044624 - FITXA 31/08
172 GL,V 1 26.141 26/07/ 1 TEC 08034035 - FITXA 31/08
173 GG,V 1 26.204 26/07/ 1 FQ 08067211 - FITXA 31/08
174 GC,M 1 26.207 26/07/ 1 CN 08074410 - FITXA 31/08
175 MG,A 1 26.281 26/07/ 1 620 08044533 - FITXA 31/08
176 JR,M 1 26.295 26/07/ mitja CN 08030339 - FITXA 31/08
177 CL,MDP 1 26.303 26/07/ 1 503 08046669 - FITXA 31/08
178 TS,L 1 26.421 26/07/ 1 FQ 08035349 - FITXA 31/08
179 GF,AY 1 26.450     
180 LA,I 1 26.486 30/08/ 1 CN  Institut - Forat del Vent (Cerdanyola del Vallès)22/11
181 FF,L 1 26.657 26/07/ mitja CN 08046694 - FITXA 31/08
182 DR,M 1 26.682 26/07/ mitja TEC 08024871 - FITXA 31/08
183 SB,R 1 26.698 26/07/ 1 619 08024893 - FITXA 31/08
184 RDLP,A 1 26.808 26/07/ 1 TEC 08054174 - FITXA 31/08
185 PL,A 1 27.025 26/07/ mitja 517 08024893 - FITXA 31/08
186 CS,H 1 27.145 26/07/ 1 503 08044053 - FITXA 31/08
187 PS,A 1 27.255 26/07/ 1 FQ 08053182 - FITXA 31/08
= PS,A 1 27.255 07/09/ 0,33 PRI  Escola - MontjuĂŻc (Girona)30/06
188 RB,V 1 27.406 26/07/ 1 CN 08034217 - FITXA 31/08
189 MT,N 1 27.421 26/07/ 1 TEC 08053182 - FITXA 31/08
190 PJ,M 1 27.470 26/07/ mitja FQ 08044715 - FITXA 31/08
191 GS,C 1 27.541 26/07/ 1 608 08035349 - FITXA 31/08
192 MV,A 1 27.676 26/07/ 1 620 08054034 - FITXA 31/08
193 MAN,A 1 27.727     
194 CT,C 1 27.869 26/07/ mitja CN 08044533 - FITXA 31/08
195 AP,M 1 27.882 26/07/ 1 AN 08034059 - FITXA 31/08
196 AM,F 1 28.172 26/07/ mitja CN 08074410 - FITXA 31/08
197 LM,G 1 28.177 26/07/ 1 FQ 08045562 - FITXA 31/08
198 OM,M 1 28.467 26/07/ mitja CN 08024881 - FITXA 31/08
199 VE,E 1 28.484 07/09/ 1 CN  Institut - Sabadell (Sabadell)31/08
200 BN,G 1 28.496 12/09/ 1 CN  Institut - Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat del Vallès)05/10
201 GC,R 1 28.641 26/07/ 1 TEC 08042342 - FITXA 31/08
202 MM,E 1 28.659 26/07/ 1 TEC 08058520 - FITXA 31/08
203 NL,M 1 28.720 26/07/ 1 608 08035349 - FITXA 31/08
204 MR,G 1 28.740 26/07/ 1 620 08054034 - FITXA 31/08
205 SA,M 1 28.831 26/07/ mitja CN 08053224 - FITXA 31/08
206 CD,E 1 29.079 30/08/ 0,50 TEC  Institut - Ramon Casas i CarbĂł (Palau-solitĂ  i Plegamans)31/08
207 PL,A 1 29.155 26/07/ 1 MA 08036330 - FITXA 31/08
208 PE,B (*) 1 29.339     
209 BM,AM 1 29.526 07/09/ 0,50 CN  Institut - Duc de Montblanc (RubĂ­)30/06
210 GMDMDH,MV 1 29.573 26/07/ mitja 620 08044533 - FITXA 31/08
211 FR,N 1 29.599 26/07/ 1 TEC 08035295 - FITXA 31/08
212 VT,L 1 29.651 07/09/ 1 CN  Institut - Vallès (Sabadell)30/09
= VT,L 1 29.651 06/04/ 1 CN  Institut - de Castellar (Castellar del Vallès)19/04
213 CM,L 1 29.890 26/07/ 1 FQ 08024871 - FITXA 31/08
214 MA,M 1 30.067 26/07/ mitja 503 08052700 - FITXA 31/08
215 BR,G (*) 1 30.101     
216 OF,M 1 30.345 30/08/ 0,50 TEC  Institut - Les Termes (Sabadell)31/08
217 MG,V 1 30.423 26/07/ 1 FQ 08035295 - FITXA 31/08
218 AD,MD (*) 1 30.469     
219 MS,E 1 30.954 26/07/ 1 FQ 08053030 - FITXA 31/08
220 MM,M 1 31.022 07/09/ 1 CN  Institut - de Viladecavalls (Viladecavalls)31/08
221 DBR,M 1 31.062 30/08/ 0,50 FQ  Institut - Miquel Crusafont i PairĂł (Sabadell)31/08
222 CB,P 1 31.090 30/08/ 0,50 FQ  Institut - Estela Ibèrica (Santa Perpètua de Mogoda)31/08
223 GB,A 1 31.094 26/07/ 1 502 08035349 - FITXA 31/08
224 TL,G 1 31.469 26/07/ 1 CN 08045549 - FITXA 31/08
225 SG,R 1 31.590 30/08/ 0,50 FQ  Institut - Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda)31/08
226 FP,M 1 31.880 10/11/ 1 CN  Institut - Can Jofresa (Terrassa)09/02
227 BO,C 1 31.946     
228 PB,J 1 31.990 26/07/ 1 615 08030339 - FITXA 31/08
229 GT,S 1 32.134 26/07/ mitja CN 08064921 - FITXA 31/08
230 JC,M 2 40.189     
231 MS,X 2 40.553     
232 MT,RJ (*) 2 40.725     
233 AM,M 2 40.811 07/09/ 1 TEC  Institut - Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès)30/06
234 BF,D (*) 2 40.937 16/02/ 1 TEC  Institut - La Ribera (Montcada i Reixac)09/03
235 PC,I (*) 2 41.362     
236 PN,RM 2 41.513 07/09/ 0,50 CN  Institut - Centre d'Alt Rendiment Esportiu (Sant Cugat del Vallès)18/12
= PN,RM 2 41.513 16/03/ 1 CN  Institut - Montserrat Roig (Terrassa)28/03
237 FM,J (*) 2 42.066     
238 OB,A (*) 2 42.088     
239 FM,L 2 42.107     
240 VC,E (*) 2 42.199 12/01/ 1 CN  Institut - de Terrassa (Terrassa)27/01
241 MS,N 2 42.227 17/11/ 0,50 CN  Institut - Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès)30/06
242 VP,C (*) 2 42.356     
243 BM,J 2 42.619     
244 LS,G 2 44.305 07/09/ 1 TEC  Institut - Federica Montseny (Badia del Vallès)30/09
245 MT,M (*) 2 44.887     
246 FJ,L 2 46.052 06/04/ 1 CN  Institut - Can Mas (Ripollet)23/04
= FJ,L 2 46.052 12/06/ 1 CN  Institut - Mont Perdut (Terrassa)30/06
247 PL,B (*) 2 48.877     
248 BH,ME (*) 2 48.884     
249 NDB,C (*) 2 49.009     
250 NP,M (*) 2 49.017     
251 BP,M 2 49.191 15/09/ 1 CN  Institut - Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda)31/08
252 QP,M 2 49.595     
253 PV,G 2 50.622 15/09/ 1 CN  Institut - Torre del Palau (Terrassa)25/09
= PV,G 2 50.622 28/09/  TEC  I.Torre del Palau07/10
254 ES,L 2 52.717 07/09/ 1 TEC  Institut - Rovira-Forns (Santa Perpètua de Mogoda)07/10
= ES,L 2 52.717 16/02/ 1 TEC  Institut - La RomĂ nica (BarberĂ  del Vallès)27/02
= ES,L 2 52.717 10/04/ 1 TEC  Institut - Torrent dels Alous (RubĂ­)04/05
= ES,L 2 52.717 05/06/ 1 CN  Institut Escola - Les Vinyes (Castellbisbal)29/06
255 MM,M 2 52.988 15/09/ 0,83 CN  Institut - Pau Vila (Sabadell)30/06
256 BT,A (*) 2 54.451     
257 CR,R 2 56.688 07/09/ 1 620  Institut - Castellarnau (Sabadell)31/08
258 FB, 2 56.824 07/09/ 0,50 620  Institut - Ribot i Serra (Sabadell)31/08
259 SC,Q 2 57.039 07/09/ 0,33 TEC  Institut - Mont Perdut (Terrassa)30/06
260 SF,L 2 57.218 15/09/ 0,66 CN  Institut - Salas i Xandri (Sant Quirze del Vallès)30/06
261 LP,D 2 57.229 12/09/ 1 FQ  Institut - Nicolau Copèrnic (Terrassa)30/09
262 JE,P 2 57.328 19/09/ 1 CN  Institut - Pere Calders (Cerdanyola del Vallès)30/09
= JE,P 2 57.328 06/10/ 1 CN  Institut - Vacarisses (Vacarisses)16/10
= JE,P 2 57.328 20/10/ 1 CN  Institut - Joan Oliver (Sabadell)27/10
263 MG,B 2 57.684 22/09/ 1 CN  Institut - Egara (Terrassa)31/08
264 RH,E 2 58.034 12/09/ 1 620  Institut - La Ferreria (Montcada i Reixac)31/08
265 CP,M (*) 2 58.252     
266 BM,R 2 58.365 24/11/ 0,50 CN  Institut - Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès)09/12
267 AL,M 2 58.735 26/09/ 1 CN  Institut - La Ribera (Montcada i Reixac)05/10
268 MR,D 2 58.838 30/08/ 1 615  Institut - La RomĂ nica (BarberĂ  del Vallès)31/08
= MR,D 2 58.838 31/08/ 1 618  Institut - Ernest Lluch i MartĂ­ (Cunit)30/09
= MR,D 2 58.838 12/09/ 1 TEC  Institut - Puig de la Creu (Castellar del Vallès)09/10
269 CV,M 2 58.885 30/08/ 1 614  Institut - Castellarnau (Sabadell)31/08
270 LM,B 2 58.962 15/09/ 1 FQ  Institut - Pau Vila (Sabadell)31/08
271 CH,M (*) 2 59.038     
272 MM,M 2 59.241 29/09/ 1 CN  Institut - Can Mas (Ripollet)19/10
= MM,M 2 59.241 02/02/ 1 CN  Institut - J.V. Foix (RubĂ­)18/02
= MM,M 2 59.241 23/02/ 1 CN  Institut - LluĂ­s Companys (Ripollet)09/03
= MM,M 2 59.241 15/01/  CN  I.Terrassa27/01
= MM,M 2 59.241 06/04/ 1 CN  Institut - Ramon Casas i CarbĂł (Palau-solitĂ  i Plegamans)19/04
= MM,M 2 59.241 08/05/ 1 CN  Institut - Torrent dels Alous (RubĂ­)30/06
273 CP,A 2 59.329 12/09/ 1 TEC  Institut - Federica Montseny (Badia del Vallès)30/09
274 AG,E 2 59.425     
275 EA,E 2 59.441     
276 AP,JV 2 59.476 12/09/ 0,33 620  Institut - LluĂ­s Companys (Ripollet)30/06
277 GC,D 2 59.635 12/09/ 0,50 TEC  Institut - Jonqueres (Sabadell)31/08
278 SC,E 2 59.681     
279 AS,M 2 59.758 15/09/ 1 502  Institut - La RomĂ nica (BarberĂ  del Vallès)20/09
280 GP,C 2 60.029 25/05/ 1 FQ  Institut - La Ferreria (Montcada i Reixac)30/06
281 SJ,L 2 60.110 19/09/ 0,66 CN  Institut - Sant Quirze del Vallès (Sant Quirze del Vallès)04/06
282 ST,A 2 60.156 12/12/ 0,33 CN  Institut - Cavall Bernat (Terrassa)30/06
283 SP,B 2 60.207 19/09/ 0,50 CN  Institut - Sant Quirze del Vallès (Sant Quirze del Vallès)30/06
284 NR,S 2 60.218 14/09/  TEC  CEE Centre de FormaciĂł Flor de Maig30/06
285 RC,B 2 60.222 02/02/ 1 CN  Institut - Les Termes (Sabadell)14/02
= RC,B 2 60.222 09/03/ 1 620  Institut - Ribot i Serra (Sabadell)11/04
286 OG,P 2 60.412     
287 FR,M 2 60.570 19/09/ 0,33 CN  Institut - Ribot i Serra (Sabadell)30/06
288 RR,S 2 60.716 24/11/ 1 CN  Institut - Duc de Montblanc (RubĂ­)11/12
= RR,S 2 60.716 20/04/ 1 CN  Institut - Ribot i Serra (Sabadell)20/05
= RR,S 2 60.716 01/06/ 1 CN  Institut - de Castellar (Castellar del Vallès)30/06
289 MG,M (*) 2 60.752     
290 GM,E 2 60.807 15/09/ 1 FQ  Institut - Arnau Cadell (Sant Cugat del Vallès)23/12
= GM,E 2 60.807 09/01/ 0,66 FQ  Institut - Les Aimerigues (Terrassa)07/02
= GM,E 2 60.807 30/01/ 1 FQ  Institut - Montserrat MirĂł i Vila (Montcada i Reixac)15/02
= GM,E 2 60.807 16/03/ 1 FQ  Institut - Joan Oliver (Sabadell)17/04
= GM,E 2 60.807 20/04/ 1 CN  Institut - Ramon Casas i CarbĂł (Palau-solitĂ  i Plegamans)04/05
291 SB,E 2 60.975 17/11/ 1 CN  Institut - Sabadell (Sabadell)06/12
292 CC,C 2 61.048 20/02/ 0,66 CN  Institut - Salas i Xandri (Sant Quirze del Vallès)04/03
= CC,C 2 61.048 13/02/  TEC  I.Torrent dels Alous16/02
293 SC,M 2 61.179 29/09/ 0,33 CN  Institut - Vacarisses (Vacarisses)30/06
294 CD,I 2 61.246 24/04/ 1 CN  Institut - Can Planas (BarberĂ  del Vallès)30/04
295 SL,A 2 61.305     
296 GF,A 2 61.392 04/10/ 0,66 CN  CdA Valls d'Ă€neu (Esterri d'Ă€neu)27/10
= GF,A 2 61.392 24/11/ 1 CN  Institut - Matadepera (Matadepera)31/08
297 BB,I 2 61.482 20/02/ 0,50 CN  Institut - Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès)26/02
= BB,I 2 61.482 16/03/ 0,66 CN  Institut - Sant Quirze del Vallès (Sant Quirze del Vallès)17/04
= BB,I 2 61.482 11/05/ 1 CN  Institut - Duc de Montblanc (RubĂ­)22/05
298 PE,G 2 61.520     
299 MG,A 2 61.760     
300 SS,J 2 61.953     
301 SC,N 2 62.102     
302 JA,E 2 62.375     
303 BP,M 2 63.184     
304 EF,S 2 64.008 01/03/  TEC  Institut de PallejĂ 21/03
= EF,S 2 64.008 18/09/  503  I.La Serreta28/02
305 VT,N 2 64.083     
306 PA,R 2 64.144 23/01/  CN  Institut Eugeni d'Ors15/02
307 CM,E 2 64.173 05/06/ 1 CN  Institut - de Castellar (Castellar del Vallès)30/06
308 MP,I 2 64.193     
309 GS,J 2 65.046 15/09/ 1 TEC  Institut - Sabadell (Sabadell)05/10
310 GS,L 2 65.239 25/09/  TEC  I.Forat del Vent30/06
311 IA,A 2 65.356 08/05/ 1 TEC  Institut - de Viladecavalls (Viladecavalls)21/05
= IA,A 2 65.356 12/06/ 1 TEC  Institut - Vacarisses (Vacarisses)30/06
312 AM,L 2 65.526     
313 OM,M 2 65.543     
314 AP,G 2 65.967 04/10/ 1 FQ  Institut - Jaume MimĂł (Cerdanyola del Vallès)30/06
315 PP,C 2 66.226 12/09/  616  I.Castellar30/06
316 CR,A 2 66.249 09/10/  FQ  I.Leonardo da Vinci30/06
317 HB,A 2 66.303     
318 AS,G 2 70.042     
319 AJ,E 2 70.150     
320 BS,C 2 70.151     
321 MN,MI 2 70.247 03/04/ 1 518  Institut - La Ferreria (Montcada i Reixac)19/04
= MN,MI 2 70.247 07/05/  CN  I. Pere Vives i Vich30/05
322 FN,M 2 70.295     
323 BA,B 2 71.012     
324 AM,X 2 71.031     
325 MA,M 2 71.069     
326 RT,A 2 71.322     
327 QT,ME 2 71.373     
328 GA,N 2 71.846 27/04/ 1 TEC  Institut - Joaquima Pla i Farreras (Sant Cugat del Vallès)23/05
= GA,N 2 71.846 08/06/ 1 TEC  Institut - Salas i Xandri (Sant Quirze del Vallès)30/06
329 MI,D 2 72.238     
330 PT,N 2 72.278     
331 SB,I 2 72.594     
332 BF,G 2 72.611     
333 MO,H 2 73.076 16/03/  518  Institut SAgulla31/03
= MO,H 2 73.076 10/04/ 1 518  Institut - Castellarnau (Sabadell)27/04
= MO,H 2 73.076 11/05/ 1 620  Institut - Leonardo da Vinci (Sant Cugat del Vallès)20/05
334 DJ,L 2 73.164     
335 OM,A 2 73.185     

Aquestes dades s'actualitzen cada dimarts i cada divendres al voltant de les 13h.

La data del peu de pàgina és la de modificació del format de la pàgina.

Per dubtes sobre els criteris o les dades 93 302 76 06

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (10330)