ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

 

 

ESPECIALITATS OBERTES. ACTUALITZACIÓ 16 D'ABRIL 2019

 

(*) Especialitats amb "compromís màster".

PRIMÀRIA (597)

BAIX LOBREGAT

COMARQUES

CAT. CENTRAL

CONSORCI

GIRONA

LLEIDA

MAMVO

TGN

T.EBRE

V.OCC.

  Audició I Llenguatge (ALL)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

   Educació Física (PEF)

X

X

X

X

X

X

   Educació Infantil (INF)

X

X

   Educació Primària (PRI)

X

X

X

X

   Llengua Estrangera: Anglès (PAN)

X

X

X

X

X

X

X

X

   Llengua Estrangera: Francès (PFR)

X

X

X

X

X

X

   Música (PMU)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

   Pedagogia Terapèutica (EES)

X

X

X

X

X

X

X

X

SECUNDÀRIA (590)

BAIX LLOBREGAT

COMARQUES

CAT. CENTRAL

CONSORCI

GIRONA

LLEIDA

MAMVO

TGN

T.EBRE

V.OCC.

AL Alemany

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AN Anglès

X

X

X

X

X

AR Aranès

X

CN Biologia i geologia

X

X

X

X

X

X

X

CLA Cultura clàssica (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DI Dibuix

X

X

X

X

X

ECO Economia

X

X

X

X

EF Educació física

X

X

X

FI Filosofia

X

X

X

X

X

FQ Física i química

X

X

X

X

X

FR Francès (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

GE Geografia i història

IT Italià

X

LE Llengua castellana i literatura

X

X

X

X

X

X

LC Llengua catalana i literatura (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MA Matemàtiques

X

X

X

X

X

X

X

MU Música (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PSI Orientació educativa

X

X

X

X

TEC Tecnologia

X

X

X

X

501 Administració d'empreses

X

X

X

502 Anàlisi i química industrial

X

X

X

X

X

503 Assessoria i processos d'imatge personal (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

504 Construccions civils i edificació

X

X

X

X

505 Formació i orientació laboral

X

X

506 Hoteleria i turisme (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

507 Informàtica (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

508 Intervenció sociocomunitària

X

X

X

509 Navegació i instal·lacions marines

X

X

X

510 Organització i gestió comercial

X

X

X

511 Organització i processos de manteniment de vehicles (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

512 Organització i projectes de fabricació mecànica (*)

X

X

X

X

X

X

X

513 Organització i projectes de sistemes energètics

X

X

X

X

X

514 Processos de cultiu aqüícola

X

X

515 Processos de producció agrària

X

X

X

X

X

517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

X

X

X

X

X

516 Processos en la indústria alimentària

X

X

X

X

X

X

519 Processos i mitjans de comunicació

X

X

X

X

521 Procés i productes de vidre i ceràmica

X

522 Processos i productes d'arts gràfiques (*)

X

X

X

X

X

X

523 Processos i productes de fusta i mobles (*)

X

X

X

X

X

520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

X

X

X

X

X

518 Processos sanitaris

X

X

X

X

X

X

X

524 Sistemes electrònics

X

X

X

X

X

X

X

X

X

525 Sistemes electrotècnics i automàtics

X

X

X

X

X

X

X

X

SCO Àmbit de comunicació (persones adultes)

X

X

Cos de professors tècnics de formació professional (6xx)

BAIX LLOBREGAT

COMARQUES

CAT. CENTRAL

CONSORCI

GIRONA

LLEIDA

MAMVO

TGN

T.EBRE

V.OCC.

 

601 Cuina i pastisseria (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

602 Equips electrònics

X

X

X

X

X

X

X

 

603 Estètica (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

 

604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles (*)

X

X

X

X

X

X

X

 

605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

X

X

X

X

X

X

X

 

606 Instal·lacions electrotècniques

X

X

X

X

X

X

 

607 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu

 

608 Laboratori

X

X

X

X

X

 

609 Manteniment de vehicles (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

 

610 Màquines, serveis i producció

X

X

X

X

 

611 Mecanització i manteniment de màquines (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

612 Oficina de projectes de construcció

X

X

X

X

 

613 Oficina de projectes de fabricació mecànica

X

X

X

X

X

 

615 Operacions de processos

X

X

X

X

X

X

X

X

 

614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

X

X

X

X

 

616 Operacions i equips de producció agrària

X

X

X

X

X

X

 

617 Patronatge i confecció

X

X

X

X

 

618 Perruqueria (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

X

X

X

X

X

 

620 Procediments sanitaris i assistencials

X

X

X

X

X

 

621 Processos comercials

X

X

X

 

622 Processos de gestió administrativa

X

X

X

 

623 Producció en arts gràfiques

X

X

X

X

X

 

624 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics

X

X

X

 

625 Serveis a la comunitat

X

X

 

626 Serveis de restauració (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

 

627 Sistemes i aplicacions informàtiques (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

628 Soldadures (*)

X

X

X

X

X

X

 

629 Tècniques i procediments d'imatge i so

X

X

X

 

Cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes

BAIX LLOBREGAT

COMARQUES

CAT. CENTRAL

CONSORCI

GIRONA

LLEIDA

MAMVO

TGN

T.EBRE

V.OCC.

 

133 Alemany (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

193 Anglès (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

134 Àrab

X

X

X

x

 

195 Català

X

X

X

X

 

199 Coreà

 

190 Espanyol

X

X

 

198 Èuscar

 

192 Francès (*)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

191 Grec modern

X

 

135 Italià

X

X

X

 

136 Japonès

X

 

197 Neerlandès

 

137 Portuguès

X

 

138 Rus

X

X

X

X

 

139 Xinès

X

X

 

Cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny (7xx)

BAIX LLOBREGAT

COMARQUES

CAT. CENTRAL

CONSORCI

GIRONA

LLEIDA

MAMVO

TGN

T.EBRE

V.OCC.

 

701 Ceràmica

X

X

 

707 Dibuix artístic i color

X

X

 

708 Dibuix tècnic

X

X

 

709 Disseny d'interiors

X

X

X

 

710 Disseny de moda

X

 

711 Disseny de producte

X

 

712 Disseny gràfic

X

X

 

713 Disseny tèxtil

X

 

714 Edició d'art

 

715 Fotografia

 

716 Història de l'art

 

717 Joieria i orfebreria

X

 

718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre

X

 

720 Materials i tecnologia: disseny

X

X

 

721 Mitjans audiovisuals

X

X

 

722 Mitjans informàtics

X

X

X

 

723 Organització industrial i legislació

 

725 Volum

X

X

 

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny (8xx)

BAIX LLOBREGAT

COMARQUES

CAT. CENTRAL

CONSORCI

GIRONA

LLEIDA

MAMVO

TGN

T.EBRE

V.OCC.

 

802 Brodats i puntes

 

804 Daurat i policromia

 

805 Ebenisteria artística

 

806 Enquadernació artística

 

807 Esmalts

 

808 Fotografia i processos de reproducció

X

 

809 Modelisme i maquetisme

X

 

810 Motlles i reproduccions

X

 

811 Musivària

 

812 Talla de pedra i fusta

 

813 Tècniques ceràmiques

X

 

816 Tècniques d'orfebreria i argenteria

 

814 Tècniques de gravat i estampació

 

815 Tècniques de joieria i bijuteria

 

817 Tècniques de patronatge i confecció

 

818 Tècniques del metall

 

819 Tècniques murals

 

820 Tècniques tèxtils

X

 

821 Tècniques vidrieres

 

 

ESPECIALITATS OBERTES 1 D'ABRIL 2019

 

PRIMÀRIA (597) BAIX COMARQUES CAT. CENTRAL CONSORCI GIRONA LLEIDA MAMVO TGN T.EBRE V.OCC.
  Audició I Llenguatge (ALL) X X X X X X X X X X
   Educació Física (PEF) X X X X X   X X X  
   Educació Infantil (INF)   X   X X   X X    
   Educació Primària (PRI) X X X X X   X X    
   Llengua Estrangera: Anglès (PAN) X X X X X   X X X X
   Llengua Estrangera: Francès (PFR) X   X X X X X X X  
   Música (PMU) X X X X X X X X X X
   Pedagogia Terapèutica (EES) X X X X X   X X X X
                     
                     
SECUNDÀRIA (590) BAIX COMARQUES CAT. CENTRAL CONSORCI GIRONA LLEIDA MAMVO TGN T.EBRE V.OCC.
AL Alemany X X   X X X   X X X
AN Anglès   X X X X   X      
AR Aranès           X        
CN Biologia i geologia   X X X X   X     X
CLA Cultura clàssica X X X X X X X X X X
DI Dibuix   X   X X     X X  
ECO Economia     X X X          
EF Educació física     X X X       X  
FI Filosofia     X   X X X X X  
FQ Física i química   X X X X          
FR Francès X   X X X   X X X X
GE Geografia i història                    
IT Italià       X            
LE Llengua castellana i literatura     X X X   X X X  
LC Llengua catalana i literatura X X X X X X X X X X
MA Matemàtiques   X X X X X X X X  
MU Música X X X X X X X X X X
PSI Orientació educativa     X              
TEC Tecnologia   X X X X   X      
501 Administració d'empreses     X X X          
502 Anàlisi i química industrial       X X X     X  
503 Assessoria i processos d'imatge personal X       X X X X X X
504 Construccions civils i edificació       X X       X X
505 Formació i orientació laboral         X          
506 Hoteleria i turisme   X X X X X X X X X
507 Informàtica X X X X X X X   X X
508 Intervenció sociocomunitària       X X          
509 Navegació i instal·lacions marines         X       X  
510 Organització i gestió comercial X     X X          
511 Organització i processos de manteniment de vehicles X     X X X X X X X
512 Organització i projectes de fabricació mecànica X     X X   X X X X
513 Organització i projectes de sistemes energètics X     X X       X X
514 Processos de cultiu aqüícola         X       X  
515 Processos de producció agrària         X   X X   X
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics       X X       X X
516 Processos en la indústria alimentària X     X X       X X
519 Processos i mitjans de comunicació         X X       X
521 Procés i productes de vidre i ceràmica         X          
522 Processos i productes d'arts gràfiques X       X X   X   X
523 Processos i productes de fusta i mobles X       X X       X
520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell     X   X X        
518 Processos sanitaris X   X X X     X X X
524 Sistemes electrònics X   X X X X   X X X
525 Sistemes electrotècnics i automàtics X     X X X   X X X
                     
SCO Àmbit de comunicació (persones adultes)     X              
                     
Cos de professors tècnics de formació professional (6xx) BAIX COMARQUES CAT. CENTRAL CONSORCI GIRONA LLEIDA MAMVO TGN T.EBRE V.OCC.
                     
601 Cuina i pastisseria X X X X X X X X X X
602 Equips electrònics X     X X     X X X
603 Estètica X   X X X   X X X X
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles X   X X X X       X
605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids X     X X X     X X
606 Instal·lacions electrotècniques X     X X         X
607 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu                    
608 Laboratori X   X X X          
609 Manteniment de vehicles X X X X X   X X   X
610 Màquines, serveis i producció X     X   X     X  
611 Mecanització i manteniment de màquines X   X X X X X X X X
612 Oficina de projectes de construcció X     X X         X
613 Oficina de projectes de fabricació mecànica X     X     X     X
615 Operacions de processos X   X X X X     X X
614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris       X X         X
616 Operacions i equips de producció agrària X       X X   X   X
617 Patronatge i confecció         X X       X
618 Perruqueria X X X X X X X X X X
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics X     X X         X
620 Procediments sanitaris i assistencials   X X X X         X
621 Processos comercials     X X X          
622 Processos de gestió administrativa     X X X          
623 Producció en arts gràfiques X     X X X     X X
624 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics     X   X X        
625 Serveis a la comunitat       X X          
626 Serveis de restauració X   X X X   X   X X
627 Sistemes i aplicacions informàtiques X X X X X X X   X X
628 Soldadures X     X   X   X X X
629 Tècniques i procediments d'imatge i so       X   X       X
                     
Cossos de catedràtics i de professors d'escoles oficials d'idiomes BAIX COMARQUES CAT. CENTRAL CONSORCI GIRONA LLEIDA MAMVO TGN T.EBRE V.OCC.
                     
133 Alemany X X X X X X X   X X
193 Anglès X X X X X X X   X X
134 Àrab       X X X       X
195 Català       X X X       X
199 Coreà                    
190 Espanyol         X X        
198 Èuscar       X            
192 Francès X X X X X X X   X X
191 Grec modern       X            
135 Italià X     X X          
136 Japonès       X            
197 Neerlandès                    
137 Portuguès       X            
138 Rus       X X X        
139 Xinès       X   X        
                     
Cossos de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny (7xx) BAIX COMARQUES CAT. CENTRAL CONSORCI GIRONA LLEIDA MAMVO TGN T.EBRE V.OCC.
                     
701 Ceràmica       X X          
707 Dibuix artístic i color         X          
708 Dibuix tècnic     X   X          
709 Disseny d'interiors       X X          
710 Disseny de moda       X            
711 Disseny de producte       X            
712 Disseny gràfic       X X X        
713 Disseny tèxtil       X            
714 Edició d'art                    
715 Fotografia         X          
716 Història de l'art         X          
717 Joieria i orfebreria       X            
718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre         X          
720 Materials i tecnologia: disseny       X X          
721 Mitjans audiovisuals       X X          
722 Mitjans informàtics     X X X          
723 Organització industrial i legislació         X          
725 Volum       X X          
                     
Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny (8xx) BAIX COMARQUES CAT. CENTRAL CONSORCI GIRONA LLEIDA MAMVO TGN T.EBRE V.OCC.
                     
802 Brodats i puntes                    
804 Daurat i policromia                    
805 Ebenisteria artística                    
806 Enquadernació artística                    
807 Esmalts                    
808 Fotografia i processos de reproducció         X          
809 Modelisme i maquetisme       X            
810 Motlles i reproduccions         X          
811 Musivària                    
812 Talla de pedra i fusta                    
813 Tècniques ceràmiques           X        
816 Tècniques d'orfebreria i argenteria                    
814 Tècniques de gravat i estampació                    
815 Tècniques de joieria i bijuteria                    
817 Tècniques de patronatge i confecció                    
818 Tècniques del metall                    
819 Tècniques murals                    
820 Tècniques tèxtils       X            
821 Tècniques vidrieres                    

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (78)