ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

 

EXEMPCIÓ DE LA REALITZACIÓ DEL «CURS D'INICIACIÓ» I/O DEL «PERÍODE DE PROVA INICIAL» PER A LES PERSONES QUE SUPERIN EL PROCEDIMENT SELECTIU

USTEC·STEs en la negociació sobre les oposicions duta a terme el curs passat en la mesa sectorial (comunicat) va valorar molt negativament l'ampliació del període del procediment selectiu, que havia de finalitzar el 31 d'octubre, i per tant, l'endarreriment dels nomenaments dels i les funcionàries en pràctiques i de carrera defensant que, amb els recursos i tribunals suficients, es podia enllestir el procediment selectiu a temps perquè les persones seleccionades esdevinguin funcionàries en pràctiques l'1 de setembre del 2019.

Fruit d'aquesta decisió, hem pogut constatar un seguit de problemes de gestió que ha calgut anar solventant, com l'Ingrés en la borsa de treball docent de les persones que han superat la fase d'oposiciócom ara, la realització del «Curs d'iniciació» i/o del «Període de prova inicial» per a les persones que superin el procediment selectiu.

Atès que en la normativa Resolució EDU/148/2019, de 25 de gener només es preveia l'exempció de la realització del període de prova inicial, en l'Annex 2 apartat 1.2, USTEC·STEs hem demanat l'exempció de la realització del «Curs d'iniciació a la tasca docent» i del «Període de prova inicial del personal interí o substitut docent» per a les persones que superin les proves del procediment selectiu per a l'accés al cos docent.

La resposta que hem obtingut ha estat:

1. Les persones que han superat el procediment selectiu per a l'accés al cos docent, però no han estat seleccionades, queden exemptes del «Període de prova inicial» però si que hauran de realitzar el curs d'inici a la tasca docent «Curs d'iniciació».

2. Les persones que han superat el procediment selectiu per a l'accés al cos docent i han estat seleccionades, queden exemptes tan del «Curs d'iniciació» com del «Període de prova inicial».

Demanem que es facin les gestions oportunes per tal de gravar les exempcions corresponents a la borsa de personal interí docent, als efectes que les credencials dels docents continguin la informació adequada i que s'informi, el més aviat possible a les persones afectades, als serveis territorials, a les direccions dels centres així com fer-ho públic a la pàgina web del departament.

 

 

 

 

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (99)