ustec

borsa

titulacions

"Relació entre especialitats a impartir i titulacions":

2 maneres de fer la consulta:

a) Titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat

b) Ensenyaments que podeu impartir. Accés a la consulta per titulació

linia vermella

De moment no podem publicar el quadre del curs 19-20 perquè Departament encara no ha publicat el llistat.

Ja l'hem requerit i restem a l'espera.

Borsa provisional 2018 / 2019
Número provisional

Número   /    Anys treballats   /     Mesos treballats

número 1 39 anys 8 mesos
501 24 0
1.001 19 6
2.001 15 7
3.001 13 11
4.001 12 9
5.001 11 10
6.001 11 3
7.001 10 9
8.001 10 2
9.001 9 8
10.001 9 1
11.001 8 7
12.001 8 0
13.101 7 5
14.001 6 10
15.001 6 3
16.001 5 6
17.001 4 9
18.001 4 0
19.001 3 7
20.001 3 3
21.001 2 11
22.001 2 8
23.001 2 5
24.001 2 2
25.001 1 11
26.001 1 9
27.001 1 7
28.001 1 3
29.001 1 1
30.001 0 11
31.001 0 10
32.001 0 9
33.001 0 9
34.001 0 7
35.001 0 6
36.001 0 4
37.001 0 3
38.001 0 1
38.182 0 1

linia vermella

Eina sindical d'informació (en .pdf) (18-19): "Més interins, menys democràcia"

Recordeu que les persones afiliades rebeu a casa per correu postal totes les eines publicacions (tan bon punt com surten) de manera gratuïta.

linia verda

perfils (professionals)

 Normativa /  Sol·licitud /  Terminis per acreditar-los /  Com consultar-los /  Descripció / Acreditació: activitats, títols i programes reconeguts /  Certificació /  Acreditació d'ofici

linia verda

CANVI DE NORMATIVA ADJUDICACIONS D'ESTIU: IT I MATERNITAT

 

linia verda

Consulta de dades

linia verda

caixa normativa

fletxa Criteris per cobrir substitucions:

Resolució, de 12 de setembre de 2013, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics de modificació de l’apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014.

linia vermella

Borsa provisional 2017 / 2018
Número provisional

Número       Anys        Mesos      Dies

501 23 5 15
1.001 18 10 18
2.001 14 9 18
3.001 11 0 13
4.001 11 11 04
5.001 10 11 13
6.001 10 04 18
7.001 9 10 11
8.001 9 4 4
9.001 8 9 27
10.001 8 3 23
11.001 7 9 8
12.001 7 2 21
13.101 6 8 5
14.001 6 1 16
15.001 5 6 19
16.001 4 10 23
17.001 4 2 14
18.001 3 5 9
19.001 2 10 9
20.001 2 5 28
21.001 2 2 2
22.001 1 10 24
23.001 1 7 29
24.001 1 5 9
25.001 1 2 11
26.001 0 11 23
27.001 0 9 23
28.001 0 8 18
29.001 0 5 24
30.001 0 4 3
31.001 0 2 12
32.001 0 0 17
32.368 0 0 1

 

linia vermella

borsa

Número       Anys        Mesos      Dies

501 23 0 15
1001 18 4 24
2001 14 1 16
3001 12 3 21
4001 11 1 25
5001 10 1 23
6001 9 6 28
7001 9 1 00
8001 8 6 25
9001 8 0 14
10001 7 6 21
11001 7 0 5
12001 6 5 20
13.101 5 11 7
14001 5 4 27
15001 4 10 3
16001 4 2 11
17001 3 6 11
18001 2 9 28
19001 2 1 24
20001 1 9 6
21001 1 5 17
22001 1 2 6
23.001 0 11 17
24.001 0 09 20
25.001 0 07 18
26.001 0 5 3
27.001 0 3 7
28.001 0 1 10
28.810 0 0 1
30.000 0 0 0

linia vermella

informacions

motius 1 motius 2

linia verda

Exclusió de la Borsa:

fora borsa

linia verda

Incapacitat temporal (baixes):

it

linia verda

estadis

linia verda

dif 1 dif 2

Accedeix a la secció de nomenaments no telemàtics

linia verda

penals

linia vermella

linia

rodona Persones amb feina i sense curs 2019 / 20 / rodonaNomenaments/ Borsa 19-20 / Borsa 18-19 /. Borsa 17-18 / rodona Borsa 16-17 / rodona Modificació de dades / rodona Perfils prof. / rodona Obertura. / rodona Web del professorat interí / rodona Titulacions / rodona Accés a l'aplicatiu del Departament /rodona Proposta USTEC·STEs funcionament borsa substitucions /rodona Criteris d'adjudicació vacants i substitucions /rodonaCodi de les especialitats

linia

CURS 2019-2020

Modificació de dades: del 15 al 22 de novembre de 2019 (ambdós inclosos). Us recordem que les persones inscrites a la "nova borsa" des de l'1 d'abril podreu modificar dades gràcies al requeriment fet a l'administració a demanda d'USTEC·STEs en mesa sectorial

Accés a l'aplicació

Criteris de funcionament:

Resolució d’11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020.

INFORMACIÓ OBERTURA DE LA BORSA i especialitats convocades

Canvi de dades

Els períodes previstos per a la modificació de les dades de la borsa són del 13 al 20 de setembre de 2019, del 15 al 22 de novembre de 2019, del 24 al 31 de gener de 2020, i del 23 al 30 de març de 2020.

Calendari de nomenaments setembre 2019

Les franges horàries de connexió, per serveis territorials, són les següents:

5 de setembre, de 10 a 11.30 hores

6 de setembre, de 10 a 11.30 hores

Calendari de nomenaments agost 2019

Publicació vacants de difícil cobertura

Nomenaments de difícil cobertura curs 2019-2020

El 22 d'agost els serveis territorials del Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona publicaran a la seva pàgina web (Personal docent / Nomenaments telemàtics / Adjudicacions de difícil cobertura) les vacants a cobrir de llocs de treball específics d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes i obriran un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de Gestió de personal docent del servei territorial o Consorci d'Educació de Barcelona.

MES DE JULIOL: Activitats de formació permanent reconegudes pel Departament d'Educació

Formació d'estiu del Departament d'Educació

NOVETATS:

Sol·licitud de participació a les entrevistes

ADJUDICACIONS D’ESTIU 2019/20

Publicat el número provisional de barem a la borsa pel curs 2019/20

(Reclamacions al nº provisional del 17 al 27 de maig) sol·licitud

Resolució de 16 de maig de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2019-2020.

Publicat el número provisional de barem a la borsa pel curs 2019/20

 Terminis importants per al personal interí i substitut

1.     Termini d'enviament de les adjudicacions d'estiu

2.     Termini de modificació de dades pel curs vinent

3.     Termini de reclamacions del número provisional de barem de la borsa.

4.     Termini de confirmació de la continuïtat a la borsa (els interins de la borsa del curs 2019-2020 que tenen un número d'ordre  superior o igual a 45.000 o no tenen temps de servei

a) Titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat

b) Ensenyaments que podeu impartir. Accés a la consulta per titulació

 

INFORMACIÓ OBERTURA DE LA BORSA

Informació obertura borsa de treball de personal docent abril 2019: inscripció, dubtes, xerrades informatives etc.

 

Modificació de dades de la Borsa del 17 al 27 de maig (efectes a partir del 26-8-19 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 19-20). Les persones que no hagin prestat serveis, han de manifestar la seva conformitat per continuar formant-ne part durant el proper curs.

El darrer dia de nomenaments telemàtics de substituts i interins docents abans de les vacances de Setmana Santa serà el dimecres 3 d'abril de 2019.

El primer dia de nomenaments desprès de les vacances serà el 23 d'abril de 2019. 

OBERTURA DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT:

RESOLUCIÓ EDU/778/2019, de 22 de març, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

 

RESOLUCIÓ EDU/720/2019, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.


 

CANVI DE DADES DE LA BORSA: del 25 de març a l'1 d'abril ambdós inclosos: Accés a l'aplicatiu.

Criteris de funcionament de la borsa del curs 2018/19

Persones amb feina i sense de tots els Serveis territorials Curs 2018-2019

RESOLUCIÓ ENS/ /2018, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2018-2019.

 

AVALUACIÓ I PROVES DE CAPACITACIÓ:

DOGC:RESOLUCIÓ EDU/148/2019, de 25 de gener, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent.

NOMENAMENTS QUE ACABEN PER NADAL

El primer dia de nomenaments del 2n trimestre serà el dia 7 de gener.

Notícia: Denuncien irregularitats en la selecció de professors interins per part de les direccions

El 6 de novembre, es posarà en funcionament l’aplicació de l’autogestió de la disponibilitat del personal inclòs a la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

Període de modificació de dades: del 29 d'octubre al 5 de novembre Enllaç a l'aplicatiu

Modificació de les dades de la borsa: 14, 15, 16 i 17 de setembre Accés a l'aplicació

Sol·llicitud de baixa temporal o comunicació de disponibilitat de la borsa de personal Consorci / Resta de SSTT (document per imprimir)

Persones amb feina i sense curs 2018 / 19

Per participar a la borsa:

Quines titulacions necessiteu per cada especialitat i cos.

A quines especialitats podeu accedir gràcies titulació/titulacions que teniu.

 

Nomenaments de difícil cobertura

Què fer en cas de baixa per malaltia si encara no es té nomenamnet

Substituir un càrrec DÓNA DRET a cobrar el complement!

Les persones substitutes que tenen dret a tenir un nomenament durant el mes de juliol poden consultar al seu atri si el Departament els hi ha reconegut.

Enllaç a les dades personals

Sembla que el Departament realitzarà el darrer dia de nomenaments de substitucions el dimarts 12 de juny

linia

Borsa provisional 2018 / 2019 Número provisional [part dreta de la web, columna verda]: Consulta si el teu número provisional és correcte.

Per exemple, si tens un 21.125 has d'haver treballat (serveis prestats, és pot consultar a l'ATRI) menys de 2 anys i 11 mesos (21.001) i més de 2 anys i 8 mesos (22.001).

linia

Nova obertura de borsa abril 2018

Publicada la llista provisional d'admesos i exclosos de la darrera obertura de la borsa corresponent al mes de Maig 2018 Darrer dia per presentar al·legacions 4 de juliol

Enllaç a l'aplicatiu

Informació Nou termini d'inscripció a la borsa. Obertura el 26 d'abril

RES ENS/763/2018, de 12 d'abril, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics dependents del Departament d'Ensenyament.

 

linia

MODIFICACIÓ DE DADES:

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que hi consten per al curs 2018-2019, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs. Del 17 al 27 de maig de 2019 també podran modificar-ne les dades i presentar reclamacions contra el número d'ordre. Les modificacions tindran efectes a partir del 26 d'agost de 2019 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2019-2020.

Les persones incloses a la borsa, que durant el curs 2018-2019 no hagin prestat serveis, han de manifestar la seva conformitat per continuar formant-ne part durant el curs 2019-2020. Així mateix, les que durant el curs 2018-2019 puguin manifestar la seva conformitat per continuar formant-ne part i no ho facin abans del 28 de maig de 2019, en deixaran de formar part a partir del curs 2019-2020.

Aquest apartat no afecta les persones que han participat en la convocatòria d'accés a la borsa oberta l'1 d’abril de 2019, les quals podran consultar les dades de la borsa, però no modificar-les ni presentar reclamacions pel que fa al número d'ordre fins a la publicació de la resolució de la convocatòria, prevista per a la primera quinzena d'abril de 2020, moment en què entraran a formar part de la borsa de forma definitiva. Tampoc podran participar en els nomenaments telemàtics d’estiu.

 

Març 2018. Del 22 de març al 3 d'abril Accés a l'aplicatiu. Ajuda per l'aplicatiu

28.02-2018 Publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses. Accés a l'aplicatiu

OBERTURA DE BORSA: Accés a l'aplicatiu

DATES PREVISTES :

Publicació de les llistes provisionals: Segona quinzena de gener.

Consultar document a la zona d'afiliació

NOMENAMENTS CURS 17/18

Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials, curs 2017/18

 

Les persones interessades podran modificar les seves dades el 14 de setembre de 2017 i la darrera setmana dels mesos d'octubre (2017), gener i març (2018).

 

Eina sindical d'informació (en .pdf) (17-18): "Més interins, menys democràcia"

 

Propers nomenaments dies 6 i 7 de setembre de 10 a 11,30

Dia 6: Consorci, Baix Llobregat, Lleida, Tarragona i Catalunya Central

Dia 7: Girona, Terres de l'Ebre, Vallès Oriental /Maresme, Vallès Occidental i Barcelona comarques

(... heu d'escollir informació per al curs 2017-2018 ...)

 

Personal convocat nomenaments AGOST 2017

Barcelona Comarques Primària / Secundària

Tarragona: Primària / Secundària

GESTIÓ DE LA BORSA

Resolució de 7 de juliol de 2017, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2017-2018.

FLETXA Persones amb feina i sense de totes les especialitats (dades de tots els SSTT) Curs 17/18

Possibles places als Serveis Educatius

Sol·licitud de no nomenament a la borsa de treball per al curs 2017/18

Adjudicacions d'estiu curs 2017/18

Termini actual: a) Personal interí: del 16 al 29 de maig de 2017

Acces a l'aplicatiu

Llistat de centres de màxima complexitat que cal demanar específicament

Persones que estiguin de baixa o de permís de maternitat el dia 1 de setembre:

Rectificació provisional a la normativa de les adjudicacions d'estiu (no publicada oficialment)

Respecte a la Mesa sobre adjudicacions del 29 d’abril, comenten una novetat important: accepten parcialment la demanda feta per USTEC·STEs en la mesa del 9 de maig (en la qual dos interlocutors de l’Administració van dir: «Això no es pot fer.») i no donaran de baixa a la Seguretat Social a 31 d’agost el personal interí si es compleixen TOTS els supòsits següents:

En el cas més preocupant, les persones que estiguin de llicència per malaltia o de permís de maternitat/adopció que no se’ls deixi sense efecte la baixa del 31 d’agost (és a dir que no compleixin tots i cadascun dels supòsits anteriors) el Departament els guardarà la vacant però no es farà càrrec dels efectes econòmics (quant als efectes administratius han dit que els trauran de la publicació definitiva de les adjudicacions d’estiu) NI HI HAURÀ PRESA de POSSESSIÓ fins el finiment del seu permís o llicència. Per exemple, els malalts hauran d’anar a la Seguretat Social a tramitar la prestació per IT.


15/05

Modificació de dades i confirmació de permanència a la borsa de treball:

Termini del 16 al 29 de maig, amb efectes per al curs 2017/18

Adjudicacions d'estiu:

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Períodes de participació:

a) Personal interí: del 16 al 29 de maig de 2017. Accés a l'aplicatiu

b) Personal funcionari de carrera: del 30 de maig al 12 de juny de 2017

c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 23 de maig al 9 de juny 

"el professorat interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament de l'apartat 1.2.3 està obligat a participar en la fase d'elecció, com a mínim, en un dels dos procediments d'adjudicació previstos a l'annex 1 (procediment general de destinacions a llocs de dedicació completa) i a l'annex 2 (adjudicació de destinacions a llocs de mitja dedicació)."

"El personal interí pot participar per un únic nivell, primària o secundària."

"d) Peticions

En la fase d'elecció del procediment general d'adjudicació de destinacions a llocs de dedicació completa, el personal interí ha de fer constar en la sol·licitud, necessàriament, un mínim de trenta peticions (centres, municipis, zones i comarques), per a llocs en centres de la base 2.1. Voluntàriament pot formular fins a seixanta peticions."

"En la fase d'elecció de llocs de mitja dedicació, el personal interí ha de fer constar, necessàriament, un mínim de deu peticions. Voluntàriament pot formular fins a seixanta peticions en cadascuna de les fases d'elecció en les quals participi."

"e) Petició de comarques

L'emplenament de peticions a l'apartat de comarques és voluntària per al personal interí, sempre i quan hagi formulat les trenta peticions esmentades.

En cas d'indicar comarques en aquest apartat, es tindran en compte dins la fase d'elecció, a continuació de les peticions de llocs de dedicació completa."

 

Canvi de dades pel curs 2017/18

DOGC: RESOLUCIÓ ENS/1004/2017, de 8 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2017-2018.

 

INFORMACIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA BORSA PEL COBRAMENT DEL JULIOL

Canvis en la normativa de funcionamnet de la borsa de treball docent. Modificar l’apartat 4. Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomena personal substitut en centres educatius públics:

Resolució de 20 d’abril de 2017, de modificació de la Resolució de 13 de juliol de 2016 per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017

Proper canvi de dades del 27 de març al 3 d'abril de 2017 Accés a l'aplicatiu

FLETXAPublicada la llista provisional admesos i exclosos a la borsa de personal docent. accés a l'aplicatiu. Reclamacions del 23 de març al 5 d'abril. Podeu trobar models de reclamació a l'espai d'afiliació.

FLETXADarrer dia de nomenaments abans de Pasqua divendres 31 de març. Primer dia de nomenaments després de Pasqua dimarts 18 d'abril

FLETXA Obertura de la borsa / Accés a l'aplicatiu Ampliació del termini d'inscripció fins el 14 de febrer

FLETXA 16/11/2016: Publicada la llista de persones admeses i excloses a la convocatòria d'obertura extraordinària de la borsa de treball docent. Accés a l'aplicatiu reclamacions del 17 al 30 de novembre.

FLETXA Persones amb feina i sense de totes les especialitats (dades de tots els SSTT) Curs 16/17

linia verda

fletxa INFORMACIÓ OBERTURA DE LA BOSSA. Octubre 2016

caixa meses

RESUM DE LA INFORMACIÓ DE LA MESA SECTORIAL: CONVOCATÒRIA CONCURS PÚBLIC PER FORMAR PART BORSA PERSONAL DOCENT

linia verda

nomenaments

FLETXA Persones amb feina i sense de totes les especialitats (dades de tots els SSTT) Curs 16/17

FLETXA Tots els nomenaments dia a dia (feu clic a la data que voleu consultar a la part dreta de la secció)

FLETXA Nomenaments NO telemàtics (difícil cobertura)

FLETXA Documentació per lliurar quan s'obté el primer nomenament

linia verda

nom

Els nomenaments telemàtics es faran habitualment els dimarts i divendres de cada setmana (de 12h a 13h). Tanmateix, es poden produir variacions, per això us recomanem que consulteu els dies de nomenament (a un mes vista) del vostre SSTT:

1) Dies de nomenaments Baix Llobregat / 2) Dies de nomenaments Barcelona Comarques / 3) Dies de nomenaments Catalunya Central / 4) Dies de nomenaments Girona / 5) Dies de nomenaments Lleida / 6) Dies de nomenaments Maresme - Vallès Oriental / 7) Dies de nomenaments Tarragona / 8) Dies de nomenaments Terres de l'Ebre / 9) Dies de nomenaments Vallès Occidental /10) Dies de nomenaments Consorci de Barcelona

linia vermella

borsa

Criteris d'adjudicació de vacants i substitucions

linia verda

caixa normativa

Criteris de funcionament de la borsa: Resolució de 13 de juliol de 2016, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017

RESOLUCIÓ ENS/1297/2016, de 18 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2016-2017.

linia verda

INFORMACIÓ ADJUDICACIONS D'ESTIU (CURS 2016/17).

linia verda

Informació sobre els "Perfils Professionals".

Recull de normativa del Departament d'Ensenyament

linia verda

modificacio dades

17-18:

Les persones interessades podran modificar les seves dades el 14 de setembre de 2017 i la darrera setmana dels mesos d'octubre (2017), gener i març (2018).

16-17:

Al llarg del curs 2016-2017 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: el 14 de setembre, la darrera setmana del mes d’octubre, del mes de gener i del mes de març i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

fletxa Feu clic aquí per accedir-hi

fletxa Vídeo sobre el funcionament de l'aplicació

linia verda

borsa 15 16

FLETXA Persones amb feina i sense de totes les especialitats (dades de tots els SSTT) Curs 15/16

linia verda

caixa normativa

fletxa Criteris de gestió de la borsa

DECRET 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

fletxa Criteris de gestió de la borsa curs 2015/16:

Resolució de 22 de juny de 2015, de la Secretària General, per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016.

linia verda

INFORMACIÓ ADJUDICACIONS D'ESTIU 15 / 16

linia verda

caixa normativa

normativa

DOGC: DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

linia verda

obertura borsa

fletxa INFORMACIÓ OBERTURA DE LA BOSSA. Octubre 2016

fletxaINFORMACIÓ OBERTURA DE LA BORSA. Gener 2015

fletxa INFORMACIÓ OBERTURA DE LA BORSA. Desembre 2014

fletxa INFORMACIÓ ORBERTURA DE LA BORSA. Febrer 2014

linia verda

subs

subs 1subs 2

linia vermella

Informació anterior completa (potser encara hi ha dades repetides)

seus ustec

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (16199)