ustec

eina

Nova borsa febrer 2014

 

PUBLICACIÓ LLISTES DEFINITIVES MAIG

Model de reclamació Baix Llobregat

TERMINI D'INSCRIPCIÓ: dilluns 10 de febrer al 3 de març

Sol·licitud d'incorporació

Especialitats convocades

Accés a l'aplicatiu

Link convocatòria actual.: 7 de febrer. Terminis i especialitats convocades.

-4 Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials de Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria.

LInk a DOGC. amb convocatòria de referència: Documentació justificativa

Declaració jurada: En el document que es genera al final de l'aplicatiu surt la declaració jurada que s'ha de lliurar. En cas que es vulgui fer servir un altre model, es pot presentar un document de confecció pròpia (Resolució EDU/2053/2010 - annex 2 apartat 4)

El Certificat mèdic ha de fer constar que "no es pateix cap malaltia ni estar afectat de limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat a què s'opta."

A quines especialitats em puc apuntar amb la meva titulació?

S'ha de Triar un Servei territorial preferent: Situació actual de la borsa / Nomenaments

Titulacions de català (Equivalències) (valencià)

Enllaç al Departament d'ensenyament (Borsa de treball de personal Docent)

Enllaç al Departament d'ensenyament (Obertura borsa)

Imatges de l'aplicatiu

ATENCIÓ! En algun servei territorial no admeten les compulses fetes als ajuntaments, sí

les de la Conselleria d'ensenyament.

 

 

 

 

 

 

 

 


USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:25 (908)