ustec

REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT  27/08/08

Nomenaments agost 2008

REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT  27/08/08

 

Presents: Alberto del Pozo, Joan Martí i representants dels sindicats.

 

La reunió informal es convoca per part de l’administració per informar de com aniran els nomenaments del dia 29 i successius, per a intentar solucionar la situació creada per la rescissió de nomenaments  al personal interí que tenia nomenament de dos cursos.

 

Segons el departament:

 

Hi ha 100 persones del pacte d’estabilitat sense destinació.

 

Hi ha persones a les que li van rescindir el nomenament en el llistat de maig i van poder fer sol·licitud de destinacions (algunes van obtenir destinació l'1 d'agost)

 

A 245 persones el 31/07/08 se’ls va comunicar via mail i amb carta certificada. Aquestes últimes son 170 persones de infantil i 75 entre FP, art i disseny i EOI. (Aquestes persones no van poder fer sol·licitud i per tant no han pogut obtenir les vacants adjudicades l'1 d'agost)

 

El Departament reconeix el problema creat i passa a  informar del que farà en els actes dels nomenaments:

 1. Seguiran l'ordre establert en la normativa de regulació de la borsa.
   
 2. Miraran d' incrementar les vacants de sencera utilitzant les vacants de mitja jornada que tenen (400 primària i 100 Infantil), demanant als SSTT a oferir les reduccions de jornada agrupades com a dedicació complerta. En el cas de secundària solament ho poden fer si coincideixen l’especialitat.
   
 3. Les persones a qui se'ls va reduir el nomenament, tant al maig com al juliol, el SSTT tindrà un tractament especial per facilitar que puguin accedir a una vacant permeten, en el cas de primària,  que puguin agafar reduccions i vacants encara que no tinguin l’especialitat demanada en la borsa. (infantil i primària). i mantenint el nomenament de sencera, encara que la mitja de reducció finalitzi abans de final de curs; sempre que ho demani al SSTT i aquest ho concedeixi.
   
 4. Aquestes persones  que  només han pogut triar una mitja jornada, podran sol·licitar al SSTT que busqui la manera d'aconseguir una altra mitja per completar una dedicació sencera, al llarg del mes de setembre.
   
 5. Els SSTT tenen ordre d’estudiar els casos de persones destinades lluny i amb situacions familiars greus.
   
 6. No poden assegurar que les quotes de substituts comarcals surtin en els nomenaments ja que això depèn dels SSTT.
   
 7. El Departament es compromet a facilitar copia de les instruccions que envií als SSTT.

Tots els sindicats de la taula hem demanat que es faci un contracte anyal a totes les persones que han vist reduïdes el seu nomenament de dos anys, el departament  s’ha negat  dient que hi ha persones que no podran col·locar, en la seva majoria de secundària,  FP, Arts i disseny i EOI.

 

USTEC·STEs  hem denunciat que aquesta situació havia estat creada per els resultats de les oposicions, ja que els tribunals havien establert nombre màxim d’aprovats i que això havia provocat que el temps de servei no hagi tingut el pes que li corresponia en aquesta convocatòria.

 

Hem demanant al departament que fes un estudi sobre el resultat de les oposicions. La resposta ha estat que no era el tema de la reunió.

 

Durant la reunió cap de les persones de l’administració ha volgut prendre cap tipus de compromís i emplaçant a una futura reunió quan tinguin mes informació de com han anat els actes públics.

 

USTEC·STEs 27 d'agost de 2008

-----------

 

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:25 (1)