USTEC

afiliat ustec

obertura

llista prov

WEB DEL DEPARTAMENT

Una vegada publicada la llista provisional, les persones admeses ja formen part de la borsa i participen en els nomenaments telemàtics ordinaris.

El Departament ha publicat la llista provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria de borsa de personal docent que es va obrir el mes de gener --> Accés a l'aplicatiu.

A l'annex 3 (pàgina 11 si ho mireu en .pdf) trobareu el barem de punts (de l'obertura de la borsa) per si ho voleu repassar ara que s'obre el període de reclamacions del 14 al 25 d'abril http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=554241&language=ca_ES

L'aplicatiu tot sovint es bloqueja per què no admet tant trànsit de dades: USTEC·STEs ho ha denunciat repetidament. Per incidències informàtiques de l'aplicatiu us podeu posar en contacte amb el SAU.

Des de el sindicat USTEC-STEs

linia

Concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.

xerrades

carta direccionsXerrades d'assesorament als diferents territoris sobre l'obertura de la borsa a càrrec d'USTEC·STEs

linia

aplicatiu

Accés a l'aplicatiu

linia

terminis

Terminis previstos:

linia

normativa

[USTEC] RESOLUCIÓ ENS/3081/2015, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.

[DOGC] http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_

fitxa/?action=fitxa&documentId=713629&language=ca_ES

[PDF] Document per descarregar, pdf

linia

req

Requisits per a la incorporació a la borsa

penals

NOVETATS:

1) "La petició de la certificació també es pot fer a qualsevol dels registres del Departament d'Ensenyament, que la traslladarà al Ministeri de Jústicia."

2) AMPLIAT EL TERMINI PEL LLIURAMENT DEL CERTIFICAT DE PENALSpenals ustec

Informació sobre el certificat de penals

Es demanarà per primer cop, i com a requisit, el certificat de penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat sexual o per tràfic d’éssers humans. Aquest certificat s’haurà de demanar al Registre Central d’Antecedents Penals.

caixa normativa

RESOLUCIÓ ENS/3050/2015, de 22 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011.

Web del Ministerio de Justicia. Certificado de Antecedents Penales (Procediment, taxa, etc.)

[Recordeu que el simulador no admet determinats caràcters (dona error), com per exemple, la "ñ"... i que només es pot pagar amb el llistat d'entitas bancaries reconegudes... si no, també us donarà error].

COM TRAMITAR-HO PER INTERNET:

- Obtenir certificat d'antecedents penals (gràcies a Pablo Martínez per deixar-nos compartir el seu manual)

- Obtenir certificat digital

medic

frase

catala

CATALÀ (PELS QUE VAN ESTUDIAR A CATALUNYA DES DEL 78-79 EN ENDAVANT):

catala

Recordeu però que els requisits d'accès obligatòris no donen punts

Titulacions de català (Equivalències)

declaracio

Quan s'imprimeix l'aplicatiu s'imprimeix el model de declaració jurada, per tant, el model que facilitavem no cal entergar-lo (de fet, si us despisteu, ja us ho diran al Servei Territorial quan aneu a entregar la documentació).

(Model de declaració jurada per accedir)

formacio

Informació formació pedagògica

Pels que en heu preguntat, el 00027 és el Màster d'especialització didàctica en educació secundària.

master

Recordeu però que els requisits d'accès obligatòris no donen punts

linia

varies

linia

aplicatiu

Accés a l'aplicatiu [Un cop completat i tancat l'aplicatiu, es disposen de 10 dies per tal de portar la documentació al Servei Territorial preferent] [Els que no teniu usuari, n'haureu de demanar un de temporal]

CAPTURES DE PANTALLA DE L'APLICATIU:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

linia

mes

ENTRA A LA WEB DEL PROFESSORAT INTERÍ PER A MÉS INFORMACIÓ http://www.sindicat.net/profint/index.php

linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (664)