ustec stes iac unio general trebaladors ensenyament logotip

ESPECIALITATS CONVOCADES BORSA 25/10/2017

Annex

Especialitats docents del cos de mestres, cos de professors d'ensenyaments secundaris, cos de professors tècnics de formació professional, cos de professors d'arts plàstiques i disseny, cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i el cos de professors d'escoles oficials d'idiomes en els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona on manquen candidats:

Cos de mestres

Audició i llenguatge (ALL)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Pedagogia terapèutica (EES)

Consorci d'Educació de Barcelona

Llengua estrangera: Anglès (PAN)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Educació Física (PEF)

Consorci d'educació de Barcelona

Llengua estrangera: Francès (PFR)

Girona

Tarragona

 

Música (PMU)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

 

Cos de professors d'ensenyament secundari

 

Alemany (AL)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Anglès (AN)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Aranès (AR)

Lleida

 

Cultura clàssica (CLA)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Biologia i geologia (CN)

Maresme-Vallès Oriental

Lleida

Terres de l'Ebre

 

Dibuix (DI)

Vallès Occidental

Lleida

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Economia (ECO)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Física i química (FQ)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Francès (FR)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Italià (IT)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Llengua catalana i literatura (LC)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Llengua castellana i literatura (LE)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Matemàtiques (MA)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Música (MU)

Tots els Serveis Territorials

 

Orientació educativa (PSI)

Lleida

Terres de l'Ebre

 

Tecnologia (TEC)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Catalunya Central

 

Administració d'empreses (501)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Anàlisi i química industrial (502)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Assessoria i processos d'imatge personal (503)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Construccions civils i edificacions (504)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Formació i orientació laboral (505)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Hoteleria i turisme (506)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

 

Informàtica (507)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Intervenció sociocomunitària (508)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Navegació i instal·lacions marines (509)

Terres de l'Ebre

 

Organització i gestió comercial (510)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Organització i processos de manteniment de vehicles (511)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Organització i projectes de fabricació mecànica (512)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Organització i projectes de sistemes energètics (513)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Processos de cultiu aqüícola (514)

Terres de l'Ebre

 

Processos de producció agrària (515)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

 

Processos industria alimentaria (516)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Processos diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (517)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Processos sanitaris (518)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Processos i mitjans de comunicació (519)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Vallès Occidental

Lleida

Tarragona

 

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell (520)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Catalunya Central

 

Processos i productes d'arts gràfiques (522)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Processos i productes de fusta i mobles (523)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Sistemes electrònics (524)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Sistemes electrotècnics i automàtics (525)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

 

Cos de professors tècnics de formació professional

Cuina i pastisseria (601)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Equips electrònics (602)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Estètica (603)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Fabricació i instal·lació fusteria i mobles (604)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids (605)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Instal·lacions electrotècniques (606)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Instal·lació i equips criança i cultiu (607)

Terres de l'Ebre

Laboratori (608)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Tarragona

Catalunya Central

Manteniment de vehicles (609)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Màquines, serveis i producció (610)

Terres de l'Ebre

Mecanització i manteniment de màquines (611)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Oficina de projectes de construcció (612)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

 

Oficina de projectes de fabricació mecànica (613)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Tarragona

Terres de l'Ebre

Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris (614)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya Central

 

Operacions de processos (615)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Tarragona

Catalunya Central

Operacions i equips de producció agrària (616)

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

 

Patronatge i confecció (617)

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Perruqueria (618)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Procediments de diagnòstic clínic i productes ortoprotètics (619)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Procediments sanitaris i assistencials (620)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Processos comercials (621)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Processos de gestió administrativa (622)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Producció en arts gràfiques (623)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

 

Producció tèxtil i tractament fisicoquímic (624)

Catalunya Central

 

Serveis a la comunitat (625)

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Catalunya Central

Serveis de restauració (626)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Sistemes i aplicacions informàtiques (627)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Soldadures (628)

Consorci d'Educació de Barcelona

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Tarragona

 

Tècniques i procediments d'imatge i so (629)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Lleida

Tarragona

 

 

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

 

Alemany (133)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Àrab (134)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

 

Italià (135)

Consorci d'Educació de Barcelona

Barcelona Comarques

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Japonès (136)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Portuguès (137)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Rus (138)

Consorci d'Educació de Barcelona

Maresme-Vallès Oriental

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l'Ebre

Xinès (139)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Espanyol (190)

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

 

Francès (192)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

 

Anglès (193)

Tots els Serveis Territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona

Català (195)

Consorci d'Educació de Barcelona

Vallès Occidental

Girona

Lleida

Tarragona

 

Èuscar (198)

Consorci d'Educació de Barcelona

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

 

Conservació i restauració de materials arqueològics (702)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Conservació i restauració d'obres escultòriques (703)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Conservació i restauració d'obra pictòrica (704)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Conservació i restauració de document gràfic (706)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Dibuix artístic i color (707)

Lleida

Dibuix tècnic (708)

Girona

Lleida

 

Disseny d'interiors (709)

Consorci d'Educació de Barcelona

Lleida

Disseny de moda (710)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Disseny de producte (711)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Disseny gràfic (712)

Consorci d'Educació de Barcelona

Lleida

 

Edició d'art (714)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Fotografia (715)

Consorci d'Educació de Barcelona

Joieria i orfebreria (717)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Materials i tecnologia: disseny (720)

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

 

Mitjans audiovisuals (721)

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

Lleida

 

Mitjans informàtics (722)

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

 

Organització industrial i legislació (723)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Volum (725)

Lleida

 

 

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

 

Enquadernació artística (806)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Esmalts (807)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Fotografia i processos de reproducció (808)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Modelisme i maquetisme (809)

Consorci d'Educació de Barcelona

Motlles i reproduccions (810)

Consorci d'Educació de Barcelona

Girona

 

Talla de pedra i fusta (812)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Tècniques ceràmiques (813)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Tècniques de gravat i estampació (814)

Consorci d'Educació de Barcelona

Tècniques de joieria i bijuteria (815)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Tècniques de patronatge i confecció (817)

Consorci d'Educació de Barcelona

Tècniques del metall (818)

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Tècniques tèxtils (820)

Consorci d'Educació de Barcelona

Amunt

 

 

 

 


 

 


linia

afiliat ustec

Perquè som un sindicat que depen en més d'un 90% de teves aportacions i no pas de subvencions... AFILIA'T!
Tu garanteixes la nostra independència.

linia

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (50)