ustec

Què és la borsa: Funcionament, requisits per a la incorporació, prova de capacitació, accés per als aspirants aprovats no seleccionats a les oposicions, criteris d'adjudicació de vacants i substitucions, nomenaments telemàtics i normativa.

eina

Recordeu que les persones afiliades rebeu a casa per correu postal totes les eines publicacions (tan bon punt com surten) de manera gratuïta.

linia verda

perfils (professionals)

linia verda

titulacions

"Relació entre especialitats a impartir i titulacions":

2 maneres de fer la consulta: a) Titulacions per impartir un ensenyament. Accés a la consulta per cos i especialitat i b) Ensenyaments que podeu impartir. Accés a la consulta per titulació

linia verda

Consulta de dades

linia verda

caixa normativa

fletxa Criteris per cobrir substitucions:

Resolució, de 12 de setembre de 2013, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics de modificació de l’apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014.

linia vermella

borsa

Número       Anys        Mesos      Dies

501 23 0 15
1001 18 4 24
2001 14 1 16
3001 12 3 21
4001 11 1 25
5001 10 1 23
6001 9 6 28
7001 9 1 00
8001 8 6 25
9001 8 0 14
10001 7 6 21
11001 7 0 5
12001 6 5 20
13.101 5 11 7
14001 5 4 27
15001 4 10 3
16001 4 2 11
17001 3 6 11
18001 2 9 28
19001 2 1 24
20001 1 9 6
21001 1 5 17
22001 1 2 6
23.001 0 11 17
24.001 0 09 20
25.001 0 07 18
26.001 0 5 3
27.001 0 3 7
28.001 0 1 10
28.810 0 0 1
30.000 0 0 0

linia vermella

borsa 15 16

fletxa Persones a la Borsa amb temps treballat:

(Maig 2015)

Nº -------- ---Anys ----------Mesos ------ Dies

100 29 01 13
500 22 05 15
1001 17 08 24
2001 13 03 28
3001 11 05 09
4001 10 03 01
5001 09 03 00
6001 08 08 02
7001 08 01 17
8001 07 08 03
9001 07 01 17
10001 06 07 29
11001 06 01 23
12001 05 07 16
13.101 05 01 08
14001 04 07 07
15001 04 00 21
16001 03 05 18
17001 02 10 10
18001 02 02 07
19001 01 06 13
20001 01 00 20
21001 00 09 19
22001 00 07 02
23.001 00 04 18
24.618 00 01 00
25.268 00 00 01
       

linia vermella

informacions

motius 1 motius 2

linia verda

Exclusió de la Borsa:

fora borsa

linia verda

aval i

linia verda

Cobrament del juliol:

juliol

linia verda

Incapacitat temporal (baixes):

it

linia verda

estadis

linia verda

dif 1 dif 2

Accedeix a la secció de nomenaments no telemàtics

linia verda

penals

linia vermella

altres

Des del 11-12 en endavant (Curs 11-12, 12-13, 13-14 i 14-15):

borsa 14 15

fletxa Persones a la Borsa amb temps treballat:

(Maig 2014)

Nº -------- ---Anys ----------Mesos ------ Dies

1001 16 11 8
2001 12 5 17
3001 10 6 10
4001 9 3 26
5001 8 4 7
6001 7 8 21
7001 7 2 21
8001 6 8 26
9001 6 2 29
10001 5 9 16
11001 5 3 22
12001 4 9 25
13.101 4 3 07
14001 3 9 26
15001 3 4 3
16001 2 9 19
17001 2 2 26
18001 1 8 1
19001 1 1 16
20001 0 8 4
21001 0 3 28
22001 0 1 7
22.350 0 0 16

linia vermella

borsa 13 14

Composició de la borsa:

fletxa Llista definitiva:

- BLOC I 22.274, números de l'1 al 22.311

- BLOC I opos 399, de 30.000 a 30.397

- BLOC II 12.246, de 40.001 a 52.269

Cal tenir en compte que hi ha números repetits i números no assignats a cap persona.

linia verda

fletxa Llista provisional:

TOTAL: 34. 948 persones

- BLOC I hi ha un total de 22.350 persones, els números van des de l' 1 al 22.350

371 persones del 30.021 al 30.392 [van aprovar les proves però no van obtenir plaça] i que no han treballat cap dia)

- BLOC II hi ha un total de 12.227 persones, els números van del 40.001 al 52.227

1001 16 3 29
2001 11 8 11
3001 8 10 1
4001 8 5 15
5001 7 6 0
6001 6 9 26
7001 6 4 10
8001 5 10 28
9001 5 5 8
10001 4 11 26
11001 4 6 18
12001 4 1 0
13.101 3 6 27
14001 3 1 28
15001 2 9 5
16001 2 4 3
17001 1 10 15
18001 1 5 1
19001 0 11 25
20001 0 7 8
21001 0 3 3
22001 0 0 15
22.350 0 0 3

linia vermella

borsa 12 13

Composició de la borsa:

fletxa Llista definitiva:

TOTAL: 37.905 persones

- BLOC I hi ha un total de 22.401 persones, els números van des del 1 al 22.440

462 persones del 30.000 al 30.508 (aquesta divisió és per que el subbloc del 30.000 són persones incorporades per oposicions [van aprovar les proves però no van obtenir plaça] i que no han treballat cap dia)

- BLOC II hi ha un total de 15.042 persones, els números van del 40.002 al 55.073

1000 15 5 21
2000 10 10 17
3000 8 10 1
4000 7 7 7
5000 6 8 11
6000 5 11 24
7000 5 6 20
8000 5 1 3
9000 4 8 22
10000 4 3 20
11000 3 10 24
12000 3 6 16
13000 3 1 20
14000 2 9 5
15000 2 4 3
16000 1 11 26
17000 1 7 11
18000 1 2 16
19000 0 10 19
20000 0 6 8
21000 0 2 26
22000 0 0 16
22440 0 0 1

linia verda

fletxa Llista provisional:

BLOC I hi ha un total de 22.602 persones, els números van des del 1 al 22.602 i del 30.001 al 30.483 (aquesta divisió és per que el subbloc del 30.000 són persones incorporades per oposicions [van aprovar les proves però no van obtenir plaça] i que no han treballat cap dia)

BLOC II hi ha un total de 15.214 persones, els números van del 40.001 al 55.214

1000 15 7 2
2000 10 11 6
3000 8 10 9
4000 7 7 15
5000 6 8 19
6000 5 11 25
7000 5 6 20
8000 5 1 5
9000 4 8 23
10000 4 3 19
11000 3 10 27
12000 3 6 18
13000 3 1 21
14000 2 9 8
15000 2 4 4
16000 2 0 0
17000 1 7 15
18000 1 2 23
19000 0 10 29
20000 0 6 19
21000 0 3 6
22000 0 0 23
22602 0 0 1

linia vermella

borsa 11 12

Composició de la borsa:

BLOC I hi ha un total de 22.499 persones, els números van des del 1 al 22.357 i del 30.001 al 30.142 (aquesta divisió és per que el subbloc del 30.000 són persones incorporades per oposicions però que no han treballat cap dia)

BLOC II hi ha un total de 12.631 persones, els números van del 40.001 al 52.631

número anys mesos dies
1000 15 1 18
2000 10 4 19
3000 8 1 22
4000 6 11 24
5000 6 1 1
6000 5 3 12
7000 4 10 14
8000 4 5 20
9000 4 0 21
10000 3 9 3
11000 3 4 19
12000 2 11 23
13000 2 8 16
14000 2 4 10
15000 2 0 6
16000 1 8 8
17000 1 3 28
18000 1 0 6
19000 0 9 12
20000 0 5 11
21000 0 2 11
22000 0 0 12
22.357 0 0 1
30.001 0 0 0
30.142 0 0 0
40.001 0 0 0
52.631 0 0 0

(Octubre 2011)

6.655 persones admeses: punts/número

52/60.001 - 22,5/61.000 - 17/62.000 - 13,5/63.000 - 11,5/64.000 - 8,5/65.000

linia verda

Composició de la borsa (a maig de 2011)

BLOC I hi ha un total de 22.430 persones, els números van des del 1 al 22.xxx i del 30.001 al 30.xxx (aquesta divisió és per que el subbloc del 30.000 són persones incorporades per oposicions però que no han treballat cap dia)

BLOC II hi ha un total de 12.310 persones, els números van del 40.001 al 52.310

linia verda

fletxa Relació entre el número i el temps treballat:

número anys mesos dies
1.034 14 10 10
2.010 10 4 19
3.053 8 1 2
4.003 6 11 22
5.022 6 0 23
6.090 5 2 10
7.056 4 9 16
8.019 4 5 0
9.080 4 0 6
10.017 3 8 10
11.015 3 3 25
12.018 2 11 11
13.007 2 7 27
14.038 2 3 15
15.015 1 11 23
16.006 1 7 23
17.004 1 3 15
18.035 1 0 5
19.001 0 8 28
20.008 0 5 3
22.062 0 0 8
22.255 0 0 3

borsa

novetats:

S'ha obert avui 23 de juny un termini de 3 dies hàbils (fins el 28) per registrar una sol·licitud complementària de les adjudicacions d'estiu, per aquelles persones interines que hagin demanat el reconeixement de perfils i no l'hagin pogut fer constar a la sol·licitud.

RESOLUCIÓ ENS/1538/2016, de 20 de juny, sobre la sol·licitud complementària de participació en la fase d'elecció per al professorat interí, dins del procediment d'adjudicació de destinacions provisionals establert per la Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig.

Model de sol·licitud

linia verda

Web del professorat interí i substitut actualitzada:

linia verda

caixa normativa

RESOLUCIÓ ENS/1297/2016, de 18 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2016-2017.

linia verda

INFORMACIÓ ADJUDICACIONS D'ESTIU (CURS 2016/17).

linia verda

Informació sobre els "Perfils Professionals".

linia vermella

nomenaments

FLETXA Persones amb feina i sense de totes les especialitats (dades de tots els SSTT)

Actualitzada a 25 de maig amb les dades de tots els Serveis territorials excepte Tarragona i Terres de l'Ebre

FLETXA Tots els nomenaments dia a dia (feu clic a la data que voleu consultar a la part dreta de la secció)

FLETXA Nomenaments NO telemàtics

linia verda

nom

Els nomenaments telemàtics es faran habitualment els dimarts i divendres de cada setmana (de 12h a 13h). Tanmateix, es poden produir variacions, per això us recomanem que consulteu els dies de nomenament (a un mes vista) del vostre SSTT:

1) Dies de nomenaments Baix Llobregat / 2) Dies de nomenaments Barcelona Comarques / 3) Dies de nomenaments Catalunya Central / 4) Dies de nomenaments Girona / 5) Dies de nomenaments Lleida / 6) Dies de nomenaments Maresme - Vallès Oriental / 7) Dies de nomenaments Tarragona / 8) Dies de nomenaments Terres de l'Ebre / 9) Dies de nomenaments Vallès Occidental /10) Dies de nomenaments Consorci de Barcelona

linia vermella

borsa

Borsa de treball docent: del 2 al 14 de juny termini per: Canvi de dades, confirmació de permenència i reclamacions al nº d'ordre.

caixa normativa

RESOLUCIÓ ENS/1297/2016, de 18 de maig, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2016-2017.

linia verda

INFORMACIÓ ADJUDICACIONS D'ESTIU (CURS 2016/17).

linia verda

Informació sobre els "Perfils Professionals".

linia verda

modificacio dades

Canvi de dades i confirmació pel curs vinent:

Des del dia 2 al 14 de juny de 2016, ambdós inclosos, el personal que forma part de la borsa de treball docent, en el seu aplicatiu, pot fer el canvi de dades i les persones que no han treballat aquest curs han d'expressar la voluntat de permanència a la borsa.

Al llarg del curs 2016-2017 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: el 16 de setembre, la darrera setmana del mes d’octubre, del mes de gener i del mes de març i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

Les persones que formen part d’aquest bloc (Bloc 2) de la borsa de treball de personal docent, excepte les que han accedit a la borsa mitjançant la convocatòria regulada per la Resolució ENS/3081/2015, de 23 de desembre (DOGC núm. 7037, de 14.01.2016) han de manifestar la seva conformitat quant a continuar formant-ne part durant el curs 2016-2017, en el termini comprès entre el dia 2 i el 14 de juny de 2016, ambdós inclosos.

linia vermella

borsa 15 16

obertura borsa

Publicada la llista provisional d'admesos i exclosos a la borsa / Accés a l'aplicatiu --> Es poden presentar reclamacions del 14 al 25 d'abril.

linia verda

Informació sobre l'obertura de la borsa (18-1-16 al 8-2-16) [Xerrades d'assessorament, aplicatiu, terminis, normativa i requisits per a la incorporació: c. penals, c. mèdic, català, declaració jurada, formació pedagògica...]

Accedeix a l'aplicatiu (crea usuari temporal si no en tens)

linia verda

modificacio dades

Segons el Departament es podrà fer el canvi de dades del dia 26 de gener al 2 de febrer.

Darrera setmana d’octubre (1), la darrera setmana de gener (2) i la darrera setmana de març (3) es podran modificar les dades de la borsa de treball de personal docent interí o substitut. L'actualització de les dades té un efecte immediat en els nomenaments telemàtics. 

fletxa Feu clic aquí per accedir-hi

fletxa Vídeo sobre el funcionament de l'aplicació

(1): Del 26 d'octubre al 2 de novembre de 2015.

(2): Del 26 de gener al 2 de febrer de 2016.

(3): Del 29 de març al 4 d'abril de 2016.

(4): Del 2 al 14 de juny de 2016.

linia verda

Llistats per SSTT i especialitats:

Consorci - Comarques - Baix - V.Occ - Mar.-V.Oriental - Cat.Central - Girona - Lleida - TGN - T.Ebre

linia verda

caixa normativa

fletxa Criteris de gestió de la borsa

DECRET 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent.

fletxa Criteris de gestió de la borsa curs 2015/16:

Resolució de 22 de juny de 2015, de la Secretària General, per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016.

linia verda

fletxa Modificació de dades i confirmació de permanència del 6 al 19 de maig.

fletxa Publicació del núm. provisional el 6 de maig (reclamacions del 6 al 19).

caixa normativa

RESOLUCIÓ ENS/864/2015, de 28 d'abril, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2015-2016.

INFORMACIONS IMPORTANTS

  1. El termini del 6 al 19 de maig serveix per:
  2. El número de barem definitiu sortirà la primera quinzena de juliol (amb les dades que constin en el registre informàtic el 26 de juny)
  3. El 16 de setembre hi haurà modificació de dades per tot el personal interí.
  4. Torna a ser possible la proposta de continuitat a les mitges vacants. Com a novetat, fins el 30 de juny, es pot renunciar a la sol·licitud d'adjudicacions presentada per quedar-se a la mitja vacant si la proposta es fa efectiva.
  5. A l’esborrany de la resolució el Departament va presentar una novetat per al personal interí com era el diferiment de la presa de possessió de la vacant obtinguda (la qual se li reservava) del personal de baixa o de permís de maternitat fins a la seva data d’alta mèdica. Això significava que el personal interí de baixa a 1 de setembre deixés d’estar en nòmina del Departament. USTEC·STEs va oposar-se rotundament a la inclusió d’aquesta mesura que obligava aquest personal interí a anar a l’atur per seguir cobrant algun tipus de prestació. Gràcies a la pressió d'USTEC·STEs el Departament ha rectificat i NO aplicarà aquesta nova retallada. 

Per al personal funcionari de carrera el termini de les adjudicacions d'estiu serà del 28 de maig al 10 de juny. El termini previst per la publicació de les destinacions definitives del concurs de trasllats és del 12 al 14 de maig.

linia verda

INFORMACIÓ ADJUDICACIONS D'ESTIU 15 / 16

linia verda

caixa normativa

DOGC: DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

linia verda

subs

subs 1subs 2

linia vermella

borsa 14 15

continuen retallades

Persones amb feina i sense de totes les especialitats i Serveis Territorials (Llistes actualitzades el 15 de juny de 2015)

linia verda

obertura borsa

fletxaINFORMACIÓ OBERTURA DE BORSA. Gener 2015

fletxa INFORMACIÓ OBERTURA DE BORSA. Desembre 2014

fletxa INFORMACIÓ AMPLIACIÓ DE LA BORSA. Febrer 2014

linia verda

Informació per al curs 2014-2015 (Nota del Departament del 19 d'agost de 2014)

Nomenaments telemàtics per a l’adjudicació de vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent per al curs 2014-2015 Per adjudicar, entre el personal inscrit a la borsa de personal docent, les vacants i substitucions que hi ha pendents d'assignació, es preveu que els dies 28 i 29 d'agost de 2014 els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona facin actes de nomenament telemàtic per cobrir les vacants i substitucions. Hi ha una franja horària de connexió per acceptar, des del web, la plaça assignada:

S'anirà informant de les dates dels propers nomenaments telemàtics.

linia verda

Dades de Tots els SSTT 2014-2015

linia verda

caixa normativa

DOGC 7/2: RESOLUCIÓ ENS/205/2014, de 31 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.

Nova Borsa: Normativa de referència anterior - Canvis que ha patit aquesta normativa.

linia verda

Modificacions Borsa: Darrera setmana de març

3f

linia verda

Lactància 21/1: ara el departament permet gaudir-la amb el 86%

Actualització de les titulacions que permeten impartir un ensenyament:
abans de la darrera setmana de març de 2014

linia verda

caixa normativa

Borsa: Normativa convocatòria anterior*

* no és vàlida la llista de titulacions que ha estat canviada i que tornarà a canviar

linia verda

caixa meses

2.- Resolució modifica el requisit del nivell de coneixement del professorat interí per a impartir una llengua estrangera i s'estableixen mesures  transitòries...

3.- Resolució ...per la qual s'anuncia la convocatòria per formar part de la borsa de  treball.

linia verda

it

linia verda

Nova Borsa: especialitats provisionals, versió 24/1/2014

linia vermella

borsa 13 14

Gestió de borsa: modificació apartat 4:
durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomenarà personal substitut

linia verda

Llista de tots els nomenaments de juliol. agost, setembre, i fins avui per especialitat i SSTT (Dades estiu 2013)

linia verda

IMPORTANT: http://www.sindicat.net/nomenaments/notelematics/

linia verda

caixa normativa

DOGC 28/11: termini de consulta i modificació de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

DOGC 28/11: ORDRE de 20 de novembre, per la qual s'actualitza la taula de titulacions

linia verda

Consulta la llista d'interins per especialitats (Dades de Tots els SSTT 2013-2014)

1314

linia verda

Informació per al curs 2013-2014 (15 de juliol de 2013)

Una vegada finalitzades les adjudicacions de destinacions provisionals del mes de juliol i en funció del nombre de vacants i substitucions que quedin pendents de cobrir, es preveu que entre el 29 d'agost i el 12 de setembre de 2013 es faran tants actes de nomenament telemàtic com siguin necessaris per adjudicar les vacants i substitucions que hi hagi pendents...

A partir del 19 d'agost s'informarà de les dates concretes (entre el 29 d'agost i el 12 de setembre) en què es duran a terme aquestes adjudicacions de vacants i substitucions.

Consulta del número definitiu 2013-2014

linia verda

caixa normativa

DOGC 17/5: s'estableixen els terminis per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball per al curs 2013-2014.

linia verda

modificacio dades

Al llarg del curs 2013-2014 s'obriran terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent, el dia 16 de setembre, ..., la quarta setmana d'octubre i la darrera setmana de gener i de març.

linia verda

Interins per especialitats inclou informació de persones nomenades

linia vermella

borsa 12 13

Calendari de l'estiu passat: 30 i 31 d'agost - 6 i 7 de setembre

linia verda

linia verda

caixa normativa

BOE 12/6: Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio, por la que se modifica la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster.

linia verda

SUBSTITUCIONS 19/3: La Rigau ha modificat la normativa

linia verda

Consulta taula temps treballat --- >>> números

linia verda

12n

linia verda

https://www.facebook.com/groups/ustecstes/permalink/584375951593636/

linia verda

modificacio dades

Al llarg del curs 2013-2014 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent. El dia 16 de setembre de 2013, la quarta setmana d'octubre de 2013 i la darrera setmana de gener i març de 2014.

1314

linia verda

caixa normativa

DOGC 21/5: RESOLUCIÓ ENS/1050/2013, de 13 de maig, de modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Educació a partir del curs 2010/2011, modificada per la Resolució ENS/1501/2011, de 15 de juny, i per la Resolució ENS/2996/2011, de 23 de desembre.

DOGC 17/5: s'estableixen els terminis per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball per al curs 2013-2014.

linia verda

El Departament ha informat que enguany (juliol 2013) tampoc no s'obrirà la borsa de treball de substitucions!

linia verda

Esborrany Decret Plantilles: Exigim la seva retirada

Decret de provisió i plantilles

USTEC·STEs n'ha exigit la retirada argumentant a bastament la seva demanda.

Avui només l'han presentat. Els terminis que ha previst el Departament per "negociar" aquest decret són fins a mitjan juny...

La publicació d'aquest decret tenen previst que sigui al setembre - octubre de 2013 amb aplicació posterior.

Adjudicacions d'estiu 2013-2014

Per a les adjudicacions d'estiu de les vacants del curs 2013-14 no entrarà en aplicació el decret de provisió i plantilles que ara tot just es comença a " negociar".

Els principals canvis són que:

- La direcció decidirà quin Propietari Provisional o quina Comissió de Serveis es quedarà en el cas que hi hagi una reducció de vacants en un departament o especialitat situant un ordre en les confirmacions (sembla com si el decret de provisió i plantilles s'el fessin a sobre...)

- En la resta de fases o desempats els Propietaris Provisionals passaran davant de les Comissions de Servei.

- En la concessió d'una nova Comissió de Serveis només s'adjudicaran destinacions de la mateixa especialitat que la del lloc on tenen la destinació definitiva o en propostes a aules d'acollida o USEEs

- Eliminen la prioritat del col·lectiu del funcionari de carrera amb la condició legal de disminuït reconeguda o que va superar les oposicions en el torn de reserva per a disminuïts. Tot i que mantenen, per al personal funcionari de carrera la prioritat per adaptació del lloc de treball que dóna l'Article 25 de prevenció de riscos laborals. La qual s'haurà de fer instància presencial junt amb les peticions de centres i municipis que compleixen l'adaptació. Si es presenta la sol·licitud telemàtica individual, es renuncia a l'adaptació del lloc.

- Eliminen la prioritat del col·lectiu interí amb la condició legal de disminuït reconeguda. USTEC·STEs ha exigit per a aquest col·lectiu el manteniment de la prioritat i que l'article 25 que si s''aplica al funcionari de carrera en aquestes adjudicacions no només és d'aplicació al personal funcionari de carrera si no a tot treballador/a encara que sigui del sector privat.

- Tot el personal interí que durant el curs actual 2012-2013 formen part d'un equip directiu cessen a 30 de juny d'enguany i no podran tornar a ser-ho de cara al curs vinent.

- Enguany l'únic tipus de centre que no demanes en consignar un codi de municipi o zona són els centres o aules de formació d'adults. En l'adjudicació d'ofici del funcionaris és possible assignar aquestes places de centres especials (CAEP, Centres d'Educació Especial, llocs itinerants d'escoles rurals...) que en anteriors convocatòries calia demanar expressament amb el seu codi de centre.

Els terminis que tenen previstos són els següents:

El Departament preveu que surti la resolució provisional de les adjudicacions a mitjan juliol i la definitiva cap a finals.

linia verda

SUBSTITUCIONS 19/3: La Rigau ha modificat la normativa

linia verda

caixa normativa

DOGC 5/11/2012: Nova normativa

linia verda

Molt important: "Una vegada escollida l'àrea territorial preferent, es podrà demanar per ordre de preferència com a mínim un municipi o un districte en alguna de les jornades possibles.

linia verda

Professorat interí per especialitats inclou informació de persones nomenades

linia verda

Tots els nomenaments publicats fins 5/4

Departament. Substitucions: ...ampliar les instruccions en aquells supòsits en els quals s’han detectat dificultats en la seva aplicació

linia verda

Informació per al curs 12-13 --> http://www.facebook.com/groups/ustecstes/permalink/458426367521929/

linia verda

Companys i companyes

Han sortit els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013 publicats a la web del Departament, a qui exigim que compleixi l'article 122 de la Llei d'Educació que obliga a REGULAR aquesta borsa de treball i, per tant, que els publiqui al DOGC.

En aquests criteris s'ha confirmat que:

- Els primers nomenaments de substitucions seran a partir del 30 d'agost.

- El cobriment de les reduccions de jornada tindrà data de finiment 30 de juny.

- Es trigarà deu dies lectius en nomenar una substitució, amb l'única excepció de simultaneïtat de dues o més baixes, segons el centre (però en la majoria a partir de la tercera baixa) on totes les substitucions sense cobrir coincideixin com a mínim 5 dies.

- El personal substitut no cobrarà el juliol.

- El calendari de nomenaments telemàtics els establirà cada SSTT, que només caldrà que publiqui un calendari mensual amb els dies en què es faran.

- Hi haurà les següents dates per actualitzar i modificar dades de la borsa: 17 de setembre (Departament) i les darreres setmanes d'octubre, gener i març.

- Han acceptat la proposta d'USTEC·STEs de poder "congelar el número" si es té una altra feina.

- S'obre un procediment d'urgència per cobrir una substitució prèviament rebutjada, sense tenir en compte el que va exigir USTEC·STEs que, com a mínim, després es publiqués aquest nomenament.

- Serà obligatori certificar (abans del 31 d'agost del 2013) la formació pedagògica i didàctica o equivalent als cossos d'ensenyament secundari, EOI i PTFPs (especialitats 6xx), encara que tingui una titulació equivalent a efectes de docència. Podeu consultar la següent web aclaratòria.

- Les proves de capacitació per impartir algunes especialitats deixen de ser generals i les farà el propi centre que demana el nomenament.

Recordem que:

* està a disposció de tothom qui estigui afectat un recurs pel cobrament d'aquest juliol de 2012.

* USTEC·STEs està preparant un contenciós administratiu contra l'acord de govern que va negar el dret a cobrar el juliol i va aprovar el diferent tipus de jornada del personal substitut, que farà que aquest col·lectiu cobri com a màxim el 86,6 % de sou.

linia verda

Aquest juliol 2012 no es convoca concurs per formar part de la borsa

linia vermella

borsa 11 12

Document de la Rigau: perjudica a tothom i ara mateix a 1.721 persones en concret

linia verda

http://www.facebook.com/groups/ustecstes/permalink/424496554248244/

linia verda

caixa normativa

DOGC 1/6: s'estableixen els terminis per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal docent per al curs 2012-2013

DOGC 15/5/2012: instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals

linia verda

Barem número d'ordre del personal substitut i interí:

4 de juny: publicació barem provisional amb les dades a 14 de maig de 2012.
Del 4 al 18 de juny: termini de reclamacions.
Primera quinzena de juliol: publicació del barem definitiu amb les dades que consten al registre informàtic a 29 de juny de 2012.

linia verda

caixa normativa

DOGC 20/5/2011: instruccions borsa 2011-2012 (modificades, ja no són vàlides)

DOGC 3/1/2012: modificació de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball

DOGC 2/1/2012: s'estableix un termini de consulta i modificació de les dades que consten en la borsa de treball del personal interí/substitut docent [23 al 27 de gener de 2012]

especialitas

DOGC 24/10: RESOLUCIÓ ENS/2441/2011 per la qual s'estableix un termini de consulta i modificació de les dades que consten a la borsa de treball del personal interí/substitut docent.

linia verda

6.655 persones admeses, si voleu consultar la llista aneu al Consorci, Comarques no les té, punts/número: 52/60.001 - 22,5/61.000 - 17/62.000 - 13,5/63.000 - 11,5/64.000 - 8,5/65.000

linia verda

Número d'ordre
El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2011-2012.
Al llarg del curs 2011-2012 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa durant la darrera setmana dels mesos d'octubre, gener i març.

linia verda

Composició de la borsa a juliol de 2011, 35.130 persones

BLOC I hi ha un total de 22.499 persones, els números van des del 1 al 22.357 i del 30.001 al 30.142* (aquesta divisió és per que el subbloc del 30.000 són persones incorporades per oposicions però que no han treballat cap dia - *aquest número és possible que no sigui correcte, que faltin fulls per comptar)

BLOC II hi ha un total de 12.631 persones, els números van del 40.001 al 52.631

A la dreta teniu la taula de relació entre el número i el temps treballat.

linia vermella

seus ustec

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:30 (332)