ustec

Departament 3/6: Calendari escolar 2011-2012.

DAVANT NOU CALENDARI ESCOLAR PEL PROPER CURS 2011- 2012

A partir del Consell Escolar de Catalunya i de les Meses Sectorials, el Departament, finalment, ha acceptat algunes de les nostres propostes:

començar les classes el proper 12 de setembre, enlloc del dia 7 com deia la primera proposta,

reduir el nombre de dies de lliure disposició de 7 a 5. (Per poder tenir aquests 5 dies, les vacances de Nadal començaran el dia 23 de desembre).  i

que el darrer dia de curs per al professorat sigui el 30 de juny.

VALORACIÓ D’USTEC·STEs:

Considerem positiu poder començar el curs el dia 12, ja que facilita la preparació del nou curs escolar. USTEC·STEs és una de les organitzacions que vam fer aquesta proposta la qual, finalment, ha estat acceptada.

També creiem que és positiu acabar el curs, per part del professorat, el dia 30 de juny i poder dedicar el juliol a activitats formatives.

USTEC·STEs continua pensant que els cinc dies de lliure disposició no s’haurien de poder acumular, perquè pot implicar una setmana blanca encoberta, constituint una desigualtat  entre els centres i un greuge comparatiu entre les famílies que  tenen recursos econòmics per a finançar-la i els qui no en tenen. Evidentment, per part del Departament no hi haurà subvenció per a qui faci aquesta setmana.

D’aquesta manera, la Consellera trasllada el problema als centres, cosa que pot provocar malestar a l’hora d’atendre els diferents interessos i, a més pot generar també una desigualtat en les condicions laborals del professorat.

USTEC·STEs entén que el Departament ha de posar els mitjans perquè els centres d’infantil i primària recuperin la jornada intensiva pel juny i pel setembre.

Finalment, USTEC·STEs ha presentat una esmena en la que les hores d’atenció a la diversitat estiguin incloses dins de l’horari lectiu i no pas en horari post-lectiu, però no ha estat acceptada.

USTEC·STEs considera que s’ha perdut una gran oportunitat d’esmenar l’error de la sisena hora; es podria haver suprimit a tots els centres i deixat el professorat per al tractament de la diversitat, augmentant l’atenció qualitativa a l’alumnat (grups petits, desdoblaments, reforç, etc.) dins de l’horari escolar de 5 hores. Mesures totes necessàries i imprescindibles per a la millora dels resultats escolars.

RESUM DEL CALENDARI ESCOLAR PELS CURS 2011-2012

  1. Inici de curs:
  1. Final classes:
  1. Proves extraordinàries:
  1. Horari lectiu:
  1. Sisena hora:
  1. Vacances escolars:
  1. Setmana blanca:
  1. Modificacions excepcionals de jornada (jornada intensiva juny):

 

Barcelona, 1 de juny de 2011

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

09/01/2019 13:27 (18)