ustec

Preinscripció i matrícula

Oficines municipals d'escolarització

 

Mapa escolar

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852, de 29.3.2007)

Departament: preinscripció i matrícula

DOGC 29/1: Centres...es modifica l'adscripció de centres

 

Informació dels centres en el web d'USTEC·STEs (inclou plantilla i plànol)

 

En aquest web podeu seguir, pas a pas, el procés de preinscripció i matrícula per al curs 2014-2015 a la ciutat de Barcelona. A mesura que avanci el procés, s'anirà actualitzant la informació.

 

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Per fer la preinscripció cal:

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat 

Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l'adscripció a altres centres i si té mitjans específics d'adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Normalment els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció.

Cada any el Departament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s'estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament.


Dates de la preinscripció del curs 2014-2015

Està en tràmit de publicació al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2014-2015. Es mantenen els mateixos criteris generals i complementaris d'admissió d'alumnes i els barems que es van aplicar el darrer curs.

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

 

-----------

 

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:33 (18)