fet Correccions

MOLT IMPORTANT: Per situar el centre només cal clicar en la posició correcta* (guies)

:  - 
Revisar:
Adr: , ES lat: lng:

Les correccions són efectives al moment. Es fa còpia de seguretat de la posició anterior. Si us equivoqueu, ho podeu tornar a corregir, també podeu fer servir el botó cercar centre abans de clicar per establir la nova posició.