USTEC·STEs

Instruccions per situar un centre en el mapa:

Per bellugar el mapa es pot arrastrar amb el ratolí.

El controls que hi ha a dalt a l'esquerra permeten moure el mapa i ampliar-lo o reduir-lo.

Per enregistrar la situació del centre en la base de dades es fa un clic sobre el lloc ons es troba

Gràcies per la teva col·laboració

Situar aquest centre