El més clicat avui
(encara no inclou totes les pàgines - Activitat pàgina d'inici)
Nota: * per veure els clics d'un altre dia
clic dilluns*  dimarts*  dimecres*  dijous  divendres*  dissabte*  diumenge* 
/nomenaments/avui/index.php 108074 149477 122497 117531 139372 94531 92780
/centres/fitxacentre.php 60114 63072 73587 68576 68757 60290 60460
/borsa/1920/ctot.php 27081 48693 35571 28935 39295 18245 18102
/borsa/1920/index.php 22544 42308 29156 24218 34573 14283 13885
/destinacions/ct/ct09/ct2009centre.php 13124 11921 18265 13845 13108 12946 13401
/destinacions/10/centreszona.php 6743 5467 5977 12257 5619 4382 6259
/destinacions/14/centreszona.php 8415 7770 7996 10783 8234 11463 7578
/destinacions/11/centreszona.php 4842 5285 4657 10424 5732 6259 4828
/destinacions/12/centreszona.php 6357 9893 6594 9506 7022 9329 6348
/oposicions/index.php 8134 9021 9090 8744 7707 5253 5381
/borsa/index.php 6692 11237 8770 7421 8106 4779 4477
/nomenaments/notelematics/index.php 5787 12527 7243 6587 10903 3235 2795
/destinacions/18/estiu/centreszona.php 6097 7128 6975 6556 6795 5633 6196
/eleccions_19/onvotar/onvotar.php 5393 5733 8618 6092 6330 6465 5339
/borsa/1617/ctot.php 3931 3866 2810 5283 3332 3543 3521
/destinacions/13/centreszona.php 4095 4347 3958 4877 4709 5195 4852
/borsa/1516/ctot.php 7524 3492 3051 4194 3353 4146 5609
/perfils/index.php 3148 4620 4140 4124 4125 2938 2462
/destinacions/index.php 4455 5283 4471 3942 3893 2634 2910
/lab/index.php 3846 4195 3968 3833 3405 1937 1916
/borsa/1718/ctot.php 3819 2533 2683 3608 5156 4383 4132
/borsa/1819/ctot.php 2814 3643 2442 3178 4783 4890 2889
/destinacions/16/centreszona.php 3211 3471 2919 2915 3165 3875 3292
/centres/centre.php 2160 2645 3366 2787 2239 1692 1703
/profint/varis/index.php 2448 3043 2767 2727 2667 1801 1974
/erural/adreces.php 2379 3045 2578 2460 2693 1729 1030
/retribucions/nomina/index.php 2272 2483 2461 2408 2127 1433 1340
/borsa/obertura_abril_19.php 1574 3500 2517 2389 3123 2486 1150
/destinacions/ct/13/cm.php 5986 2392 4043 2365 580 2016 1312
/retribucions/nou.php 2217 2555 2413 2214 2142 1463 1603
/borsa/1516/ctott.php 4640 1853 2598 1917 3988 768 3952
/borsa/1314/ctot.php 4248 4590 3120 1743 4337 3528 5056
/permisos/index.php 1696 2076 1764 1740 1496 1228 1487
/destinacions/19/estiu/index.php 1391 2081 1730 1686 1625 1234 1307
/espacioseguro/afilia.php 1390 1769 1770 1675 1574 891 1012
/retribucions/index.php 1517 1756 1756 1605 1497 1120 1108
/destinacions/15/centreszona.php 2066 2833 2771 1591 1731 2605 2675
/destinacions/18/estiu/zona.php 1153 1613 2012 1588 1282 946 1075
/borsa/1819/index.php 1574 2090 1570 1544 1653 1408 1258
/destinacions/ct/11/cm.php 5021 3926 3585 1524 1987 2945 1066
/borsa/1617/ctott.php 1142 1989 1504 1483 2223 7008 1925
/nomenaments/index.php 1496 2758 1705 1465 2320 1004 985
/destinacions/ct/index.php 1218 1574 1658 1463 1381 1044 1075
/nomenaments/avui/index16_17.php 1210 1334 1520 1430 1014 1608 1253
/borsa/1415/ctot.php 3824 2558 3669 1355 3741 1498 1488
/destinacions/19/estiu/estiu2019Def.php 1231 1517 1368 1308 1879 1238 1309
/retribucions/jubilacions/index.php 1232 1346 1266 1299 1228 924 842
/destinacions/19/estiu/ssttEspDef.php 981 1767 1378 1185 1249 935 1068
/reduccio/index.php 1090 1142 1251 1175 1044 686 712
/oposicions/11/resultatsg/index.php 959 993 939 1134 894 850 926
/nomenaments/avui/index1718.php 1319 1406 1553 1073 1852 1591 1399
/retribucions/nomina/recuperaratri/index.php 1035 1013 1019 978 881 538 664
/borsa/obertura_abril18.php 291 1267 772 815 1134 1014 311
/borsa/1718/index.php 816 794 721 784 1062 974 698
/borsa/1617/index.php 618 741 658 762 606 748 638
/borsa/pag1.php 223 1215 772 736 1154 1019 256
/destinacions/19/estiu/ssttEsp.php 681 917 617 723 874 638 886
/borsa/cobrar_juliol_17.php 196 1166 726 700 1112 1004 247
/2019/octubre/vaga_20191018/informacions.php 471 1142 670 692 1081 993 202
/normativa/index.php 686 677 709 682 672 593 592
/profint/index.php 682 887 825 678 787 570 624
/destinacions/2016_17/estiu/index.php 161 1139 659 673 1062 1025 259
/pau/index.php 649 701 690 657 656 648 636
/nomenaments/avui/index15_16.php 894 715 604 656 497 748 1161
/destinacions/15/adjudicacionsestiu.php 116 1071 642 637 1023 933 214
/2019/octubre/reincorporació/index.php 134 1080 616 634 1035 935 194
/2013/baixes/index.php 607 649 619 629 472 270 376
/dona/2019/canvis_calcul_lactancia.php 107 1031 609 623 643 877 172
/oposicions/curs_18_19/ingres_borsa_opositores.php 120 1095 620 623 1004 923 191
/borsa/novaborsa2014.php 124 1057 624 617 997 925 178
/borsa/1415/index.php 275 329 1519 607 388 292 674
/llengua/certificats_idiomes_2019/index.php 87 1045 612 606 973 905 175
/borsa/mesa_obert_borsa.php 87 1030 591 605 990 907 174
/borsa/obertura2016.php 610 703 606 585 510 256 310
/borsa/1617/indext.php 581 748 468 563 534 1048 1053
/borsa/1516/index.php 800 695 448 561 484 766 1306
/espacioseguro/zona/entrada.php 412 464 685 558 513 173 210
/oposicions/11/resultats/index.php 510 516 462 528 637 515 451
/destinacions/17/centreszona.php 591 611 583 496 446 530 603
/nomenaments/avui/index1819.php 550 774 592 486 735 327 376
/centres/plantilla.php 505 228 386 467 127 526 305
/destinacions/20/adjudicacions/index.php 349 498 440 436 357 255 304
/erural/percomarca.php 526 523 497 434 678 424 464
/profint/nomenaments.php 364 538 411 402 399 284 257
/direccions/index.php 445 406 389 396 423 298 282
/borsa/1516/indext.php 462 607 628 395 400 1092 1377
/muface/index.php 403 405 393 360 373 275 317
/reduccio/diferents_jornades_sou.php 247 381 313 359 384 140 158
/agenda/agenda.php 410 394 435 356 318 201 278
/atur/index.php 368 367 377 354 327 267 265
/destinacions/ct/ct09/sec/ct2009sp.php 0 36 174 349 177 73 189
/destinacions/ct/ct09/sec/ct2009sp.php 0 36 174 349 177 73 189
/destinacions/ct/ct09/sec/ct2009sp.php 0 36 174 349 177 73 189
/destinacions/ct/ct09/pri/ct2009c.php 30 327 275 343 1072 493 753
/destinacions/ct/ct09/pri/ct2009c.php 30 327 275 343 1072 493 753
/destinacions/ct/ct09/pri/ct2009c.php 30 327 275 343 1072 493 753
/destinacions/13/n.php 305 332 350 342 298 241 201
/profint/modificacioborsa.php 302 360 279 323 368 290 288
/destinacions/ct/ct09/sec/ct2009spdef.php 32 73 167 318 124 200 178

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:29 (77)