Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés

USTEC Borsa

ustec

dades

codis

ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre

esp

La primera columna té el codi de l'especialitat, INF i TEC estan al final.
AL -- cat-> ALL -- cat-> AN -- cat-> CLA -- cat-> CN -- cat-> DI -- cat-> ECO -- cat->
EES -- cat-> EF -- cat-> FI -- cat-> FQ -- cat-> FR -- cat-> GE -- cat-> INF -- cat-> IT -- cat->
LC -- cat-> LE -- cat-> MA -- cat-> MU -- cat-> PAN -- cat-> PEF -- cat-> PFR -- cat->
PMU -- cat-> PRI -- cat-> PSI -- cat-> TEC -- cat->

altres

Els números en negreta són el codi del SSTT i els números en blau la quantitat d'interins. Al clicar surt la llista íntegra i la plaça adjudicada.


133-Alemany --cat-> 1=8 - 17=5 - 2=1 - 3=8 - 4=3 - 43=2 - 44=2 - 5=4 - 6=3 -
134-Àrab --cat-> 1=1 - 17=1 - 25=1 - 4=1 -
135-Italià --cat-> 17=1 - 2=1 - 25=1 - 4=1 -
136-Japonès --cat-> 1=1 -
137-Portuguès --cat-> 1=1 -
138-Rus --cat-> 1=1 - 25=1 - 43=2 -
190-Espanyol --cat-> 1=5 - 17=2 - 25=1 - 43=2 -
192-Francès --cat-> 1=12 - 17=6 - 2=5 - 25=1 - 3=6 - 4=4 - 43=7 - 44=3 - 5=4 - 6=6 -
193-Anglès --cat-> 1=23 - 17=19 - 2=17 - 25=7 - 3=10 - 4=8 - 43=13 - 44=6 - 5=9 - 6=10 -
195-Català --cat-> 1=3 - 17=1 - 25=2 - 4=1 - 43=1 -
198-Èuscar --cat-> 1=1 -
501-Administració d'empreses --cat-> 1=21 - 17=13 - 2=17 - 25=17 - 3=20 - 4=17 - 43=17 - 44=7 - 5=18 - 6=4 -
502-Anàlisi i química industrial --cat-> 1=5 - 17=5 - 2=8 - 25=1 - 3=3 - 4=17 - 43=7 - 5=3 - 6=1 -
503-Assessoria i processos d'imatge personal --cat-> 1=11 - 17=5 - 2=2 - 25=5 - 3=1 - 4=6 - 43=3 - 44=1 - 5=2 - 6=1 -
504-Construccions civils i edificació --cat-> 1=4 - 17=1 - 2=2 - 25=2 - 3=1 - 4=1 - 6=2 -
505-Formació i orientació laboral --cat-> 1=31 - 17=26 - 2=21 - 25=17 - 3=26 - 4=26 - 43=20 - 44=8 - 5=20 - 6=13 -
506-Hoteleria i turisme --cat-> 1=12 - 17=13 - 2=5 - 25=1 - 3=8 - 4=5 - 43=4 - 44=4 - 5=4 -
507-Informàtica --cat-> 1=37 - 17=21 - 2=23 - 25=19 - 3=28 - 4=30 - 43=16 - 44=7 - 5=13 - 6=13 -
508-Intervenció sociocomunitària --cat-> 1=18 - 17=26 - 2=13 - 25=13 - 3=13 - 4=17 - 43=14 - 44=6 - 5=23 - 6=13 -
510-Organització i gestió comercial --cat-> 1=18 - 17=11 - 2=12 - 25=6 - 3=14 - 4=17 - 43=11 - 44=5 - 5=16 - 6=15 -
511-Organització i processos de manteniment de vehicles --cat-> 1=6 - 17=3 - 2=6 - 25=6 - 3=6 - 4=5 - 43=6 - 44=2 - 5=3 - 6=3 -
512- Organització i projectes de fabricació mecànica --cat-> 1=3 - 17=7 - 2=4 - 25=2 - 3=8 - 4=9 - 43=3 - 44=2 - 5=5 - 6=3 -
513-Organització i projectes de sistemes energètics --cat-> 1=5 - 17=2 - 3=4 - 4=4 - 43=3 - 6=3 -
514-Processos de cultiu aqüícola --cat-> 44=2 -
515-Processos de producció agrària --cat-> 1=1 - 17=3 - 25=5 - 3=2 - 4=2 - 43=3 - 5=6 -
516- Processos en la indústria alimentària --cat-> 1=6 - 17=3 - 2=1 - 25=8 - 3=2 - 4=1 - 43=1 - 44=3 - 5=1 - 6=3 -
517-Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics --cat-> 1=4 - 17=5 - 2=5 - 25=4 - 3=5 - 4=6 - 43=6 - 44=3 - 5=4 - 6=4 -
518-Processos sanitaris --cat-> 1=12 - 17=9 - 2=10 - 25=5 - 3=10 - 4=9 - 43=8 - 44=5 - 5=6 - 6=5 -
519-Processos i mitjans de comunicació --cat-> 1=6 - 25=2 - 4=5 - 43=2 -
520-Processos i productes de tèxtil, confecció i pell --cat-> 4=5 -
522-Processos i productes d'arts gràfiques --cat-> 1=2 - 17=1 - 25=2 - 3=2 - 4=2 - 43=4 - 44=1 - 6=1 -
523-Processos i productes de fusta i mobles --cat-> 17=2 - 25=1 - 3=1 - 4=2 - 5=2 - 6=1 -
524-Sistemes electrònics --cat-> 1=2 - 17=1 - 2=2 - 3=2 - 4=7 - 43=3 - 5=7 - 6=3 -
525-Sistemes electrotècnics i automàtics --cat-> 1=12 - 17=12 - 2=6 - 25=6 - 3=7 - 4=10 - 43=6 - 44=5 - 5=3 - 6=2 -
601-Cuina i pastisseria --cat-> 1=5 - 17=14 - 2=1 - 25=1 - 3=5 - 4=5 - 43=4 - 44=2 - 5=8 - 6=3 -
602-Equips electrònics --cat-> 1=4 - 17=2 - 2=1 - 3=3 - 4=3 - 43=3 - 44=1 - 5=2 - 6=1 -
603-Estètica --cat-> 1=15 - 17=4 - 2=3 - 25=5 - 3=3 - 4=8 - 43=3 - 44=2 - 5=4 - 6=2 -
604- Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles --cat-> 1=1 - 17=1 - 3=1 - 4=2 - 5=1 - 6=1 -
605-Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids --cat-> 1=1 - 17=1 - 25=1 - 3=1 - 4=2 - 43=2 - 44=1 - 6=2 -
606-Instal·lacions electrotècniques --cat-> 1=9 - 17=9 - 2=5 - 25=7 - 3=5 - 4=4 - 43=10 - 44=2 - 5=5 - 6=2 -
608-Laboratori --cat-> 17=1 - 2=3 - 3=2 - 4=3 - 43=1 - 5=2 - 6=1 -
609-Manteniment de vehicles --cat-> 1=11 - 17=8 - 2=12 - 25=5 - 3=17 - 4=13 - 43=9 - 44=1 - 5=4 - 6=4 -
611-Mecanització i manteniment de màquines --cat-> 1=4 - 17=10 - 2=4 - 25=3 - 3=5 - 4=6 - 43=9 - 44=8 - 5=2 - 6=7 -
612-GPS-Oficina de projectes de construcció (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 1=1 - 17=1 - 2=1 - 6=1 -
613-Oficina de projectes de fabricació mecànica --cat-> 3=1 - 4=1 - 5=2 -
614-Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris --cat-> 1=5 - 17=2 - 25=4 - 4=1 - 44=2 - 6=2 -
615-Operacions de processos --cat-> 1=1 - 17=2 - 2=4 - 4=4 - 43=3 - 6=2 -
616-GPS-Operacions i equips de producció agrària (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 17=1 - 25=2 - 3=1 - 4=2 - 43=5 - 5=2 -
617-Patronatge i confecció --cat-> 17=3 - 25=3 -
618- Perruqueria --cat-> 1=5 - 17=2 - 2=3 - 25=2 - 3=4 - 4=9 - 43=3 - 44=2 - 5=5 - 6=2 -
619-Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic --cat-> 1=6 - 17=5 - 2=10 - 25=5 - 3=6 - 4=7 - 43=4 - 44=2 - 5=5 - 6=6 -
620-Procediments sanitaris i assistencials --cat-> 1=22 - 17=23 - 2=27 - 25=14 - 3=27 - 4=19 - 43=24 - 44=6 - 5=23 - 6=11 -
621-Processos comercials --cat-> 1=14 - 17=9 - 2=10 - 25=2 - 3=15 - 4=12 - 43=13 - 44=5 - 5=14 - 6=11 -
622-Processos de gestió administrativa --cat-> 1=11 - 17=20 - 2=18 - 25=12 - 3=13 - 4=13 - 43=11 - 44=8 - 5=17 - 6=4 -
623-Producció en arts gràfiques --cat-> 1=1 - 25=1 - 3=3 - 4=2 - 43=2 - 44=2 -
625-Serveis a la comunitat --cat-> 1=11 - 17=20 - 2=14 - 25=7 - 3=11 - 4=28 - 43=18 - 44=3 - 5=22 - 6=13 -
626-Serveis de restauració --cat-> 1=2 - 17=4 - 25=1 - 3=3 - 4=3 - 44=2 - 5=5 - 6=2 -
627-Sistemes i aplicacions informàtiques --cat-> 1=26 - 17=15 - 2=17 - 25=9 - 3=24 - 4=18 - 43=9 - 44=4 - 5=12 - 6=10 -
628-Soldadures --cat-> 1=6 - 43=2 -
629-Tècniques i procediments d'imatge i so --cat-> 1=6 - 25=1 - 4=1 - 43=1 -
701-Ceràmica --cat-> 6=1 -
707-Dibuix artístic i color --cat-> 1=5 - 17=2 - 2=3 - 6=3 -
708-Dibuix tècnic --cat-> 1=5 - 17=1 - 2=1 -
709-Disseny d'interiors --cat-> 1=6 - 17=2 - 2=1 - 25=1 -
710-Disseny de moda --cat-> 1=1 -
711-Disseny de producte --cat-> 1=1 -
712-Disseny gràfic --cat-> 1=8 - 17=1 - 2=5 - 25=4 - 6=2 -
714-Edició d'art --cat-> 1=1 -
715-Fotografia --cat-> 1=1 - 17=2 -
716-Història de l'art --cat-> 1=3 - 17=1 - 6=1 -
717-Joieria i orfebreria --cat-> 1=1 -
720-Materials i tecnologia: disseny --cat-> 1=6 -
721-Mitjans audiovisuals --cat-> 1=1 - 17=3 - 2=6 - 25=1 - 6=1 -
722-Mitjans informàtics --cat-> 1=3 - 17=3 - 2=2 -
723-Organització industrial i legislació --cat-> 1=5 - 17=1 -
725-Volum --cat-> 17=1 - 6=1 -
806-Enquadernació artística --cat-> 1=1 -
807-Esmalts --cat-> 1=1 -
808-Fotografia i processos de reproducció --cat-> 1=2 - 2=2 -
810-Motlles i reproduccions --cat-> 17=1 - 2=1 -
812-Talla de pedra i fusta --cat-> 1=2 -
813-Tècniques ceràmiques --cat-> 1=1 - 2=1 -
815-Tècniques de joieria i bijuteria --cat-> 1=1 -
817-Tècniques de patronatge i confecció --cat-> 1=3 -
818-Adscripció a tasques --cat-> 1=1 -
AAP-Aula d'acollida --cat-> 1=54 - 17=28 - 2=47 - 25=20 - 3=13 - 4=20 - 43=23 - 44=7 - 5=10 - 6=8 -
ADC-Aula d'acollida --cat-> 1=36 - 17=38 - 2=31 - 25=12 - 3=15 - 4=22 - 43=18 - 44=6 - 5=11 - 6=11 -
AL-Alemany --cat-> 1=9 - 17=2 - 2=7 - 25=2 - 3=6 - 4=2 - 43=6 - 5=7 - 6=6 -
ALL-DIV-Audició i llenguatge (Atenció a la diversitat) --cat-> 1=33 - 17=47 - 2=28 - 25=19 - 3=25 - 4=41 - 43=22 - 44=7 - 5=45 - 6=15 -
ALS-Audició i llenguatge ICAS --cat-> 2=1 -
AN-Anglès --cat-> 1=114 - 17=145 - 2=129 - 25=71 - 3=166 - 4=152 - 43=123 - 44=32 - 5=163 - 6=76 -
AR-Aranès --cat-> 25=1 -
CLA-Cultura clàssica --cat-> 1=14 - 17=18 - 2=22 - 25=12 - 3=15 - 4=20 - 43=23 - 44=7 - 5=16 - 6=10 -
CN-EGI-Biologia i geologia (Met. enfoc. globalitzat) --cat-> 1=107 - 17=92 - 2=80 - 25=45 - 3=105 - 4=105 - 43=61 - 44=20 - 5=112 - 6=62 -
DI -Dibuix --cat-> 1=53 - 17=57 - 2=48 - 25=23 - 3=63 - 4=61 - 43=44 - 44=11 - 5=63 - 6=34 -
ECO-Economia --cat-> 1=18 - 17=33 - 2=22 - 25=12 - 3=31 - 4=27 - 43=23 - 44=6 - 5=22 - 6=15 -
EES-Pedagogia terapèutica --cat-> 1=118 - 17=157 - 2=154 - 25=53 - 3=141 - 4=155 - 43=123 - 44=18 - 5=141 - 6=82 -
EF-Educació física --cat-> 1=61 - 17=76 - 2=55 - 25=50 - 3=81 - 4=78 - 43=82 - 44=22 - 5=71 - 6=58 -
FI-DIV-Filosofia (Atenció a la diversitat) --cat-> 1=38 - 17=33 - 2=29 - 25=25 - 3=23 - 4=36 - 43=26 - 44=9 - 5=28 - 6=17 -
FQ-Física i química --cat-> 1=73 - 17=84 - 2=65 - 25=40 - 3=93 - 4=84 - 43=66 - 44=16 - 5=76 - 6=50 -
FR-Francès --cat-> 1=35 - 17=35 - 2=18 - 25=19 - 3=40 - 4=24 - 43=18 - 44=9 - 5=25 - 6=23 -
GE-Geografia i història --cat-> 1=116 - 17=130 - 2=121 - 25=70 - 3=147 - 4=140 - 43=91 - 44=25 - 5=157 - 6=82 -
INF-IAN-Educació infantil (Perfil lingüístic anglès) --cat-> 1=342 - 17=398 - 2=258 - 25=176 - 3=237 - 4=280 - 43=240 - 44=48 - 5=293 - 6=167 -
IT -Italià --cat-> 1=4 -
LC-Llengua catalana i literatura --cat-> 1=120 - 17=152 - 2=116 - 25=68 - 3=135 - 4=136 - 43=109 - 44=26 - 5=158 - 6=88 -
LE-Llengua castellana i literatura --cat-> 1=106 - 17=125 - 2=89 - 25=53 - 3=126 - 4=119 - 43=81 - 44=23 - 5=143 - 6=81 -
MA-EGI-Matemàtiques (Met. enfoc. globalitzat) --cat-> 1=142 - 17=152 - 2=135 - 25=80 - 3=169 - 4=143 - 43=114 - 44=28 - 5=165 - 6=94 -
MU-Música --cat-> 1=27 - 17=33 - 2=27 - 25=19 - 3=41 - 4=29 - 43=37 - 44=4 - 5=47 - 6=21 -
PAN-Llengua estrangera: anglès --cat-> 1=138 - 17=161 - 2=128 - 25=101 - 3=186 - 4=164 - 43=154 - 44=34 - 5=163 - 6=118 -
PEF-Educació física --cat-> 1=96 - 17=139 - 2=98 - 25=68 - 3=78 - 4=103 - 43=82 - 44=25 - 5=99 - 6=56 -
PFR-Llengua estrangera: francès --cat-> 1=2 - 17=18 - 25=2 - 4=3 - 43=1 - 44=1 -
PMU-Música --cat-> 1=75 - 17=113 - 2=87 - 25=48 - 3=83 - 4=79 - 43=65 - 44=19 - 5=93 - 6=59 -
PRI-TIC-Educació primària (Competència digital) --cat-> 1=666 - 17=763 - 2=664 - 25=368 - 3=630 - 4=690 - 43=495 - 44=133 - 5=642 - 6=407 -
PSI-Orientació educativa --cat-> 1=123 - 17=112 - 2=101 - 25=52 - 3=114 - 4=148 - 43=89 - 44=23 - 5=129 - 6=74 -
SCO-Àmbit de la comunicació --cat-> 1=29 - 17=8 - 2=10 - 25=3 - 3=24 - 4=16 - 43=6 - 44=3 - 5=14 - 6=10 -
SCS-Àmbit ciències socials i participació --cat-> 1=17 - 17=10 - 2=10 - 25=6 - 3=13 - 4=9 - 43=5 - 44=1 - 5=6 - 6=5 -
SFP-Formació professional bàsica --cat-> 1=3 - 17=2 - 2=2 - 25=2 - 3=2 - 4=2 - 43=2 - 44=3 - 5=3 - 6=3 -
SMA-Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia --cat-> 1=23 - 17=15 - 2=16 - 25=5 - 3=16 - 4=13 - 43=8 - 44=4 - 5=12 - 6=8 -
TEC-Tecnologia --cat-> 1=85 - 17=107 - 2=78 - 25=63 - 3=106 - 4=92 - 43=78 - 44=27 - 5=105 - 6=60 -
UAL-Unitat de suport d'audició i llenguatge amb signes --cat-> 2=1 - 25=1 - 4=3 - 5=4 -
UEE-Unitat de suport d'educació especial --cat-> 1=23 - 17=20 - 2=39 - 25=14 - 3=32 - 4=43 - 43=31 - 44=10 - 5=18 - 6=16 -
UES-Unitat de suport d'educació especial --cat-> 1=18 - 17=37 - 2=45 - 25=23 - 3=38 - 4=36 - 43=36 - 44=11 - 5=39 - 6=20 -
Z-Sense especificar especialitat --cat-> 1=49 - 17=36 - 2=29 - 25=28 - 3=20 - 4=22 - 43=28 - 44=9 - 5=18 - 6=18 -

fletxa Veure totes les especialitats

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:31 (300)