Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés

USTEC Borsa

ustec

Destinacions provisionals 17/18
per especialitat i servei territorial

codis

ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre

esp

La primera columna té el codi de l'especialitat, INF i TEC estan al final.
AL -- cat-> ALL -- cat-> AN -- cat-> CLA -- cat-> CN -- cat-> DI -- cat-> ECO -- cat->
EES -- cat-> EF -- cat-> FI -- cat-> FQ -- cat-> FR -- cat-> GE -- cat-> INF -- cat-> IT -- cat->
LC -- cat-> LE -- cat-> MA -- cat-> MU -- cat-> PAN -- cat-> PEF -- cat-> PFR -- cat->
PMU -- cat-> PRI -- cat-> PSI -- cat-> TEC -- cat->

altres

Els números en negreta són el codi del SSTT i els números en blau la quantitat d'interins. Al clicar surt la llista íntegra i la plaça adjudicada.


133-GPS-Alemany (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 1=6 - 17=4 - 3=10 - 4=3 - 43=2 - 44=1 - 5=5 - 6=3 -
134-Àrab --cat-> 17=1 - 25=1 - 4=1 - 43=1 -
135-Italià --cat-> 1=1 - 17=1 - 2=1 - 25=1 - 4=3 -
136-Japonès --cat-> 1=1 -
137-Portuguès --cat-> 1=1 -
138-Rus --cat-> 1=1 - 25=1 - 43=2 - 44=1 -
190-Espanyol --cat-> 1=5 - 17=2 - 25=1 - 43=2 -
192-GPS-Francès (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 1=16 - 17=6 - 2=4 - 25=1 - 3=4 - 4=3 - 43=7 - 44=4 - 5=4 - 6=5 -
193-GPS-Anglès (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 1=20 - 17=10 - 2=16 - 25=3 - 3=13 - 4=9 - 43=7 - 44=5 - 5=10 - 6=10 -
195-Català --cat-> 1=2 - 17=1 - 25=2 - 4=1 - 43=1 -
197-Neerlandès --cat-> 1=1 -
198-Èuscar --cat-> 1=1 -
501-Administració d'empreses --cat-> 1=22 - 17=22 - 2=18 - 25=20 - 3=20 - 4=19 - 43=18 - 44=7 - 5=19 - 6=5 -
502-Anàlisi i química industrial --cat-> 1=6 - 17=6 - 2=9 - 25=2 - 3=4 - 4=19 - 43=7 - 5=2 - 6=2 -
503-Assessoria i processos d'imatge personal --cat-> 1=11 - 17=5 - 2=3 - 25=5 - 3=4 - 4=7 - 43=3 - 44=2 - 5=4 - 6=1 -
504-Construccions civils i edificació --cat-> 1=6 - 17=4 - 2=2 - 25=2 - 4=1 - 6=1 -
505-Formació i orientació laboral --cat-> 1=31 - 17=30 - 2=25 - 25=17 - 3=27 - 4=31 - 43=25 - 44=7 - 5=21 - 6=14 -
506-Hoteleria i turisme --cat-> 1=12 - 17=11 - 2=5 - 25=2 - 3=8 - 4=7 - 43=3 - 44=5 - 5=5 -
507-Informàtica --cat-> 1=38 - 17=24 - 2=32 - 25=15 - 3=29 - 4=38 - 43=19 - 44=8 - 5=17 - 6=18 -
508-Intervenció sociocomunitària --cat-> 1=11 - 17=32 - 2=18 - 25=15 - 3=15 - 4=27 - 43=9 - 44=8 - 5=26 - 6=17 -
510-Organització i gestió comercial --cat-> 1=18 - 17=13 - 2=9 - 25=5 - 3=11 - 4=22 - 43=11 - 44=5 - 5=16 - 6=13 -
511-Organització i processos de manteniment de vehicles --cat-> 1=8 - 17=5 - 2=5 - 25=4 - 3=9 - 4=7 - 43=5 - 44=3 - 5=2 - 6=4 -
512-Organització i projectes de fabricació mecànica --cat-> 1=2 - 17=8 - 2=5 - 25=1 - 3=7 - 4=8 - 43=8 - 44=2 - 5=6 - 6=3 -
513-Organització i projectes de sistemes energètics --cat-> 1=6 - 17=2 - 25=1 - 3=2 - 4=3 - 43=3 - 44=1 - 6=2 -
514-Processos de cultiu aqüícola --cat-> 44=4 -
515-Processos de producció agrària --cat-> 1=2 - 17=3 - 25=7 - 3=2 - 4=3 - 43=4 - 5=5 -
516-Processos en la indústria alimentària --cat-> 1=5 - 17=3 - 2=1 - 25=8 - 3=2 - 4=1 - 43=2 - 44=4 - 5=1 - 6=2 -
517-Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics --cat-> 1=7 - 17=6 - 2=8 - 25=4 - 3=5 - 4=8 - 43=7 - 44=3 - 5=4 - 6=5 -
518-Processos sanitaris --cat-> 1=14 - 17=10 - 2=11 - 25=6 - 3=8 - 4=10 - 43=8 - 44=6 - 5=6 - 6=5 -
519-Processos i mitjans de comunicació --cat-> 1=5 - 25=4 - 4=5 - 43=2 -
520-Processos i productes de tèxtil, confecció i pell --cat-> 25=1 - 4=6 - 6=1 -
522-Processos i productes d'arts gràfiques --cat-> 1=1 - 17=1 - 25=1 - 3=2 - 4=3 - 43=2 - 44=1 - 6=1 -
523-Processos i productes de fusta i mobles --cat-> 17=2 - 25=1 - 4=2 - 5=1 - 6=1 -
524-Sistemes electrònics --cat-> 1=4 - 17=2 - 2=2 - 25=2 - 3=3 - 4=8 - 43=2 - 5=6 - 6=2 -
525-Sistemes electrotècnics i automàtics --cat-> 1=9 - 17=15 - 2=7 - 25=7 - 3=10 - 4=10 - 43=4 - 44=3 - 5=3 - 6=5 -
601-Cuina i pastisseria --cat-> 1=4 - 17=19 - 2=2 - 25=1 - 3=6 - 4=6 - 43=3 - 44=3 - 5=10 - 6=3 -
602-Equips electrònics --cat-> 1=2 - 17=2 - 2=2 - 3=4 - 4=2 - 43=3 - 44=1 - 5=2 - 6=2 -
603-Estètica --cat-> 1=17 - 17=4 - 2=5 - 25=5 - 3=3 - 4=10 - 43=3 - 44=3 - 5=6 - 6=1 -
604-Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles --cat-> 1=1 - 17=1 - 3=2 - 4=3 - 6=2 -
605-Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids --cat-> 1=2 - 17=1 - 4=1 - 43=1 - 44=1 - 6=1 -
606-EDP-Instal·lacions electrotècniques (Proj. centre / Docència 2 esp.) --cat-> 1=7 - 17=8 - 2=7 - 25=4 - 3=4 - 4=8 - 43=10 - 44=1 - 5=3 - 6=2 -
607-Instal·lacions i equips de criança i de cultiu --cat-> 44=1 -
608-Laboratori --cat-> 17=1 - 2=3 - 3=3 - 4=3 - 43=1 - 5=2 - 6=3 -
609-Manteniment de vehicles --cat-> 1=11 - 17=7 - 2=16 - 25=7 - 3=19 - 4=12 - 43=13 - 44=1 - 5=3 - 6=6 -
611-Mecanització i manteniment de màquines --cat-> 1=6 - 17=10 - 2=5 - 25=3 - 3=5 - 4=6 - 43=11 - 44=9 - 5=6 - 6=6 -
612-GPS-Oficina de projectes de construcció (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 1=2 - 17=1 - 2=1 - 25=2 - 4=1 -
613-Oficina de projectes de fabricació mecànica --cat-> 5=2 -
614-Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris --cat-> 1=5 - 17=1 - 25=4 - 3=3 - 4=1 - 44=2 - 5=1 - 6=3 -
615-Operacions de processos --cat-> 1=1 - 17=1 - 2=2 - 4=4 - 43=4 - 6=1 -
616-Operacions i equips de producció agrària --cat-> 1=1 - 17=2 - 25=2 - 4=1 - 43=4 - 5=2 -
617-GPS-Patronatge i confecció (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 17=3 - 25=3 - 4=2 -
618-Perruqueria --cat-> 1=5 - 17=2 - 2=4 - 25=2 - 3=3 - 4=12 - 43=5 - 44=2 - 5=5 -
619-Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic --cat-> 1=7 - 17=8 - 2=10 - 25=5 - 3=7 - 4=6 - 43=2 - 44=2 - 5=7 - 6=7 -
620-Procediments sanitaris i assistencials --cat-> 1=25 - 17=24 - 2=28 - 25=14 - 3=29 - 4=20 - 43=28 - 44=12 - 5=27 - 6=13 -
621-Processos comercials --cat-> 1=13 - 17=13 - 2=9 - 25=2 - 3=16 - 4=14 - 43=11 - 44=5 - 5=11 - 6=12 -
622-Processos de gestió administrativa --cat-> 1=16 - 17=23 - 2=20 - 25=10 - 3=18 - 4=10 - 43=11 - 44=5 - 5=20 - 6=5 -
623-Producció en arts gràfiques --cat-> 25=1 - 3=3 - 4=3 - 43=2 - 44=2 -
625-Serveis a la comunitat --cat-> 1=6 - 17=24 - 2=20 - 25=7 - 3=13 - 4=29 - 43=17 - 44=5 - 5=25 - 6=15 -
626-Serveis de restauració --cat-> 1=4 - 17=5 - 25=2 - 4=3 - 43=2 - 44=3 - 5=6 - 6=2 -
627-Sistemes i aplicacions informàtiques --cat-> 1=29 - 17=14 - 2=22 - 25=7 - 3=21 - 4=20 - 43=13 - 44=5 - 5=10 - 6=9 -
628-Soldadures --cat-> 1=6 - 4=1 - 43=2 -
629-Tècniques i procediments d'imatge i so --cat-> 1=9 - 25=1 - 4=2 - 43=1 -
707-Dibuix artístic i color --cat-> 1=8 - 17=2 - 2=6 - 6=3 -
708-EDP-Dibuix tècnic (Proj. centre / Docència 2 esp.) --cat-> 1=6 - 17=1 - 2=2 - 25=1 -
709-Disseny d'interiors --cat-> 1=3 - 17=2 - 2=1 - 25=1 -
710-Disseny de moda --cat-> 1=1 -
711-Disseny de producte --cat-> 1=2 -
712-Disseny gràfic --cat-> 1=8 - 17=2 - 2=5 - 25=2 - 6=2 -
715-Fotografia --cat-> 1=1 - 17=2 -
716-Història de l'art --cat-> 1=4 - 17=1 - 6=1 -
720-Materials i tecnologia: disseny --cat-> 1=4 -
721-Mitjans audiovisuals --cat-> 1=2 - 17=2 - 2=6 - 25=1 - 6=1 -
722-Mitjans informàtics --cat-> 1=1 - 17=3 - 2=2 -
723-Organització industrial i legislació --cat-> 1=4 - 17=1 - 2=2 -
725-Volum --cat-> 17=1 - 2=1 - 6=1 -
806-Enquadernació artística --cat-> 1=1 -
807-Esmalts --cat-> 1=1 -
808-Fotografia i processos de reproducció --cat-> 1=2 - 2=2 -
810-Motlles i reproduccions --cat-> 2=1 -
812-Talla de pedra i fusta --cat-> 1=2 -
813-Tècniques ceràmiques --cat-> 17=1 - 2=2 -
815-Tècniques de joieria i bijuteria --cat-> 1=1 -
817-Tècniques de patronatge i confecció --cat-> 1=4 -
818-Adscripció a tasques --cat-> 1=1 -
AAP-Aula d'acollida --cat-> 1=61 - 17=44 - 2=48 - 25=17 - 3=15 - 4=21 - 43=21 - 44=5 - 5=8 - 6=8 -
ADC-Aula d'acollida --cat-> 1=45 - 17=44 - 2=37 - 25=15 - 3=30 - 4=23 - 43=25 - 44=4 - 5=13 - 6=10 -
AL-Alemany --cat-> 1=8 - 17=3 - 2=7 - 25=3 - 3=7 - 4=2 - 43=6 - 5=7 - 6=5 -
ALL-Audició i llenguatge --cat-> 1=18 - 17=50 - 2=17 - 25=15 - 3=12 - 4=12 - 43=8 - 44=4 - 5=24 - 6=7 -
ALS-Audició i llenguatge ICAS --cat-> 2=1 -
AN-Anglès --cat-> 1=142 - 17=171 - 2=151 - 25=99 - 3=218 - 4=189 - 43=145 - 44=43 - 5=196 - 6=105 -
AR-Aranès --cat-> 25=1 -
CLA-Cultura clàssica --cat-> 1=16 - 17=20 - 2=22 - 25=15 - 3=14 - 4=23 - 43=19 - 44=6 - 5=20 - 6=10 -
CN-Biologia i geologia --cat-> 1=107 - 17=115 - 2=105 - 25=52 - 3=121 - 4=125 - 43=81 - 44=30 - 5=139 - 6=66 -
DI-Dibuix --cat-> 1=60 - 17=69 - 2=54 - 25=32 - 3=71 - 4=74 - 43=58 - 44=17 - 5=70 - 6=38 -
ECO-Economia --cat-> 1=25 - 17=36 - 2=26 - 25=11 - 3=37 - 4=34 - 43=24 - 44=8 - 5=28 - 6=15 -
EES-Pedagogia terapèutica --cat-> 1=131 - 17=167 - 2=162 - 25=62 - 3=145 - 4=153 - 43=121 - 44=23 - 5=144 - 6=88 -
EF-Educació física --cat-> 1=79 - 17=90 - 2=68 - 25=61 - 3=93 - 4=97 - 43=92 - 44=25 - 5=86 - 6=56 -
FI-Filosofia --cat-> 1=40 - 17=41 - 2=35 - 25=27 - 3=30 - 4=44 - 43=35 - 44=11 - 5=33 - 6=21 -
FQ-Física i química --cat-> 1=90 - 17=106 - 2=77 - 25=60 - 3=112 - 4=112 - 43=68 - 44=18 - 5=92 - 6=55 -
FR-Francès --cat-> 1=30 - 17=39 - 2=18 - 25=19 - 3=32 - 4=28 - 43=21 - 44=10 - 5=33 - 6=26 -
GE-Geografia i història --cat-> 1=143 - 17=156 - 2=155 - 25=89 - 3=186 - 4=169 - 43=115 - 44=30 - 5=183 - 6=97 -
INF-Educació infantil --cat-> 1=374 - 17=422 - 2=314 - 25=187 - 3=263 - 4=320 - 43=256 - 44=61 - 5=308 - 6=197 -
IT-Italià --cat-> 1=3 -
LC-Llengua catalana i literatura --cat-> 1=139 - 17=179 - 2=138 - 25=79 - 3=160 - 4=156 - 43=136 - 44=38 - 5=165 - 6=86 -
LE-Llengua castellana i literatura --cat-> 1=114 - 17=133 - 2=111 - 25=66 - 3=146 - 4=147 - 43=109 - 44=31 - 5=175 - 6=98 -
MA-Matemàtiques --cat-> 1=159 - 17=163 - 2=158 - 25=97 - 3=190 - 4=177 - 43=154 - 44=41 - 5=181 - 6=113 -
MU-Música --cat-> 1=37 - 17=40 - 2=28 - 25=22 - 3=44 - 4=39 - 43=48 - 44=8 - 5=55 - 6=17 -
PAN-Llengua estrangera: anglès --cat-> 1=152 - 17=176 - 2=148 - 25=104 - 3=201 - 4=158 - 43=151 - 44=41 - 5=181 - 6=111 -
PEF-Educació física --cat-> 1=87 - 17=131 - 2=94 - 25=64 - 3=82 - 4=118 - 43=89 - 44=28 - 5=107 - 6=55 -
PFR-Llengua estrangera: francès --cat-> 1=1 - 17=18 - 25=2 - 4=1 - 43=1 - 44=1 -
PMU-Música --cat-> 1=76 - 17=108 - 2=94 - 25=49 - 3=93 - 4=81 - 43=76 - 44=19 - 5=89 - 6=58 -
PRI-Educació primària --cat-> 1=705 - 17=887 - 2=760 - 25=406 - 3=682 - 4=782 - 43=567 - 44=162 - 5=742 - 6=448 -
PSI-Orientació educativa --cat-> 1=83 - 17=115 - 2=99 - 25=48 - 3=108 - 4=127 - 43=83 - 44=19 - 5=107 - 6=62 -
SCO-Àmbit de la comunicació --cat-> 1=32 - 17=10 - 2=15 - 25=4 - 3=24 - 4=20 - 43=8 - 44=6 - 5=17 - 6=8 -
SCS-Àmbit ciències socials i participació --cat-> 1=13 - 17=11 - 2=10 - 25=4 - 3=13 - 4=9 - 43=5 - 44=1 - 5=7 - 6=7 -
SFP-Formació professional bàsica --cat-> 1=2 - 17=2 - 2=1 - 25=2 - 3=2 - 4=2 - 43=2 - 44=3 - 5=3 - 6=3 -
SMA-Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia --cat-> 1=25 - 17=12 - 2=17 - 25=4 - 3=18 - 4=14 - 43=8 - 44=4 - 5=11 - 6=8 -
TEC-Tecnologia --cat-> 1=95 - 17=132 - 2=94 - 25=75 - 3=128 - 4=114 - 43=94 - 44=34 - 5=128 - 6=73 -
UAL-Unitat de suport d'audició i llenguatge amb signes --cat-> 2=2 - 25=2 - 4=3 - 5=3 -
UEE-Unitat de suport d'educació especial --cat-> 1=30 - 17=23 - 2=43 - 25=15 - 3=39 - 4=47 - 43=33 - 44=10 - 5=23 - 6=19 -
UES-Unitat de suport d'educació especial --cat-> 1=15 - 17=38 - 2=36 - 25=22 - 3=34 - 4=32 - 43=33 - 44=11 - 5=46 - 6=22 -

fletxa Veure totes les especialitats

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:31 (277)