Informació per a les persones afiliades: cliqueu aquí si ja teniu clau d'accés

USTEC Borsa

ustec

Destinacions definitives 17/18
per especialitat i servei territorial

codis

ST: 1 Barcelona Consorci
ST: 2 Barcelona Comarques
ST: 3 Baix Llobregat
ST: 4 Vallès Occidental
ST: 5 Maresme Vallès Or.
ST: 6 Catalunya Central
ST: 17 Girona
ST: 25 Lleida
ST: 43 Tarragona
ST: 44 Terres de l'Ebre

esp

La primera columna té el codi de l'especialitat, INF i TEC estan al final.
AL -- cat-> ALL -- cat-> AN -- cat-> CLA -- cat-> CN -- cat-> DI -- cat-> ECO -- cat->
EES -- cat-> EF -- cat-> FI -- cat-> FQ -- cat-> FR -- cat-> GE -- cat-> INF -- cat-> IT -- cat->
LC -- cat-> LE -- cat-> MA -- cat-> MU -- cat-> PAN -- cat-> PEF -- cat-> PFR -- cat->
PMU -- cat-> PRI -- cat-> PSI -- cat-> TEC -- cat->

altres

Els números en negreta són el codi del SSTT i els números en blau la quantitat d'interins. Al clicar surt la llista íntegra i la plaça adjudicada.


133-GPS-Alemany (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 1=6 - 17=4 - 3=10 - 4=3 - 43=2 - 44=1 - 5=5 - 6=3 -
134-Àrab --cat-> 17=1 - 25=1 - 4=1 - 43=1 -
135-Italià --cat-> 1=1 - 2=1 - 25=1 - 4=3 -
136-Japonès --cat-> 1=1 -
137-Portuguès --cat-> 1=1 -
138-Rus --cat-> 1=1 - 25=1 - 43=2 - 44=1 -
190-Espanyol --cat-> 1=5 - 17=2 - 25=1 - 43=2 -
192-GPS-Francès (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 1=17 - 17=6 - 2=4 - 25=1 - 3=4 - 4=3 - 43=7 - 44=4 - 5=4 - 6=5 -
193-GPS-Anglès (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 1=21 - 17=16 - 2=16 - 25=6 - 3=13 - 4=9 - 43=10 - 44=5 - 5=10 - 6=11 -
195-Català --cat-> 1=2 - 17=1 - 25=2 - 4=1 - 43=1 -
197-Neerlandès --cat-> 1=1 -
198-Èuscar --cat-> 1=1 -
501-Administració d'empreses --cat-> 1=23 - 17=24 - 2=18 - 25=20 - 3=21 - 4=19 - 43=20 - 44=7 - 5=21 - 6=5 -
502-Anàlisi i química industrial --cat-> 1=5 - 17=6 - 2=9 - 25=2 - 3=4 - 4=18 - 43=7 - 5=2 - 6=2 -
503-Assessoria i processos d'imatge personal --cat-> 1=12 - 17=5 - 2=3 - 25=5 - 3=4 - 4=7 - 43=3 - 44=1 - 5=4 - 6=2 -
504-Construccions civils i edificació --cat-> 1=5 - 17=4 - 2=2 - 25=2 - 4=2 - 6=1 -
505-Formació i orientació laboral --cat-> 1=31 - 17=28 - 2=25 - 25=16 - 3=28 - 4=30 - 43=25 - 44=6 - 5=21 - 6=13 -
506-Hoteleria i turisme --cat-> 1=13 - 17=11 - 2=4 - 25=2 - 3=9 - 4=7 - 43=3 - 44=5 - 5=4 -
507-Informàtica --cat-> 1=41 - 17=24 - 2=32 - 25=15 - 3=29 - 4=40 - 43=18 - 44=8 - 5=15 - 6=18 -
508-Intervenció sociocomunitària --cat-> 1=15 - 17=33 - 2=18 - 25=16 - 3=15 - 4=26 - 43=8 - 44=8 - 5=27 - 6=17 -
510-IAN-Organització i gestió comercial (Perfil lingüístic anglès) --cat-> 1=18 - 17=13 - 2=10 - 25=5 - 3=13 - 4=21 - 43=10 - 44=5 - 5=16 - 6=13 -
511-Organització i processos de manteniment de vehicles --cat-> 1=8 - 17=5 - 2=6 - 25=4 - 3=9 - 4=7 - 43=6 - 44=3 - 5=2 - 6=4 -
512-Organització i projectes de fabricació mecànica --cat-> 1=4 - 17=10 - 2=5 - 25=1 - 3=9 - 4=9 - 43=8 - 44=2 - 5=6 - 6=3 -
513-Organització i projectes de sistemes energètics --cat-> 1=6 - 17=2 - 25=1 - 3=2 - 4=3 - 43=3 - 44=1 - 6=2 -
514-Processos de cultiu aqüícola --cat-> 44=4 -
515-Processos de producció agrària --cat-> 1=2 - 17=3 - 25=6 - 3=2 - 4=3 - 43=4 - 5=5 -
516-Processos en la indústria alimentària --cat-> 1=5 - 17=4 - 2=1 - 25=8 - 3=2 - 4=1 - 43=2 - 44=4 - 5=1 - 6=1 -
517-Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotèsics --cat-> 1=6 - 17=6 - 2=8 - 25=4 - 3=5 - 4=9 - 43=7 - 44=3 - 5=4 - 6=5 -
518-Processos sanitaris --cat-> 1=15 - 17=10 - 2=12 - 25=6 - 3=8 - 4=10 - 43=9 - 44=6 - 5=6 - 6=5 -
519-Processos i mitjans de comunicació --cat-> 1=7 - 25=3 - 4=5 - 43=2 -
520-Processos i productes de tèxtil, confecció i pell --cat-> 25=1 - 4=6 - 6=1 -
522-Processos i productes d'arts gràfiques --cat-> 1=1 - 17=1 - 25=1 - 3=2 - 4=3 - 43=3 - 44=1 - 6=1 -
523-Processos i productes de fusta i mobles --cat-> 17=2 - 25=1 - 3=1 - 4=2 - 5=1 - 6=1 -
524-Sistemes electrònics --cat-> 1=4 - 17=1 - 2=2 - 25=2 - 3=3 - 4=8 - 43=2 - 5=6 - 6=3 -
525-Sistemes electrotècnics i automàtics --cat-> 1=10 - 17=15 - 2=7 - 25=7 - 3=10 - 4=10 - 43=4 - 44=3 - 5=2 - 6=5 -
601-Cuina i pastisseria --cat-> 1=4 - 17=19 - 2=3 - 25=1 - 3=6 - 4=5 - 43=3 - 44=3 - 5=10 - 6=3 -
602-Equips electrònics --cat-> 1=1 - 17=2 - 2=2 - 3=4 - 4=2 - 43=3 - 44=1 - 5=1 - 6=2 -
603-Estètica --cat-> 1=18 - 17=4 - 2=5 - 25=5 - 3=3 - 4=9 - 43=3 - 44=2 - 5=6 - 6=2 -
604-Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles --cat-> 1=2 - 17=1 - 3=2 - 4=3 - 6=2 -
605-Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids --cat-> 1=1 - 17=1 - 4=1 - 43=2 - 44=1 - 6=1 -
606-EDP-Instal·lacions electrotècniques (Proj. centre / Docència 2 esp.) --cat-> 1=7 - 17=8 - 2=7 - 25=4 - 3=4 - 4=7 - 43=10 - 44=1 - 5=3 - 6=2 -
607-Instal·lacions i equips de criança i de cultiu --cat-> 44=1 -
608-Laboratori --cat-> 1=1 - 17=1 - 2=2 - 3=3 - 4=3 - 43=1 - 5=2 - 6=3 -
609-Manteniment de vehicles --cat-> 1=13 - 17=7 - 2=15 - 25=7 - 3=17 - 4=13 - 43=13 - 44=1 - 5=4 - 6=6 -
611-Mecanització i manteniment de màquines --cat-> 1=7 - 17=10 - 2=4 - 25=3 - 3=5 - 4=6 - 43=12 - 44=9 - 5=6 - 6=6 -
612-GPS-Oficina de projectes de construcció (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 1=2 - 2=1 - 25=2 -
613-Oficina de projectes de fabricació mecànica --cat-> 5=2 -
614-Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris --cat-> 1=6 - 17=1 - 25=4 - 4=1 - 44=2 - 6=2 -
615-Operacions de processos --cat-> 1=1 - 17=1 - 2=1 - 4=3 - 43=4 - 6=1 -
616-Operacions i equips de producció agrària --cat-> 1=1 - 17=2 - 25=3 - 4=2 - 43=4 - 5=2 -
617-GPS-Patronatge i confecció (Gestió de projectes FP/ERE) --cat-> 17=2 - 25=3 - 4=3 - 5=1 -
618-Perruqueria --cat-> 1=6 - 17=2 - 2=4 - 25=2 - 3=3 - 4=12 - 43=5 - 44=3 - 5=5 -
619-Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic --cat-> 1=7 - 17=8 - 2=11 - 25=5 - 3=7 - 4=6 - 43=2 - 44=2 - 5=7 - 6=7 -
620-Procediments sanitaris i assistencials --cat-> 1=25 - 17=23 - 2=28 - 25=14 - 3=29 - 4=22 - 43=28 - 44=12 - 5=27 - 6=14 -
621-Processos comercials --cat-> 1=12 - 17=13 - 2=9 - 25=3 - 3=15 - 4=15 - 43=10 - 44=5 - 5=11 - 6=11 -
622-Processos de gestió administrativa --cat-> 1=16 - 17=24 - 2=22 - 25=10 - 3=17 - 4=11 - 43=12 - 44=5 - 5=21 - 6=5 -
623-Producció en arts gràfiques --cat-> 25=1 - 3=3 - 4=2 - 43=2 - 44=2 -
625-Serveis a la comunitat --cat-> 1=8 - 17=26 - 2=21 - 25=6 - 3=14 - 4=28 - 43=17 - 44=4 - 5=24 - 6=15 -
626-Serveis de restauració --cat-> 1=4 - 17=5 - 25=2 - 4=4 - 43=2 - 44=3 - 5=6 - 6=2 -
627-Sistemes i aplicacions informàtiques --cat-> 1=27 - 17=14 - 2=22 - 25=10 - 3=21 - 4=19 - 43=13 - 44=6 - 5=10 - 6=9 -
628-Soldadures --cat-> 1=6 - 4=1 - 43=2 -
629-Tècniques i procediments d'imatge i so --cat-> 1=8 - 25=1 - 4=2 - 43=1 -
707-Dibuix artístic i color --cat-> 1=8 - 17=2 - 2=5 - 6=3 -
708-EDP-Dibuix tècnic (Proj. centre / Docència 2 esp.) --cat-> 1=6 - 17=1 - 2=2 - 25=1 -
709-Disseny d'interiors --cat-> 1=3 - 17=2 - 2=1 - 25=1 -
710-Disseny de moda --cat-> 1=1 -
711-Disseny de producte --cat-> 1=2 -
712-Disseny gràfic --cat-> 1=8 - 17=2 - 2=5 - 25=3 - 6=2 -
715-Fotografia --cat-> 1=1 - 17=2 -
716-Història de l'art --cat-> 1=4 - 17=1 - 6=1 -
720-Materials i tecnologia: disseny --cat-> 1=5 -
721-Mitjans audiovisuals --cat-> 1=2 - 17=2 - 2=6 - 25=1 - 6=1 -
722-Mitjans informàtics --cat-> 1=2 - 17=3 - 2=1 -
723-Organització industrial i legislació --cat-> 1=4 - 17=1 - 2=2 -
725-Volum --cat-> 17=1 - 2=1 - 6=1 -
806-Enquadernació artística --cat-> 1=1 -
808-Fotografia i processos de reproducció --cat-> 1=2 - 2=2 -
810-Motlles i reproduccions --cat-> 2=1 -
812-Talla de pedra i fusta --cat-> 1=2 -
813-Tècniques ceràmiques --cat-> 17=1 - 2=2 -
815-Tècniques de joieria i bijuteria --cat-> 1=1 -
817-Tècniques de patronatge i confecció --cat-> 1=4 -
818-Adscripció a tasques --cat-> 1=1 -
AAP-Aula d'acollida --cat-> 1=60 - 17=47 - 2=49 - 25=23 - 3=16 - 4=21 - 43=22 - 44=5 - 5=8 - 6=8 -
ADC-Aula d'acollida --cat-> 1=46 - 17=43 - 2=37 - 25=16 - 3=30 - 4=23 - 43=25 - 44=4 - 5=15 - 6=9 -
AL-Alemany --cat-> 1=8 - 17=3 - 2=7 - 25=3 - 3=7 - 4=2 - 43=7 - 5=7 - 6=5 -
ALL-Audició i llenguatge --cat-> 1=17 - 17=65 - 2=38 - 25=21 - 3=32 - 4=50 - 43=29 - 44=9 - 5=56 - 6=18 -
ALS-Audició i llenguatge ICAS --cat-> 2=1 -
AN-Anglès --cat-> 1=146 - 17=173 - 2=153 - 25=98 - 3=216 - 4=190 - 43=144 - 44=43 - 5=200 - 6=106 -
AR-Aranès --cat-> 25=1 -
CLA-Cultura clàssica --cat-> 1=16 - 17=20 - 2=22 - 25=14 - 3=17 - 4=23 - 43=19 - 44=7 - 5=22 - 6=10 -
CN-Biologia i geologia --cat-> 1=107 - 17=113 - 2=103 - 25=51 - 3=122 - 4=125 - 43=79 - 44=27 - 5=141 - 6=69 -
DI-Dibuix --cat-> 1=63 - 17=68 - 2=57 - 25=32 - 3=75 - 4=77 - 43=57 - 44=17 - 5=69 - 6=39 -
ECO-Economia --cat-> 1=23 - 17=37 - 2=28 - 25=11 - 3=40 - 4=33 - 43=24 - 44=8 - 5=30 - 6=15 -
EES-Pedagogia terapèutica --cat-> 1=135 - 17=170 - 2=162 - 25=63 - 3=151 - 4=162 - 43=124 - 44=23 - 5=148 - 6=90 -
EF-Educació física --cat-> 1=81 - 17=91 - 2=66 - 25=62 - 3=93 - 4=100 - 43=92 - 44=25 - 5=86 - 6=54 -
FI-Filosofia --cat-> 1=41 - 17=38 - 2=35 - 25=27 - 3=30 - 4=46 - 43=36 - 44=10 - 5=34 - 6=21 -
FQ-Física i química --cat-> 1=91 - 17=108 - 2=75 - 25=60 - 3=113 - 4=114 - 43=74 - 44=17 - 5=102 - 6=55 -
FR-Francès --cat-> 1=29 - 17=39 - 2=17 - 25=19 - 3=34 - 4=27 - 43=20 - 44=8 - 5=34 - 6=28 -
GE-Geografia i història --cat-> 1=141 - 17=158 - 2=151 - 25=90 - 3=181 - 4=175 - 43=117 - 44=29 - 5=183 - 6=100 -
INF-Educació infantil --cat-> 1=369 - 17=423 - 2=324 - 25=195 - 3=269 - 4=328 - 43=261 - 44=60 - 5=314 - 6=203 -
IT-Italià --cat-> 1=3 -
LC-Llengua catalana i literatura --cat-> 1=140 - 17=178 - 2=140 - 25=77 - 3=158 - 4=152 - 43=137 - 44=38 - 5=168 - 6=93 -
LE-Llengua castellana i literatura --cat-> 1=122 - 17=136 - 2=107 - 25=70 - 3=147 - 4=153 - 43=110 - 44=34 - 5=172 - 6=96 -
MA-Matemàtiques --cat-> 1=160 - 17=166 - 2=163 - 25=93 - 3=180 - 4=172 - 43=160 - 44=38 - 5=180 - 6=116 -
MU-Música --cat-> 1=39 - 17=39 - 2=26 - 25=23 - 3=47 - 4=40 - 43=47 - 44=8 - 5=57 - 6=18 -
PAN-Llengua estrangera: anglès --cat-> 1=155 - 17=180 - 2=153 - 25=106 - 3=212 - 4=168 - 43=153 - 44=42 - 5=184 - 6=112 -
PEF-Educació física --cat-> 1=90 - 17=135 - 2=96 - 25=63 - 3=85 - 4=122 - 43=93 - 44=28 - 5=110 - 6=59 -
PFR-Llengua estrangera: francès --cat-> 1=1 - 17=20 - 25=3 - 4=1 - 43=2 - 44=1 -
PMU-Música --cat-> 1=78 - 17=110 - 2=95 - 25=49 - 3=95 - 4=86 - 43=78 - 44=19 - 5=91 - 6=60 -
PRI-Educació primària --cat-> 1=738 - 17=900 - 2=764 - 25=423 - 3=693 - 4=812 - 43=577 - 44=165 - 5=752 - 6=458 -
PSI-Orientació educativa --cat-> 1=161 - 17=151 - 2=141 - 25=65 - 3=149 - 4=177 - 43=110 - 44=29 - 5=151 - 6=91 -
SCO-Àmbit de la comunicació --cat-> 1=35 - 17=9 - 2=15 - 25=4 - 3=25 - 4=20 - 43=8 - 44=6 - 5=15 - 6=8 -
SCS-Àmbit ciències socials i participació --cat-> 1=13 - 17=10 - 2=10 - 25=4 - 3=13 - 4=9 - 43=5 - 44=1 - 5=7 - 6=6 -
SFP-Formació professional bàsica --cat-> 1=2 - 17=2 - 2=1 - 25=2 - 3=2 - 4=2 - 43=2 - 44=3 - 5=3 - 6=3 -
SMA-Àmbit matemàtiques, ciència i tecnologia --cat-> 1=27 - 17=11 - 2=17 - 25=4 - 3=18 - 4=14 - 43=8 - 44=4 - 5=11 - 6=8 -
TEC-Tecnologia --cat-> 1=96 - 17=128 - 2=96 - 25=75 - 3=132 - 4=123 - 43=96 - 44=34 - 5=130 - 6=73 -
UAL-Unitat de suport d'audició i llenguatge amb signes --cat-> 2=2 - 25=2 - 4=3 - 5=3 -
UEE-Unitat de suport d'educació especial --cat-> 1=30 - 17=23 - 2=43 - 25=15 - 3=39 - 4=47 - 43=33 - 44=10 - 5=23 - 6=19 -
UES-Unitat de suport d'educació especial --cat-> 1=17 - 17=46 - 2=46 - 25=26 - 3=41 - 4=37 - 43=42 - 44=11 - 5=48 - 6=27 -
Z-Sense especificar especialitat --cat-> 1=46 - 17=36 - 2=31 - 25=28 - 3=28 - 4=22 - 43=31 - 44=11 - 5=20 - 6=18 -

fletxa Veure totes les especialitats

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

28/04/2020 15:31 (437)