GPS-Alemany (Gestió de projectes FP/ERE) 
Ordre: fase, forma d'ocupació i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí)

1 - Barcelona EOI de Barcelona - MR,Y - PP Fase 1.2.1. Proposta lloc específic estruct. c - (st:1) GPS
2 - Barcelona EOI Barcelona III - VH,E - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
3 - Barcelona EOI Barcelona IV - G,I - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 02556 (st:1)
4 - Barcelona EOI Guinardó - RM,AP - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 16599 (st:1)
5 - Barcelona EOI Guinardó - BA, - PS Fase d'elecció c - (st:1)