Alemany 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sant Feliu de Guíxols EOI de Sant Feliu de Guíxols - RC,AM - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 12143 (st:17)
2 - Girona EOI de Girona - SS,A - IN Fase d'elecció c 13052 (st:17)
3 - Olot EOI d'Olot - B,AD - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 25347 (st:17)