Alemany 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sant Cugat del Vallès EOI de Sant Cugat del Vallès - A,H - CS Fase 1.1. Proposta càrrecs directius c - (st:4)
2 - Terrassa EOI de Terrassa - FF,ME - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 00677 (st:4)
3 - Terrassa EOI de Terrassa - EA,CA - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 02426 (st:4)
4 - Sant Cugat del Vallès EOI de Sant Cugat del Vallès - PM,MJ - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 09227 (st:4)
5 - Terrassa EOI de Terrassa - MB,L - IN Fase d'elecció c 12481 (st:4)
6 - Terrassa EOI de Terrassa - CC,N - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 12824 (st:4)