Àrab 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Girona EOI de Girona - ST,A - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 13281 (st:17)