Àrab 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Lleida EOI de Lleida - VC,G - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 02852 (st:25)