Rus 
Ordre: fase, forma d'ocupació i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí)

1 - Barcelona EOI de Barcelona - DB,M - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 07516 (st:1)