Espanyol 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tarragona EOI de Tarragona - GL,S - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 05441 (st:43)
2 - Tarragona EOI de Tarragona - FC,G - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 25011 (st:43)