Francès 
Ordre: servei territorial, forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sant Feliu de Guíxols EOI de Sant Feliu de Guíxols - PD,CS - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 09300 (st:17)
2 - Blanes EOI de Blanes - SO,MA - IN Fase 1.5.4: Proposta continuït.interins (0,5) c 10364 (st:17)
3 - Banyoles EOI de Banyoles - CH,MT - IN Fase d'elecció c 17163 (st:17)
4 - Olot EOI d'Olot - TI,ML - PP Fase 1.4.1: Proposta continuïtat funcionaris c - (st:17)
5 - Girona EOI de Girona - CC,O - PP Fase d'elecció c 2018-3-00006 (st:17)