Francès 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Rubí EOI de Rubí - FA,M - IN Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 11790 (st:4)
2 - Sabadell EOI de Sabadell - AG,P - IN Fase d'elecció c 00048 (st:4)
3 - Sabadell EOI de Sabadell - RC,Y - PP Fase 1.4.2: Proposta continuïtat interins c 2018-3-00009 (st:4)